Moldex3D jest programem służącym do cyfrowej analizy procesu
wtrysku tworzyw sztucznych zarówno termoplastycznych jak i termoutwardzalnych.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych program pozwala przewidzieć i zapobiec występowaniu ewentualnych problemów już w fazie projektowania.

Plany szkoleniowe Moldex3D

  • Szkolenie podstawowe Moldex3D - szkolenie z zakresu Moldex3D EDESIGN, Moldex3D SOLID, Moldex3D SHELL.

Kalendarium szkoleń Moldex3D

Termin Tytuł szkolenia Typ Lokalizacja  
Termin Tytuł szkolenia Typ Lokalizacja  
02.03.2017
2 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Moldex3D podstawy Moldex3D [CAE]

* Profil uczestnika: poziom I

Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
* Profile uczestników szkoleń Moldex3D

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Moldex. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAE. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Konsultacje

Gdzie szkolimy?

Wrocław

ul. Długosza 2-6
8 stanowisk

Bydgoszcz

ul. Bernardyńska 13
6 stanowisk

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Szkolenia odbywają się w godzinach 9.00 - 16.00. Przewidziane są co najmniej 2 przerwy po 10 min i jedna dłuższa przerwa do 45 min.

Szkolenie może zostać odwołane w ściśle określonych okolicznościach. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w razie wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia.

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §5, p.3

pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz inne pomoce wymagane charakterem wybranego szkolenia (tablice, flipchart, kamery, dodatkowe projektory i nagłośnienie, dodatkowe materiały piśmiennicze), materiały szkoleniowych dla każdego uczestnika, przeprowadzenie oceny szkolenia w postaci ankiety, wystawienie uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje, zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) oraz serwisu kawowego (dotyczy szkoleń w ośrodkach szkoleniowych GM System).

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §3, p.1

Szkolenia przeprowadzane są w ośrodkach szkoleniowych GM System:
-we Wrocławiu, ul. Długosza 2-6,
-w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13,
lub innej lokalizacji ustalonej z klientem.

Wrocław ul. Długosza 2-6 - zobacz na mapie
Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 - zobacz na mapie

Ze szkolenia można zrezygnować (nie ponosząc opłat) w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §5, p.2c.

Więcej informacji na temat szkoleń

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń, zadzwoń do nas lub napisz.

Zadzwoń do nas

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

Napisz do nas

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl