1

Solid Edge

2

NX CAD / CAM

3

Simcenter / Femap / FLOEFD / Star CCM +

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Szkolenie rezerwujemy przy pomocy kalendarza dostępnego na naszej stronie i formularza kontaktowego na stronie opisującej dane szkolenie.

Na kalendarzu wybieramy (klikamy) interesujące nas szkolenie.
Za pomocą formularza kontaktowego potwierdzamy wstępnie chęć uczestnictwa.

Otrzymają od nas państwo dodatkowe informacje dotyczące wybranego szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa uczestnik opłaca udział w szkoleniu.

Rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po wniesieniu opłaty.

Szkolenia odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00.
Przewidziane są co najmniej 2 przerwy po 10 min i jedna dłuższa przerwa do 45 min.

Szkolenie może zostać odwołane w ściśle określonych okolicznościach. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w razie wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia.

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §5, p.3

Organizator zapewnia pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz inne pomoce wymagane charakterem wybranego szkolenia (tablice, flipchart, kamery, dodatkowe projektory i nagłośnienie, dodatkowe materiały piśmiennicze), materiały szkoleniowych dla każdego uczestnika, przeprowadzenie oceny szkolenia w postaci ankiety, wystawienie uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje, zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) oraz serwisu kawowego (dotyczy szkoleń w ośrodkach szkoleniowych GM System).

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §5, p.3

Szkolenia przeprowadzane są w ośrodkach szkoleniowych GM System:
– we Wrocławiu, ul. Długosza 2-6,
– w Bydgoszczy, ul. Kraszewskiego 1,
lub innej lokalizacji ustalonej z klientem.

Wrocław ul. Długosza 2-6 – zobacz na mapie
Bydgoszcz ul. Kraszewskiego 1 – zobacz na mapie

Ze szkolenia można zrezygnować (nie ponosząc opłat) w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §5, p.2c.

Zobacz gdzie prowadzimy szkolenia

Wrocław

ul. Długosza 2-6
2 sale: 8 i 5 stanowisk

Bydgoszcz

ul. Kraszewskiego 1
6 stanowisk