SOLID EDGE WŁAŚCIWOŚCI

492.00  cena z VAT

Kategoria:

Opis


Usprawnianie procesu wprowadzania i edycji właściwości
Program „Właściwości Solid Edge” służy do usprawniania procesu wprowadzania i edycji właściwości plików Solid Edge (jak np. nr dokumentu, materiał, indeks itp.).

Rozwiązanie to pozwala na bieżąco przeglądać i edytować wszystkie właściwości danego dokumentu Solid Edge (również niestandardowe)bezpośrednio w jednym miejscu – zakładce PathFinder.

Każdy dokument Solid Edge, w zależności od typu, posiada własny zestaw właściwości.
Zdefiniowanie ich, edycja, a nawet sprawdzenie, czy wymagane właściwości są w ogóle zdefiniowane, wymaga jednak użycia kilku odrębnych narzędzi w Solid Edge.

Standardowo w Solid Edge właściwości uzupełniane są poprzez:
• okno dialogowe Właściwości dokumentu
• kilka różnych zakładek,
• edycję Tabeli zmiennych,
• okno dialogowe Właściwości fizyczne,
• edycję Tabeli materiałów..

Z uwagi na takie rozproszenie danych, ich definiowanie jest czynnością czaso- i pracochłonną.

Nasze autorskie rozwiązanie – Program GM System „Właściwości Solid Edge” – pozwala na wprowadzanie i modyfikowanie właściwości w jednym oknie dialogowym. Dzięki przyjaznemu, ergonomicznemu interfejsowi oraz spójnemu widokowi istotnych właściwości, ich modyfikacja i weryfikacja w programie Solid Edge jest o wiele wydajniejsza, co przekłada się bezpośrednio na porządek w dokumentach, redukcję liczby błędów i skrócenie czasu pracy.

Zalety
Zalety użycia Programu GM System „Właściwości Solid Edge”:
łatwy dostęp do widoku danych dzięki umieszczeniu
ich w zakładce PathFinder,
• dostęp do wszystkich istotnych właściwości
w jednym miejscu,
• definiowany zestaw właściwości wyświetlanych dla każdego z typów dokumentów Solid Edge,
• znaczna redukcja czasu potrzebnego na modyfikowanie właściwości dokumentów,
• łatwa weryfikacja wartości wszystkich istotnych właściwości,
• mechanizm kontrolujący uzupełnienie wymaganych właściwości.

Zobacz więcej informacji

Dodatkowe informacje

Autor

GM System Sp. z o.o.

Wersja Solid Edge

aktualna

Licencjonowanie

w formie rocznych subskrypcji