Formularz kontaktowy

  Dane kontaktowe

  Informacje dodatkowe

  Nr rachunku bankowego:
  Santander Bank Polska S.A., 36 Oddział we Wrocławiu
  15 1090 2402 0000 0001 0129 8201

  GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.

  NIP: 895-17-57-959
  REGON: 932699228

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS: 0000060141
  Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł