Femap jest uznawany na świecie za czołowy, niezależny od systemu CAD i bazujący na Windows, pre- i postprocesor do zaawansowanych obliczeń metodą elementów skończonych (MES). Umożliwia rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych zadań z łatwością i dużą dokładnością.

Femap wykorzystuje szereg zaawansowanych i uniwersalnych technologii, umożliwiających na szybkie, wydajne, proste przygotowanie modelu obliczeniowego kompatybilnego z dowolnymi środowiskami obliczeniowymi, stosowanymi przez inżynierów. Uwagę zwraca możliwość wykorzystania przez program wyjątkowo szerokiej gamy solverów MES.

Femap wraz z modułami dodatkowymi tworzy serię potężnych i przystępnych rozwiązań, odpowiednich dla przedsiębiorstw posiadających zróżnicowane wymagania dotyczące analiz. Dostarczając swoim zespołom projektowym zaawansowane narzędzia CAE, firmy umożliwiają inżynierom skupienie się na poprawie wydajności i niezawodności produktu, przy jednoczesnym skróceniu czasu rozwoju produktu.

Femap jest oferowany w różnych wariantach, które są zróżnicowane zarówno pod względem możliwości obliczeniowych jak i poziomu łatwości obsługi.

FEMAP jest uznawany na świecie za czołowy, niezależny od systemu CAD i bazujący na Windows, pre- i postprocesor do zaawansowanych obliczeń metodą elementów skończonych (MES).

Zestaw broszur do pobrania, których tematyka dotyczy:

 • nowości wersji FEMAP oznaczonej symbolem 11.3,
 • ogólnego opisu rozwiązania FEMAP w języku angielskim i polskim,
 • szczegółowych opisów poszczególnych modułów specjalizowanych NX Nastran.

Aby poznać wymagania sprzętowe dla FEMAP, należy kliknąć poniższy link:

Warianty systemu FEMAPFemap Standalone - konfiguracja zawierająca pre- i post- processor. Pełna funkcjonalność Femap umozliwia przygotowanie modelu obliczeniowego pod dowolny solver MES oraz umożliwia analizę już policzonych modeli.
FEMAP z NX Nastran: Basic - Konfiguracja zawiera pre i postprocesor oraz zaimplementowany solver NX Nastran. Konfiguracja podstawowa Basic zawiera następujące typy analiz: statyka liniowa, częstotliwość drgań, wyboczenie, transfer ciepła, podstawowa nieliniowość. Konfiguracja Basic zawiera rozbudowaną bibliotekę typów elementów skończonych oraz materiałów. Femap posiada możliwość nadawania połączeń typu kontakt a także połączeń klejonych, śrubowych oraz zgrzein.
Dynamic Responce – Dodatkowy moduł, który pozwala sprawdzić jak będzie zachowywał się produkt obciążony dynamicznymi siłami - jak będą zmieniać się zarówno z czasem jak i z częstotliwościami.
Rotor Dynamics – Moduł rozszerzający możliwości Dynamic Recpounse służący do analizy modeli obrotowych. Pozwala znaleźć siły odśrodkowe, Coriolis'a, które nie występują w stacjonarnym położeniu. Można symulować wirniki, obracanie ładunków, znaleźć prędkości krytyczne, przewidzieć częstotliwości wirów, synchroniczne i asynchroniczne analizy w celu wygenerowania wykresów Campbell'a 
Design Optimization – Automatycznie przeprowadza obliczenia uwzględniając szereg iteracji analizując złożone warunki obciążeń szukając optymalnego kształtu. Pozwala odchudzić konstrukcje i zaproponować optymalny kształt części.
Advanced Nonlinear – Pozwala wykonać obliczenia z nieliniowym kontaktem pomiędzy częściami, uwzględnić nieliniowość materiałową i/oraz geometryczną (duże odkształcenia). Dzięki analizom nieliniowym możemy policzyć modele z dużymi odkształceniami, zderzenia, upadki z dużych wysokości.
Superelements – Moduł odgrywa kluczową rolę przy obliczaniu bardzo dużych i złożonych modeli ze skomplikowanymi strukturami, które są równoważne mniejszym podstrukturom nazywanym superelementami. Superelementy można zastosować wraz ze wszystkimi rodzajami analiz Nastran NX. Szczególnie skuteczne są one podczas przeprowadzania pełnych analiz dużych złożeń takich jak całe samoloty, pojazdy albo statki z wykonaniem przyrostowych i częściowych obliczeń tych złożeń.
Aeroelasticity – Analiza Aeroelastic umożliwia symulację modeli w obecności powietrznego strumienia. Aeroelastyczność jest przydatna w projektowaniu samolotów, helikopterów, pocisków, zawieszenia mostów a nawet wysokich kominów i linii energetycznych.
DMAP – Specjalny moduł umożliwiający programowanie solvera Nastran. Pozwala użytkownikowi na rozszerzenie możliwości NX Nastan poprzez pisanie własnych aplikacji i instalowanie własnych modułów.
Structural Analysis Toolkit – Umożliwia obróbkę wybranych danych, zawartych w pliku binarnym NASTRAN, a także eksport wyników w postaci plików tekstowych ASCII, plików uniwersalnych lub w formacie HTML. Pozwala na prognozowanie naprężeń, warunków zachowania bezpieczeństwa, sił w elementach, węzłach oraz połączeniach kinematycznych, estymację zagadnień modalnych, właściwości masowych, a także zjawisk związanych ze stochastycznym i harmonicznym wzbudzaniem badanych układów.
 • FEMAP Thermal Solver - pozwala na analizowanie procesów liniowych i nieliniowych oraz nieustalonych przepływów ciepła, z uwzględnieniem zjawisk dotyczących przewodnictwa, promieniowania, konwekcji swobodnej i wymuszonej, przepływu płynów oraz zmian fazowych.

 • FEMAP Advanced Thermal Solver (add on) - powiększa pakiet Femap Thermal Solver o szereg dodatkowych i jeszcze bardziej zaawansowanych możliwości modelowania oraz symulowania zjawisk cieplnych, w tym przepływu płynów w kanałach wraz z równoczesną analizą wartości ciepła przekazanego ścianom kanału a także szacowaniem rodzaju przepływu i gradientów prędkości płynu.

 • FEMAP Flow Solver - rozszerza możliwości środowiska Femap o zbiór najnowocześniejszych rozwiązań prowadzenia badań numerycznych z obszaru mechaniki płynów (CFD), umożliwiając szybkie, wydajne i dokładne rozwiązanie problemów z tej dziedziny.

Zaawansowane solvery FEMAP

Korzyści ze stosowania systemu FEMAP

 • Szybkie przejście z geometrii CAD do modelu obliczeniowego.
 • Automatyczna zamiana skomplikowanych modeli bryłowych na elementy powłokowe.
 • Szybki i rozbudowany post procesing.
 • Szybka weryfikacja poprawności produktu
 • Szybsze wprowadzenie nowych produktów na rynek
 • Niezawodność produktów
 • Ograniczenie liczby fizycznych testów i prototypów.
 • Możliwość odchudzenia konstrukcji.
 • Redukcja zwrotów.
 • Możliwość rozważania różnych wariantów.
 • Możliwość użycia tańszych materiałów.
 • Optymalizacja konstrukcji.

Więcej informacji na temat tego produktu

Znajdź informacje na dodatkowych stronach lub skontaktuj się z nami.

Pobierz 45 dniową wersję testową systemu FEMAP

Pobierz instrukcje instalacji FEMAP

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl