Solid Edge PDM

System PDM wbudowany w Solid Edge ma funkcjonalności zewnętrznych platform PDM, będąc jednocześnie integralną częścią Solid Edge.

CO OFERUJE PDM WBUDOWANY W SOLID EDGE?

System zarządzania danymi wbudowany w Solid Edge jest prostym w użyciu i łatwym we wdrożeniu rozwiązaniem PDM (Product Data Management). Umożliwia wydajne i skuteczne zarządzanie tworzoną dokumentacją projektową oferuje nadzór nad jej spójnością oraz zabezpieczenie dostępu. Pełna obsługa zarządzania danymi projektu jest realizowana bezpośrednio w Solid Edge lub w zintegrowanym Menedżerze projektu. Dostęp do danych projektowych jest możliwy bezpośrednio przez eksploratora Windows, bez konieczności używania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi, czy aplikacji. System pomimo swej pozornej prostoty oferuje wszystkie funkcjonalności potrzebne do zarządzania danymi znane z bardziej rozbudowanych i kosztownych rozwiązań, znajdziemy tu m.in.: automatyzację przechodzenia dokumentacji w cyklu życia projektu, rewizjonowanie, zabezpieczenie zatwierdzonych dokumentów przed edycją czy dostępem.

Podstawowe funkcje PDM wbudowanego w Solid Edge:

 • zarządzanie cyklem życia produktu
 • zautomatyzowany system nazewnictwa plików
 • obsługa rewizji dokumentów
 • ochrona przed multiplikacją plików
 • kontrola wartości właściwości dokumentów
 • kontrola dostępu do dokumentów
 • mechanizmy Check-In/Check-Out
 • błyskawiczne wyszukiwanie plików projektowych
 • analiza wpływu „Gdzie użyte” (sprawdzanie innych złożeń i rysunków pod kątem wykorzystania modelu)
 • utrzymywanie spójności danych w magazynie plików

PDM wbudowany w Solid Edge jest doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych lub grup projektowych. Jego uruchomienie nie wymaga posiadania rozbudowanej infrastruktury serwerowej czy kosztownych systemów bazodanowych, po uruchomieniu nie wymaga stałego nadzoru wyspecjalizowanej obsługi informatycznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany PDM w Solid Edge: skontaktuj się znami

PDM wbudowany w Solid Edge

Zarządzanie cyklem życia produktu

System obsługuje sprawdzony w praktyce schemat przebiegu procesów zarządzania – zatwierdzanie dokumentacji roboczej, udostępnianie dokumentacji wydanej, przechowywanie wcześniejszych rewizji (wersji już nieaktualnych). Wykorzystanie odrębnych bibliotek w strukturze magazynu dokumentów dla każdego stanu (statusu) dokumentu w cyklu życia oraz automatyczne przenoszenie dokumentów pomiędzy nimi pozwala na przejrzyste zarządzanie danymi i uprawnieniami dostępu do nich.

Obsługa rewizji dokumentów

Tworzenie nowych rewizji dokumentów jest dostępne bezpośrednio z Solid Edge, są one oczywiście uwzględniane w cyklu życia. Zaimplementowane w systemie mechanizmy uwzględniają poza automatycznym uwzględnianiem nowo stworzonej wersji dokumentu w projekcie również samoczynne stworzenie dla modelu nowej wersji dokumentacji płaskiej.

Zautomatyzowany system nazewnictwa plików

Definiowana formuła tworzenia nazw nowych dokumentów z uwzględnię kontroli ich unikalności, pozwala na automatyczne stosowanie schematu nazewnictwa w przedsiębiorstwie z zagwarantowaniem ich niepowtarzalności.

Pliki cad pdm
pdm w solid edge

Kontrola wartości właściwości dokumentów

System ma zaimplementowany mechanizmom kontroli wymagań dla właściwości dokumentów. Gwarantuje on nie tylko pewność, że właściwości zdefiniowane jako wymagane, są wypełnione, ale również sprawdza poprawność wprowadzonych wartości. Możliwe jest definiowanie listy dostępnych wartości dla właściwości oraz ich automatyczne przypisywanie.

Utrzymywanie spójności danych

Dzięki monitorowaniu działań użytkownika w magazynie plików system kontroluje i utrzymuje w prawidłowym stanie powiązania pomiędzy dokumentami, co w powiązaniu z kontrolą dostępu do dokumentów gwarantuje utrzymanie ich poprawności i zabezpiecza przed utratą danych projektowych.

Mechanizmy Chcek-In/Check-Out

PDM wbudowany w Solid Edge obsługuje znany z bardziej rozbudowanych systemów mechanizm pobierania/zwracania uprawnień edycyjnych dokumentu. Informacja o aktualnym użytkowniku dokumentu jest dostępna dla innych również bezpośrednio w Solid Edge, co jest niezbędne dla umożliwienia pracy współbieżnej nad projektem.

Błyskawiczne wyszukiwanie plików projektowych

Dzięki implementacji mechanizmów indeksacji plików, dokumenty można szybko wyszukiwać za pomocą Eksploratora Windows lub oprogramowania Solid Edge, używając nie tylko nazw plików ale również ich właściwości standardowych lub niestandardowych zdefiniowanych w systemie. Rozszerzeniem standardowych możliwości Solid Edge dla modeli 3D jest automatycznie wyszukiwanie powiązanych z nim rysunków.

Analiza wpływu “Gdzie użyte”

Obsługiwane jest błyskawiczne wyszukiwanie typu „gdzie użyte” (analiza złożeń innych modeli i rysunków pod kątem wykorzystania modelu). Pozwala to na identyfikację projektów używających modelu (np. w celu przeprowadzenia szybkiej oceny wpływu zaplanowanych zmian w modelu na istniejące projekty).

pdm w solid edge

PDM wbudowany w Solid Edge

+
Opis programu

CO OFERUJE PDM WBUDOWANY W SOLID EDGE?

System zarządzania danymi wbudowany w Solid Edge jest prostym w użyciu i łatwym we wdrożeniu rozwiązaniem PDM (Product Data Management). Umożliwia wydajne i skuteczne zarządzanie tworzoną dokumentacją projektową oferuje nadzór nad jej spójnością oraz zabezpieczenie dostępu. Pełna obsługa zarządzania danymi projektu jest realizowana bezpośrednio w Solid Edge lub w zintegrowanym Menedżerze projektu. Dostęp do danych projektowych jest możliwy bezpośrednio przez eksploratora Windows, bez konieczności używania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi, czy aplikacji. System pomimo swej pozornej prostoty oferuje wszystkie funkcjonalności potrzebne do zarządzania danymi znane z bardziej rozbudowanych i kosztownych rozwiązań, znajdziemy tu m.in.: automatyzację przechodzenia dokumentacji w cyklu życia projektu, rewizjonowanie, zabezpieczenie zatwierdzonych dokumentów przed edycją czy dostępem.

Podstawowe funkcje PDM wbudowanego w Solid Edge:

 • zarządzanie cyklem życia produktu
 • zautomatyzowany system nazewnictwa plików
 • obsługa rewizji dokumentów
 • ochrona przed multiplikacją plików
 • kontrola wartości właściwości dokumentów
 • kontrola dostępu do dokumentów
 • mechanizmy Check-In/Check-Out
 • błyskawiczne wyszukiwanie plików projektowych
 • analiza wpływu „Gdzie użyte” (sprawdzanie innych złożeń i rysunków pod kątem wykorzystania modelu)
 • utrzymywanie spójności danych w magazynie plików

PDM wbudowany w Solid Edge jest doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych lub grup projektowych. Jego uruchomienie nie wymaga posiadania rozbudowanej infrastruktury serwerowej czy kosztownych systemów bazodanowych, po uruchomieniu nie wymaga stałego nadzoru wyspecjalizowanej obsługi informatycznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany PDM w Solid Edge: skontaktuj się znami

PDM wbudowany w Solid Edge
+
Funkcjonalności

Zarządzanie cyklem życia produktu

System obsługuje sprawdzony w praktyce schemat przebiegu procesów zarządzania – zatwierdzanie dokumentacji roboczej, udostępnianie dokumentacji wydanej, przechowywanie wcześniejszych rewizji (wersji już nieaktualnych). Wykorzystanie odrębnych bibliotek w strukturze magazynu dokumentów dla każdego stanu (statusu) dokumentu w cyklu życia oraz automatyczne przenoszenie dokumentów pomiędzy nimi pozwala na przejrzyste zarządzanie danymi i uprawnieniami dostępu do nich.

Obsługa rewizji dokumentów

Tworzenie nowych rewizji dokumentów jest dostępne bezpośrednio z Solid Edge, są one oczywiście uwzględniane w cyklu życia. Zaimplementowane w systemie mechanizmy uwzględniają poza automatycznym uwzględnianiem nowo stworzonej wersji dokumentu w projekcie również samoczynne stworzenie dla modelu nowej wersji dokumentacji płaskiej.

Zautomatyzowany system nazewnictwa plików

Definiowana formuła tworzenia nazw nowych dokumentów z uwzględnię kontroli ich unikalności, pozwala na automatyczne stosowanie schematu nazewnictwa w przedsiębiorstwie z zagwarantowaniem ich niepowtarzalności.

Pliki cad pdm
pdm w solid edge

Kontrola wartości właściwości dokumentów

System ma zaimplementowany mechanizmom kontroli wymagań dla właściwości dokumentów. Gwarantuje on nie tylko pewność, że właściwości zdefiniowane jako wymagane, są wypełnione, ale również sprawdza poprawność wprowadzonych wartości. Możliwe jest definiowanie listy dostępnych wartości dla właściwości oraz ich automatyczne przypisywanie.

Utrzymywanie spójności danych

Dzięki monitorowaniu działań użytkownika w magazynie plików system kontroluje i utrzymuje w prawidłowym stanie powiązania pomiędzy dokumentami, co w powiązaniu z kontrolą dostępu do dokumentów gwarantuje utrzymanie ich poprawności i zabezpiecza przed utratą danych projektowych.

Mechanizmy Chcek-In/Check-Out

PDM wbudowany w Solid Edge obsługuje znany z bardziej rozbudowanych systemów mechanizm pobierania/zwracania uprawnień edycyjnych dokumentu. Informacja o aktualnym użytkowniku dokumentu jest dostępna dla innych również bezpośrednio w Solid Edge, co jest niezbędne dla umożliwienia pracy współbieżnej nad projektem.

Błyskawiczne wyszukiwanie plików projektowych

Dzięki implementacji mechanizmów indeksacji plików, dokumenty można szybko wyszukiwać za pomocą Eksploratora Windows lub oprogramowania Solid Edge, używając nie tylko nazw plików ale również ich właściwości standardowych lub niestandardowych zdefiniowanych w systemie. Rozszerzeniem standardowych możliwości Solid Edge dla modeli 3D jest automatycznie wyszukiwanie powiązanych z nim rysunków.

Analiza wpływu “Gdzie użyte”

Obsługiwane jest błyskawiczne wyszukiwanie typu „gdzie użyte” (analiza złożeń innych modeli i rysunków pod kątem wykorzystania modelu). Pozwala to na identyfikację projektów używających modelu (np. w celu przeprowadzenia szybkiej oceny wpływu zaplanowanych zmian w modelu na istniejące projekty).

pdm w solid edge
+
Do pobrania

PDM wbudowany w Solid Edge

PDM WBUDOWANY W SOLID EDGE

PDM w Solid Edge pozwala na łatwe i efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną firmy

KORZYŚCI Z UŻYWANIA PDM WBUDOWANEGO W SOLID EDGE :

Solid Edge PDM

Kontrola właściwości dokumentów

PDM wbudowany w Solid Edge daje pewność, że wymagane właściwości są wypełniane oraz poprawne.

PDM w Solid Edge

Wyszukiwanie plików

Mechanizm indeksacji plików umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie plików w Eksploratorze Windows lub w Solid Edge

pdm w solid edge

Automatyczne nazewnictwo plików

PDM w Solid Edge automatycznie stosuje schemat nazewnictwa w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji na temat PDM wbudowanego w Solid Edge