Wykrywanie i naprawa błędów modelu uproszczonego oraz efekt działania funkcji wypełniania otworów i wygładzania ścianek

Nowe funkcje modelowania konwergentnego w NX 12

Technologia modelowania konwergentnego (Convergent modeling), wprowadzona w NX w wersji 11, umożliwia szybkie i łatwe wykorzystanie modeli uproszczonych, pochodzących z różnego typu urządzeń skanujących lub aplikacji obliczeniowych. Zaimportowane do NX obiekty w formacie STL, po przekonwertowaniu na modele konwergentne, mogą być teraz bezpośrednio modyfikowane podstawowymi funkcjami modelowania bryłowego lub mogą stanowić wzorzec kształtu dla innych modeli, bez konieczności czasochłonnego odtwarzania powierzchniowej geometrii ścianek, jak…

Czytelne instrukcje montażowe 3D, czyli przykład rozwiązania QuadriSpace dla firmy Metaltech

QuadriSpace Pages3D to jedno z narzędzi wchodzących w skład pakietu Document3D, służące do tworzenia kompletnych stron katalogowych dokumentacji technicznej z wykorzystaniem już istniejących modeli 3D CAD. Dzięki niemu możliwe jest wykonywanie m.in. instrukcji (de)montażowych, obsługowych, produkcyjnych, czy ilustrowanych katalogów części. Finalna postać takich instrukcji może być publikowana w postaci interaktywnej (3D PDF, HTML5, Reader3D), jak również w tradycyjnej wersji do druku. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane…

Edycja modelu złożenia pochodzącym z Inventor – jednoczesna przesunięcie lewej szczęki ze skróceniem prowadnic

Bezpieczne i szybkie wczytywanie plików utworzonych w programie Inventor przez oprogramowanie Solid Edge ST

W ubiegłym roku firma Autodesk ogłosiła stopniowe zmiany w polityce sprzedaży licencji na swoje produkty, likwidując tzw. licencje wieczyste (bezterminowe) do końca lipca 2016 roku. Tym samym zostały wprowadzone terminowe subskrypcje z możliwością opłaty – w zależności od produktu – za miesiąc, rok, dwa lub trzy lata. Wśród produktów objętych zmianami znalazł się również program do projektowania Inventor. Z rozmów przeprowadzonych z firmami wynika, że konieczność cyklicznego wnoszenia…

Zaznaczanie kostką 3D w NX 12 CAD

Wybrane nowości NX 12 CAD

Firma Siemens PLM Software, wiodący na świecie dostawca zaawansowanych rozwiązań PLM dla przemysłu, nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów. Nie inaczej jest z NX – flagowym, zintegrowanym systemem CAD/CAM/CAE, który w każdej kolejnej wersji oferuje swoim użytkownikom nowe funkcjonalności i ulepszenia, znacząco ułatwiające i przyspieszające codzienną pracę nad zaawansowanymi, często skomplikowanymi projektami. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych nowości w zakresie wspomagania projektowania (CAD), które pojawią się…

Klonowanie komponentów w Solid Edge ST10

Powielanie komponentów złożeń 3D może być prawdziwym wyzwaniem, szczególnie gdy wybrane obiekty mają zostać ‘namnożone’ w sposób dalece wykraczający poza klasyczne szyki. Wielu konstruktorów zauważa potrzebę, aby system CAD samodzielnie ustalał gdzie, w jakiej liczbie i w jakiej orientacji przestrzennej należy wstawić nowe wystąpienia … i szybko realizował te zadania, radykalnie przyspieszając prace projektowe.