KOSZTORYSOWANIE ELEMENTÓW BLASZANYCH SOLID EDGE

246.00  cena z VAT

Kategoria:

Opis


Dostarcza funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzenie wyceny procesu produkcji elementu blaszanego projektowanego w Solid Edge.

W odróżnieniu od standardowej funkcjonalności Solid Edge, narzędzie autorskie GM System dostarcza możliwość uwzględnienia w procesie kosztorysowania większej liczby możliwych parametrów i czynności produkcyjnych.

Proces kosztorysowania uwzględnia szereg parametrów, takich jak:
– koszty materiału i obróbki (m.in. koszt cięcia, koszt gięcia)
– koszty zabezpieczeń (m.in. cynkowanie, chromowanie)
– koszty osobowe
– koszty dodatkowe

Dla każdej z kategorii kosztów umożliwia automatyczną wycenę na podstawie domyślnych wartości oraz danych modelu, jak również na podstawie kwoty wprowadzonej dla każdego z parametrów ręcznie.
Dodatek umożliwia szerokie możliwości parametryzacji procesu kosztorysowania. Konfiguracja dostępna jest w ramach przystępnego i intuicyjnego konfiguratora.
Dodatek udostępnia dane kosztorysów w uniwersalnym formacie XML, umożliwiając tym samym integrację kosztorysów z systemami ERP czy innym oprogramowaniem firm trzecich.

Zalety:
– tworzenie kosztorysu wykonania elementu blaszanego
– uwzględnienie wielu parametrów produkcji
– historyzacja kosztorysów
– szerokie możliwości konfiguracji
– praca w trybie dodatku – zawsze pod ręką
– czytelny format danych – możliwość integracji z oprogramowaniem ERP
– przejrzysty wydruk w formie raportu HTML

Zobacz więcej informacji

Dodatkowe informacje

Autor

GM System Sp. z o.o.

Wersja Solid Edge

aktualna

Licencjonowanie

w formie rocznych subskrypcji