FEMAP

Femap jest uznawany na świecie za czołowy, niezależny od systemu CAD i bazujący na Windows, pre- i postprocesor do zaawansowanych obliczeń metodą elementów skończonych (MES). Umożliwia rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych zadań z łatwością i dużą dokładnością.

Femap to program, który umożliwia korzystanie z praktycznych funkcji w znacznym stopniu usprawniających pracę nad obliczeniami, modelami czy projektowaniem. Szeroką funkcjonalność użytkownicy softu zawdzięczają dostępowi do danych bazujących na geometrii oraz danych analitycznych. Oprogramowanie umożliwia dzięki temu efektywną pracę nad testowaniem komponentów i złożonych systemów.

Co oferuje Femap?

Femap jest niezależnym oprogramowaniem CAD. Szeroka gama dodatkowych modułów NX Nastran pozwala stworzyć bardzo silny software, który można dostosować dla firm posiadających różne wymagania pod względem analizy. Funkcjonalne narzędzia w modułach NX Nastran i niezawodność oprogramowania Femap podnoszą efektywność pracy inżynierów, jednocześnie upraszczając wykonywanie skomplikowanych analiz i złożonych obliczeń.

Femap wykorzystuje szereg zaawansowanych i uniwersalnych technologii, umożliwiających szybkie, wydajne, proste przygotowanie modelu obliczeniowego kompatybilnego z dowolnymi środowiskami obliczeniowymi, stosowanymi przez inżynierów. Uwagę zwraca możliwość wykorzystania przez program wyjątkowo szerokiej gamy solverów MES.

Femap wraz z modułami dodatkowymi tworzy serię potężnych i przystępnych rozwiązań, odpowiednich dla przedsiębiorstw posiadających zróżnicowane wymagania dotyczące analiz. Dostarczając swoim zespołom projektowym zaawansowane narzędzia CAE, firmy umożliwiają inżynierom skupienie się na poprawie wydajności i niezawodności produktu, przy jednoczesnym skróceniu czasu rozwoju produktu.

Femap jest oferowany w różnych wariantach, które są zróżnicowane zarówno pod względem możliwości obliczeniowych jak i poziomu łatwości obsługi.

Femap - analiza

Warianty Femap

Femap Standalone
Femap Standalone – konfiguracja zawierająca pre- i postprocesor. Pełna funkcjonalność Femap umożliwia przygotowanie modelu obliczeniowego pod dowolny solver MES oraz umożliwia analizę już policzonych modeli.

FEMAP z NX Nastran: Basic
FEMAP z NX Nastran: Basic – Konfiguracja zawiera pre- i postprocesor oraz zaimplementowany solver NX Nastran. Konfiguracja podstawowa Basic zawiera następujące typy analiz: statyka liniowa, częstotliwość drgań, wyboczenie, transfer ciepła, podstawowa nieliniowość. Konfiguracja Basic zawiera rozbudowaną bibliotekę typów elementów skończonych oraz materiałów. Femap posiada możliwość nadawania połączeń typu kontakt a także połączeń klejonych, śrubowych oraz zgrzein.

Femap z NX Nastran
Warianty Femap

Dynamic Responce
Dynamic Responce – Dodatkowy moduł, który pozwala sprawdzić jak będzie zachowywał się produkt obciążony dynamicznymi siłami – jak będą zmieniać się zarówno z czasem jak i z częstotliwościami.

Rotor Dynamics
Rotor Dynamics – Moduł rozszerzający możliwości Dynamic Responce, służący do analizy modeli obrotowych. Pozwala znaleźć siły odśrodkowe Coriolis’a, które nie występują w stacjonarnym położeniu. Można symulować wirniki, obracanie ładunków, znaleźć prędkości krytyczne, przewidzieć częstotliwości wirów, synchroniczne i asynchroniczne analizy w celu wygenerowania wykresów Campbell’a

Design Optimization
Design Optimization – Automatycznie przeprowadza obliczenia uwzględniając szereg iteracji analizując złożone warunki obciążeń szukając optymalnego kształtu. Pozwala odchudzić konstrukcje i zaproponować optymalny kształt części.

Advanced Nonlinear
Advanced Nonlinear – Pozwala wykonać obliczenia z nieliniowym kontaktem pomiędzy częściami, uwzględnić nieliniowość materiałową i/oraz geometryczną (duże odkształcenia). Dzięki analizom nieliniowym możemy policzyć modele z dużymi odkształceniami, zderzenia, upadki z dużych wysokości.

Superelements
Superelements – Moduł odgrywa kluczową rolę przy obliczaniu bardzo dużych i złożonych modeli ze skomplikowanymi strukturami, które są równoważne mniejszym podstrukturom nazywanym superelementami. Superelementy można zastosować wraz ze wszystkimi rodzajami analiz Nastran NX. Szczególnie skuteczne są one podczas przeprowadzania pełnych analiz dużych złożeń takich jak całe samoloty, pojazdy albo statki z wykonaniem przyrostowych i częściowych obliczeń tych złożeń.

Femap software
Działanie programu Femap

Aeroelasticity
Aeroelasticity – Analiza Aeroelastic umożliwia symulację modeli w obecności powietrznego strumienia. Aeroelastyczność jest przydatna w projektowaniu samolotów, helikopterów, pocisków, zawieszenia mostów a nawet wysokich kominów i linii energetycznych.

DMAP
DMAP – Specjalny moduł umożliwiający programowanie solvera Nastran. Pozwala użytkownikowi na rozszerzenie możliwości NX Nastan poprzez pisanie własnych aplikacji i instalowanie własnych modułów.

Structural Analysis Toolkit
Structural Analysis Toolkit – Umożliwia obróbkę wybranych danych, zawartych w pliku binarnym NASTRAN, a także eksport wyników w postaci plików tekstowych ASCII, plików uniwersalnych lub w formacie HTML. Pozwala na prognozowanie naprężeń, warunków zachowania bezpieczeństwa, sił w elementach, węzłach oraz połączeniach kinematycznych, estymację zagadnień modalnych, właściwości masowych, a także zjawisk związanych ze stochastycznym i harmonicznym wzbudzaniem badanych układów.

Zaawansowane solvery Femap

FEMAP Thermal Solver
Moduł pozwala na analizowanie procesów liniowych i nieliniowych oraz nieustalonych przepływów ciepła, z uwzględnieniem zjawisk dotyczących przewodnictwa, promieniowania, konwekcji swobodnej i wymuszonej, przepływu płynów oraz zmian fazowych.

Zaawansowane solvery Femap
FEMAP Thermal Solver

FEMAP Advanced Thermal Solver (add on)
Środowisko zawierające zestaw zaawansowanych narzędzi i bibliotek wspomagających modelowanie tłoczników i wykrojników wielotaktowych, które maksymalizują dynamikę i elastyczność procesu projektowania, a także pomagają zmniejszyć koszty tworzonego narzędzia. Program zawiera funkcje umożliwiające szybkie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego, przedstawione w postaci natywnej lub pochodzącej z innego systemu CAD, a następnie zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania.

FEMAP Flow Solver
Moduł rozszerza możliwości środowiska Femap o zbiór najnowocześniejszych rozwiązań prowadzenia badań numerycznych z obszaru mechaniki płynów (CFD), umożliwiając szybkie, wydajne i dokładne rozwiązanie problemów z tej dziedziny.

FEMAP Flow Solver
+
Opis programu

Co oferuje Femap?

Femap jest niezależnym oprogramowaniem CAD. Szeroka gama dodatkowych modułów NX Nastran pozwala stworzyć bardzo silny software, który można dostosować dla firm posiadających różne wymagania pod względem analizy. Funkcjonalne narzędzia w modułach NX Nastran i niezawodność oprogramowania Femap podnoszą efektywność pracy inżynierów, jednocześnie upraszczając wykonywanie skomplikowanych analiz i złożonych obliczeń.

Femap wykorzystuje szereg zaawansowanych i uniwersalnych technologii, umożliwiających szybkie, wydajne, proste przygotowanie modelu obliczeniowego kompatybilnego z dowolnymi środowiskami obliczeniowymi, stosowanymi przez inżynierów. Uwagę zwraca możliwość wykorzystania przez program wyjątkowo szerokiej gamy solverów MES.

Femap wraz z modułami dodatkowymi tworzy serię potężnych i przystępnych rozwiązań, odpowiednich dla przedsiębiorstw posiadających zróżnicowane wymagania dotyczące analiz. Dostarczając swoim zespołom projektowym zaawansowane narzędzia CAE, firmy umożliwiają inżynierom skupienie się na poprawie wydajności i niezawodności produktu, przy jednoczesnym skróceniu czasu rozwoju produktu.

Femap jest oferowany w różnych wariantach, które są zróżnicowane zarówno pod względem możliwości obliczeniowych jak i poziomu łatwości obsługi.

Femap - analiza
+
Konfiguracje Femap

Warianty Femap

Femap Standalone
Femap Standalone – konfiguracja zawierająca pre- i postprocesor. Pełna funkcjonalność Femap umożliwia przygotowanie modelu obliczeniowego pod dowolny solver MES oraz umożliwia analizę już policzonych modeli.

FEMAP z NX Nastran: Basic
FEMAP z NX Nastran: Basic – Konfiguracja zawiera pre- i postprocesor oraz zaimplementowany solver NX Nastran. Konfiguracja podstawowa Basic zawiera następujące typy analiz: statyka liniowa, częstotliwość drgań, wyboczenie, transfer ciepła, podstawowa nieliniowość. Konfiguracja Basic zawiera rozbudowaną bibliotekę typów elementów skończonych oraz materiałów. Femap posiada możliwość nadawania połączeń typu kontakt a także połączeń klejonych, śrubowych oraz zgrzein.

Femap z NX Nastran
Warianty Femap

Dynamic Responce
Dynamic Responce – Dodatkowy moduł, który pozwala sprawdzić jak będzie zachowywał się produkt obciążony dynamicznymi siłami – jak będą zmieniać się zarówno z czasem jak i z częstotliwościami.

Rotor Dynamics
Rotor Dynamics – Moduł rozszerzający możliwości Dynamic Responce, służący do analizy modeli obrotowych. Pozwala znaleźć siły odśrodkowe Coriolis’a, które nie występują w stacjonarnym położeniu. Można symulować wirniki, obracanie ładunków, znaleźć prędkości krytyczne, przewidzieć częstotliwości wirów, synchroniczne i asynchroniczne analizy w celu wygenerowania wykresów Campbell’a

Design Optimization
Design Optimization – Automatycznie przeprowadza obliczenia uwzględniając szereg iteracji analizując złożone warunki obciążeń szukając optymalnego kształtu. Pozwala odchudzić konstrukcje i zaproponować optymalny kształt części.

Advanced Nonlinear
Advanced Nonlinear – Pozwala wykonać obliczenia z nieliniowym kontaktem pomiędzy częściami, uwzględnić nieliniowość materiałową i/oraz geometryczną (duże odkształcenia). Dzięki analizom nieliniowym możemy policzyć modele z dużymi odkształceniami, zderzenia, upadki z dużych wysokości.

Superelements
Superelements – Moduł odgrywa kluczową rolę przy obliczaniu bardzo dużych i złożonych modeli ze skomplikowanymi strukturami, które są równoważne mniejszym podstrukturom nazywanym superelementami. Superelementy można zastosować wraz ze wszystkimi rodzajami analiz Nastran NX. Szczególnie skuteczne są one podczas przeprowadzania pełnych analiz dużych złożeń takich jak całe samoloty, pojazdy albo statki z wykonaniem przyrostowych i częściowych obliczeń tych złożeń.

Femap software
Działanie programu Femap

Aeroelasticity
Aeroelasticity – Analiza Aeroelastic umożliwia symulację modeli w obecności powietrznego strumienia. Aeroelastyczność jest przydatna w projektowaniu samolotów, helikopterów, pocisków, zawieszenia mostów a nawet wysokich kominów i linii energetycznych.

DMAP
DMAP – Specjalny moduł umożliwiający programowanie solvera Nastran. Pozwala użytkownikowi na rozszerzenie możliwości NX Nastan poprzez pisanie własnych aplikacji i instalowanie własnych modułów.

Structural Analysis Toolkit
Structural Analysis Toolkit – Umożliwia obróbkę wybranych danych, zawartych w pliku binarnym NASTRAN, a także eksport wyników w postaci plików tekstowych ASCII, plików uniwersalnych lub w formacie HTML. Pozwala na prognozowanie naprężeń, warunków zachowania bezpieczeństwa, sił w elementach, węzłach oraz połączeniach kinematycznych, estymację zagadnień modalnych, właściwości masowych, a także zjawisk związanych ze stochastycznym i harmonicznym wzbudzaniem badanych układów.

Zaawansowane solvery Femap

FEMAP Thermal Solver
Moduł pozwala na analizowanie procesów liniowych i nieliniowych oraz nieustalonych przepływów ciepła, z uwzględnieniem zjawisk dotyczących przewodnictwa, promieniowania, konwekcji swobodnej i wymuszonej, przepływu płynów oraz zmian fazowych.

Zaawansowane solvery Femap
FEMAP Thermal Solver

FEMAP Advanced Thermal Solver (add on)
Środowisko zawierające zestaw zaawansowanych narzędzi i bibliotek wspomagających modelowanie tłoczników i wykrojników wielotaktowych, które maksymalizują dynamikę i elastyczność procesu projektowania, a także pomagają zmniejszyć koszty tworzonego narzędzia. Program zawiera funkcje umożliwiające szybkie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego, przedstawione w postaci natywnej lub pochodzącej z innego systemu CAD, a następnie zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania.

FEMAP Flow Solver
Moduł rozszerza możliwości środowiska Femap o zbiór najnowocześniejszych rozwiązań prowadzenia badań numerycznych z obszaru mechaniki płynów (CFD), umożliwiając szybkie, wydajne i dokładne rozwiązanie problemów z tej dziedziny.

FEMAP Flow Solver
+
Do pobrania

Lista nadchodzących szkoleń FEMAP

Data/Czas
Szkolenie
Lokalizacja
25.02.2019 - 27.02.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie Femap - (poziom I podstawowe)
(kategoria: Szkolenia FEMAP)
Wrocław
Długosza 2-6,

Jak zarezerwować szkolenie?

Szkolenie rezerwujemy przy pomocy kalendarza dostępnego na naszej stronie i formularza kontaktowego na stronie opisującej dane szkolenie.

Na kalendarzu wybieramy (klikamy) interesujące nas szkolenie.
Za pomocą formularza kontaktowego potwierdzamy wstępnie chęć uczestnictwa.

Otrzymają od nas państwo dodatkowe informacje dotyczące wybranego szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa uczestnik opłaca udział w szkoleniu.

Rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po wniesieniu opłaty.

Profile użytkowników szkoleń Femap

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z FEMAP. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAE. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Konsultacje

Jaka wartość dodają szkolenia?

Stopień znajomości programu wykorzystywanego programu jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość i szybkość pracy.

Szkolimy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę. Prowadzimy szkolenia w sposób, który corocznie przyciąga setki uczestników. Zespół wysoko wykwalifikowanych trenerów każdego dnia dzieli się z uczestnikami szkoleń swoją wiedzą. Nowoczesne sale szkoleniowe oraz małe grupy są kluczem naszego sukcesu.

Prowadzimy szkolenia z zakresu oferowanych produktów FEMAP. W naszych szkoleniach biorą udział zarówno pracownicy firm będących użytkownikami systemów CAx, jak i osoby prywatne oraz studenci. Nasze ośrodki szkoleniowe z profesjonalnie przygotowanymi stanowiskami znajdują się we Wrocławiu oraz Bydgoszczy. Dzięki mobilnym salom szkoleniowym jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenia w dowolnej lokalizacji. Realizujemy zamówienia zarówno w siedzibie Klienta, jak i w innych wspólnie ustalonych lokalizacjach.

Solid Edge ST10 - Siemens - system CAD 3D
+
Kalendarz szkoleń

Lista nadchodzących szkoleń FEMAP

Data/Czas
Szkolenie
Lokalizacja
25.02.2019 - 27.02.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie Femap - (poziom I podstawowe)
(kategoria: Szkolenia FEMAP)
Wrocław
Długosza 2-6,
+
Jak zarezerwować szkolenie?

Jak zarezerwować szkolenie?

Szkolenie rezerwujemy przy pomocy kalendarza dostępnego na naszej stronie i formularza kontaktowego na stronie opisującej dane szkolenie.

Na kalendarzu wybieramy (klikamy) interesujące nas szkolenie.
Za pomocą formularza kontaktowego potwierdzamy wstępnie chęć uczestnictwa.

Otrzymają od nas państwo dodatkowe informacje dotyczące wybranego szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa uczestnik opłaca udział w szkoleniu.

Rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po wniesieniu opłaty.

+
Profile użytkowników

Profile użytkowników szkoleń Femap

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z FEMAP. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAE. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Konsultacje

+
Po co szkolenie?

Jaka wartość dodają szkolenia?

Stopień znajomości programu wykorzystywanego programu jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość i szybkość pracy.

Szkolimy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę. Prowadzimy szkolenia w sposób, który corocznie przyciąga setki uczestników. Zespół wysoko wykwalifikowanych trenerów każdego dnia dzieli się z uczestnikami szkoleń swoją wiedzą. Nowoczesne sale szkoleniowe oraz małe grupy są kluczem naszego sukcesu.

Prowadzimy szkolenia z zakresu oferowanych produktów FEMAP. W naszych szkoleniach biorą udział zarówno pracownicy firm będących użytkownikami systemów CAx, jak i osoby prywatne oraz studenci. Nasze ośrodki szkoleniowe z profesjonalnie przygotowanymi stanowiskami znajdują się we Wrocławiu oraz Bydgoszczy. Dzięki mobilnym salom szkoleniowym jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenia w dowolnej lokalizacji. Realizujemy zamówienia zarówno w siedzibie Klienta, jak i w innych wspólnie ustalonych lokalizacjach.

Solid Edge ST10 - Siemens - system CAD 3D

FEMAP - procesor do zaawansowanych obliczeń

FEMAP jest uznawany na świecie za czołowy, niezależny od systemu CAD
i bazujący na Windows, pre- i postprocesor
do zaawansowanych obliczeń metodą elementów skończonych (MES).

Korzyści ze stosowania systemu FEMAP

femap icon 2

Dokładność, jakość, pewność

Dzięki solverowi NX Nastran zweryfikujemy, czy nasze konstrukcje spełniają najsurowsze wymagania, a dzięki wydajnym narzędziom pre- i postprosscesingu jesteśmy w stanie tego dokonać, szybko tworząc produkt konkurencyjny, a jednocześnie bardziej niezawodny.

femap icon 3

Redukcja kosztów związana z testami i prototypami

W programie Femap można sprawdzić konstrukcję symulując rzeczywiste testy i zoptymalizować ją pod kątem wytrzymałości, masy czy nośności bez konieczności tworzenia prototypu.

femap icon 1

Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek

Możliwość przeprowadzenia wielu typów analiz wraz ze złożonymi kombinacjami warunków brzegowych pozwalają na zweryfikowanie modelu na etapie projektu, co przyśpiesza wypuszczenie kompletnego i sprawdzonego wyrobu.

femap icon 4

Bezpieczeństwo konstrukcji / produktu

Sprawdzony i doceniony na świecie solwer NX Nastran daje pewność, że wyniki naszych obliczeń są poprawne, a opinie naszych klientów potwierdzają, że wyniki otrzymane z Femap pokrywają się z rzeczywistymi konstrukcjami.

Firma GM System jest największym polskim dostawcą programu Femap

Wdrożenie systemu Femap pozwoliło naszym klientom na znaczącą redukcję kosztów oraz poprawę jakości oferowanych produktów.