Solid Edge ST10

Solid Edge ST10: nowoczesne rozwiązania do optymalizacji geometrii produktów

Wstęp We współczesnej branży inżynierskiej, coraz większe znaczenie mają rozwiązania, które do niedawna posiadały jeszcze status „awangardowych”, „alternatywnych”, czy wręcz „raczkujących”. Zjawisko to jest z pewnością typowe dla rozwijającego się przemysłu, a także praktycznego stosowania powiększających się zasobów ludzkiej wiedzy i umiejętności. Jednakże, na podstawie różnorodnych badań rynkowych można stwierdzić, iż w ostatnich kilku latach proces rozbudowy portfolio nowych metod projektowych i wytwórczych, zwłaszcza wśród…

Solid Edge Technical Publications – narzędzie do tworzenia instrukcji technicznych oraz katalogów

Solid Edge Technical Publications – narzędzie do tworzenia instrukcji technicznych oraz katalogów

Od wersji Solid Edge ST10 użytkownicy mają do dyspozycji zupełnie nowe narzędzie, służące do tworzenia różnorodnych instrukcji technicznych oraz katalogów. Zintegrowane narzędzia pozwalają zarówno na pracę z geometrią 3D, jak również na tworzenie i formatowanie całych stron katalogowych. W skład Solid Edge Technical Publications (bo o tym rozwiązaniu mowa), wchodzą dwa moduły: Solid Edge Illustrations – zawiera szereg narzędzi do pracy z geometrią 3D, takich jak: tworzenie…

Wykrywanie i naprawa błędów modelu uproszczonego oraz efekt działania funkcji wypełniania otworów i wygładzania ścianek

Nowe funkcje modelowania konwergentnego w NX 12

Technologia modelowania konwergentnego (Convergent modeling), wprowadzona w NX w wersji 11, umożliwia szybkie i łatwe wykorzystanie modeli uproszczonych, pochodzących z różnego typu urządzeń skanujących lub aplikacji obliczeniowych. Zaimportowane do NX obiekty w formacie STL, po przekonwertowaniu na modele konwergentne, mogą być teraz bezpośrednio modyfikowane podstawowymi funkcjami modelowania bryłowego lub mogą stanowić wzorzec kształtu dla innych modeli, bez konieczności czasochłonnego odtwarzania powierzchniowej geometrii ścianek, jak…

Czytelne instrukcje montażowe 3D, czyli przykład rozwiązania QuadriSpace dla firmy Metaltech

QuadriSpace Pages3D to jedno z narzędzi wchodzących w skład pakietu Document3D, służące do tworzenia kompletnych stron katalogowych dokumentacji technicznej z wykorzystaniem już istniejących modeli 3D CAD. Dzięki niemu możliwe jest wykonywanie m.in. instrukcji (de)montażowych, obsługowych, produkcyjnych, czy ilustrowanych katalogów części. Finalna postać takich instrukcji może być publikowana w postaci interaktywnej (3D PDF, HTML5, Reader3D), jak również w tradycyjnej wersji do druku. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane…

Edycja modelu złożenia pochodzącym z Inventor – jednoczesna przesunięcie lewej szczęki ze skróceniem prowadnic

Bezpieczne i szybkie wczytywanie plików utworzonych w programie Inventor przez oprogramowanie Solid Edge ST

W ubiegłym roku firma Autodesk ogłosiła stopniowe zmiany w polityce sprzedaży licencji na swoje produkty, likwidując tzw. licencje wieczyste (bezterminowe) do końca lipca 2016 roku. Tym samym zostały wprowadzone terminowe subskrypcje z możliwością opłaty – w zależności od produktu – za miesiąc, rok, dwa lub trzy lata. Wśród produktów objętych zmianami znalazł się również program do projektowania Inventor. Z rozmów przeprowadzonych z firmami wynika, że konieczność cyklicznego wnoszenia…