Jak działa wbudowany w Solid Edge ST9 system zarządzania danymi?

Według danych koncernu Siemens z 2016 roku, około 40% użytkowników systemu Solid Edge korzysta z rozwiązań PDM takich jak Solid Edge Insight, Solid Edge for SharePoint czy Teamcenter. Z powyższych danych można wyciągnąć wniosek, że pozostałe 60% użytkowników 
w ogóle nie wykorzystuje funkcjonalności związanych z zarządzaniem danymi projektowymi. W jaki sposób zatem firmy nie posiadające systemu klasy PDM utrzymują się na rynku i radzą sobie 
podstawowymi problemami,…

“Wybrane nowości SOLID EDGE ST6″ – Część 6 – Złożenia 3D

1. Wstęp Szósta część opisu najnowszych rozwiązań wprowadzonych do systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE jest przeznaczona dla tematyki tworzenia złożeń 3D. Środowisko SOLID EDGE służące do tego celu (tj. ZŁOŻENIE/ASSEMBLY) jest jednym z ciekawszych obszarów wykorzystania SOLID EDGE, ponieważ właśnie na etapie łączenia poszczególnych komponentów do postaci funkcjonalnych zespołów (z uwzględnieniem niezbędnych właściwości komponentów oraz uzyskanej całości) otrzymać można kompletny numeryczny zapis konstrukcji…

“Wybrane nowości SOLID EDGE ST6″ – Część 2 – Dokumentacja 2D dla modeli 3D

1. Wstęp Kontynuując opis nowości systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE ST6, przeznaczonych dla konkretnych zastosowań inżynierskich, przedstawiamy najważniejsze rozwiązania wprowadzone do środowiska zautomatyzowanego tworzenia dokumentacji 2D dla modeli 3D. Według wielu opinii, rozbudowa środowiska RYSUNEK/DRAFT w tym obszarze jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju, który został dokonany w najnowszej generacji systemu SOLID EDGE. 2. Nowy mechanizm tworzenia symboli pozycji podczas…

„Wybrane nowości SOLID EDGE ST6” – Część 1 – Obliczenia inżynierskie

1. Wstęp Współczesny inżynier konstruktor wie, że postać geometryczna wyrobu powinna umożliwiać jak najlepsze spełnienie wymagań postawionych wobec produktu, z jednoczesnym minimalnym zużyciem materiału, jak najmniejszymi nakładami techno-logicznymi na jego wytworzenie, etc. Tak można w skrócie określić potrzebę optymalizacji konstrukcji, zmierzającą do uzyskania najlepszego wariantu konstrukcyjnego, tj. takiego wariantu wyrobu, który będzie optymalny z punktu widzenia zdefiniowanego kryterium. Prowadzenie obliczeń optymalizacyjnych uwalnia konstruktorów od długotrwałego…

PARTsolutions – Porównywanie geometryczne części

Znając już szereg metod wyszukiwania geometrycznego (opisane w poprzednich wpisach – LINK), można przejść do omówienia kolejnego z narzędzi, a mianowicie porównywania geometrycznego, które niejako jest kontynuacją pracy z wyszukanymi modelami. Każdą z wyszukanych przez program części można porównać z modelem bazowym dzięki specjalnemu modułowi o nazwie Part Comparison. Moduł Part Comparison umożliwia: 1. Przeglądanie wartości parametrów porównywanych modeli (tylko w sytuacji, gdy oba modele pochodzą z bazy…