Usługi Informatyczne

Grupa usług informatycznych stanowi najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź oferty usługowej GM System. W jej zakres wchodzą:

1. Usługi wdrożeniowe systemów PDM (Product Data Management)

Systemy te mają za zadanie zapewnienie bezpiecznej i wolnej od błędów pracy wielu konstruktorów w środowisku produkcyjnym. Integracja rozwiązania PDM z systemem CAD umożliwia wyeliminowanie problemów wynikających z pracy współbieżnej, takich jak: trudności w identyfikacji prawidłowej wersji (rewizji) danych, wprowadzanie modyfikacji przez nieuprawnione osoby czy utrata danych wynikająca z braku tworzenia kopii zapasowych.

W zależności od potrzeb Klienta oferujemy dwa rozwiązania: Solid Edge Insight™ oraz Teamcenter.

 

Proces wdrożenia ww. systemów obejmuje:

  • analizę przedwdrożeniową - działania polegające na analizie specyfiki przedsiębiorstwa i opracowaniu optymalnej konfiguracji wdrażanego systemu,
  • instalację i konfigurację oprogramowania - czynności związane z instalacją oprogramowania systemu PDM oraz jego konfiguracją zgodnie z dokumentacją powstałą na etapie analizy przedwdrożeniowej,
  • opiekę nad systemami po ich wdrożeniu - usługi świadczone w celu utrzymania wdrożonych przez nas systemów PDM.

2. Oprogramowanie tworzone według indywidualnych zapotrzebowań

 

Fazy projektowania i implementowania tworzonego przez nas oprogramowania przebiegają iteracyjnie. Pozwala to Klientowi brać czynny udział w każdym etapie budowania systemu – tylko wtedy możliwe jest elastyczne dopasowanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb biznesowych Klienta.

Często na rynku brakuje rozwiązań softwarowych, które byłyby w stanie sprostać indywidualnym wymaganiom Klienta. W odpowiedzi na tę lukę proponujemy stworzenie oprogramowania szytego na miarę, szczególnie w zakresie:

  • realizacji i wspierania procesów biznesowych (np. systemy zgłoszeń serwisowych, zarządzania projektami),
  • możliwości rozbudowania istniejących systemów (pluginy, dodatkowe moduły),
  • integracji z innymi systemami informacyjnymi,
  • automatyzacji często wykonywanych czynności (tzw. makra),
  • personalizacji narzędzi (kalkulatory, przekształcenia danych).

Stworzone przez nas oprogramowanie wspieramy również po jego uruchomieniu w środowisku produkcyjnym. Monitorujemy wykorzystanie jego funkcjonalności oraz poziom zadowolenia ze stosowania naszych rozwiązań. W oparciu o dane z monitorowania pracy systemów wskazujemy miejsca możliwych ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Technologia wykonania nie jest dla nas barierą.

3. Utrzymanie systemów informatycznych

Ciągłość działania systemów informatycznych jest jednym z krytycznych wymagań naszych Klientów.

W ramach oferowanej przez nas usługi utrzymania systemów informatycznych - w pełnym zakresie wspieramy procesy będące składowymi Service Support oraz Service Delivery wg ITIL.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące tych usług, zadzwoń do nas lub napisz.

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl