Simcenter w wybranych branżach – analizy multiphysics

Zapraszamy do lektury artykułu “Wykorzystanie Simcenter 3D w wybranych branżach przemysłu na przykładzie analiz multiphysics”. Ten rodzaj analiz obejmuje wykorzystanie analiz strukturalnych, termicznych, przepływowych i akustycznych do rozwoju produktu poprzez odzwierciedlenie rzeczywistej pracy produktu.

Przeczytaj artykuł