Opieka techniczna (OT)

Opieka techniczna pozwala na dostęp do najnowszych wersji oprogramowania oraz codzienne wsparcie świadczone przez inżynierów aplikacyjnych GM System.

Regularne odnawianie OT minimalizuje przyszłe koszty aktualizacji i czas, jaki trzeba poświęcić na uaktualnianie starych wersji systemów.

Korzyści wynikające z posiadania Opieki Technicznej:

  • Dostęp do aktualizacji i innych materiałów dostarczonych przez producenta oprogramowania.
  • Interaktywna platforma świadczenia usług pomocy technicznej dostępna z przeglądarki internetowej poprzez stronę WWW.
  • Powiadomienia e-mail o zmianie statusu zgłoszenia.
  • Szybka reakcja na zgłaszane problemy techniczne.
  • Dostęp do historii zgłaszanych w systemie problemów.
  • Bezpośredni kontakt z inżynierami aplikacyjnymi.
  • Do dyspozycji konsultantów system do przeprowadzania wideokonferencji lub zdalnej pracy na komputerze klienta.