Moldex3D to profesjonalne oprogramowanie CAE przeznaczone do symulacji procesów zachodzących podczas formowania wtryskowego tworzyw polimerowych, zarówno termoplastycznych, jak i reaktywnych.

Dzięki zastosowaniu hybrydowej siatki 3D i zaawansowanych algorytmów obliczeniowych program umożliwia precyzyjne analizowanie procesów wtrysku dla wyprasek o dowolnych kształtach i grubościach ścian.

Moldex3D jest wiodącym systemem CAE przeznaczonym do cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych, zarówno termoplastycznych jak i termoutwardzalnych.

Poniżej znajduje się lista broszur, które zawierają szczegółowe informacje na temat najnowszej wersji rozwiązania oznaczonej symbolem R14.

  • Opis ogólny rozwiązania Moldex3D w wersji R14
  • Opis nowości wprowadzonych w Moldex3D R14
  • Broszura produktu w języku angielskim
  • Opis pakietu eDesign w języku angielskim
  • Prezentacja ogólna rozwiązania Moldex3D R14 w języku angielskim

Co oferuje Moldex3D ?

Moldex3D pozwala przewidywać kierunki rozpływu tworzywa w gnieździe formy wtryskowej, lokalizować miejsca łączenia strug oraz zamknięć powietrza, a także analizować rozkład temperatury, ciśnienia i skurczu objętościowego.
System umożliwia ocenę skuteczności zastosowanego docisku oraz prawidłowy dobór jego czasu.
Moldex3D pozwala oszacować czas oraz równomierność chłodzenia wypraski dla różnych wariantów układu chłodzącego, w tym także przy zastosowaniu chłodzenia konformalnego lub zmiennych warunków chłodzenia.
Moldex3D wyznacza kierunki oraz wartości odkształceń wypraski, wywołanych procesami zachodzącymi w formie. Umożliwia również eksportowanie odkształconej geometrii do systemów CAD.
Moldex3D posiada moduły rozszerzające możliwości programu o symulację różnorodnych procesów, spotykanych w przetwórstwie tworzyw polimerowych, takich jak: wtrysk dwukomponentowy, wtrysk z gazem lub wodą, czy wtrysk w technologii spieniania mikrokomórkowego MuCell.
Moldex3D korzysta z zaawansowanej technologii obliczeń równoległych, pozwalającej na pełne wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów wielordzeniowych oraz tworzenie klastrów obliczeniowych, składających się z wielu jednostek komputerowych.
Moldex3D zawiera bogate biblioteki tworzyw polimerowych, metali oraz wtryskarek, które ułatwiają przygotowanie dokładnego modelu obliczeniowego.
W celu zwiększenia dokładności analiz wytrzymałościowych projektowanych wyprasek, Moldex3D pozwala eksportować wyniki przeprowadzonych symulacji do innych programów obliczeniowych.
Moldex3D daje możliwość przeprowadzania symulacji wtrysku bezpośrednio w interfejsie programów Creo, NX oraz Solid Works, wspomagających projektowanie wyprasek i form wtryskowych.

Korzyści z zastosowania Moldex3D

Bezpieczeństwo

Możliwość wykrywania potencjalnych błędów przetwórczych już na wczesnym etapie projektowania, pozwalająca na uniknięcie kosztownych i czasochłonnych modyfikacji gotowych form wtryskowych.

Optymalizacja

Optymalizacja geometrii wypraski oraz struktury formy wtryskowej dla zapewnienia zakładanych efektów procesu wtrysku.

Oszczędność czasu

Udoskonalenie parametrów procesu wtrysku, powodujące skrócenie czasu cyklu przetwórczego przy zachowaniu wysokiej jakości produktu, bez potrzeby przeprowadzania wielu prób fizycznych.

Więcej informacji na temat tego produktu

Znajdź informacje na dodatkowych stronach lub skontaktuj się z nami.

Oficjalna strona programu Moldex3D

Animacja - czas frontu płynięcia tworzywa
(*.gif ~40MB)

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl