Moldex3D

Moldex3D to profesjonalne oprogramowanie CAE przeznaczone do symulacji procesów zachodzących podczas formowania wtryskowego tworzyw polimerowych, zarówno termoplastycznych, jak i reaktywnych.

Co oferuje Moldex3D?

Moldex3D jest wiodącym systemem CAE przeznaczonym do cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych, zarówno termoplastycznych jak i termoutwardzalnych.

Dzięki zastosowaniu hybrydowej siatki 3D i zaawansowanych algorytmów obliczeniowych program umożliwia precyzyjne analizowanie procesów wtrysku dla wyprasek o dowolnych kształtach i grubościach ścian.

moldex 3d - gm system

Funkcjonalności Moldex3D

Symulacja wypełniania gniazda formy
Moldex3D pozwala przewidywać kierunki rozpływu tworzywa w gnieździe formy wtryskowej, lokalizować miejsca łączenia strug oraz zamknięć powietrza, a także analizować rozkład temperatury, ciśnienia i skurczu objętościowego.

Symulacja fazy docisku
System umożliwia ocenę skuteczności zastosowanego docisku oraz prawidłowy dobór jego czasu.

Symulacja procesu chłodzenia
Moldex3D pozwala oszacować czas oraz równomierność chłodzenia wypraski dla różnych wariantów układu chłodzącego, w tym także przy zastosowaniu chłodzenia konformalnego lub zmiennych warunków chłodzenia.

Symulacja odkształceń wypraski
Moldex3D wyznacza kierunki oraz wartości odkształceń wypraski, wywołanych procesami zachodzącymi w formie. Umożliwia również eksportowanie odkształconej geometrii do systemów CAD.

Zestaw modułów specjalizowanych
Moldex3D posiada moduły rozszerzające możliwości programu o symulację różnorodnych procesów, spotykanych w przetwórstwie tworzyw polimerowych, takich jak: wtrysk dwukomponentowy, wtrysk z gazem lub wodą, czy wtrysk w technologii spieniania mikrokomórkowego MuCell.

Szybkie obliczenia
Moldex3D korzysta z zaawansowanej technologii obliczeń równoległych, pozwalającej na pełne wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów wielordzeniowych oraz tworzenie klastrów obliczeniowych, składających się z wielu jednostek komputerowych.

Bogate biblioteki
Moldex3D zawiera bogate biblioteki tworzyw polimerowych, metali oraz wtryskarek, które ułatwiają przygotowanie dokładnego modelu obliczeniowego.

Współpraca z innymi systemami CAE
W celu zwiększenia dokładności analiz wytrzymałościowych projektowanych wyprasek, Moldex3D pozwala eksportować wyniki przeprowadzonych symulacji do innych programów obliczeniowych.

Integracja z popularnymi systemami CAD
Moldex3D daje możliwość przeprowadzania symulacji wtrysku bezpośrednio w interfejsie programów Creo, NX oraz Solid Works, wspomagających projektowanie wyprasek i form wtryskowych.

+
Opis programu

Co oferuje Moldex3D?

Moldex3D jest wiodącym systemem CAE przeznaczonym do cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych, zarówno termoplastycznych jak i termoutwardzalnych.

Dzięki zastosowaniu hybrydowej siatki 3D i zaawansowanych algorytmów obliczeniowych program umożliwia precyzyjne analizowanie procesów wtrysku dla wyprasek o dowolnych kształtach i grubościach ścian.

moldex 3d - gm system
+
Funkcjonalności

Funkcjonalności Moldex3D

Symulacja wypełniania gniazda formy
Moldex3D pozwala przewidywać kierunki rozpływu tworzywa w gnieździe formy wtryskowej, lokalizować miejsca łączenia strug oraz zamknięć powietrza, a także analizować rozkład temperatury, ciśnienia i skurczu objętościowego.

Symulacja fazy docisku
System umożliwia ocenę skuteczności zastosowanego docisku oraz prawidłowy dobór jego czasu.

Symulacja procesu chłodzenia
Moldex3D pozwala oszacować czas oraz równomierność chłodzenia wypraski dla różnych wariantów układu chłodzącego, w tym także przy zastosowaniu chłodzenia konformalnego lub zmiennych warunków chłodzenia.

Symulacja odkształceń wypraski
Moldex3D wyznacza kierunki oraz wartości odkształceń wypraski, wywołanych procesami zachodzącymi w formie. Umożliwia również eksportowanie odkształconej geometrii do systemów CAD.

Zestaw modułów specjalizowanych
Moldex3D posiada moduły rozszerzające możliwości programu o symulację różnorodnych procesów, spotykanych w przetwórstwie tworzyw polimerowych, takich jak: wtrysk dwukomponentowy, wtrysk z gazem lub wodą, czy wtrysk w technologii spieniania mikrokomórkowego MuCell.

Szybkie obliczenia
Moldex3D korzysta z zaawansowanej technologii obliczeń równoległych, pozwalającej na pełne wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów wielordzeniowych oraz tworzenie klastrów obliczeniowych, składających się z wielu jednostek komputerowych.

Bogate biblioteki
Moldex3D zawiera bogate biblioteki tworzyw polimerowych, metali oraz wtryskarek, które ułatwiają przygotowanie dokładnego modelu obliczeniowego.

Współpraca z innymi systemami CAE
W celu zwiększenia dokładności analiz wytrzymałościowych projektowanych wyprasek, Moldex3D pozwala eksportować wyniki przeprowadzonych symulacji do innych programów obliczeniowych.

Integracja z popularnymi systemami CAD
Moldex3D daje możliwość przeprowadzania symulacji wtrysku bezpośrednio w interfejsie programów Creo, NX oraz Solid Works, wspomagających projektowanie wyprasek i form wtryskowych.

+
Do pobrania

Terminy szkoleń są ustalane indywidualnie.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt:  moldex3d@gmsystem.pl

Jak zarezerwować szkolenie?

Szkolenie rezerwujemy przy pomocy kalendarza dostępnego na naszej stronie i formularza kontaktowego na stronie opisującej dane szkolenie.

Na kalendarzu wybieramy (klikamy) interesujące nas szkolenie.
Za pomocą formularza kontaktowego potwierdzamy wstępnie chęć uczestnictwa.

Otrzymają od nas państwo dodatkowe informacje dotyczące wybranego szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa uczestnik opłaca udział w szkoleniu.

Profile użytkowników szkoleń Moldex3D

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Moldex. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAE. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Konsultacje

Jaka wartość dodają szkolenia?

Stopień znajomości programu wykorzystywanego programu jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość i szybkość pracy.

Szkolimy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę. Prowadzimy szkolenia w sposób, który corocznie przyciąga setki uczestników. Zespół wysoko wykwalifikowanych trenerów każdego dnia dzieli się z uczestnikami szkoleń swoją wiedzą. Nowoczesne sale szkoleniowe oraz małe grupy są kluczem naszego sukcesu.

Prowadzimy szkolenia z zakresu oferowanych produktów FEMAP. W naszych szkoleniach biorą udział zarówno pracownicy firm będących użytkownikami systemów CAx, jak i osoby prywatne oraz studenci. Nasze ośrodki szkoleniowe z profesjonalnie przygotowanymi stanowiskami znajdują się we Wrocławiu oraz Bydgoszczy. Dzięki mobilnym salom szkoleniowym jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenia w dowolnej lokalizacji. Realizujemy zamówienia zarówno w siedzibie Klienta, jak i w innych wspólnie ustalonych lokalizacjach.

Solid Edge ST10 - Siemens - system CAD 3D
+
Terminy szkoleń

Terminy szkoleń są ustalane indywidualnie.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt:  moldex3d@gmsystem.pl

+
Jak zarezerwować szkolenie?

Jak zarezerwować szkolenie?

Szkolenie rezerwujemy przy pomocy kalendarza dostępnego na naszej stronie i formularza kontaktowego na stronie opisującej dane szkolenie.

Na kalendarzu wybieramy (klikamy) interesujące nas szkolenie.
Za pomocą formularza kontaktowego potwierdzamy wstępnie chęć uczestnictwa.

Otrzymają od nas państwo dodatkowe informacje dotyczące wybranego szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa uczestnik opłaca udział w szkoleniu.

+
Profile użytkowników

Profile użytkowników szkoleń Moldex3D

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Moldex. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAE. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Konsultacje

+
Po co szkolenie?

Jaka wartość dodają szkolenia?

Stopień znajomości programu wykorzystywanego programu jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość i szybkość pracy.

Szkolimy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę. Prowadzimy szkolenia w sposób, który corocznie przyciąga setki uczestników. Zespół wysoko wykwalifikowanych trenerów każdego dnia dzieli się z uczestnikami szkoleń swoją wiedzą. Nowoczesne sale szkoleniowe oraz małe grupy są kluczem naszego sukcesu.

Prowadzimy szkolenia z zakresu oferowanych produktów FEMAP. W naszych szkoleniach biorą udział zarówno pracownicy firm będących użytkownikami systemów CAx, jak i osoby prywatne oraz studenci. Nasze ośrodki szkoleniowe z profesjonalnie przygotowanymi stanowiskami znajdują się we Wrocławiu oraz Bydgoszczy. Dzięki mobilnym salom szkoleniowym jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenia w dowolnej lokalizacji. Realizujemy zamówienia zarówno w siedzibie Klienta, jak i w innych wspólnie ustalonych lokalizacjach.

Solid Edge ST10 - Siemens - system CAD 3D

MOLDEX3D - analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych

Dzięki zastosowaniu hybrydowej siatki 3D i zaawansowanych algorytmów obliczeniowych program umożliwia precyzyjne analizowanie procesów wtrysku dla wyprasek o dowolnych kształtach i grubościach ścian.

Korzyści z używania Moldex3D:

Bezpieczeństwo

Możliwość wykrywania potencjalnych błędów przetwórczych już na wczesnym etapie projektowania, pozwalająca na uniknięcie kosztownych i czasochłonnych modyfikacji gotowych form wtryskowych.

Optymalizacja

Optymalizacja geometrii wypraski oraz struktury formy wtryskowej dla zapewnienia zakładanych efektów procesu wtrysku.

Oszczędność czasu

Udoskonalenie parametrów procesu wtrysku, powodujące skrócenie czasu cyklu przetwórczego przy zachowaniu wysokiej jakości produktu, bez potrzeby przeprowadzania wielu prób fizycznych.

Firma GM System jest największym polskim dostawcą programu Moldex3D

Wdrożenie systemu Moldex3D pozwoliło naszym klientom na znaczącą redukcję kosztów oraz poprawę jakości oferowanych produktów.