Nowe możliwości licencjonowania NX – tokeny

Siemens PLM Software wprowadza innowacyjny sposób licencjonowania CAD-owskiej wersji NX-a. Nowy sposób, zwany Value Based Licensing, oparty na tokenach (żetonach) umożliwia w pełni wykorzystanie rozbudowanego środowiska modelowania. Licencjonowanie oparte na żetonach umożliwia optymalne wykorzystanie oprogramowania NX w małych i średnich przedsiębiorstwach, zapewniając najlepszą relację koszt – efekt. Nowy sposób licencjonowania, z jednej strony, niewiele się różni od tradycyjnego opartego na licencjach pływających, ale daje nowe możliwości. Jeżeli firma zdecyduje się na zakup pakietu NX, dla przykładu niech będzie to NX Mach 1 i do tego Raportowanie wizualne HD3D i Human Modeling, wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp tylko do wyżej wymienionych dodatków. W momencie, gdy pojawi się konieczność skorzystania, na przykład, z Weld Assistant, firma musiałaby dokupić dodatkowy moduł. Jednak w przypadku, gdy firma zdecydowałaby się na zakup tokenów, będzie mogła korzystać z modułów, jakie są przewidziane w systemie tokenów, a jest ich ponad 50. Po wykorzystaniu danego tokenu, wraca on do puli, a użytkownik może korzystać z innych, potrzebnych w danym momencie. Licencjonowanie oparte na żetonach zacznie obowiązywać od najnowszej wersji NX-a ( NX 1872). Tokeny będą sprzedawane w pakietach po 100 i 50.

Jeśli masz pytania odnośnie systemu NX, napisz do nas lub zadzwoń: 71 – 791 30 51

Ponadto, zachęcamy do testowania NX on-line – nie musisz instalować systemu na komputerze, wystarczy dostęp do przeglądarki: testuj NX