Kontrolery 3D

Manipulator 3D (kontroler 3D) jest to urządzenie służące
do obracania i przesuwania przestrzennych obiektów w programach CAD i podobnych.

Co oferuje manipulator?

Manipulator umożliwia dokładne sterowanie z wykorzystaniem 6 stopni swobody ruchu. Ręka użytkownika naciska zawieszony na sprężynach drążek, który przenosi wychylenia na czuły sensor, powodując przemieszczanie i obrót modelu w dowolnym kierunku.

Urządzenie umożliwia szybką i płynną kontrolę nad modelem, czego nie da się zrobić myszką komputerową. Trzymając w jednej ręce manipulator, a w drugiej myszkę, można niemal równocześnie obracać model i wskazywać jego elementy. Bardziej rozbudowane manipulatory zawierają przyciski wydające polecenia programowi oraz powtórzone klawisze specjalne klawiatury. Przyciskom mogą być przypisane dowolne funkcje programu CAD. Obroty i przesunięcia drążka odpowiadają temu, co użytkownik zamierza zrobić z modelem – na przykład, obrócenie drążka w lewo obraca model w lewo, a wciśnięcie – przesuwa model w dół ekranu. Znakomicie ułatwia to naukę. Klawisze manipulatora wybiera się nie patrząc na nie – w przeciwieństwie do tych na klawiaturze. To wszystko przyspiesza pracę i czyni ją bardziej merytoryczną, nie rozpraszając użytkownika interfejsem.

Jest kilka modeli manipulatorów, spośród których użytkownik wybiera najbardziej odpowiadający swoim potrzebom i upodobaniom.
Mogą one zawierać wyświetlacz i dodatkowe przyciski, mieć szerokie podparcie nadgarstka ręki czy też komunikować się bezprzewodowo.
Manipulatory 3D można stosować również w innym oprogramowaniu operującym przestrzennymi obiektami: w architekturze, mediach, a nawet grach.

Poniżej zamieszczono krótki przegląd modeli z łączami do szczegółowych opisów. Pracę manipulatorów przedstawiają filmy na https://www.youtube.com

filmy przedstawiające pracę manipulatorów

Modele kontrolerów 3D

SpaceMouse® Enterprise

Najbardziej zaawansowany manipulator. Posiada duży wyświetlacz prezentujący ikony poleceń takie same, jak w programie CAD, które można wybierać odpowiednimi przyciskami.

Zmieniają się one w zależności od kontekstu pracy w programie. Inne przyciski ustawiają model w standardowych widokach, ale można też zapamiętywać swoje położenia modelu, co przydaje się na przykład przy wprowadzaniu modyfikacji w dwóch różnych miejscach dużego złożenia.

SpaceMouse® Enterprise – opis modelu na stronie producenta

SpaceMouse® Pro

Ten manipulator ma przyciski wywołujące funkcje programu, a ich opis może pojawić się na wyświetlaczu.

Ekran pokazuje również bieżące ustawienia, właściwości modelu oraz oferuje przeglądanie e-maili, zadań i wpisów w kalendarzu.

Możliwe jest stworzenie apletów prezentujących inną treść. Pozostałe przyciski mają podobne możliwości jak w modelu Enterprise.

SpacePilot® Pro – opis modelu na stronie producenta

SpaceMouse® Pro Wireless

Nie trzeba odwracać wzroku od ekranu, bo SpaceMouse Pro nie ma wyświetlacza,
a znaczenia klawiszy pojawiają się na monitorze komputera.

Przycisków jest nieco mniej, ale można je konfigurować tak samo jak w wyższych modelach.

SpaceMouse® Pro – opis modelu na stronie producenta

filmy przedstawiające pracę manipulatorów