RuleDesigner Configurator

RuleDesigner Configurator to
łatwy w użyciu konfigurator produktu dla automatyzacji procesów w całym przedsiębiorstwie i poza nim

Co oferuje RuleDesigner Configurator?

Konfigurator produktów i procesów na poziomie całego przedsiębiorstwa, RuleDesigner Configurator to rozwiązanie systemowe działające jako konfigurator produktów i procesów. Jest ono adresowane do technicznych i sprzedażowych obszarów działalności, ale może zostać wykorzystane również w całej przestrzeni organizacyjno-funkcjonalnej przedsiębiorstwa. Ma to na celu maksymalne zwiększenie wydajności zaawansowanych procesów zarządzania cyklem życia produktu PLM.

Głównym założeniem konfiguratora  produktu jest interpretowanie produktów i procesów jako obiektów powstałych z (i funkcjonujących z wykorzystaniem) określonych reguł (zasad). Całość funkcjonuje w oparciu o właściwy wybór. Dzięki temu, istnieje możliwość elastycznego scharakteryzowania reguł mających doprowadzić do zautomatyzowania procesów biznesowych.

Cena konfiguratora produktu RuleDesigner Configurator zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

rule designer configurator

Konfigurator produktów – narzędzie do zarządzania w zastosowaniach biznesowych
Wykorzystując różnorodne usługi sieciowe, narzędzie to jest w stanie zarządzać informacjami oraz współpracować z bazami danych i aplikacjami biznesowymi (włącznie z popularnymi pakietami oprogramowania dla zastosowań osobistych – Microsoft Office Suite, Adobe InDesign), mechatronicznymi systemami projektowymi (CAD 2D i 3D), rozwiązaniami dla zarządzania technicznymi danymi produktu (PDM) i systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Konfigurator zintegrowany z modułową strukturą nowoczesnego przedsiębiorstwa
System jest wyposażony w zintegrowane moduły funkcjonalne, które dają możliwość rozszerzenia obszarów jego wykorzystania na poziomie całej firmy oraz jej otoczenia.
W związku z tym, stosuje on bazy wiedzy do gromadzenia, porządkowania i obróbki danych wygenerowanych w procesach konfiguracyjnych, wraz z ich docelowym wdrożeniem
do właściwych zadań przebiegu pracy w firmie (workflow).

Wsparcie mobilności pracowników
Zastosowana tu architektura sieciowa wspomaga realizację zadań pracowników działających zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Dzięki platformie Fusion i jej intuicyjnemu menu, procesy konfiguracyjne mogą być wykonywane lokalnie (bez połączenia z siecią) i synchronizowane z niezbędnymi elementami w czasie późniejszym.

rule designer configurator
rule designer configurator

Łatwość nauki i wykorzystania
Interface użytkownika zbudowany jest z założeniem prowadzenia następujących po sobie działań bazujących na regułach. Korzystny jest wówczas wynikający z tego fakt, iż konfigurator produktu może być używany przez w zasadzie każdego użytkownika. Istnieje wybór – włącznie z jego udostępnieniem klientom i partnerom handlowym, co jest możliwe m.in. dzięki przystępnemu menu.

Integracje z CAD
Konfigurator produktu RuleDesigner Configurator jest zintegrowany z wiodącymi systemami CAD oraz eCAD: NX, Solid Edge, Inventor, SolidWorks, Creo, ePLAN.

Automatyzacja projektowania
Dzięki RuleDesigner Configurator, proces konstrukcyjny produktów o wysokim stopniu możliwej personalizacji może zostać dalece zautomatyzowany. Korzystając z tego udogodnienia, projektanci mogą skoncentrować swoje działania na zaawansowanym udoskonalaniu produktów istniejących lub tworzeniu zupełnie nowych.

.

Skonfigurowanie oferty i dokumentów
Konfigurator produktów RuleDesigner to rozwiązanie sieciowe do konfigurowania i oszacowania wielowariantowych i spersonalizowanych produktów, usług oraz zamówień. Umożliwia także skonfigurowanie dokumentów wszystkich typów i formatów, na szablonach firmowych i z zawartością spójną z działalnością i wizerunkiem przedsiębiorstwa – przeznaczone dla klientów istniejących oraz potencjalnych.

Konfigurator usługi
RuleDesigner przyspiesza tempo przygotowywania odpowiedzi na indywidualne zapytania i zamówienia klientów. Umożliwia automatyzowanie szeregu procesów produkcyjno-biznesowych oraz śledzenia stopnia ich realizacji, już od etapu kontaktu z klientem i przydzielenia konkretnych zasobów firmy do obsługi jego zamówienia.

Automatyzacja przepływu pracy (workflow)
Konfigurator produktu RuleDesigner nadzoruje niestandardowe zadania przepływu pracy (workflow), ułatwiając wydajną komunikację i zautomatyzując zadania powtarzalne. Automatyzacja procesów jest łatwym sposobem usprawniania realizacji rozbudowanych przedsięwzięć, angażujących zasoby (także ludzkie) oraz właściwe im procedury.

rule designer configurator

RuleDesigner Configurator – jedna spójna platforma dla wielu zastosowań

Wyjątkową cechą konfiguratora produktu RuleDesigner jest możliwość stosowania modułowości, tj. takiego kształtowania produktów i procesów, aby ich części składowe wygodnie i czytelnie tworzyły większą funkcjonalną całość. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu tzw. ‘potęgi zbiorowości’ i służy do tworzenia oraz przedstawiania zróżnicowanych – choć pokrewnych – zestawów ofert rynkowych, które można wprowadzać na rynek szybciej i taniej, niż w przypadku elementów oderwanych od siebie.

Konfigurator produktu dla marketingu

Systemy konfiguracji on-line leżą u podnóża rynkowych trendów “masowej personalizacji”. Pozwalają one na szybkie i wygodne poznawanie oraz rejestrowanie preferencji personalizacyjnych, reprezentowanych przez indywidualnego klienta i jego obecny / przyszły wybór, kierujący go m.in. do Twojego sklepu on-line.

rule designer configurator
rule designer configurator

Konfigurator CPQ

Wdrażanie procesów zarządzania kosztami produktów daje producentom możliwość tworzenia nowych wersji wyrobów z ciągłym monitorowaniem ich zróżnicowanych kosztów. Uzyskuje się wówczas możność oceny wpływu decyzji natury technicznej na finalną cenę oferowanych produktów – wszystko to już od wczesnych etapów ich rozwoju.

Automatyzacja marketingu oraz CRM kształtowany przez rozwiązania społecznościowe

Stosując konfigurator RuleDesigner uzyskuje się zdolność uruchomienia strategii zautomatyzowania marketingu. Ma to na celu czerpanie korzyści z kampanii marketingowych zbudowanych na przyspieszonym podziale i grupowaniu klientów, właściwej interpretacji akcji sieciowych oraz integrację z danymi w menu CRM.

Konfiguracja technologicznych schematów przemysłowych

Konfigurator produktu RuleDesigner to najprostsze, najszybsze i najbardziej wydajne rozwiązanie do tworzenia kompletnych linii produkcyjnych dzięki uzyskiwaniu ich cyfrowych schematów 2D/3D z wykorzystaniem zaledwie przeglądarki internetowej.

Konfigurator sprzedaży

Konfigurator sprzedaży umożliwia działom handlowym szybkie tworzenie ofert handlowych dla złożonych i wysoce wielowariantowych produktów oraz szybkie udostępnienie ich klientom, m.in. w formie inteligentnego i elastycznego sklepu.

Zarządzanie zmianą

Konfigurator RuleDesigner wspomaga procesy zarządzania zmianą, począwszy od chwili zaistnienia żądania zmiany (ECR) aż do chwili jej nakazania (ECO). Sprawia to, że oferta rynkowa i tworzące ją produkty mogą zachowywać się w sposób elastyczny.

rule designer configurator

Konfigurator produktu RuleDesigner Configurator: materiały do pobrania

Informacje ogólne
Opis programu

Co oferuje RuleDesigner Configurator?

Konfigurator produktów i procesów na poziomie całego przedsiębiorstwa, RuleDesigner Configurator to rozwiązanie systemowe działające jako konfigurator produktów i procesów. Jest ono adresowane do technicznych i sprzedażowych obszarów działalności, ale może zostać wykorzystane również w całej przestrzeni organizacyjno-funkcjonalnej przedsiębiorstwa. Ma to na celu maksymalne zwiększenie wydajności zaawansowanych procesów zarządzania cyklem życia produktu PLM.

Głównym założeniem konfiguratora  produktu jest interpretowanie produktów i procesów jako obiektów powstałych z (i funkcjonujących z wykorzystaniem) określonych reguł (zasad). Całość funkcjonuje w oparciu o właściwy wybór. Dzięki temu, istnieje możliwość elastycznego scharakteryzowania reguł mających doprowadzić do zautomatyzowania procesów biznesowych.

Cena konfiguratora produktu RuleDesigner Configurator zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

rule designer configurator
Funkcjonalności

Konfigurator produktów – narzędzie do zarządzania w zastosowaniach biznesowych
Wykorzystując różnorodne usługi sieciowe, narzędzie to jest w stanie zarządzać informacjami oraz współpracować z bazami danych i aplikacjami biznesowymi (włącznie z popularnymi pakietami oprogramowania dla zastosowań osobistych – Microsoft Office Suite, Adobe InDesign), mechatronicznymi systemami projektowymi (CAD 2D i 3D), rozwiązaniami dla zarządzania technicznymi danymi produktu (PDM) i systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Konfigurator zintegrowany z modułową strukturą nowoczesnego przedsiębiorstwa
System jest wyposażony w zintegrowane moduły funkcjonalne, które dają możliwość rozszerzenia obszarów jego wykorzystania na poziomie całej firmy oraz jej otoczenia.
W związku z tym, stosuje on bazy wiedzy do gromadzenia, porządkowania i obróbki danych wygenerowanych w procesach konfiguracyjnych, wraz z ich docelowym wdrożeniem
do właściwych zadań przebiegu pracy w firmie (workflow).

Wsparcie mobilności pracowników
Zastosowana tu architektura sieciowa wspomaga realizację zadań pracowników działających zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Dzięki platformie Fusion i jej intuicyjnemu menu, procesy konfiguracyjne mogą być wykonywane lokalnie (bez połączenia z siecią) i synchronizowane z niezbędnymi elementami w czasie późniejszym.

rule designer configurator
rule designer configurator

Łatwość nauki i wykorzystania
Interface użytkownika zbudowany jest z założeniem prowadzenia następujących po sobie działań bazujących na regułach. Korzystny jest wówczas wynikający z tego fakt, iż konfigurator produktu może być używany przez w zasadzie każdego użytkownika. Istnieje wybór – włącznie z jego udostępnieniem klientom i partnerom handlowym, co jest możliwe m.in. dzięki przystępnemu menu.

Integracje z CAD
Konfigurator produktu RuleDesigner Configurator jest zintegrowany z wiodącymi systemami CAD oraz eCAD: NX, Solid Edge, Inventor, SolidWorks, Creo, ePLAN.

Automatyzacja projektowania
Dzięki RuleDesigner Configurator, proces konstrukcyjny produktów o wysokim stopniu możliwej personalizacji może zostać dalece zautomatyzowany. Korzystając z tego udogodnienia, projektanci mogą skoncentrować swoje działania na zaawansowanym udoskonalaniu produktów istniejących lub tworzeniu zupełnie nowych.

.

Skonfigurowanie oferty i dokumentów
Konfigurator produktów RuleDesigner to rozwiązanie sieciowe do konfigurowania i oszacowania wielowariantowych i spersonalizowanych produktów, usług oraz zamówień. Umożliwia także skonfigurowanie dokumentów wszystkich typów i formatów, na szablonach firmowych i z zawartością spójną z działalnością i wizerunkiem przedsiębiorstwa – przeznaczone dla klientów istniejących oraz potencjalnych.

Konfigurator usługi
RuleDesigner przyspiesza tempo przygotowywania odpowiedzi na indywidualne zapytania i zamówienia klientów. Umożliwia automatyzowanie szeregu procesów produkcyjno-biznesowych oraz śledzenia stopnia ich realizacji, już od etapu kontaktu z klientem i przydzielenia konkretnych zasobów firmy do obsługi jego zamówienia.

Automatyzacja przepływu pracy (workflow)
Konfigurator produktu RuleDesigner nadzoruje niestandardowe zadania przepływu pracy (workflow), ułatwiając wydajną komunikację i zautomatyzując zadania powtarzalne. Automatyzacja procesów jest łatwym sposobem usprawniania realizacji rozbudowanych przedsięwzięć, angażujących zasoby (także ludzkie) oraz właściwe im procedury.

rule designer configurator
Rozwiązania

RuleDesigner Configurator – jedna spójna platforma dla wielu zastosowań

Wyjątkową cechą konfiguratora produktu RuleDesigner jest możliwość stosowania modułowości, tj. takiego kształtowania produktów i procesów, aby ich części składowe wygodnie i czytelnie tworzyły większą funkcjonalną całość. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu tzw. ‘potęgi zbiorowości’ i służy do tworzenia oraz przedstawiania zróżnicowanych – choć pokrewnych – zestawów ofert rynkowych, które można wprowadzać na rynek szybciej i taniej, niż w przypadku elementów oderwanych od siebie.

Konfigurator produktu dla marketingu

Systemy konfiguracji on-line leżą u podnóża rynkowych trendów “masowej personalizacji”. Pozwalają one na szybkie i wygodne poznawanie oraz rejestrowanie preferencji personalizacyjnych, reprezentowanych przez indywidualnego klienta i jego obecny / przyszły wybór, kierujący go m.in. do Twojego sklepu on-line.

rule designer configurator
rule designer configurator

Konfigurator CPQ

Wdrażanie procesów zarządzania kosztami produktów daje producentom możliwość tworzenia nowych wersji wyrobów z ciągłym monitorowaniem ich zróżnicowanych kosztów. Uzyskuje się wówczas możność oceny wpływu decyzji natury technicznej na finalną cenę oferowanych produktów – wszystko to już od wczesnych etapów ich rozwoju.

Automatyzacja marketingu oraz CRM kształtowany przez rozwiązania społecznościowe

Stosując konfigurator RuleDesigner uzyskuje się zdolność uruchomienia strategii zautomatyzowania marketingu. Ma to na celu czerpanie korzyści z kampanii marketingowych zbudowanych na przyspieszonym podziale i grupowaniu klientów, właściwej interpretacji akcji sieciowych oraz integrację z danymi w menu CRM.

Konfiguracja technologicznych schematów przemysłowych

Konfigurator produktu RuleDesigner to najprostsze, najszybsze i najbardziej wydajne rozwiązanie do tworzenia kompletnych linii produkcyjnych dzięki uzyskiwaniu ich cyfrowych schematów 2D/3D z wykorzystaniem zaledwie przeglądarki internetowej.

Konfigurator sprzedaży

Konfigurator sprzedaży umożliwia działom handlowym szybkie tworzenie ofert handlowych dla złożonych i wysoce wielowariantowych produktów oraz szybkie udostępnienie ich klientom, m.in. w formie inteligentnego i elastycznego sklepu.

Zarządzanie zmianą

Konfigurator RuleDesigner wspomaga procesy zarządzania zmianą, począwszy od chwili zaistnienia żądania zmiany (ECR) aż do chwili jej nakazania (ECO). Sprawia to, że oferta rynkowa i tworzące ją produkty mogą zachowywać się w sposób elastyczny.

rule designer configurator
Case studies
Do pobrania

Konfigurator produktu RuleDesigner Configurator: materiały do pobrania

Informacje ogólne

Firma GM System jest polskim dostawcą RuleDesigner Configurator

Jako jedyni w Polsce oferujemy i wdrażamy system RuleDesigner Configurator.

Więcej informacji na temat konfiguratora produktu RuleDesigner Configurator