Simcenter 3D (dawniej NX CAE) to nowy produkt bazujący na platformie NX, zapewniający szeroki wybór rozwiązań do wielozadaniowej symulacji opartej o metodę elementów skończonych oraz zapewniający wszechstronne funkcje do przygotowywania modeli, rozwiązywania oraz przetwarzania końcowego. Środowisko Simcenter 3D jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem NX CAD.

Simcenter 3D to nowoczesne środowisko oparte o solwer NX Nastran, integrujące ze sobą różne dziedziny obliczeniowe, przeznaczone dla analityków, konstruktorów i projektantów, którzy muszą szybko dostarczać wysokiej jakości dane wspierające podejmowanie decyzji dotyczących tworzenia produktów. Rozwiązanie Simcenter 3D pełni funkcję Pre/Post, wspierającym zewnętrzne rozwiązania w tym Abaqus, Ansys, MSC Nastran i LS-DYNA oraz zawiera najlepsze w swojej klasie funkcje do modelowania analiz.

Simcenter 3D wraz z modułami dodatkowymi dostępnymi przy użyciu nowego systemu licencjonowania zwanego Value Based Licensing opartego na tokenach (żetonach) umożliwiania w pełni wykorzystanie wielozadaniowego środowiska symulacji.

Niewątpliwym atutem oprogramowania Simcenter 3D jest rozszerzenie go o wybrane narzędzia dostępne w środowisku LMS Virutal LAB takie jak w pełni sprzężone analizy wibro – akustyczne oparte nie tylko o metodę elementów skończonych (MES) ale również o metodę elementów brzegowych (BEM). Dodatkowo możliwość pełnej integracji wraz z możliwością sterowania przy użyciu symulacji 1D opartej o środowisko LMS Imagine.Lab Amesim. Simcenter 3D zapewnia pełną integracją ze środowiskiem Teamcenter, systemem zarządzania danymi.

Poniżej znajduje się link do pobrania zestawu broszur, które prezentują możliwości systemu Simcenter 3D oraz NX Nastran w odniesieniu do różnych obszarów obliczeniowych.

  • Ogólna broszura Simcenter 3D.
  • Wykorzystanie środowiska NX Nastran do obliczeń "w chmurze".
  • Opis poszczególnych modułów specjalizowanych "NX Nastran".

Funkcjonalności Simcenter 3D

Zintegrowane rozwiązanie pozwalające na uniknięcie wielu problemów związanych z działaniem siły lub drgań na konstrukcję. Daje możliwość przeprowadzania badania zmęczenia materiału w obrębie jednego środowiska i sprawdzanie wytrzymałości w całym cyklu życia produktu w realistycznych warunkach obciążenia. Dodatkowo pozwala na określenie analizy hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH) oraz tworzenie, optymalizowanie i sprawdzanie poprawności warstwowych konstrukcji kompozytowych w celu określenia sposobu produkcji lżejszych i bardziej wytrzymałych materiałów.

Simcenter 3D przyspiesza cały proces symulacji laminatów, oferując dostęp do funkcji projektowania kompozytów, dokładnych solwerów oraz kompleksowego przetwarzania końcowego. Oferowana przez Simcenter 3D analiza kompozytów w połączeniu z solwerem obliczeniowym Simcenter Samcef jest jednym z najmocniejszych narzędzi dostępnych na rynku dedykowanym do tego typu zadań. Zapewnia możliwość wykrywania zjawisk takich jak efektu delaminacji (rozwarstwienia w poszczególnych warstwach) oraz uszkodzenia wewnątrz warstw.

Obliczenia akustyczne pozwalające na zminimalizowanie poziomu hałasu i zoptymalizowanie jakości dźwięku w projektach, przeprowadzając symulację zewnętrznego i wewnętrznego promieniowania akustycznego. Simcenter 3D oferuje obliczenia akustyczne oparte o metodę elementów skończonych (MES) oraz metodę elementów brzegowych (BEM). Simcenter 3D jako jedyny na rynku może pochwalić się tak kompleksowym rozwiązaniem opartym na dwóch metodach obliczeniowych.

Realistyczna symulacja procesu przekazywania ciepła zapewniająca dokładną symulację rzeczywistych problemów dotyczących przewodnictwa cieplnego, konwekcji swobodnej i wymuszonej. Daje możliwość wykrywania efektów promieniowania oraz wykonywania sprzężonego przepływu ciepła. Zapewnia analizę problemów związanych z konwekcją i przewodzeniem w jednym rozwiązaniu.

Numeryczna analiza mechaniki płynów (CFD) umożliwiająca realistyczną i dokładną symulację przepływu płynów ściśliwych i nieściśliwych. Ułatwia modelowanie złożonych sieci transportu płynów w jednym wymiarze i łączenie ich bezpośrednio z trójwymiarowymi modelami analitycznymi CFD. Przepływ nienewtonowski zapewnia symulację płynu o lepkościach zależnych od szybkości ścinania. Uwzględnia możliwość przeprowadzania przepływów dwufazowych metodą VOF (Volume of fluid ).

Symulacja dynamiki brył połączonych zapewnia możliwość obliczenia siły reakcji, momentu obrotowego, prędkości, przyspieszenia i wielu innych parametrów układu mechanicznego. Integracja oprogramowania do analizy ruchu w systemie SimCenter 3D pozwala na bezpośrednie przekształcanie geometrii CAD i relacji złożeń do postaci dokładnego modelu ruchu, natomiast osadzony solwer ruchu RecurDyn oraz niezawodne funkcje przetwarzania końcowego umożliwiają badanie szerokiej gamy zachowań produktu. Istnieje opcja współsymulacji z innymi systemami sterowania, takimi jak Matlab czy LMS Imagine.Lab Amesim.

Symulacja uwzględniająca wiele zjawisk fizycznych zachodzących jednocześnie, takich jak dynamika konstrukcji, przekazywanie ciepła, przepływ płynów oraz zachowanie i ruch materiałów nieliniowych. Wykorzystanie sprzęgnięcia dwóch typów analizy termiczno–statycznej jest niezwykle ważne podczas projektowania np. silników odrzutowych, jak również sprzęgniecie i interakcji ze sobą analiz statycznej z obliczeniami przepływowymi (FSI) Fluid struture interaction np.: w skrzydłach lotniczych, efekt flatteru.

Optymalizacja oparta na symulacji, wykonywana w celu szybszego opracowania prawidłowego projektu poprzez np. zmniejszenie masy komponentu, przy zachowaniu jego wytrzymałości.

Korzyści ze stosowania systemu Simcenter 3D

  • Umożliwia zarządzanie danymi w obrębie jednego środowiska oraz projektowanie oparte na symulacji, które zapewniają inżynierom weryfikację i iterację projektów za pomocą zaufanej technologii symulacji.
  • Możliwość korzystania z pełnego zakresu poleceń idealizacji geometrii i tworzenia siatek.
  • Wykorzystanie technologii Synchronicznej do intuicyjnej edycji oraz uproszczenia analizowanych obiektów.
  • Bezproblemowe powiązanie modeli CAE z geometrią CAD oraz prosta aktualizacja modeli analitycznych podczas wprowadzania zmian projektowych.
  • Obsługa wielu rodzajów symulacji w obrębie jednego środowiska (strukturalnych, ruchu, termicznych i Multiphysics).
  • Pełni funkcję Pre/Post, wspierającym zewnętrzne rozwiązania, w tym Abaqus, Ansys, MSC Nastran i LS-DYNA.
  • Pomaga zespołom inżynierskim zarządzać ryzykiem, wynikającym z realizacji ich projektu.

Więcej informacji na temat tego produktu

Znajdź informacje na dodatkowych stronach lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej na temat wersji akademickiej Simcenter 3D

Filmy prezentujące możliwości oprogramowania Simcenter 3D w różnych gałęziach przemysłu

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl