Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Nr rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A., 36 Oddział we Wrocławiu
15 1090 2402 0000 0001 0129 8201

NIP: 895-17-57-959
REGON: 932699228

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł

Zapraszamy do kontaktu