Solid Edge aplikacje autorskie

Aplikacje rozszerzające możliwości Solid Edge o funkcjonalności przydatne w codziennej pracy inżyniera

Aplikacje te można kupić w naszym e-sklepie 

Co oferują programy autorskie GM System?

Programy autorskie GM System to aplikacje rozszerzające możliwości Solid Edge o funkcjonalności przydatne w codziennej pracy inżyniera. Pozwalają osiągnąć najlepsze efekty pracy dzięki ulepszonym narzędziom.

Zostały stworzone w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie użytkowników Solid Edge. Aplikacje realizują funkcje, dzięki którym oszczędzany jest czas, redukowany jest nakład pracy inżynierów oraz zwiększany jest komfort ich pracy, dzięki automatyzacji żmudnych, powtarzalnych czynności.
Nasze oprogramowanie wspomaga sukcesy klientów i ułatwia szybsze odnoszenie korzyści biznesowych.

Aplikacje te są sprzedawane jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

Co oferuje program
„Kosztorysowanie części blaszanych Solid Edge”

Umożliwia przeprowadzenie wyceny
Program GM System „Kosztorysowanie części blaszanych Solid Edge” dostarcza funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzenie wyceny procesu produkcji elementu blaszanego projektowanego w Solid Edge.

W odróżnieniu od standardowej funkcjonalności Solid Edge, narzędzie autorskie GM System dostarcza możliwość uwzględnienia w procesie kosztorysowania większej liczby możliwych parametrów i czynności produkcyjnych.

Nowe możliwości
Proces kosztorysowania uwzględnia szereg parametrów, takich jak:

– koszty materiału i obróbki (m.in. koszt cięcia, koszt gięcia)

– koszty zabezpieczeń (m.in. cynkowanie, chromowanie)

– koszty osobowe

– koszty dodatkowe

Dla każdej z kategorii kosztów umożliwia automatyczną wycenę na podstawie domyślnych wartości oraz danych modelu, jak również na podstawie kwoty wprowadzonej dla każdego z parametrów ręcznie. Dodatek umożliwia szerokie możliwości parametryzacji procesu kosztorysowania. Konfiguracja dostępna jest w ramach przystępnego i intuicyjnego konfiguratora. Aplikacja udostępnia dane kosztorysów w uniwersalnym formacie XML, umożliwiając tym samym integrację kosztorysów z systemami ERP czy innym oprogramowaniem firm trzecich.

Zalety
Zalety użycia Programu GM System „Kosztorysowanie części blaszanych Solid Edge”:
• uwzględnienie wielu parametrów produkcji,
• historyzacja kosztorysów,
• szerokie możliwości konfiguracji,
• praca w trybie dodatku – zawsze pod ręką,
• czytelny format danych – możliwość integracji z oprogramowaniem ERPi,
• przejrzysty wydruk w formie raportu HTML.

Aplikacja ta jest sprzedawana jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

Co oferuje program
„Rozwijanie blach Solid Edge”

Usprawnia i automatyzuje proces
Program GM System „Rozwijanie blach Solid Edge” usprawnia i automatyzuje proces tworzenia dokumentacji rozwinięć elementów blaszanych zaprojektowanych w Solid Edge.

Niweluje tym samym konieczność żmudnego ręcznego tworzenia rozwinięć, ponieważ są one tworzone automatyczne dla całego projektu wraz z ich zapisem do formatów DXF i PDF.

Zautomatyzowanie procesu
W odróżnieniu od typowej funkcjonalności Solid Edge, wymagającej stworzenia w pierwszej kolejności rozwinięcia elementu blaszanego, które jest następnie zapisywane oddzielnie dla każdego wymaganego formatu dokumentacji (DXF, PDF), „Rozwijanie blach Solid Edge” umożliwia zautomatyzowanie tego procesu dla wszystkich elementów blaszanych dla zawartości wskazanych folderów.

Program pozwala na wybranie zestawu dokumentów do konwersji i zdefiniowanie nazewnictwa wyjściowej dokumentacji w jednym oknie dialogowym.

Dzięki przyjaznemu, ergonomicznemu interfejsowi oraz spójnemu widokowi istotnych danych dla wszystkich dokumentów, ich modyfikacja i weryfikacja jest zdecydowanie wydajniejsza, co przekłada się bezpośrednio na znaczną redukcję czasu koniecznego do wygenerowania dokumentacji rozwinięć.

Zalety
Zalety użycia Programu GM System „Rozwijanie blach Solid Edge”:
• łatwa definicja procesu konwertowania dokumentacji,
• dostęp do wszystkich istotnych właściwości dokumentacji w jednym oknie dialogowym,
• znaczna redukcja czasu potrzebnego na stworzenie dokumentacji rozwinięć.

Aplikacja ta jest sprzedawana jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

Co oferuje program
„Właściwości Solid Edge”

Usprawnianie procesu wprowadzania i edycji właściwości
Program „Właściwości Solid Edge” służy do usprawniania procesu wprowadzania i edycji właściwości plików Solid Edge (jak np. nr dokumentu, materiał, indeks itp.).

Rozwiązanie to pozwala na bieżąco przeglądać i edytować wszystkie właściwości danego dokumentu Solid Edge (również niestandardowe)bezpośrednio w jednym miejscu – zakładce PathFinder.

Każdy dokument Solid Edge, w zależności od typu, posiada własny zestaw właściwości.
Zdefiniowanie ich, edycja, a nawet sprawdzenie, czy wymagane właściwości są w ogóle zdefiniowane, wymaga jednak użycia kilku odrębnych narzędzi w Solid Edge.

Standardowo w Solid Edge właściwości uzupełniane są poprzez:
• okno dialogowe Właściwości dokumentu
• kilka różnych zakładek,
• edycję Tabeli zmiennych,
• okno dialogowe Właściwości fizyczne,
• edycję Tabeli materiałów..

Z uwagi na takie rozproszenie danych, ich definiowanie jest czynnością czaso- i pracochłonną.

Nasze autorskie rozwiązanie – Program GM System „Właściwości Solid Edge” – pozwala na wprowadzanie i modyfikowanie właściwości w jednym oknie dialogowym. Dzięki przyjaznemu, ergonomicznemu interfejsowi oraz spójnemu widokowi istotnych właściwości, ich modyfikacja i weryfikacja w programie Solid Edge jest o wiele wydajniejsza, co przekłada się bezpośrednio na porządek w dokumentach, redukcję liczby błędów i skrócenie czasu pracy.

Zalety
Zalety użycia Programu GM System „Właściwości Solid Edge”:
• łatwy dostęp do widoku danych dzięki umieszczeniu
ich w zakładce PathFinder,
• dostęp do wszystkich istotnych właściwości
w jednym miejscu,
• definiowany zestaw właściwości wyświetlanych dla każdego z typów dokumentów Solid Edge,
• znaczna redukcja czasu potrzebnego na modyfikowanie właściwości dokumentów,
• łatwa weryfikacja wartości wszystkich istotnych właściwości,
• mechanizm kontrolujący uzupełnienie wymaganych właściwości.

Aplikacja ta jest sprzedawana jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

Co oferuje program
„Drukowanie Wsadowe Solid Edge”

Usprawnienie i automatyzacja procesu drukowania dokumentacji płaskiej zaprojektowanej w Solid Edge

W odróżnieniu od standardowej funkcjonalności Solid Edge, która wymaga drukowania rysunków ręcznie – Drukowanie Wsadowe Solid Edge umożliwia wydruk wszystkich dostępnych w złożeniu rysunków (w tym rysunków części i elementów blaszanych) przez naciśnięcie jednego przycisku.

Proces drukowania jest w pełni zautomatyzowany, a rozbudowane opcje filtracji po wielkości arkusza umożliwiają jednoczesny wydruk rysunków różnych formatów na wielu drukarkach.

Drukowanie Wsadowe - GM System
Drukowanie Wsadowe - GM System

Możliwości aplikacji Drukowanie Wsadowe Solid Edge

Drukowanie Wsadowe Sold Edge udostępnia funkcjonalność pozwalającą na wydruk dokumentacji płaskiej tylko tych elementów, które są widoczne w złożeniu lub liście BOM.

Aplikacja podczas drukowania dokumentacji płaskiej w pełni zachowuje jej kolejność – po wydrukowaniu twoją dokumentację w wersji papierowej znajdziesz gotową do odbioru w drukarce, ułożoną zgodnie z hierarchią złożenia.

Jeśli chcesz pominąć drukowanie rysunków, np. tych, które pochodzą od zewnętrznych dostawców – możesz zdefiniować ich wykluczenie przez Listę Wykluczeń.

Zalety
Zalety użycia programu GM System „Drukowanie Wsadowe Solid Edge”:
• wydruk kompletnej dokumentacji płaskiej złożeń w ramach jednego procesu,
• filtrowanie formatów arkuszy,
• filtrowanie po widoczności w złożeniu/liście BOM,
• wydruki zgodne z hierarchią złożenia,
• wykluczenie drukowania niepożądanych elementów,
• znaczna redukcja czasu potrzebnego na wydruk dokumentacji płaskiej,
• znaczna redukcja czasu potrzebnego na sortowanie wydrukowanej dokumentacji płaskiej.

 

Aplikacja ta jest sprzedawana jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

Drukowanie Wsadowe - GM System
+
Opis programów

Co oferują programy autorskie GM System?

Programy autorskie GM System to aplikacje rozszerzające możliwości Solid Edge o funkcjonalności przydatne w codziennej pracy inżyniera. Pozwalają osiągnąć najlepsze efekty pracy dzięki ulepszonym narzędziom.

Zostały stworzone w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie użytkowników Solid Edge. Aplikacje realizują funkcje, dzięki którym oszczędzany jest czas, redukowany jest nakład pracy inżynierów oraz zwiększany jest komfort ich pracy, dzięki automatyzacji żmudnych, powtarzalnych czynności.
Nasze oprogramowanie wspomaga sukcesy klientów i ułatwia szybsze odnoszenie korzyści biznesowych.

Aplikacje te są sprzedawane jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

+
Kosztorysowanie części blaszanych

Co oferuje program
„Kosztorysowanie części blaszanych Solid Edge”

Umożliwia przeprowadzenie wyceny
Program GM System „Kosztorysowanie części blaszanych Solid Edge” dostarcza funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzenie wyceny procesu produkcji elementu blaszanego projektowanego w Solid Edge.

W odróżnieniu od standardowej funkcjonalności Solid Edge, narzędzie autorskie GM System dostarcza możliwość uwzględnienia w procesie kosztorysowania większej liczby możliwych parametrów i czynności produkcyjnych.

Nowe możliwości
Proces kosztorysowania uwzględnia szereg parametrów, takich jak:

– koszty materiału i obróbki (m.in. koszt cięcia, koszt gięcia)

– koszty zabezpieczeń (m.in. cynkowanie, chromowanie)

– koszty osobowe

– koszty dodatkowe

Dla każdej z kategorii kosztów umożliwia automatyczną wycenę na podstawie domyślnych wartości oraz danych modelu, jak również na podstawie kwoty wprowadzonej dla każdego z parametrów ręcznie. Dodatek umożliwia szerokie możliwości parametryzacji procesu kosztorysowania. Konfiguracja dostępna jest w ramach przystępnego i intuicyjnego konfiguratora. Aplikacja udostępnia dane kosztorysów w uniwersalnym formacie XML, umożliwiając tym samym integrację kosztorysów z systemami ERP czy innym oprogramowaniem firm trzecich.

Zalety
Zalety użycia Programu GM System „Kosztorysowanie części blaszanych Solid Edge”:
• uwzględnienie wielu parametrów produkcji,
• historyzacja kosztorysów,
• szerokie możliwości konfiguracji,
• praca w trybie dodatku – zawsze pod ręką,
• czytelny format danych – możliwość integracji z oprogramowaniem ERPi,
• przejrzysty wydruk w formie raportu HTML.

Aplikacja ta jest sprzedawana jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

+
Rozwijanie Blach Solid Edge

Co oferuje program
„Rozwijanie blach Solid Edge”

Usprawnia i automatyzuje proces
Program GM System „Rozwijanie blach Solid Edge” usprawnia i automatyzuje proces tworzenia dokumentacji rozwinięć elementów blaszanych zaprojektowanych w Solid Edge.

Niweluje tym samym konieczność żmudnego ręcznego tworzenia rozwinięć, ponieważ są one tworzone automatyczne dla całego projektu wraz z ich zapisem do formatów DXF i PDF.

Zautomatyzowanie procesu
W odróżnieniu od typowej funkcjonalności Solid Edge, wymagającej stworzenia w pierwszej kolejności rozwinięcia elementu blaszanego, które jest następnie zapisywane oddzielnie dla każdego wymaganego formatu dokumentacji (DXF, PDF), „Rozwijanie blach Solid Edge” umożliwia zautomatyzowanie tego procesu dla wszystkich elementów blaszanych dla zawartości wskazanych folderów.

Program pozwala na wybranie zestawu dokumentów do konwersji i zdefiniowanie nazewnictwa wyjściowej dokumentacji w jednym oknie dialogowym.

Dzięki przyjaznemu, ergonomicznemu interfejsowi oraz spójnemu widokowi istotnych danych dla wszystkich dokumentów, ich modyfikacja i weryfikacja jest zdecydowanie wydajniejsza, co przekłada się bezpośrednio na znaczną redukcję czasu koniecznego do wygenerowania dokumentacji rozwinięć.

Zalety
Zalety użycia Programu GM System „Rozwijanie blach Solid Edge”:
• łatwa definicja procesu konwertowania dokumentacji,
• dostęp do wszystkich istotnych właściwości dokumentacji w jednym oknie dialogowym,
• znaczna redukcja czasu potrzebnego na stworzenie dokumentacji rozwinięć.

Aplikacja ta jest sprzedawana jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

+
Właściwości Solid Edge

Co oferuje program
„Właściwości Solid Edge”

Usprawnianie procesu wprowadzania i edycji właściwości
Program „Właściwości Solid Edge” służy do usprawniania procesu wprowadzania i edycji właściwości plików Solid Edge (jak np. nr dokumentu, materiał, indeks itp.).

Rozwiązanie to pozwala na bieżąco przeglądać i edytować wszystkie właściwości danego dokumentu Solid Edge (również niestandardowe)bezpośrednio w jednym miejscu – zakładce PathFinder.

Każdy dokument Solid Edge, w zależności od typu, posiada własny zestaw właściwości.
Zdefiniowanie ich, edycja, a nawet sprawdzenie, czy wymagane właściwości są w ogóle zdefiniowane, wymaga jednak użycia kilku odrębnych narzędzi w Solid Edge.

Standardowo w Solid Edge właściwości uzupełniane są poprzez:
• okno dialogowe Właściwości dokumentu
• kilka różnych zakładek,
• edycję Tabeli zmiennych,
• okno dialogowe Właściwości fizyczne,
• edycję Tabeli materiałów..

Z uwagi na takie rozproszenie danych, ich definiowanie jest czynnością czaso- i pracochłonną.

Nasze autorskie rozwiązanie – Program GM System „Właściwości Solid Edge” – pozwala na wprowadzanie i modyfikowanie właściwości w jednym oknie dialogowym. Dzięki przyjaznemu, ergonomicznemu interfejsowi oraz spójnemu widokowi istotnych właściwości, ich modyfikacja i weryfikacja w programie Solid Edge jest o wiele wydajniejsza, co przekłada się bezpośrednio na porządek w dokumentach, redukcję liczby błędów i skrócenie czasu pracy.

Zalety
Zalety użycia Programu GM System „Właściwości Solid Edge”:
• łatwy dostęp do widoku danych dzięki umieszczeniu
ich w zakładce PathFinder,
• dostęp do wszystkich istotnych właściwości
w jednym miejscu,
• definiowany zestaw właściwości wyświetlanych dla każdego z typów dokumentów Solid Edge,
• znaczna redukcja czasu potrzebnego na modyfikowanie właściwości dokumentów,
• łatwa weryfikacja wartości wszystkich istotnych właściwości,
• mechanizm kontrolujący uzupełnienie wymaganych właściwości.

Aplikacja ta jest sprzedawana jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

+
Drukowanie Wsadowe Solid Edge

Co oferuje program
„Drukowanie Wsadowe Solid Edge”

Usprawnienie i automatyzacja procesu drukowania dokumentacji płaskiej zaprojektowanej w Solid Edge

W odróżnieniu od standardowej funkcjonalności Solid Edge, która wymaga drukowania rysunków ręcznie – Drukowanie Wsadowe Solid Edge umożliwia wydruk wszystkich dostępnych w złożeniu rysunków (w tym rysunków części i elementów blaszanych) przez naciśnięcie jednego przycisku.

Proces drukowania jest w pełni zautomatyzowany, a rozbudowane opcje filtracji po wielkości arkusza umożliwiają jednoczesny wydruk rysunków różnych formatów na wielu drukarkach.

Drukowanie Wsadowe - GM System
Drukowanie Wsadowe - GM System

Możliwości aplikacji Drukowanie Wsadowe Solid Edge

Drukowanie Wsadowe Sold Edge udostępnia funkcjonalność pozwalającą na wydruk dokumentacji płaskiej tylko tych elementów, które są widoczne w złożeniu lub liście BOM.

Aplikacja podczas drukowania dokumentacji płaskiej w pełni zachowuje jej kolejność – po wydrukowaniu twoją dokumentację w wersji papierowej znajdziesz gotową do odbioru w drukarce, ułożoną zgodnie z hierarchią złożenia.

Jeśli chcesz pominąć drukowanie rysunków, np. tych, które pochodzą od zewnętrznych dostawców – możesz zdefiniować ich wykluczenie przez Listę Wykluczeń.

Zalety
Zalety użycia programu GM System „Drukowanie Wsadowe Solid Edge”:
• wydruk kompletnej dokumentacji płaskiej złożeń w ramach jednego procesu,
• filtrowanie formatów arkuszy,
• filtrowanie po widoczności w złożeniu/liście BOM,
• wydruki zgodne z hierarchią złożenia,
• wykluczenie drukowania niepożądanych elementów,
• znaczna redukcja czasu potrzebnego na wydruk dokumentacji płaskiej,
• znaczna redukcja czasu potrzebnego na sortowanie wydrukowanej dokumentacji płaskiej.

 

Aplikacja ta jest sprzedawana jako roczna subskrypcja ze wsparciem dla aktualnej wersji Solid Edge.

Drukowanie Wsadowe - GM System

Programy GM System - w odpowiedzi na potrzeby użytkowników

Aplikacje realizują funkcje, dzięki którym oszczędzany jest czas, redukowany jest nakład pracy inżynierów oraz zwiększany jest komfort ich pracy, dzięki automatyzacji żmudnych, powtarzalnych czynności.

Drukowanie Wsadowe - GM System - logo
Kosztorys - elementy blaszane - Solid Edge

Webinar

Nagranie webinaru GM System na temat: Dodatki rozszerzające i automatyzujące możliwości oprogramowania #SolidEdge , który odbył się 20.10.2016

1. Prezentacja rozwiązań autorskich GM SYSTEM.
2. Prezentacja dodatków Solid Edge.
3. Prezentacja aplikacji do rozwijania blach dla Solid Edge.
4. Prezentacja dodatku do zarządzania właściwościami dla Solid Edge.

Więcej informacji na temat Programów Autorskich