NX CAD - zaawansowany system CAD

Zaawansowane narzędzia modelowania bryłowego i powierzchniowego umożliwiające wierne odwzorowanie nawet najbardziej złożonych kształtów produktów wytwarzanych w wielu gałęziach przemysłu.

NX CAD wchodzi w skład kompleksowego systemu Siemens NX – oprogramowania klasy high-end o olbrzymich możliwościach, które sprostać mogą najbardziej wymagającym zadaniom inżynierskim. W NX CAD znajdziesz rozwiązania użyteczne w wielu branżach przemysłowych.

Co oferuje NX CAD?

NX (dawniej Unigraphics) to zintegrowany system typu CAD/CAM/CAE, który w spójnym środowisku udostępnia bogaty zestaw nowoczesnych narzędzi inżynierskich, wspomagających rozwój produktu na każdym etapie jego “życia”, począwszy od koncepcji poprzez projekt techniczny, jego analizę i cyfrową weryfikację, aż po proces wytwarzania.

NX posiada budowę modułową, co daje możliwość optymalnego dostosowania konfiguracji programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Asocjatywność występująca pomiędzy różnymi aplikacjami systemu zapewnia ścisłą integrację poszczególnych etapów rozwoju produktu. Modyfikacje dokonywane w modelu wyrobu są automatycznie odzwierciedlane w powiązanych aplikacjach, co wydatnie skraca czas pracy i minimalizuje koszty.

Część projektowa (CAD) systemu NX wydatnie zwiększa wydajność procesu modelowania części. Daje użytkownikom do dyspozycji i pozwala łączyć różne techniki, takie jak: modelowania bryłowe, modelowanie synchroniczne (edycja bezpośrednia), modelowanie powierzchniowe, subdivision modeling, reverse engineering czy też modelowanie konwergentne.

NX CAD umożliwia efektywne tworzenie i pracę ze złożeniami części, nawet tymi największymi i najbardziej wymagającymi. Dzięki funkcjom parametryzacji możliwe jest szybkie wprowadzanie zmian konstrukcyjnych i tworzenie wielu wariantów produktu.
Proces projektowy w NX CAD może zostać przyspieszony i zautomatyzowany dzięki dostępności wielu modułów specjalizowanych, np. narzędziowych (Mold Wizard, Progressive Die Wizard, Engineering Die Wizard, Electrode Design, Weld Assistant), instalacyjnych (Routing Mechanical, Routing Electrical, Routing Logical) lub branżowych (Vehicle Design, Aero Design, Ship Design).

Dopełnieniem projektów jest dokumentacja techniczna 2D, którą można szybko i wygodnie tworzyć na podstawie modeli 3D części i złożeń. Informacje produktowe i technologiczne mogą być nanoszone także bezpośrednio w środowisku 3D dzięki modułowi PMI. A w przygotowaniu efektownych prezentacji produktu pomocne będą zaawansowane możliwości wizualizacyjne programu.

Zalety NX CAD:

  • integracja różnych narzędzi dla konstruktorów/projektantów CAD w obrębie jednego środowiska projektowego Siemens NX,
  • współpraca z większością systemów CAD – także spoza rodziny NX,
  • przejrzysty, spójny i funkcjonalny interfejs,
  • symulacje i prototypowanie przeprowadzane w czasie rzeczywistym,
  • możliwość rozbudowy o moduły specjalizowane dla przemysłu stoczniowego, motoryzacyjnego, aeronautyki i wielu innych,
  • nowoczesne narzędzia do parametryzacji i inspekcji geometrii pod kątem założeń projektowych,
  • licencje dożywotnie.

Cena programu NX CAD zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

NX Cad podstawy modelowania 3d

NX CAD: wydajność, efektywność, kontrola

Wydajne modelowanie i edycja części
NX posiada opcję modelowania hybrydowego. Możliwa jest więc praca zarówno z parametrycznymi modelami bryłowymi, powierzchniowymi i krawędziowymi (utworzonymi na podstawie szkiców lub predefiniowanych cech), jak też z modelami nieparametrycznymi, pochodzącymi z innych systemów CAD.

Koncepcyjne modelowanie kształtu
NX doskonale wspomaga koncepcyjne etapy rozwoju nowych produktów, dając użytkownikom do dyspozycji moduł Realize Shape, umożliwiający szybkie tworzenie i modyfikację kształtu obiektu z wykorzystaniem techniki subdivision modeling. Działa ona na zasadzie podziału obiektu na obszary i swobodnej modyfikacji ich kształtu z zachowaniem pożądanych warunków ciągłości. Uzyskane w ten sposób wysokiej jakości obiekty powierzchniowe i bryłowe mogą być modyfikowane tradycyjnymi narzędziami modelowania na dalszych etapach projektu.

Efektywna praca ze złożeniami
System NX pozwala na wydajną pracę ze złożeniami części, m.in. na tworzenie parametrycznych oraz geometrycznych powiązań pomiędzy komponentami złożenia, co zapewnia jego natychmiastowe dostosowywanie do wprowadzanych zmian konstrukcyjnych.

Modelowanie i edycja części
modelowanie konwergentne

Inżynieria odwrotna
NX posiada zestaw narzędzi umożliwiających odtwarzanie geometrii 3D na podstawie wczytanych obiektów uproszczonych STL, pochodzących z różnego typu urządzeń skanujących. Obejmuje on funkcje do analizy kształtu obiektu, wykonania jego niezbędnych napraw i modyfikacji oraz tworzenia krzywych i powierzchni dopasowanych do wybranych obszarów. Ponadto dostępne są funkcje do analizy porównawczej odtworzonych modeli z obiektami wzorcowymi.

Modelowanie konwergentne
NX umożliwia transformację obiektów uproszczonych, wczytanych do systemu w formacie STL, na modele konwergentne, podatne na edycję tradycyjnymi narzędziami modelowania bryłowego i powierzchniowego oraz mogące służyć jako wzorce kształtu dla projektowanych modeli. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybkie uzyskanie nowych obiektów, nadających się do wytwarzania metodami przyrostowymi, bez konieczności żmudnego odtwarzania całej geometrii w tradycyjnym procesie inżynierii odwrotnej.

Szybkie tworzenie dokumentacji technicznej
NX umożliwia wygodne i zautomatyzowane tworzenie rysunków technicznych różnych części i zespołów na podstawie ich modeli 3D. Środowisko NX Drafting, dzięki zastosowaniu zintegrowanych szablonów rysunkowych, pozwala na szybkie generowanie dokumentacji technicznej zgodnej z wybraną normą (np. ASME, DIN, ESKD, GB, ISO, JIS).

Pełna kontrola projektu
NX posiada szereg zaawansowanych funkcji umożliwiających ciągłą kontrolę projektu, gwarantujących zgodność tworzonych części, zespołów i rysunków z przyjętymi standardami. Unikalna technologia HD3D wzbogaca dostępne narzędzia walidacji o interaktywny wizualny interfejs, pozwalający na definiowanie i uruchamianie testów, zapoznawanie się z ich wynikami oraz rozwiązywanie problemów w trybie aktywnej sesji programu.

Zaawansowana wizualizacja produktu
NX zawiera rozbudowany zestaw narzędzi do wizualizacji i renderingu produktów. Różne koncepcje projektu mogą być szybko wykreowane dzięki przypisaniu do powierzchni modelu odpowiednich materiałów i tekstur. Bogaty zestaw opcji oświetlenia, cieniowania, perspektywy i efektów specjalnych pozwala na uzyskanie pożądanego modelu. Przestrzeń wokół niego może być zdefiniowana w postaci prostopadłościanu, którego każda ze ścian ma przypisane indywidualne parametry wizualizacyjne.

Tworzenie dokumentacji technicznej w NX Cad

Moduł przeznaczony do projektowania form wtryskowych, w której to dziedzinie zyskał niekwestionowaną renomę. Prowadzi użytkownika przez poszczególne etapy modelowania narzędzia. Bazuje na modelach bryłowych i powierzchniowych, które mogą pochodzić z programu NX lub dowolnego innego systemu CAD. Moduł posiada zaawansowane funkcje do definiowania odpowiedniego korpusu formy oraz wszelkich niezbędnych normaliów, wstawiania układów zasilających i chłodzących, aż po uzyskanie kompletnego projektu formy. Dowiedz się więcej

program mold
PROGRESSIVE DIE WIZARD

Progressive Die Wizard

Środowisko zawierające zestaw zaawansowanych narzędzi i bibliotek wspomagających modelowanie tłoczników i wykrojników wielotaktowych, które maksymalizują dynamikę i elastyczność procesu projektowania, a także pomagają zmniejszyć koszty tworzonego narzędzia. Program zawiera funkcje umożliwiające szybkie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego, przedstawione w postaci natywnej lub pochodzącej z innego systemu CAD, a następnie zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania.

Electrode Design

Moduł usprawniający proces projektowania elektrod EDM, bazujący na geometrii detalu, który będzie w przyszłości drążony modelowaną elektrodą. Pozwala na automatyczne wyszukiwanie, rozpoznawanie i grupowanie powierzchni modelu przeznaczonych do obróbki elektroerozyjnej, z możliwością ich wyróżnienia kolorystycznego. Zawiera szereg specjalizowanych narzędzi do łatwego i wydajnego projektowania części roboczej elektrody.

ELECTRODE DESIGN
SHEET METAL

Sheet Metal

Moduł przeznaczony do modelowania elementów giętych z blach. Umożliwia intuicyjne projektowanie od podstaw różnorodnych zagięć, kołnierzy, rowków, wycięć i przetłoczeń, niezbędnych do uzyskania pożądanego kształtu modelu. Pozwala również na przekształcanie standardowych modeli bryłowych, także tych zaimportowanych z innych systemów CAD, na modele typu Sheet Metal. Rozszerzeniem tego modułu jest Aerospace Sheet Metal, wykorzystywany do projektowania elementów z blach, stosowanych w technice lotniczej. Zawiera on całą gamę predefiniowanych cech geometrycznych, charakterystycznych dla części występujących w tym sektorze przemysłu.

Routing Mechanical

Moduł wspomagający projektowanie nawet najbardziej skomplikowanych instalacji przemysłowych. Pozwala na znaczne skrócenie czasu modelowania układów rurowych, takich jak rurociągi czy kanały wentylacyjne, a także stalowych konstrukcji ramowych. Program zawiera szereg wbudowanych i modyfikowalnych zasad projektowych, zapewniających prawidłowe konstruowanie poszczególnych elementów.

Tworzenie dokumentacji technicznej w NX Cad
ROUTING ELECTRICAL

Routing Electrical

Moduł przeznaczony do projektowania modeli 3D układów elektrycznych, którego użycie eliminuje potrzebę wykonywania fizycznych prototypów. Pozwala na tworzenie podzespołów elektronicznych i elektrycznych oraz łączących je przewodów w kontekście konstrukcji mechanicznej. Podczas tych prac umożliwia asocjatywną, dwukierunkową wymianę danych z systemami ECAD, zapewniając stuprocentową zgodność modelu 3D z przygotowanymi wcześniej ideowymi schematami instalacji.

Wymagania sprzętowe NX CAD 12

Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu NX CAD 12

System operacyjny* Microsoft Windows 10 64-bit Professional oraz Enterprise
Linux (64-bit) Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 7.0
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 12
Mac OS X Version 10.12.12
Przeglądarka** Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Procesor Intel Core 2 Duo 2.0 lub 2.2 GHz
RAM 8 GB ( zalecane 16)
Karta graficzna*** Z obsługą grafiki 3D oraz bibliotek OpenGL rozdzielczość 1280×1024 (lub wyższa)
Wolne miejsce na dysku min. 17 GB
Inne Środowisko wykonawcze języka Java

*  Systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 zostały wycofane z oferty firmy Microsoft. Windows 8.1 nadal jest obsługiwany przez firmę MicrosoftFirma Siemens PLM Software nie zaleca, aby NX12 był instalowany na tych platformach.

**  Rekomendowana jest praca z najnowszymi wersjami przeglądarek.

*** Informacje na temat certyfikowanych kart graficznych i ich sterowników, zalecanego systemu operacyjnego, dedykowanych stacji roboczych można znaleźć na: http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/support/gtac/ lub w dokumentacji oprogramowania.

Opis programu

Co oferuje NX CAD?

NX (dawniej Unigraphics) to zintegrowany system typu CAD/CAM/CAE, który w spójnym środowisku udostępnia bogaty zestaw nowoczesnych narzędzi inżynierskich, wspomagających rozwój produktu na każdym etapie jego “życia”, począwszy od koncepcji poprzez projekt techniczny, jego analizę i cyfrową weryfikację, aż po proces wytwarzania.

NX posiada budowę modułową, co daje możliwość optymalnego dostosowania konfiguracji programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Asocjatywność występująca pomiędzy różnymi aplikacjami systemu zapewnia ścisłą integrację poszczególnych etapów rozwoju produktu. Modyfikacje dokonywane w modelu wyrobu są automatycznie odzwierciedlane w powiązanych aplikacjach, co wydatnie skraca czas pracy i minimalizuje koszty.

Część projektowa (CAD) systemu NX wydatnie zwiększa wydajność procesu modelowania części. Daje użytkownikom do dyspozycji i pozwala łączyć różne techniki, takie jak: modelowania bryłowe, modelowanie synchroniczne (edycja bezpośrednia), modelowanie powierzchniowe, subdivision modeling, reverse engineering czy też modelowanie konwergentne.

NX CAD umożliwia efektywne tworzenie i pracę ze złożeniami części, nawet tymi największymi i najbardziej wymagającymi. Dzięki funkcjom parametryzacji możliwe jest szybkie wprowadzanie zmian konstrukcyjnych i tworzenie wielu wariantów produktu.
Proces projektowy w NX CAD może zostać przyspieszony i zautomatyzowany dzięki dostępności wielu modułów specjalizowanych, np. narzędziowych (Mold Wizard, Progressive Die Wizard, Engineering Die Wizard, Electrode Design, Weld Assistant), instalacyjnych (Routing Mechanical, Routing Electrical, Routing Logical) lub branżowych (Vehicle Design, Aero Design, Ship Design).

Dopełnieniem projektów jest dokumentacja techniczna 2D, którą można szybko i wygodnie tworzyć na podstawie modeli 3D części i złożeń. Informacje produktowe i technologiczne mogą być nanoszone także bezpośrednio w środowisku 3D dzięki modułowi PMI. A w przygotowaniu efektownych prezentacji produktu pomocne będą zaawansowane możliwości wizualizacyjne programu.

Zalety NX CAD:

  • integracja różnych narzędzi dla konstruktorów/projektantów CAD w obrębie jednego środowiska projektowego Siemens NX,
  • współpraca z większością systemów CAD – także spoza rodziny NX,
  • przejrzysty, spójny i funkcjonalny interfejs,
  • symulacje i prototypowanie przeprowadzane w czasie rzeczywistym,
  • możliwość rozbudowy o moduły specjalizowane dla przemysłu stoczniowego, motoryzacyjnego, aeronautyki i wielu innych,
  • nowoczesne narzędzia do parametryzacji i inspekcji geometrii pod kątem założeń projektowych,
  • licencje dożywotnie.

Cena programu NX CAD zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

NX Cad podstawy modelowania 3d
Funkcjonalności

NX CAD: wydajność, efektywność, kontrola

Wydajne modelowanie i edycja części
NX posiada opcję modelowania hybrydowego. Możliwa jest więc praca zarówno z parametrycznymi modelami bryłowymi, powierzchniowymi i krawędziowymi (utworzonymi na podstawie szkiców lub predefiniowanych cech), jak też z modelami nieparametrycznymi, pochodzącymi z innych systemów CAD.

Koncepcyjne modelowanie kształtu
NX doskonale wspomaga koncepcyjne etapy rozwoju nowych produktów, dając użytkownikom do dyspozycji moduł Realize Shape, umożliwiający szybkie tworzenie i modyfikację kształtu obiektu z wykorzystaniem techniki subdivision modeling. Działa ona na zasadzie podziału obiektu na obszary i swobodnej modyfikacji ich kształtu z zachowaniem pożądanych warunków ciągłości. Uzyskane w ten sposób wysokiej jakości obiekty powierzchniowe i bryłowe mogą być modyfikowane tradycyjnymi narzędziami modelowania na dalszych etapach projektu.

Efektywna praca ze złożeniami
System NX pozwala na wydajną pracę ze złożeniami części, m.in. na tworzenie parametrycznych oraz geometrycznych powiązań pomiędzy komponentami złożenia, co zapewnia jego natychmiastowe dostosowywanie do wprowadzanych zmian konstrukcyjnych.

Modelowanie i edycja części
modelowanie konwergentne

Inżynieria odwrotna
NX posiada zestaw narzędzi umożliwiających odtwarzanie geometrii 3D na podstawie wczytanych obiektów uproszczonych STL, pochodzących z różnego typu urządzeń skanujących. Obejmuje on funkcje do analizy kształtu obiektu, wykonania jego niezbędnych napraw i modyfikacji oraz tworzenia krzywych i powierzchni dopasowanych do wybranych obszarów. Ponadto dostępne są funkcje do analizy porównawczej odtworzonych modeli z obiektami wzorcowymi.

Modelowanie konwergentne
NX umożliwia transformację obiektów uproszczonych, wczytanych do systemu w formacie STL, na modele konwergentne, podatne na edycję tradycyjnymi narzędziami modelowania bryłowego i powierzchniowego oraz mogące służyć jako wzorce kształtu dla projektowanych modeli. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybkie uzyskanie nowych obiektów, nadających się do wytwarzania metodami przyrostowymi, bez konieczności żmudnego odtwarzania całej geometrii w tradycyjnym procesie inżynierii odwrotnej.

Szybkie tworzenie dokumentacji technicznej
NX umożliwia wygodne i zautomatyzowane tworzenie rysunków technicznych różnych części i zespołów na podstawie ich modeli 3D. Środowisko NX Drafting, dzięki zastosowaniu zintegrowanych szablonów rysunkowych, pozwala na szybkie generowanie dokumentacji technicznej zgodnej z wybraną normą (np. ASME, DIN, ESKD, GB, ISO, JIS).

Pełna kontrola projektu
NX posiada szereg zaawansowanych funkcji umożliwiających ciągłą kontrolę projektu, gwarantujących zgodność tworzonych części, zespołów i rysunków z przyjętymi standardami. Unikalna technologia HD3D wzbogaca dostępne narzędzia walidacji o interaktywny wizualny interfejs, pozwalający na definiowanie i uruchamianie testów, zapoznawanie się z ich wynikami oraz rozwiązywanie problemów w trybie aktywnej sesji programu.

Zaawansowana wizualizacja produktu
NX zawiera rozbudowany zestaw narzędzi do wizualizacji i renderingu produktów. Różne koncepcje projektu mogą być szybko wykreowane dzięki przypisaniu do powierzchni modelu odpowiednich materiałów i tekstur. Bogaty zestaw opcji oświetlenia, cieniowania, perspektywy i efektów specjalnych pozwala na uzyskanie pożądanego modelu. Przestrzeń wokół niego może być zdefiniowana w postaci prostopadłościanu, którego każda ze ścian ma przypisane indywidualne parametry wizualizacyjne.

Tworzenie dokumentacji technicznej w NX Cad
Moduły specjalizowane

Moduł przeznaczony do projektowania form wtryskowych, w której to dziedzinie zyskał niekwestionowaną renomę. Prowadzi użytkownika przez poszczególne etapy modelowania narzędzia. Bazuje na modelach bryłowych i powierzchniowych, które mogą pochodzić z programu NX lub dowolnego innego systemu CAD. Moduł posiada zaawansowane funkcje do definiowania odpowiedniego korpusu formy oraz wszelkich niezbędnych normaliów, wstawiania układów zasilających i chłodzących, aż po uzyskanie kompletnego projektu formy. Dowiedz się więcej

program mold
PROGRESSIVE DIE WIZARD

Progressive Die Wizard

Środowisko zawierające zestaw zaawansowanych narzędzi i bibliotek wspomagających modelowanie tłoczników i wykrojników wielotaktowych, które maksymalizują dynamikę i elastyczność procesu projektowania, a także pomagają zmniejszyć koszty tworzonego narzędzia. Program zawiera funkcje umożliwiające szybkie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego, przedstawione w postaci natywnej lub pochodzącej z innego systemu CAD, a następnie zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania.

Electrode Design

Moduł usprawniający proces projektowania elektrod EDM, bazujący na geometrii detalu, który będzie w przyszłości drążony modelowaną elektrodą. Pozwala na automatyczne wyszukiwanie, rozpoznawanie i grupowanie powierzchni modelu przeznaczonych do obróbki elektroerozyjnej, z możliwością ich wyróżnienia kolorystycznego. Zawiera szereg specjalizowanych narzędzi do łatwego i wydajnego projektowania części roboczej elektrody.

ELECTRODE DESIGN
SHEET METAL

Sheet Metal

Moduł przeznaczony do modelowania elementów giętych z blach. Umożliwia intuicyjne projektowanie od podstaw różnorodnych zagięć, kołnierzy, rowków, wycięć i przetłoczeń, niezbędnych do uzyskania pożądanego kształtu modelu. Pozwala również na przekształcanie standardowych modeli bryłowych, także tych zaimportowanych z innych systemów CAD, na modele typu Sheet Metal. Rozszerzeniem tego modułu jest Aerospace Sheet Metal, wykorzystywany do projektowania elementów z blach, stosowanych w technice lotniczej. Zawiera on całą gamę predefiniowanych cech geometrycznych, charakterystycznych dla części występujących w tym sektorze przemysłu.

Routing Mechanical

Moduł wspomagający projektowanie nawet najbardziej skomplikowanych instalacji przemysłowych. Pozwala na znaczne skrócenie czasu modelowania układów rurowych, takich jak rurociągi czy kanały wentylacyjne, a także stalowych konstrukcji ramowych. Program zawiera szereg wbudowanych i modyfikowalnych zasad projektowych, zapewniających prawidłowe konstruowanie poszczególnych elementów.

Tworzenie dokumentacji technicznej w NX Cad
ROUTING ELECTRICAL

Routing Electrical

Moduł przeznaczony do projektowania modeli 3D układów elektrycznych, którego użycie eliminuje potrzebę wykonywania fizycznych prototypów. Pozwala na tworzenie podzespołów elektronicznych i elektrycznych oraz łączących je przewodów w kontekście konstrukcji mechanicznej. Podczas tych prac umożliwia asocjatywną, dwukierunkową wymianę danych z systemami ECAD, zapewniając stuprocentową zgodność modelu 3D z przygotowanymi wcześniej ideowymi schematami instalacji.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe NX CAD 12

Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu NX CAD 12

System operacyjny* Microsoft Windows 10 64-bit Professional oraz Enterprise
Linux (64-bit) Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 7.0
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 12
Mac OS X Version 10.12.12
Przeglądarka** Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Procesor Intel Core 2 Duo 2.0 lub 2.2 GHz
RAM 8 GB ( zalecane 16)
Karta graficzna*** Z obsługą grafiki 3D oraz bibliotek OpenGL rozdzielczość 1280×1024 (lub wyższa)
Wolne miejsce na dysku min. 17 GB
Inne Środowisko wykonawcze języka Java

*  Systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 zostały wycofane z oferty firmy Microsoft. Windows 8.1 nadal jest obsługiwany przez firmę MicrosoftFirma Siemens PLM Software nie zaleca, aby NX12 był instalowany na tych platformach.

**  Rekomendowana jest praca z najnowszymi wersjami przeglądarek.

*** Informacje na temat certyfikowanych kart graficznych i ich sterowników, zalecanego systemu operacyjnego, dedykowanych stacji roboczych można znaleźć na: http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/support/gtac/ lub w dokumentacji oprogramowania.

Do pobrania

Lista nadchodzących szkoleń NX CAD

Data/Czas
Szkolenie
Lokalizacja
20.07.2020 - 24.07.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAD (poziom I)
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Online
---
27.07.2020 - 29.07.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - frezowanie 3 osiowe
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
30.07.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - toczenie
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
17.08.2020 - 19.08.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - frezowanie 3 osiowe
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
20.08.2020 - 21.08.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - frezowanie 5-osiowe
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
24.08.2020 - 28.08.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAD (poziom I)
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Bydgoszcz
Kraszewskiego 1,
14.09.2020 - 16.09.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie Simcenter (poziom I)
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
21.09.2020 - 25.09.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAD (poziom I)
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
21.09.2020 - 23.09.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - frezowanie 3 osiowe
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,
24.09.2020
09:00 - 16:00
Szkolenie NX CAM - toczenie
(kategoria: Szkolenia NX CAD/CAM/CAE)
Wrocław
Długosza 2-6,

NX CAD - kompleksowość i elastyczność

NX CAD jest najbardziej kompleksowym i elastycznym rozwiązaniem wspomagającym proces tworzenia produktów w branży. Oferuje najwyższy poziom integracji między różnymi dziedzinami projektowania w otwartym środowisku współpracy.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia NX CAD

Wierne odwzorowanie złożonych kształtów

Wierne odwzorowanie złożonych kształtów

Zaawansowane narzędzia modelowania bryłowego i powierzchniowego – stosowane w różnych branżach przemysłu – umożliwiają wierne odwzorowanie nawet najbardziej złożonych kształtów produktów.

Automatyzacja i przyspieszenie procesów

Automatyzacja i przyspieszenie procesów

Liczne specjalizowane funkcje modelowania zapewniają automatyzację i przyspieszenie wielu procesów projektowych.

Wydajność w środowisku dużych złożeń

Wydajność w środowisku dużych złożeń

System NX zapewnia wydajną pracę w środowisku dużych złożeń, spotykanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy maszynowym.

Łatwość aktualizacji dużych projektów

Łatwość aktualizacji dużych projektów

Ścisłe powiązanie modułów narzędziowych, symulacyjnych i wspomagających wytwarzanie z zaprojektowanym modelem znacząco skraca czas aktualizacji całego projektu, po wprowadzeniu zmian w geometrii produktu.

Firma GM System jest wiodącym polskim dostawcą NX CAD

Wdrożyliśmy kilkaset licencji tego oprogramowania. Dzięki bezpośredniej współpracy z producentem programu mamy realny wpływ na jego rozwój.