FEMAP

Femap jest uznawany na świecie za czołowy, niezależny od systemu CAD i bazujący na Windows, pre- i postprocesor do zaawansowanych obliczeń metodą elementów skończonych (MES). Umożliwia rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych zadań z łatwością i dużą dokładnością.

Femap to program, który umożliwia korzystanie z praktycznych funkcji w znacznym stopniu usprawniających pracę nad obliczeniami, modelami czy projektowaniem. Szeroką funkcjonalność użytkownicy softu zawdzięczają dostępowi do danych bazujących na geometrii oraz danych analitycznych. Oprogramowanie umożliwia dzięki temu efektywną pracę nad testowaniem komponentów i złożonych systemów.

Co oferuje Femap?

Femap jest niezależnym oprogramowaniem CAE. Szeroka gama dodatkowych modułów Simcenter Nastran (dawniej NX Nastran) pozwala stworzyć bardzo silny software, który można dostosować dla firm posiadających różne wymagania pod względem analizy. Funkcjonalne narzędzia w modułach Simcenter Nastran (NX Nastran) i niezawodność oprogramowania Femap podnoszą efektywność pracy inżynierów, jednocześnie upraszczając wykonywanie skomplikowanych analiz i złożonych obliczeń.

Femap wykorzystuje szereg zaawansowanych i uniwersalnych technologii, umożliwiających szybkie, wydajne, proste przygotowanie modelu obliczeniowego kompatybilnego z dowolnymi środowiskami obliczeniowymi, stosowanymi przez inżynierów. Uwagę zwraca możliwość wykorzystania przez program wyjątkowo szerokiej gamy solverów MES.

Femap wraz z modułami dodatkowymi tworzy serię potężnych i przystępnych rozwiązań, odpowiednich dla przedsiębiorstw posiadających zróżnicowane wymagania dotyczące analiz. Dostarczając swoim zespołom projektowym zaawansowane narzędzia CAE, firmy umożliwiają inżynierom skupienie się na poprawie wydajności i niezawodności produktu, przy jednoczesnym skróceniu czasu rozwoju produktu.

Femap jest oferowany w różnych wariantach, które są zróżnicowane zarówno pod względem możliwości obliczeniowych jak i poziomu łatwości obsługi.

Licencje programu Femap są dożywotnie.

Cena programu Femap zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

Femap - analiza

Warianty Femap

Femap Standalone

Femap Standalone – konfiguracja zawierająca pre- i postprocesor. Pełna funkcjonalność Femap umożliwia przygotowanie modelu obliczeniowego pod dowolny solver MES oraz umożliwia analizę już policzonych modeli.

FEMAP z Simcenter Nastran (dawniej NX Nastran): Basic

FEMAP z Simcenter Nastran (NX Nastran): Basic – Konfiguracja zawiera pre- i postprocesor oraz zaimplementowany solver Simcenter Nastran (NX Nastran). Konfiguracja podstawowa Basic zawiera następujące typy analiz: statyka liniowa, częstotliwość drgań, wyboczenie, transfer ciepła, podstawowa nieliniowość. Konfiguracja Basic zawiera rozbudowaną bibliotekę typów elementów skończonych oraz materiałów. Femap posiada możliwość nadawania połączeń typu kontakt a także połączeń klejonych, śrubowych oraz zgrzein.

Femap z NX Nastran
Warianty Femap

Dynamic Responce

Dynamic Responce – Dodatkowy moduł, który pozwala sprawdzić jak będzie zachowywał się produkt obciążony dynamicznymi siłami – jak będą zmieniać się zarówno z czasem jak i z częstotliwościami.

Rotor Dynamics

Rotor Dynamics – Moduł rozszerzający możliwości Dynamic Responce, służący do analizy modeli obrotowych. Pozwala znaleźć siły odśrodkowe Coriolis’a, które nie występują w stacjonarnym położeniu. Można symulować wirniki, obracanie ładunków, znaleźć prędkości krytyczne, przewidzieć częstotliwości wirów, synchroniczne i asynchroniczne analizy w celu wygenerowania wykresów Campbell’a

Design Optimization

Design Optimization – Automatycznie przeprowadza obliczenia uwzględniając szereg iteracji analizując złożone warunki obciążeń szukając optymalnego kształtu. Pozwala odchudzić konstrukcje i zaproponować optymalny kształt części.

Multistep Nonlinear

Multistep Nonlinear (nowy moduł, w miejsce Advanced Nonlinear) – Użytkownicy tego modułu mają dostęp do zaawansowanych analiz nieliniowych, które pozwalają na przeprowadzenie obliczeń z uwzględnieniem: nieliniowości geometrycznej, zagadnień kontaktowych, materiałów plastycznych, hiperelastycznych, pełzania oraz innych. Rozwiązanie multistep pozwala użytkownikom dokonywać analiz sekwencyjnych dla obciążeń wstępnych, statyki nieliniowej, analiz modalnych, wyboczeniowych, oraz harmonicznych. Dzięki analizom nieliniowym możemy policzyć modele z dużymi odkształceniami, zderzenia, upadki z dużych wysokości.

.

Superelements

Superelements – Moduł odgrywa kluczową rolę przy obliczaniu bardzo dużych i złożonych modeli ze skomplikowanymi strukturami, które są równoważne mniejszym podstrukturom nazywanym superelementami. Superelementy można zastosować wraz ze wszystkimi rodzajami analiz Nastran NX. Szczególnie skuteczne są one podczas przeprowadzania pełnych analiz dużych złożeń takich jak całe samoloty, pojazdy albo statki z wykonaniem przyrostowych i częściowych obliczeń tych złożeń.

Femap software
Działanie programu Femap

Aeroelasticity

Aeroelasticity – Analiza Aeroelastic umożliwia symulację modeli w obecności powietrznego strumienia. Aeroelastyczność jest przydatna w projektowaniu samolotów, helikopterów, pocisków, zawieszenia mostów a nawet wysokich kominów i linii energetycznych.

DMAP

DMAP – Specjalny moduł umożliwiający programowanie solvera Nastran. Pozwala użytkownikowi na rozszerzenie możliwości NX Nastran poprzez pisanie własnych aplikacji i instalowanie własnych modułów.

Structural Analysis Toolkit

Structural Analysis Toolkit – Umożliwia obróbkę wybranych danych, zawartych w pliku binarnym NASTRAN, a także eksport wyników w postaci plików tekstowych ASCII, plików uniwersalnych lub w formacie HTML. Pozwala na prognozowanie naprężeń, warunków zachowania bezpieczeństwa, sił w elementach, węzłach oraz połączeniach kinematycznych, estymację zagadnień modalnych, właściwości masowych, a także zjawisk związanych ze stochastycznym i harmonicznym wzbudzaniem badanych układów.

Zaawansowane solvery Femap

FEMAP Thermal Solver

Moduł pozwala na analizowanie procesów liniowych i nieliniowych oraz nieustalonych przepływów ciepła, z uwzględnieniem zjawisk dotyczących przewodnictwa, promieniowania, konwekcji swobodnej i wymuszonej, przepływu płynów oraz zmian fazowych.

Zaawansowane solvery Femap
FEMAP Thermal Solver

FEMAP Advanced Thermal Solver (add on)

Środowisko zawierające zestaw zaawansowanych narzędzi i bibliotek wspomagających modelowanie tłoczników i wykrojników wielotaktowych, które maksymalizują dynamikę i elastyczność procesu projektowania, a także pomagają zmniejszyć koszty tworzonego narzędzia. Program zawiera funkcje umożliwiające szybkie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego, przedstawione w postaci natywnej lub pochodzącej z innego systemu CAD, a następnie zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania.

FEMAP Flow Solver

Moduł rozszerza możliwości środowiska Femap o zbiór najnowocześniejszych rozwiązań prowadzenia badań numerycznych z obszaru mechaniki płynów (CFD), umożliwiając szybkie, wydajne i dokładne rozwiązanie problemów z tej dziedziny.

FEMAP Flow Solver
Opis programu

Co oferuje Femap?

Femap jest niezależnym oprogramowaniem CAE. Szeroka gama dodatkowych modułów Simcenter Nastran (dawniej NX Nastran) pozwala stworzyć bardzo silny software, który można dostosować dla firm posiadających różne wymagania pod względem analizy. Funkcjonalne narzędzia w modułach Simcenter Nastran (NX Nastran) i niezawodność oprogramowania Femap podnoszą efektywność pracy inżynierów, jednocześnie upraszczając wykonywanie skomplikowanych analiz i złożonych obliczeń.

Femap wykorzystuje szereg zaawansowanych i uniwersalnych technologii, umożliwiających szybkie, wydajne, proste przygotowanie modelu obliczeniowego kompatybilnego z dowolnymi środowiskami obliczeniowymi, stosowanymi przez inżynierów. Uwagę zwraca możliwość wykorzystania przez program wyjątkowo szerokiej gamy solverów MES.

Femap wraz z modułami dodatkowymi tworzy serię potężnych i przystępnych rozwiązań, odpowiednich dla przedsiębiorstw posiadających zróżnicowane wymagania dotyczące analiz. Dostarczając swoim zespołom projektowym zaawansowane narzędzia CAE, firmy umożliwiają inżynierom skupienie się na poprawie wydajności i niezawodności produktu, przy jednoczesnym skróceniu czasu rozwoju produktu.

Femap jest oferowany w różnych wariantach, które są zróżnicowane zarówno pod względem możliwości obliczeniowych jak i poziomu łatwości obsługi.

Licencje programu Femap są dożywotnie.

Cena programu Femap zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

Femap - analiza
Konfiguracje Femap

Warianty Femap

Femap Standalone

Femap Standalone – konfiguracja zawierająca pre- i postprocesor. Pełna funkcjonalność Femap umożliwia przygotowanie modelu obliczeniowego pod dowolny solver MES oraz umożliwia analizę już policzonych modeli.

FEMAP z Simcenter Nastran (dawniej NX Nastran): Basic

FEMAP z Simcenter Nastran (NX Nastran): Basic – Konfiguracja zawiera pre- i postprocesor oraz zaimplementowany solver Simcenter Nastran (NX Nastran). Konfiguracja podstawowa Basic zawiera następujące typy analiz: statyka liniowa, częstotliwość drgań, wyboczenie, transfer ciepła, podstawowa nieliniowość. Konfiguracja Basic zawiera rozbudowaną bibliotekę typów elementów skończonych oraz materiałów. Femap posiada możliwość nadawania połączeń typu kontakt a także połączeń klejonych, śrubowych oraz zgrzein.

Femap z NX Nastran
Warianty Femap

Dynamic Responce

Dynamic Responce – Dodatkowy moduł, który pozwala sprawdzić jak będzie zachowywał się produkt obciążony dynamicznymi siłami – jak będą zmieniać się zarówno z czasem jak i z częstotliwościami.

Rotor Dynamics

Rotor Dynamics – Moduł rozszerzający możliwości Dynamic Responce, służący do analizy modeli obrotowych. Pozwala znaleźć siły odśrodkowe Coriolis’a, które nie występują w stacjonarnym położeniu. Można symulować wirniki, obracanie ładunków, znaleźć prędkości krytyczne, przewidzieć częstotliwości wirów, synchroniczne i asynchroniczne analizy w celu wygenerowania wykresów Campbell’a

Design Optimization

Design Optimization – Automatycznie przeprowadza obliczenia uwzględniając szereg iteracji analizując złożone warunki obciążeń szukając optymalnego kształtu. Pozwala odchudzić konstrukcje i zaproponować optymalny kształt części.

Multistep Nonlinear

Multistep Nonlinear (nowy moduł, w miejsce Advanced Nonlinear) – Użytkownicy tego modułu mają dostęp do zaawansowanych analiz nieliniowych, które pozwalają na przeprowadzenie obliczeń z uwzględnieniem: nieliniowości geometrycznej, zagadnień kontaktowych, materiałów plastycznych, hiperelastycznych, pełzania oraz innych. Rozwiązanie multistep pozwala użytkownikom dokonywać analiz sekwencyjnych dla obciążeń wstępnych, statyki nieliniowej, analiz modalnych, wyboczeniowych, oraz harmonicznych. Dzięki analizom nieliniowym możemy policzyć modele z dużymi odkształceniami, zderzenia, upadki z dużych wysokości.

.

Superelements

Superelements – Moduł odgrywa kluczową rolę przy obliczaniu bardzo dużych i złożonych modeli ze skomplikowanymi strukturami, które są równoważne mniejszym podstrukturom nazywanym superelementami. Superelementy można zastosować wraz ze wszystkimi rodzajami analiz Nastran NX. Szczególnie skuteczne są one podczas przeprowadzania pełnych analiz dużych złożeń takich jak całe samoloty, pojazdy albo statki z wykonaniem przyrostowych i częściowych obliczeń tych złożeń.

Femap software
Działanie programu Femap

Aeroelasticity

Aeroelasticity – Analiza Aeroelastic umożliwia symulację modeli w obecności powietrznego strumienia. Aeroelastyczność jest przydatna w projektowaniu samolotów, helikopterów, pocisków, zawieszenia mostów a nawet wysokich kominów i linii energetycznych.

DMAP

DMAP – Specjalny moduł umożliwiający programowanie solvera Nastran. Pozwala użytkownikowi na rozszerzenie możliwości NX Nastran poprzez pisanie własnych aplikacji i instalowanie własnych modułów.

Structural Analysis Toolkit

Structural Analysis Toolkit – Umożliwia obróbkę wybranych danych, zawartych w pliku binarnym NASTRAN, a także eksport wyników w postaci plików tekstowych ASCII, plików uniwersalnych lub w formacie HTML. Pozwala na prognozowanie naprężeń, warunków zachowania bezpieczeństwa, sił w elementach, węzłach oraz połączeniach kinematycznych, estymację zagadnień modalnych, właściwości masowych, a także zjawisk związanych ze stochastycznym i harmonicznym wzbudzaniem badanych układów.

Zaawansowane solvery Femap

FEMAP Thermal Solver

Moduł pozwala na analizowanie procesów liniowych i nieliniowych oraz nieustalonych przepływów ciepła, z uwzględnieniem zjawisk dotyczących przewodnictwa, promieniowania, konwekcji swobodnej i wymuszonej, przepływu płynów oraz zmian fazowych.

Zaawansowane solvery Femap
FEMAP Thermal Solver

FEMAP Advanced Thermal Solver (add on)

Środowisko zawierające zestaw zaawansowanych narzędzi i bibliotek wspomagających modelowanie tłoczników i wykrojników wielotaktowych, które maksymalizują dynamikę i elastyczność procesu projektowania, a także pomagają zmniejszyć koszty tworzonego narzędzia. Program zawiera funkcje umożliwiające szybkie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego, przedstawione w postaci natywnej lub pochodzącej z innego systemu CAD, a następnie zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania.

FEMAP Flow Solver

Moduł rozszerza możliwości środowiska Femap o zbiór najnowocześniejszych rozwiązań prowadzenia badań numerycznych z obszaru mechaniki płynów (CFD), umożliwiając szybkie, wydajne i dokładne rozwiązanie problemów z tej dziedziny.

FEMAP Flow Solver
Do pobrania

Lista nadchodzących szkoleń FEMAP

Data/Czas
Szkolenie
Lokalizacja
24.06.2020 - 26.06.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie Femap - (poziom I)
(kategoria: Szkolenia FEMAP)
Online
---
13.07.2020 - 15.07.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie Femap - (poziom I)
(kategoria: Szkolenia FEMAP)
Online
---
12.10.2020 - 14.10.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie Femap - (poziom I)
(kategoria: Szkolenia FEMAP)
Wrocław
Długosza 2-6,

FEMAP - procesor do zaawansowanych obliczeń

FEMAP jest uznawany na świecie za czołowy, niezależny od systemu CAD
i bazujący na Windows, pre- i postprocesor
do zaawansowanych obliczeń metodą elementów skończonych (MES).

Korzyści ze stosowania systemu FEMAP

femap icon 2

Dokładność, jakość, pewność

Dzięki solverowi NX Nastran zweryfikujemy, czy nasze konstrukcje spełniają najsurowsze wymagania, a dzięki wydajnym narzędziom pre- i postprosscesingu jesteśmy w stanie tego dokonać, szybko tworząc produkt konkurencyjny, a jednocześnie bardziej niezawodny.

femap icon 3

Redukcja kosztów związana z testami i prototypami

W programie Femap można sprawdzić konstrukcję symulując rzeczywiste testy i zoptymalizować ją pod kątem wytrzymałości, masy czy nośności bez konieczności tworzenia prototypu.

femap icon 1

Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek

Możliwość przeprowadzenia wielu typów analiz wraz ze złożonymi kombinacjami warunków brzegowych pozwalają na zweryfikowanie modelu na etapie projektu, co przyśpiesza wypuszczenie kompletnego i sprawdzonego wyrobu.

femap icon 4

Bezpieczeństwo konstrukcji / produktu

Sprawdzony i doceniony na świecie solwer NX Nastran daje pewność, że wyniki naszych obliczeń są poprawne, a opinie naszych klientów potwierdzają, że wyniki otrzymane z Femap pokrywają się z rzeczywistymi konstrukcjami.

Firma GM System jest największym polskim dostawcą programu Femap

Wdrożenie systemu Femap pozwoliło naszym klientom na znaczącą redukcję kosztów oraz poprawę jakości oferowanych produktów.