Do pobrania

  • – plik do pobrania bezpośrednio ze strony WWW

  • – do pobrania z serwera GM System w Strefie Klienta (niezbędna ważna opieka techniczna)

  • – pobranie plików ze strony SIEMENS (serwer SISW) – wymaga aktywacji konta użytkownika Web (niezbędna ważna opieka techniczna)

  • – pobranie plików ze strony SIEMENS (serwer SISW) – wymagana rejestracja (bez konieczności posiadania opieki technicznej)

Aktualizacje dla NX (MR, MP)

Uaktualnienia systemu zawierają zestaw poprawek zwiększających stabilność systemu NX / CAM Express. Często w ramach uaktualnienia dodawane są również opcje zwiększające funkcjonalność i możliwości systemu NX / CAM Express. W przypadku instalowania uaktualnień MR lub MP należy pamiętać, że najwyższy numer zawiera w sobie wcześniejsze (wszystkie z danej grupy) uaktualnienia. Instrukcja instalacji uaktualnienia dla NX / CAM Express.

Zaleca się instalowanie najnowszych uaktualnień dostępnych w ramach opieki technicznej.

MR (z ang. Maintenance Release) – podstawowa paczka aktualizacji dla NX. Wprowadza zmianę numeru wersji systemu (trzecia liczba po kropce, np. 10.0.x). Wyższy numer uaktualnienia MR zawiera w sobie wszystkie poprzednie uaktualnienia MR o niższych numerach.

MP (z ang. Maintenance Pack) – aktualizacja przeznaczona dla konkretnej wersji MR lub może stanowić aktualizację dla wersji systemu bez żadnego MR. Dla każdego MR może być dostępnych kilka uaktualnień MP. Wyższy numer uaktualnienia MP zawiera w sobie wszystkie poprzednie uaktualnienia MP o niższych numerach.

Wszystkie uaktualnienia (MP i MR) pobierane są bezpośrednio z serwera Siemens.

Dostęp do centrum pobierania Siemens dostępny jest po zalogowaniu do konta Webkey. Instrukcja założenia konta Siemens Webkey znajduje się tutaj.

Uaktualnienia do NX12

Uaktualnienia do NX11

Aktualizacje FEMAP

Femap nie posiada aktualizacji. W przypadku wprowadzenia zmian i udoskonaleń publikowana jest nowa wersja oprogramowania.

+
Solid Edge
+
NX CAx

Aktualizacje dla NX (MR, MP)

Uaktualnienia systemu zawierają zestaw poprawek zwiększających stabilność systemu NX / CAM Express. Często w ramach uaktualnienia dodawane są również opcje zwiększające funkcjonalność i możliwości systemu NX / CAM Express. W przypadku instalowania uaktualnień MR lub MP należy pamiętać, że najwyższy numer zawiera w sobie wcześniejsze (wszystkie z danej grupy) uaktualnienia. Instrukcja instalacji uaktualnienia dla NX / CAM Express.

Zaleca się instalowanie najnowszych uaktualnień dostępnych w ramach opieki technicznej.

MR (z ang. Maintenance Release) – podstawowa paczka aktualizacji dla NX. Wprowadza zmianę numeru wersji systemu (trzecia liczba po kropce, np. 10.0.x). Wyższy numer uaktualnienia MR zawiera w sobie wszystkie poprzednie uaktualnienia MR o niższych numerach.

MP (z ang. Maintenance Pack) – aktualizacja przeznaczona dla konkretnej wersji MR lub może stanowić aktualizację dla wersji systemu bez żadnego MR. Dla każdego MR może być dostępnych kilka uaktualnień MP. Wyższy numer uaktualnienia MP zawiera w sobie wszystkie poprzednie uaktualnienia MP o niższych numerach.

Wszystkie uaktualnienia (MP i MR) pobierane są bezpośrednio z serwera Siemens.

Dostęp do centrum pobierania Siemens dostępny jest po zalogowaniu do konta Webkey. Instrukcja założenia konta Siemens Webkey znajduje się tutaj.

Uaktualnienia do NX12

Uaktualnienia do NX11

+
Femap

Aktualizacje FEMAP

Femap nie posiada aktualizacji. W przypadku wprowadzenia zmian i udoskonaleń publikowana jest nowa wersja oprogramowania.

Informacje i broszury

Funkcje
Skorzystaj z możliwości pobrania wersji studenckiej lub wersji testowej
+
NX CAD
+
Simcenter
+
NX CAM
+
Solid Edge
Funkcje
Skorzystaj z możliwości pobrania wersji studenckiej lub wersji testowej
+
Femap
+
Cadenas
+
MITCalc
+
Teamcenter

Potrzebujesz więcej informacji?