NX CAM - zaawansowany system CAM

NX CAM jest najbardziej kompleksowym i elastycznym rozwiązaniem wspomagającym proces wytwarzania. Oferuje zaawansowane i łatwe w zastosowaniu mechanizmy służące programowaniu maszyn oraz robotów.

NX CAM to moduł CAM (Computer Aided Manufacturing) wchodzący w skład oprogramowania NX. Głównym zadaniem NX CAM jest wygenerowanie kodu NC sterującego maszyną, ale również optymalizacja i usprawnienie programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC).

Co oferuje NX CAM?

NX CAM to niezależny system, jak również moduł składowy NX, zapewniający szeroki zakres funkcjonalności z zakresu obszaru wspomagania wytwarzania. Pozwala na programowanie obróbek na typowych maszynach, jak również obsługę najbardziej złożonych maszyn wieloosiowych. System oferuje elastyczne, bardzo funkcjonalne i zaawansowane narzędzia zapewniające szybkie i bezbłędne przygotowywanie technologii wytwarzania. Zakres maszyn sterowanych numerycznie (CNC), jakie mogą byś programowane przez system to maszyny skrawające (frezowanie/tocznie), wycinarki drutowe, roboty przemysłowe oraz drukarki 3D.

Postprocesory i symulacja pracy maszyny w oparciu o kod NC to najwyższy światowy poziom jakości i funkcjonalności – na tak wysokim poziomie – dostępny tylko w NX CAM. Postprocesory obsługują zawansowane funkcje nowoczesnych maszyn. Weryfikacja poprawności obróbki dostępna jest na wielu poziomach, od prostej weryfikacji obróbki z wykorzystaniem ścieżki narzędzia, po niezależną od ścieżki symulację obróbki na maszynie wirtualnej.

Pełna, natywna integracja z pozostałymi modułami NX (CAD/CAM/CAE) oraz z systemem do zażądania cyklem życia produktu (Teamcenter) pozwala na płynne poruszanie się pomiędzy modułami składowymi systemu oraz pełną kontrolę nad danymi i procesami produkcyjnymi. NX CAM z łatwością można dostosować do swoich potrzeb dzięki elastycznemu i wygodnemu sposobowi licencjonowania funkcjonalności.

Zastosowanie NX CAM:

  • osobny program lub moduł w obrębie systemu PLM wyższego rzędu,
  • współpraca z większością systemów CAD – także spoza rodziny NX,
  • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (Sinumerik, Heidenhain, Fanuc, Okuma, Kuka, ABB, Yaskawa i inne),
  • programowanie maszyn CNC, robotów, druk 3D,
  • automatyzacja obróbki (cechy, baza parametrów obróbki)
  • optymalizacja produkcji (obróbki szybkościowe, zaawansowane funkcje prowadzenia ścieżek)
  • poprawa bezpieczeństwa maszyn (niezależne symulacje, kontrola kolizji)
  • zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu (przemysł stoczniowy, motoryzacyjny, aeronautyka i wiele innych).

Cena programu NX CAM zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

co oferuje NX CAM

NX CAM: kompleksowość i elastyczność

Frezowanie 2,5-osiowe

System oferuje dużą elastyczność, jeżeli chodzi o typ geometrii, na której ma być generowana ścieżka narzędzia. Dla płaskich rysunków 2D dostępne są operacje zapewniające obróbkę zgrubną i wykańczającą, generowane w oparciu o granice obróbki, które można uzyska nie tylko z pliku płaskiego, ale również z modelu powierzchniowego, czy bryłowego.

Frezowanie 3-osiowe

NX CAM dostarcza całą gamę niezawodnych operacji 3-osiowych, zapewniających najwyższą jakość obrabianych powierzchni. Różnorodność i mnogość dostępnych opcji oraz ustawień umożliwia pełną kontrolę nad generowaną ścieżka narzędzia i determinuje szerokie spektrum zastosowań.

Obróbka szybkościowa (HSM)

NX CAM gwarantuje pełne wsparcie dla obróbki typu HSM, umożliwiającej formowanie twardych materiałów. Dzięki wyeliminowaniu dodatkowych zabiegów poprawiających jakość powierzchni zapewnia znaczną redukcję czasu potrzebnego na wykonanie detalu. Trajektorie ruchu w systemie NX CAM zawierają elementy niezbędne w obróbce HSM, takie jak: zaokrąglone naroża, obróbkę ruchem śrubowym (obróbka helikoidalna), kołowe wejścia i wyjścia z materiału oraz kontrola posuwu w narożach.

Frezowanie 4- i 5-osiowe
NX CAM umożliwia szybkie i dokładne obróbki dedykowane maszynom 4- i 5-osiowym. Operacje tej grupy przeznaczone są do frezowania elementów bryłowych i powierzchniowych o dużym stopniu skomplikowania, w których mogą występować również kąty ujemne. Stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność wykonania obrabianej powierzchni, przy znacznym skróceniu czasu obróbki.

NX CAM: kompleksowość i elastyczność
NX CAM od SIEMENS

Toczenie
System oferuje rozbudowane możliwości programowania obróbek tokarskich. Zapewnia różnorodne strategie prowadzenia ścieżki narzędzia, zarówno dla operacji zgrubnych, jak i wykańczających. W efekcie optymalizuje proces obróbki. W przypadku nietypowych elementów istnieje możliwość manualnego poprowadzenie ścieżki narzędzia wykorzystując geometrię modelu.

Toczenie z frezowaniem
System zapewnia szybkie i wygodne programowanie obróbek frezarskich (frezowanie, wiercenie), przy wykorzystaniu wszystkich osi będących na wyposażeniu maszyny (C, Y, B).

Obróbka na maszynach wielofunkcyjnych
NX CAM umożliwia kompleksową obsługę zaawansowanych centrów tokarsko – frezarskich. Niezależnie od tego, czy maszyna pracuje w produkcji seryjnej, czy jednostkowej, system zapewnia pełne wsparcie programowe również dla takiego wyposażenia jak przechwyt (wiele wrzecion tokarskich), czy synchronizacja pracy wielu głowic narzędziowych oraz innych elementów wyposażenia, możliwych do programowania kodem NC (np. odbiór detalu po odcięciu, konik tokarski).

Wiercenie
Operacje wiertarskie dostępne w NX CAM obejmują wiercenie, rozwiercanie, wytaczanie, gwintowanie oraz dowolne działania z grupy tzw. cykli wiertarskich. Oprócz klasycznego podejścia do obróbki otworów poprzez ręczne wskazywanie geometrii, system zapewnia również automatyzację procesu.

Wycinanie drutowe
NX CAM wspiera elektroerozyjne wycinanie drutowe dla trybów 2- oraz 4-osiowych. Do przygotowania obróbki może zostać wykorzystany zarówno krawędziowy, jak i bryłowy model wyrobu.

Weryfikacja ścieżki narzędzia i obróbek
NX CAM umożliwia natychmiastową wizualizację ścieżki narzędzia z jednoczesnym wskazaniem sposobu usuwania materiału. Dodatkowo pomocne są polecenia służące do dynamicznego powiększania lub pomniejszania oraz obracania i przesuwania obserwowanego obszaru obróbki.

Symulacja pracy maszyny
Symulacja pracy maszyny coraz częściej stanowi nieodzowny element testowania w systemie CAM, szczególnie w przypadku programowania maszyn 5–osiowych, bądź nowoczesnych – wieloosiowych. Sprawdzenie obróbek na wirtualnym urządzeniu na komputerze, przed wykonaniem programów na prawdziwej maszynie, poprawia jej bezpieczeństwo użytkowania oraz wyklucza ewentualne pomyłki. NX CAM oferuje dwa podstawowe tryby symulacji: pierwszy pozwala na symulację pracy obrabiarki na podstawie ścieżki narzędzia zawartej w programie, drugi to wykorzystanie tzw. zewnętrznego – niezależnego od NX CAM – kontrolera maszyny. Dzięki specjalnie opracowanym kontrolerom dla poszczególnych sterowań, wirtualna maszyna pracuje w oparciu o rzeczywisty kod NC, wygenerowany przez postprocesor dla danej obrabiarki. Daje to rzeczywisty obraz ruchów wykonywanych na prawdziwym urządzeniu.

Synchronizacja pracy głowic narzędziowych
Wbudowany Menager synchronizacji pozwala na wygodną pracę na maszynach posiadających więcej niż jedną głowicę narzędziową. Funkcja synchronizacji umożliwia programowanie maszyn wielowrzecionowych i wielogłowicowych w wygodnym graficznym interfejsie oraz symulację ruchów całej maszyny przy współpracy z modułem.

Symulacja pracy maszyny
Programowanie robotów

Synchronous modeling
NX CAM posiada możliwości bezpośredniej edycji geometrii detalu oraz oprzyrządowania wykorzystywanego podczas przygotowywania procesu obróbczego.

Postprocesory
System oferuje narzędzia do samodzielnego tworzenia i edycji postprocesorów. Post Builder pozwala na przygotowanie postprocesora przy użyciu szeregu czytelnych okien dialogowych. Dla Klientów posiadających opiekę techniczną dostępna jest baza postprocesorów na stronie internetowej producenta. Zawiera ona kilkaset przykładowych postprocesorów do różnych typów maszyn. Kolejnym istotnym narzędziem jest Post Configurator, zawierający bazę gotowych, sprawdzonych na maszynach postprocesorów i umożliwiający aktywację oraz dezaktywację funkcji postprocesorów w wygodnym interfejsie graficznym.

Programowanie robotów
Jeden z najnowszych modułów systemu NX – NX CAM Robotics – wciąż rozwijany w oparciu o najnowszą wiedzę i obsługę robotów przemysłowych. System pozwala na pełną wizualizację pracy ramion robota, a także na wygodne programowanie optymalnych ruchów wszystkich jego osi, wraz z wykrywaniem kolizji.

Frezowanie łopatek (Turbomachinery)
Służy do automatycznego przygotowywania obróbek łopatek turbin. Pozwala na szybkie wygenerowanie obróbek zgrubnych, wykańczających i resztek – również na uszkodzonych i niedokładnych modelach turbin, z zaawansowaną kontrolą gładkości ścieżki narzędzia.

NX CAM: programowanie robotów

Moduł NX CAM Robotics przeznaczony jest do programowania robotów przemysłowych. Umożliwia w bardzo przystępny sposób, przy stosunkowo małym nakładzie pracy programisty, sterowanie najpopularniejszymi wielo-osiowymi robotami. Pozwala na szybkie zaprogramowanie najpopularniejszych technologii wykorzystywanych na tego typu maszynach: spawania, polerowania, „lekkiego” cięcia, gratowania, klejenia, itp. Jest on rozszerzeniem systemu NX CAM, szeroko stosowanego do programowania obrabiarek CNC.

Dzięki temu, niweluje on potrzebę ponownego – długiego i kosztownego szkolenia programistów, gdyż robot może być traktowany jako kolejna obrabiarka. Możliwość wykorzystania typowych operacji CAM (automatyczne ścieżki na powierzchniach, krawędziach, czy obszarach) – zamiast korzystania z pojedynczych punktów i krzywych – to duży atut tego rozwiązania.

NX CAM Robotics
Programowanie robotów w środowisku NX CAM

Programowanie robotów w środowisku NX CAM to również wykorzystanie innych funkcji typowych dla CAM, takich jak asocjatywność modeli 3D i automatycznie generowanie ścieżki po modyfikacji modelu. Ten sam projekt NX może być przetworzony na różne obrabiarki lub roboty różnych producentów i typów.

Symulacja pracy całego robota stanowi podstawowe narzędzie przy przygotowywaniu poprawnej technologii obróbki, umożliwia również sprawdzenie i wybór najlepszego wariantu obróbki. Ruch ramienia robota z zamocowanymi różnymi narzędziami musi uwzględniać liczne elementy wchodzące w skład systemu maszyny, takie jak magazyn narzędzi, palety z częściami, słupy i ściany hali produkcyjnej, a nawet obecność innych robotów. System NX może wykrywać nie tylko kolizje między tymi wszystkimi elementami, ale również zbliżanie się do nich. Sygnalizowane jest przekroczenie zakresu osi robota i miejsca ograniczeń kinematyki.

Dzięki nowoczesnemu i przemyślanemu interfejsowi system umożliwia dużą automatyzację przygotowania nawet najbardziej złożonych obróbek.

Robot przemysłowy ma co najmniej jedną oś więcej niż obrabiarki pięcioosiowe. Do ich sterowania wprowadzono tak zwane „reguły robota”. Jedną z nich jest orientacja narzędzia, czyli obrót ramienia wokół osi prostopadłej do powierzchni obrabianej. To szósta oś swobody, której nie ma na konwencjonalnych frezarkach z typowymi narzędziami skrawającymi. Narzędzia robota mogą mieć dowolne kształty, dlatego można je orientować w dowolnym kierunku: stałym lub względem ścieżki narzędzia.

Programowanie robotów przemysłowych
Programowanie i symulowanie

Inna reguła dotyczy stołu obrotowego, na którym zamocowany jest przedmiot obrabiany. To już siódma i „nadmiarowa” oś, dlatego można wybrać poruszanie stolikiem przy stałym kierunku osi narzędzia lub zmiany kierunku narzędzia przy nieruchomym, ale ustawionym na dowolny kąt stoliku.

Kolejna reguła dotyczy szyny transportowej, po której porusza się robot. Szyna zwiększa przestrzeń obróbczą. Można wybrać ruch robota na szynie bez jego obracania się na boki, stałą ale dowolną pozycję na szynie i wychylenia boczne, a także ruch po szynie i wychylenia boczne jednocześnie. Programowanie i symulowanie w NX CAM Robotics odbywa się w tzw. trybie „off-line”, bez przerywania pracy robota. To duża oszczędność czasu w porównaniu z uczeniem robota.

Główne obszary zastosowań robotów „obróbczych” to frezowanie materiałów łatwo skrawalnych, jak aluminium, drewno, tworzywa sztuczne, różne pianki. Dla trudniejszych materiałów można wykonywać operacje jak gratowanie, szlifowanie, polerowanie – gdzie siły są niewielkie. Inne zabiegi to cięcie, spawanie, malowanie i pokrywanie ceramiką (plazmą). Nie wspominamy tu o operacjach nie-obróbczych, jak montaż, układanie, pakowanie, praca w magazynie itp.

Moduł Robotics jest dodatkiem (add-on) do NX CAM. Zawiera on postprocesory i symulatory dla robotów ABB (Rapid S4, S4C, S4C+, IrC5), Kuka (KRL KRC 1/2/3/4) , Fanuc (TPE RJ2, RJ3, R30iA, R30iB), oraz ze sterowaniem Sinumerik. Baza robotów i maszyn jest wciąż poszerzana przez producenta. Istnieje również możliwość zamówienia postprocesora i symulacji dowolnego robota, którego nie ma w bazie NX CAM.

frezowanie materiałów łatwo skrawalnych

NX CAM: postprocesory

Kompleksowe usługi w zakresie przystosowania systemu NX CAM do współpracy z maszyną CNC i robotem

Firma GM System posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu przygotowywania postprocesorów, symulacji pracy maszyny oraz wdrożeń systemów NX CAM/CAM Express.

Nasi Klienci doceniają fachowość i profesjonalizm dostarczanych przez nas rozwiązań. Pomagamy firmom, które dopiero rozpoczynają działalność w obszarze obróbki na maszynach CNC – podpowiadamy, wyjaśniamy wszelkie wątpliwe kwestie odnośnie programowania maszyn, czy wyboru sterowania.

Współpracujemy także z doświadczonymi użytkownikami naszych systemów – wyposażając postprocesory w zaawansowane opcje i funkcjonalności – na specjalne zamówienia.

Postprocesory w NX CAM
Postprocesory NX

W oparciu o wieloletnią praktykę oferujemy:

 • Postprocesory dedykowane dla wybranej maszyny o standardowym zakresie funkcjonalności (pełne wykorzystanie funkcji maszyny) – przygotowywane na podstawie bazy działających postprocesorów, sprawdzonych w praktyce na wielu maszynach.
 • Postprocesory specjalne wykonywane wg wytycznych klienta, zawierające odrębne wymagania co do funkcji maszyny, sposobie pracy w systemie NX CAM, formatu kodu NC sterującego maszyną, itp.
 • Przygotowywanie niezależnego kontrolera maszyny wykorzystywanego do symulacji pracy maszyny.
 • Pomoc w przygotowaniu modelu 3D maszyny na potrzeby wykonania symulacji pracy.
 • Aktualizacja postprocesorów i symulacji o najnowsze funkcje pojawiające się w nowych wersjach systemu NX CAM.
 • Wdrożenia i sprawdzanie poprawności działania postprocesorów i symulacji w siedzibie klienta bezpośrednio na maszynach CNC.
 • Pomoc przy uruchamianiu maszyn CNC w przypadku braku danych / wytycznych co do ich programowania.
 • Obsługujemy praktycznie wszystkie dostępne na rynku sterowania dla frezarek, tokarek, centr wielofunkcyjnych oraz wycinarek drutowych.
 • Obsługujemy najpopularniejsze roboty dostępne na rynku w zakresie ich programowania off-line wraz niezbędną symulacją ruchów robota.
Aktualizacja postprocesorów

Wymagania sprzętowe NX CAM 12

Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu NX CAM 12

System operacyjny*Microsoft Windows 10 64-bit Professional oraz Enterprise
Linux (64-bit) Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 7.0
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 12
Mac OS X Version 10.12.12
Przeglądarka**Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
ProcesorIntel Core 2 Duo 2.0 lub 2.2 GHz
RAM8 GB ( zalecane 16)
Karta graficzna***Z obsługą grafiki 3D oraz bibliotek OpenGL rozdzielczość 1280×1024 (lub wyższa)
Wolne miejsce na dyskumin. 17 GB
InneŚrodowisko wykonawcze języka Java

*  Systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 zostały wycofane z oferty firmy Microsoft. Windows 8.1 nadal jest obsługiwany przez firmę Microsoft Firma Siemens PLM Software nie zaleca, aby NX12 był instalowany na tych platformach.

**  Rekomendowana jest praca z najnowszymi wersjami przeglądarek.

*** Informacje na temat certyfikowanych kart graficznych i ich sterowników, zalecanego systemu operacyjnego oraz dedykowanych stacji roboczych są dostępne na stronie producenta oprogramowania firmy Siemens lub w dokumentacji oprogramowania.

+
Opis programu

Co oferuje NX CAM?

NX CAM to niezależny system, jak również moduł składowy NX, zapewniający szeroki zakres funkcjonalności z zakresu obszaru wspomagania wytwarzania. Pozwala na programowanie obróbek na typowych maszynach, jak również obsługę najbardziej złożonych maszyn wieloosiowych. System oferuje elastyczne, bardzo funkcjonalne i zaawansowane narzędzia zapewniające szybkie i bezbłędne przygotowywanie technologii wytwarzania. Zakres maszyn sterowanych numerycznie (CNC), jakie mogą byś programowane przez system to maszyny skrawające (frezowanie/tocznie), wycinarki drutowe, roboty przemysłowe oraz drukarki 3D.

Postprocesory i symulacja pracy maszyny w oparciu o kod NC to najwyższy światowy poziom jakości i funkcjonalności – na tak wysokim poziomie – dostępny tylko w NX CAM. Postprocesory obsługują zawansowane funkcje nowoczesnych maszyn. Weryfikacja poprawności obróbki dostępna jest na wielu poziomach, od prostej weryfikacji obróbki z wykorzystaniem ścieżki narzędzia, po niezależną od ścieżki symulację obróbki na maszynie wirtualnej.

Pełna, natywna integracja z pozostałymi modułami NX (CAD/CAM/CAE) oraz z systemem do zażądania cyklem życia produktu (Teamcenter) pozwala na płynne poruszanie się pomiędzy modułami składowymi systemu oraz pełną kontrolę nad danymi i procesami produkcyjnymi. NX CAM z łatwością można dostosować do swoich potrzeb dzięki elastycznemu i wygodnemu sposobowi licencjonowania funkcjonalności.

Zastosowanie NX CAM:

  • osobny program lub moduł w obrębie systemu PLM wyższego rzędu,
  • współpraca z większością systemów CAD – także spoza rodziny NX,
  • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (Sinumerik, Heidenhain, Fanuc, Okuma, Kuka, ABB, Yaskawa i inne),
  • programowanie maszyn CNC, robotów, druk 3D,
  • automatyzacja obróbki (cechy, baza parametrów obróbki)
  • optymalizacja produkcji (obróbki szybkościowe, zaawansowane funkcje prowadzenia ścieżek)
  • poprawa bezpieczeństwa maszyn (niezależne symulacje, kontrola kolizji)
  • zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu (przemysł stoczniowy, motoryzacyjny, aeronautyka i wiele innych).

Cena programu NX CAM zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

co oferuje NX CAM
+
Funkcjonalności

NX CAM: kompleksowość i elastyczność

Frezowanie 2,5-osiowe

System oferuje dużą elastyczność, jeżeli chodzi o typ geometrii, na której ma być generowana ścieżka narzędzia. Dla płaskich rysunków 2D dostępne są operacje zapewniające obróbkę zgrubną i wykańczającą, generowane w oparciu o granice obróbki, które można uzyska nie tylko z pliku płaskiego, ale również z modelu powierzchniowego, czy bryłowego.

Frezowanie 3-osiowe

NX CAM dostarcza całą gamę niezawodnych operacji 3-osiowych, zapewniających najwyższą jakość obrabianych powierzchni. Różnorodność i mnogość dostępnych opcji oraz ustawień umożliwia pełną kontrolę nad generowaną ścieżka narzędzia i determinuje szerokie spektrum zastosowań.

Obróbka szybkościowa (HSM)

NX CAM gwarantuje pełne wsparcie dla obróbki typu HSM, umożliwiającej formowanie twardych materiałów. Dzięki wyeliminowaniu dodatkowych zabiegów poprawiających jakość powierzchni zapewnia znaczną redukcję czasu potrzebnego na wykonanie detalu. Trajektorie ruchu w systemie NX CAM zawierają elementy niezbędne w obróbce HSM, takie jak: zaokrąglone naroża, obróbkę ruchem śrubowym (obróbka helikoidalna), kołowe wejścia i wyjścia z materiału oraz kontrola posuwu w narożach.

Frezowanie 4- i 5-osiowe
NX CAM umożliwia szybkie i dokładne obróbki dedykowane maszynom 4- i 5-osiowym. Operacje tej grupy przeznaczone są do frezowania elementów bryłowych i powierzchniowych o dużym stopniu skomplikowania, w których mogą występować również kąty ujemne. Stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność wykonania obrabianej powierzchni, przy znacznym skróceniu czasu obróbki.

NX CAM: kompleksowość i elastyczność
NX CAM od SIEMENS

Toczenie
System oferuje rozbudowane możliwości programowania obróbek tokarskich. Zapewnia różnorodne strategie prowadzenia ścieżki narzędzia, zarówno dla operacji zgrubnych, jak i wykańczających. W efekcie optymalizuje proces obróbki. W przypadku nietypowych elementów istnieje możliwość manualnego poprowadzenie ścieżki narzędzia wykorzystując geometrię modelu.

Toczenie z frezowaniem
System zapewnia szybkie i wygodne programowanie obróbek frezarskich (frezowanie, wiercenie), przy wykorzystaniu wszystkich osi będących na wyposażeniu maszyny (C, Y, B).

Obróbka na maszynach wielofunkcyjnych
NX CAM umożliwia kompleksową obsługę zaawansowanych centrów tokarsko – frezarskich. Niezależnie od tego, czy maszyna pracuje w produkcji seryjnej, czy jednostkowej, system zapewnia pełne wsparcie programowe również dla takiego wyposażenia jak przechwyt (wiele wrzecion tokarskich), czy synchronizacja pracy wielu głowic narzędziowych oraz innych elementów wyposażenia, możliwych do programowania kodem NC (np. odbiór detalu po odcięciu, konik tokarski).

Wiercenie
Operacje wiertarskie dostępne w NX CAM obejmują wiercenie, rozwiercanie, wytaczanie, gwintowanie oraz dowolne działania z grupy tzw. cykli wiertarskich. Oprócz klasycznego podejścia do obróbki otworów poprzez ręczne wskazywanie geometrii, system zapewnia również automatyzację procesu.

Wycinanie drutowe
NX CAM wspiera elektroerozyjne wycinanie drutowe dla trybów 2- oraz 4-osiowych. Do przygotowania obróbki może zostać wykorzystany zarówno krawędziowy, jak i bryłowy model wyrobu.

Weryfikacja ścieżki narzędzia i obróbek
NX CAM umożliwia natychmiastową wizualizację ścieżki narzędzia z jednoczesnym wskazaniem sposobu usuwania materiału. Dodatkowo pomocne są polecenia służące do dynamicznego powiększania lub pomniejszania oraz obracania i przesuwania obserwowanego obszaru obróbki.

Symulacja pracy maszyny
Symulacja pracy maszyny coraz częściej stanowi nieodzowny element testowania w systemie CAM, szczególnie w przypadku programowania maszyn 5–osiowych, bądź nowoczesnych – wieloosiowych. Sprawdzenie obróbek na wirtualnym urządzeniu na komputerze, przed wykonaniem programów na prawdziwej maszynie, poprawia jej bezpieczeństwo użytkowania oraz wyklucza ewentualne pomyłki. NX CAM oferuje dwa podstawowe tryby symulacji: pierwszy pozwala na symulację pracy obrabiarki na podstawie ścieżki narzędzia zawartej w programie, drugi to wykorzystanie tzw. zewnętrznego – niezależnego od NX CAM – kontrolera maszyny. Dzięki specjalnie opracowanym kontrolerom dla poszczególnych sterowań, wirtualna maszyna pracuje w oparciu o rzeczywisty kod NC, wygenerowany przez postprocesor dla danej obrabiarki. Daje to rzeczywisty obraz ruchów wykonywanych na prawdziwym urządzeniu.

Synchronizacja pracy głowic narzędziowych
Wbudowany Menager synchronizacji pozwala na wygodną pracę na maszynach posiadających więcej niż jedną głowicę narzędziową. Funkcja synchronizacji umożliwia programowanie maszyn wielowrzecionowych i wielogłowicowych w wygodnym graficznym interfejsie oraz symulację ruchów całej maszyny przy współpracy z modułem.

Symulacja pracy maszyny
Programowanie robotów

Synchronous modeling
NX CAM posiada możliwości bezpośredniej edycji geometrii detalu oraz oprzyrządowania wykorzystywanego podczas przygotowywania procesu obróbczego.

Postprocesory
System oferuje narzędzia do samodzielnego tworzenia i edycji postprocesorów. Post Builder pozwala na przygotowanie postprocesora przy użyciu szeregu czytelnych okien dialogowych. Dla Klientów posiadających opiekę techniczną dostępna jest baza postprocesorów na stronie internetowej producenta. Zawiera ona kilkaset przykładowych postprocesorów do różnych typów maszyn. Kolejnym istotnym narzędziem jest Post Configurator, zawierający bazę gotowych, sprawdzonych na maszynach postprocesorów i umożliwiający aktywację oraz dezaktywację funkcji postprocesorów w wygodnym interfejsie graficznym.

Programowanie robotów
Jeden z najnowszych modułów systemu NX – NX CAM Robotics – wciąż rozwijany w oparciu o najnowszą wiedzę i obsługę robotów przemysłowych. System pozwala na pełną wizualizację pracy ramion robota, a także na wygodne programowanie optymalnych ruchów wszystkich jego osi, wraz z wykrywaniem kolizji.

Frezowanie łopatek (Turbomachinery)
Służy do automatycznego przygotowywania obróbek łopatek turbin. Pozwala na szybkie wygenerowanie obróbek zgrubnych, wykańczających i resztek – również na uszkodzonych i niedokładnych modelach turbin, z zaawansowaną kontrolą gładkości ścieżki narzędzia.

+
Programowanie robotów

NX CAM: programowanie robotów

Moduł NX CAM Robotics przeznaczony jest do programowania robotów przemysłowych. Umożliwia w bardzo przystępny sposób, przy stosunkowo małym nakładzie pracy programisty, sterowanie najpopularniejszymi wielo-osiowymi robotami. Pozwala na szybkie zaprogramowanie najpopularniejszych technologii wykorzystywanych na tego typu maszynach: spawania, polerowania, „lekkiego” cięcia, gratowania, klejenia, itp. Jest on rozszerzeniem systemu NX CAM, szeroko stosowanego do programowania obrabiarek CNC.

Dzięki temu, niweluje on potrzebę ponownego – długiego i kosztownego szkolenia programistów, gdyż robot może być traktowany jako kolejna obrabiarka. Możliwość wykorzystania typowych operacji CAM (automatyczne ścieżki na powierzchniach, krawędziach, czy obszarach) – zamiast korzystania z pojedynczych punktów i krzywych – to duży atut tego rozwiązania.

NX CAM Robotics
Programowanie robotów w środowisku NX CAM

Programowanie robotów w środowisku NX CAM to również wykorzystanie innych funkcji typowych dla CAM, takich jak asocjatywność modeli 3D i automatycznie generowanie ścieżki po modyfikacji modelu. Ten sam projekt NX może być przetworzony na różne obrabiarki lub roboty różnych producentów i typów.

Symulacja pracy całego robota stanowi podstawowe narzędzie przy przygotowywaniu poprawnej technologii obróbki, umożliwia również sprawdzenie i wybór najlepszego wariantu obróbki. Ruch ramienia robota z zamocowanymi różnymi narzędziami musi uwzględniać liczne elementy wchodzące w skład systemu maszyny, takie jak magazyn narzędzi, palety z częściami, słupy i ściany hali produkcyjnej, a nawet obecność innych robotów. System NX może wykrywać nie tylko kolizje między tymi wszystkimi elementami, ale również zbliżanie się do nich. Sygnalizowane jest przekroczenie zakresu osi robota i miejsca ograniczeń kinematyki.

Dzięki nowoczesnemu i przemyślanemu interfejsowi system umożliwia dużą automatyzację przygotowania nawet najbardziej złożonych obróbek.

Robot przemysłowy ma co najmniej jedną oś więcej niż obrabiarki pięcioosiowe. Do ich sterowania wprowadzono tak zwane „reguły robota”. Jedną z nich jest orientacja narzędzia, czyli obrót ramienia wokół osi prostopadłej do powierzchni obrabianej. To szósta oś swobody, której nie ma na konwencjonalnych frezarkach z typowymi narzędziami skrawającymi. Narzędzia robota mogą mieć dowolne kształty, dlatego można je orientować w dowolnym kierunku: stałym lub względem ścieżki narzędzia.

Programowanie robotów przemysłowych
Programowanie i symulowanie

Inna reguła dotyczy stołu obrotowego, na którym zamocowany jest przedmiot obrabiany. To już siódma i „nadmiarowa” oś, dlatego można wybrać poruszanie stolikiem przy stałym kierunku osi narzędzia lub zmiany kierunku narzędzia przy nieruchomym, ale ustawionym na dowolny kąt stoliku.

Kolejna reguła dotyczy szyny transportowej, po której porusza się robot. Szyna zwiększa przestrzeń obróbczą. Można wybrać ruch robota na szynie bez jego obracania się na boki, stałą ale dowolną pozycję na szynie i wychylenia boczne, a także ruch po szynie i wychylenia boczne jednocześnie. Programowanie i symulowanie w NX CAM Robotics odbywa się w tzw. trybie „off-line”, bez przerywania pracy robota. To duża oszczędność czasu w porównaniu z uczeniem robota.

Główne obszary zastosowań robotów „obróbczych” to frezowanie materiałów łatwo skrawalnych, jak aluminium, drewno, tworzywa sztuczne, różne pianki. Dla trudniejszych materiałów można wykonywać operacje jak gratowanie, szlifowanie, polerowanie – gdzie siły są niewielkie. Inne zabiegi to cięcie, spawanie, malowanie i pokrywanie ceramiką (plazmą). Nie wspominamy tu o operacjach nie-obróbczych, jak montaż, układanie, pakowanie, praca w magazynie itp.

Moduł Robotics jest dodatkiem (add-on) do NX CAM. Zawiera on postprocesory i symulatory dla robotów ABB (Rapid S4, S4C, S4C+, IrC5), Kuka (KRL KRC 1/2/3/4) , Fanuc (TPE RJ2, RJ3, R30iA, R30iB), oraz ze sterowaniem Sinumerik. Baza robotów i maszyn jest wciąż poszerzana przez producenta. Istnieje również możliwość zamówienia postprocesora i symulacji dowolnego robota, którego nie ma w bazie NX CAM.

frezowanie materiałów łatwo skrawalnych
+
Postprocesory

NX CAM: postprocesory

Kompleksowe usługi w zakresie przystosowania systemu NX CAM do współpracy z maszyną CNC i robotem

Firma GM System posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu przygotowywania postprocesorów, symulacji pracy maszyny oraz wdrożeń systemów NX CAM/CAM Express.

Nasi Klienci doceniają fachowość i profesjonalizm dostarczanych przez nas rozwiązań. Pomagamy firmom, które dopiero rozpoczynają działalność w obszarze obróbki na maszynach CNC – podpowiadamy, wyjaśniamy wszelkie wątpliwe kwestie odnośnie programowania maszyn, czy wyboru sterowania.

Współpracujemy także z doświadczonymi użytkownikami naszych systemów – wyposażając postprocesory w zaawansowane opcje i funkcjonalności – na specjalne zamówienia.

Postprocesory w NX CAM
Postprocesory NX

W oparciu o wieloletnią praktykę oferujemy:

 • Postprocesory dedykowane dla wybranej maszyny o standardowym zakresie funkcjonalności (pełne wykorzystanie funkcji maszyny) – przygotowywane na podstawie bazy działających postprocesorów, sprawdzonych w praktyce na wielu maszynach.
 • Postprocesory specjalne wykonywane wg wytycznych klienta, zawierające odrębne wymagania co do funkcji maszyny, sposobie pracy w systemie NX CAM, formatu kodu NC sterującego maszyną, itp.
 • Przygotowywanie niezależnego kontrolera maszyny wykorzystywanego do symulacji pracy maszyny.
 • Pomoc w przygotowaniu modelu 3D maszyny na potrzeby wykonania symulacji pracy.
 • Aktualizacja postprocesorów i symulacji o najnowsze funkcje pojawiające się w nowych wersjach systemu NX CAM.
 • Wdrożenia i sprawdzanie poprawności działania postprocesorów i symulacji w siedzibie klienta bezpośrednio na maszynach CNC.
 • Pomoc przy uruchamianiu maszyn CNC w przypadku braku danych / wytycznych co do ich programowania.
 • Obsługujemy praktycznie wszystkie dostępne na rynku sterowania dla frezarek, tokarek, centr wielofunkcyjnych oraz wycinarek drutowych.
 • Obsługujemy najpopularniejsze roboty dostępne na rynku w zakresie ich programowania off-line wraz niezbędną symulacją ruchów robota.
Aktualizacja postprocesorów
+
Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe NX CAM 12

Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu NX CAM 12

System operacyjny*Microsoft Windows 10 64-bit Professional oraz Enterprise
Linux (64-bit) Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 7.0
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 12
Mac OS X Version 10.12.12
Przeglądarka**Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
ProcesorIntel Core 2 Duo 2.0 lub 2.2 GHz
RAM8 GB ( zalecane 16)
Karta graficzna***Z obsługą grafiki 3D oraz bibliotek OpenGL rozdzielczość 1280×1024 (lub wyższa)
Wolne miejsce na dyskumin. 17 GB
InneŚrodowisko wykonawcze języka Java

*  Systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 zostały wycofane z oferty firmy Microsoft. Windows 8.1 nadal jest obsługiwany przez firmę Microsoft Firma Siemens PLM Software nie zaleca, aby NX12 był instalowany na tych platformach.

**  Rekomendowana jest praca z najnowszymi wersjami przeglądarek.

*** Informacje na temat certyfikowanych kart graficznych i ich sterowników, zalecanego systemu operacyjnego oraz dedykowanych stacji roboczych są dostępne na stronie producenta oprogramowania firmy Siemens lub w dokumentacji oprogramowania.

+
Do pobrania

Lista nadchodzących szkoleń NX CAD/CAM/CAE

Data/Czas
Szkolenie
Lokalizacja
23.10.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - toczenie
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
24.10.2019 - 25.10.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - frezowanie 5-osiowe
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
18.11.2019 - 22.11.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAD (poziom I)
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
19.11.2019 - 21.11.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - frezowanie 3 osiowe
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
22.11.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - toczenie
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
26.11.2019 - 27.11.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - frezowanie 5-osiowe
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
04.12.2019 - 06.12.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - frezowanie 3 osiowe
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
09.12.2019 - 13.12.2019
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAD (poziom I)
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
20.01.2020 - 22.01.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - frezowanie 3 osiowe
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
23.01.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - toczenie
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,

NX CAM - kompleksowość i elastyczność

NX CAM jest najbardziej kompleksowym i elastycznym rozwiązaniem wspomagającym proces tworzenia produktów w branży. Oferuje najwyższy poziom integracji między różnymi dziedzinami projektowania w otwartym środowisku współpracy.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia NX CAM

Redukcja czasu
przygotowania produkcji
i programowania
obróbki

Przyjazne środowisko pracy, intuicyjny interfejs i szerokie spektrum możliwości systemu NX CAM pozwala projektować procesy produkcyjne szybko i bezpiecznie, redukując czas prac programowania i zwiększając efektywność programistów.

Eliminacja przestojów
i zwiększenie
produktywności

obrabiarek

Weryfikacja ścieżki narzędzia z wykorzystaniem symulacji pracy maszyny pozwala optymalizować procesy technologiczne bez konieczności zatrzymywania obrabiarki.

Wyeliminowanie błędów programistycznych
i poprawa bezpieczeństwa procesów

Kosztowne w skutkach i trudne do przewidzenia błędy programistyczne zostają wyeliminowane, poprawiając bezpieczeństwo i skracając czas uruchomianego projektu.

Zwiększone możliwości produkcyjne
oraz poprawa konkurencyjności firmy

Szeroki wachlarz funkcjonalności pozwala projektować złożone procesy produkcyjne w jednym środowisku, przekładając się bezpośrednio na wzrost konkurencyjność produkowanych części, co sprzyja wzmocnieniu pozycji rynkowej firmy.

Firma GM System jest znaczącym polskim dostawcą NX CAM

Dostarczyliśmy kilkaset licencji tego oprogramowania oraz postprocesory do wszystkich obecnych na polskim rynku typów maszyn i systemów sterowania.