Cadenas

Biblioteka normaliów PARTsolutions zawiera obszerny zbiór modeli CAD 3D/2D części standardowych,
opisanych normami międzynarodowymi i krajowymi (Polskie Normy – PN, ISO, ANSI, BS, CSN/STN, DIN, GOST, JIS, KS, NF, UNI)
oraz znajdujących się w ofercie handlowej ponad 600 producentów na całym świecie.

Co oferuje biblioteka PARTsolutions?

Biblioteka normaliów PARTsolutions zawiera obszerny zbiór modeli CAD 3D/2D części standardowych, opisanych normami międzynarodowymi i krajowymi (Polskie Normy – PN, ISO, ANSI, BS, CSN/STN, DIN, GOST, JIS, KS, NF, UNI) oraz znajdujących się w ofercie handlowej ponad 600 producentów na całym świecie.

Biblioteka PARTsolutions stanowi zaawansowane uzupełnienie programów CAD 3D oraz 2D, takich jak CATIA, NX, Pro/ENGINEER, Inventor, Solid Edge, Solid Works, AutoCAD i wielu innych.

Liczba firm w bazie danych nieustannie wzrasta, a ich oferta jest regularnie uzupełniana. Dzięki funkcjom aktualizacji on-line użytkownik programu PARTsolutions ma stały dostęp do pełnej oferty produktów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą producentów, których oferta znajduje się w zasobach oprogramowania PARTsolutions. Z pomocą naszej firmie można do nich dołączyć ( pełna lista producentów )

Narzędzia dostępne w PARTsolutions

Systemy klasyfikacji
Podczas poszukiwania w zasobach PARTsolutions części określonego typu lub zastosowania można posłużyć się jednym z dostępnych systemów klasyfikacji, takich jak eClass lub ICS.

Zakładka ulubione
Pozwala na szybkie przejście do preferowanych katalogów producentów oraz najczęściej używanych zespołów lub pojedynczych części.

Moduł historia
Wszystkie części standardowe przeglądane przez użytkownika są zapisywane w module “Historia”, dzięki czemu łatwo do nich wrócić.

Cadenas - GM system
Cadenas - GM system

Precyzyjna wyszukiwarka
Pozwala na odnalezienie części standardowych, których nazwy lub opisy zawierają określone słowa kluczowe. Wyszukiwarka może penetrować pełne zasoby PARTsolutions lub wskazane katalogi.

Wyszukiwanie geometryczne
Po wybraniu konkretnej części z katalogu, w oknie programu PARTsolutions mamy do dyspozycji:

  • model części 3D,
  • rysunki 2D przedstawiające oznaczenia parametrów części oraz jej szczegóły konstrukcyjne,
  • tablicę zmiennych, której poszczególne wiersze definiują dostępne warianty części,
  • zestawienie materiałowe, w którym wyświetlana jest lista komponentów w zależności od zespołów.
Opis programu

Co oferuje biblioteka PARTsolutions?

Biblioteka normaliów PARTsolutions zawiera obszerny zbiór modeli CAD 3D/2D części standardowych, opisanych normami międzynarodowymi i krajowymi (Polskie Normy – PN, ISO, ANSI, BS, CSN/STN, DIN, GOST, JIS, KS, NF, UNI) oraz znajdujących się w ofercie handlowej ponad 600 producentów na całym świecie.

Biblioteka PARTsolutions stanowi zaawansowane uzupełnienie programów CAD 3D oraz 2D, takich jak CATIA, NX, Pro/ENGINEER, Inventor, Solid Edge, Solid Works, AutoCAD i wielu innych.

Liczba firm w bazie danych nieustannie wzrasta, a ich oferta jest regularnie uzupełniana. Dzięki funkcjom aktualizacji on-line użytkownik programu PARTsolutions ma stały dostęp do pełnej oferty produktów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą producentów, których oferta znajduje się w zasobach oprogramowania PARTsolutions. Z pomocą naszej firmie można do nich dołączyć ( pełna lista producentów )

Narzędzia PARTsolutions

Narzędzia dostępne w PARTsolutions

Systemy klasyfikacji
Podczas poszukiwania w zasobach PARTsolutions części określonego typu lub zastosowania można posłużyć się jednym z dostępnych systemów klasyfikacji, takich jak eClass lub ICS.

Zakładka ulubione
Pozwala na szybkie przejście do preferowanych katalogów producentów oraz najczęściej używanych zespołów lub pojedynczych części.

Moduł historia
Wszystkie części standardowe przeglądane przez użytkownika są zapisywane w module “Historia”, dzięki czemu łatwo do nich wrócić.

Cadenas - GM system
Cadenas - GM system

Precyzyjna wyszukiwarka
Pozwala na odnalezienie części standardowych, których nazwy lub opisy zawierają określone słowa kluczowe. Wyszukiwarka może penetrować pełne zasoby PARTsolutions lub wskazane katalogi.

Wyszukiwanie geometryczne
Po wybraniu konkretnej części z katalogu, w oknie programu PARTsolutions mamy do dyspozycji:

  • model części 3D,
  • rysunki 2D przedstawiające oznaczenia parametrów części oraz jej szczegóły konstrukcyjne,
  • tablicę zmiennych, której poszczególne wiersze definiują dostępne warianty części,
  • zestawienie materiałowe, w którym wyświetlana jest lista komponentów w zależności od zespołów.
Do pobrania

CADENAS PARTsolutions - największa na świecie biblioteka normaliów

PARTsolutions jest wiodącym, inteligentnym systemem zarządzania częściami umożliwiającym wyszukiwanie i kontrolowanie części standardowych przez wszystkie działy przedsiębiorstwa. Cały proces jest prosty i wydajny dzięki narzędziom dostępnym w PARTsolutions.

Korzyści ze stosowania biblioteki CADENAS

NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE BAZA NORMALIÓW

Dostęp do modeli wyrobów (części i zespołów) znajdujących się w ofercie około 600 światowych producentów, jak również opisanych wieloma normami krajowymi oraz międzynarodowymi.

ŁATWE I SZYBKIE WYSZUKIWANIE ELEMENTÓW STANDARDOWYCH

Łatwość prowadzenia wyszukiwań (po słowach kluczowych jak i geometrycznych) żądanych wyrobów, w obrębie kompletnych lub sprecyzowanych zasobów bazy danych PARTsolutions.

MOŻLIWOŚĆ EKSPORTU DO WIELU SYSTEMÓW CAD

Rozwiązanie problemów związanych z importem danych CAD 3D/2D, dotyczącym produktów standardowych i znormalizowanych.

MODELE Z NAZWĄ KATALOGOWĄ I NUMEREM CZĘŚCI

Prowadzenie bezbłędnego procesu składania zamówień, możliwe dzięki honorowaniu w posiadanym systemie CAD m.in. numerów handlowych produktów, których modele wykorzystano w procesie projektowania.

Firma GM System wdraża na rynku polskim rozwiązania firmy Cadenas Solution Gmbh

Wdrożenie biblioteki Cadenas pozwoliło naszym klientom na przyśpieszenie prac z wykorzystaniem geometrii 3D podzespołów dostępnych na rynku.