nx cam symulacja maszyny

W ramach strategii rozwoju oprogramowania Continous Release, w grudniu 2019 roku firma Siemens udostępniła najnowszą aktualizację systemu NX, oznaczoną jako 1899.  Wśród wielu udoskonaleń i nowych funkcjonalności znalazły się również te dotyczące modułu Wytwarzanie (NX CAM).  Jego użytkownicy otrzymali do dyspozycji między innymi wieloosiowe frezowanie zgrubne w nowej wersji.

Wieloosiowe frezowanie zgrubne

Do tej pory operacje wieloosiowe przeznaczone były przede wszystkim do obróbki półwykańczającej i wykańczającej, nadając ostateczny kształt obrabianym powierzchniom przedmiotów. W najnowszej wersji systemu NX zakres ich wykorzystania został rozszerzony o etap obróbki zgrubnej. Nowa operacja (rys. 1) o nazwie Wieloosiowa obróbka zgrubna (Muli Axis Roughing) przeznaczona jest do zgrubnego frezowania detali ze zmienną orientacją osi narzędzia, określaną na wielu poziomach obróbki. W operacji mogą być wykorzystywane frezy kuliste oraz walcowo-czołowe, zarówno z zaokrągleniem jak i z czołem płaskim

nx cam frezowanie zgrubne

Rys. 1. Nowa operacja frezowania zgrubnego wśród obróbek wieloosiowych

Poziomy obróbki

W operacji wieloosiowej obróbki zgrubnej poziomy obróbki tworzone są jako powierzchnie wyznaczone na podstawie odsunięcia wskazanej powierzchni dna prowadzącego, sufitu prowadzącego lub poprzez interpolację kształtu pomiędzy tymi powierzchniami. Na każdym wygenerowanym w ten sposób poziomie oś narzędzia ustawia się normalnie do bieżącej powierzchni prowadzącej (rys. 2).

nx cam wieloosiowa obróbka zgrubna

Rys. 2. Podczas wieloosiowej obróbki zgrubnej oś narzędzia ustawia się normalnie do powierzchni prowadzącej na bieżącym poziomi obróbki.

Powierzchnie prowadzące zaznacza się poprzez wskazanie ścianek detalu. W razie potrzeby ścianki te są automatycznie wydłużane, aby obejmowały cały detal i przygotówkę.  Wektor kierunku powinien wskazywać stronę materiału (rys. 3).

nx cam ścianka detalu jako dno prowadzące

Rys. 3. Ścianka detalu wskazana jako dno prowadzące

Po zaznaczeniu geometrii prowadzącej należy określić liczbę poziomów obróbki. Może być ona wprowadzona bezpośrednio lub obliczona automatycznie na w zależności od gabarytów narzędzia (rys. 4).

nx cam okno dialogowe

Rys. 4. Okno dialogowe z opcjami wyznaczania poziomów obróbki

Szyk skrawania

W operacji dostępne są dwa typy szyku skrawania: wzdłuż części oraz adaptacyjny (rys. 5).

nx cam porównanie ścieżek narzędzia

Rys. 5. Porównanie ścieżek narzędzia w szyku wzdłuż części i adaptacyjnym

Dla każdego z tych szyków dostępna jest opcja dodatkowego frezowania metodą wstępującą (rys. 6), pozwalająca na usunięcie nadmiaru materiału pozostałego pomiędzy poziomami obróbki. Dzięki temu naddatek po obróbce jest zminimalizowany i równomiernie rozłożony, zapewniając lepsze warunki późniejszej obróbki pół-wykańczającej.

nx cam opcje dodatkowej obróbki materiału

Rys. 6. Opcje dodatkowej obróbki materiału pozostałego pomiędzy wyznaczonymi poziomami

Zakres obróbki

Domyślnie obróbką objęty jest obszar całego detalu/przygotówki, podobnie jak ma to miejsce w operacjach trzyosiowego frezowania zgrubnego. Zakres ten można jednak ograniczyć za pomocą pętli krzywych (krawędzi), poddając obróbce tylko wybrany fragment, np. kieszeń (rys. 7).

nx cam wieloosiowa obróbka zgrubna

Opracował: Piotr Menchen