Firma GM System z racji posiadanych atutów może przyczynić się do szybszego opanowania programu Solid Edge.

Solid Edge to zaawansowany system CAD 3D, przeznaczony do projektowania wyrobów, od pojedynczych detali do dużych złożeń liczących tysiące części. Oprócz funkcji o przeznaczeniu ogólnym Solid Edge zawiera kompletne zestawy narządzi do określonych zastosowań m. in. projektowania konstrukcji ramowych, instalacji rurowych, elektrycznych, obliczeń wytrzymałościowych i innych.

Specjalnie przygotowane plany szkoleniowe pozwalają na dostosowanie ścieżki kształcenia pod indywidualne preferencje klienta.

Plany szkoleń Solid Edge ST - szkolenie ogólne, szkolenie specjalizowane

 • Szkolenia ogólne:
  • Solid Edge – poziom I,
  • Solid Edge – poziom II.
 • Szkolenia specjalizowane:
  • zaawansowane modelowanie części i złożeń w technologii synchronicznej,
  • modelowanie powierzchniowe,
  • projektowanie konstrukcji ramowych i spawanych,
  • projektownie konstrukcji blaszanych
  • narzędzia Solid Edge do projektowania form,
  • projektowanie rur i rurociągów,
  • projektowanie przewodów elektrycznych,
  • wizualizacja i animacje,
  • obliczenia MES w Solid Edge,
  • praca z dużymi złożeniami.

Kalendarium szkoleń Solid Edge

Termin Tytuł szkolenia Typ Lokalizacja  
13.03.2017
3 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - poziom I (podstawowe) Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
16.03.2017
1 dzień *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - powierzchnie Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: specjalizowane

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
28.03.2017
1 dzień *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - projektowanie konstrukcji blaszanych Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: specjalizowane

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
10.04.2017
3 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - poziom I (podstawowe) Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
10.05.2017
3 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - poziom I (podstawowe) Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
29.05.2017
2 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - poziom II Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: poziom II

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
12.06.2017
3 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - poziom I (podstawowe) Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
Termin Tytuł szkolenia Typ Lokalizacja  
29.03.2017
3 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - poziom I (podstawowe) Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
26.04.2017
3 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - poziom I (podstawowe) Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
22.05.2017
3 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - poziom I (podstawowe) Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
21.06.2017
3 dni *
9:00-16:00

Szkolenie Solid Edge - poziom I (podstawowe) Solid Edge [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
* Profile uczestników szkoleń Sold Edge

Szkolenie poziom I
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Solid Edge. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAD. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Szkolenie poziom II
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Solid Edge – poziom I i chcą poszerzyć wiedzę o bardziej rozbudowane funkcje oprogramowania Solid Edge. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość programu Solid Edge.

Szkolenie specjalizowane
Szkolenie przeznaczone jest dla osób o dobrej znajomości oprogramowania, lub które ukończyły szkolenie Solid Edge – poziom I i chcą poszerzyć wiedzę o wyspecjalizowane narzędzia oprogramowania Solid Edge.

Konsultacje
Najbardziej zaawansowany model szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie poziom I » Szkolenie poziom II » Szkolenie specjalizowane/konsultacje

Gdzie szkolimy?

Wrocław

ul. Długosza 2-6
8 stanowisk

Bydgoszcz

ul. Bernardyńska 13
6 stanowisk

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Szkolenia odbywają się w godzinach 9.00 - 16.00. Przewidziane są co najmniej 2 przerwy po 10 min i jedna dłuższa przerwa do 45 min.

Szkolenie może zostać odwołane w ściśle określonych okolicznościach. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w razie wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia.

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §5, p.3

pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz inne pomoce wymagane charakterem wybranego szkolenia (tablice, flipchart, kamery, dodatkowe projektory i nagłośnienie, dodatkowe materiały piśmiennicze), materiały szkoleniowych dla każdego uczestnika, przeprowadzenie oceny szkolenia w postaci ankiety, wystawienie uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje, zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) oraz serwisu kawowego (dotyczy szkoleń w ośrodkach szkoleniowych GM System).

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §3, p.1

Szkolenia przeprowadzane są w ośrodkach szkoleniowych GM System:
-we Wrocławiu, ul. Długosza 2-6,
-w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13,
lub innej lokalizacji ustalonej z klientem.

Wrocław ul. Długosza 2-6 - zobacz na mapie
Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 - zobacz na mapie

Ze szkolenia można zrezygnować (nie ponosząc opłat) w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §5, p.2c.

Więcej informacji na temat szkoleń

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń, zadzwoń do nas lub napisz.

Zadzwoń do nas

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

Napisz do nas

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl