Aktualizacje

  • – plik do pobrania bezpośrednio ze strony WWW

  • – do pobrania z serwera GM System w Strefie Klienta (niezbędna ważna opieka techniczna)

  • – pobranie plików ze strony SIEMENS (serwer SISW) – wymaga aktywacji konta użytkownika Web (niezbędna ważna opieka techniczna)

  • – pobranie plików ze strony SIEMENS (serwer SISW) – wymagana rejestracja (bez konieczności posiadania opieki technicznej)

Aktualizacje dla NX (MR, MP)

Uaktualnienia systemu zawierają zestaw poprawek zwiększających stabilność systemu NX / CAM Express. Często w ramach uaktualnienia dodawane są również opcje zwiększające funkcjonalność i możliwości systemu NX / CAM Express. W przypadku instalowania uaktualnień MR lub MP należy pamiętać, że najwyższy numer zawiera w sobie wcześniejsze (wszystkie z danej grupy) uaktualnienia. Instrukcja instalacji uaktualnienia dla NX / CAM Express.

Zaleca się instalowanie najnowszych uaktualnień dostępnych w ramach opieki technicznej.

MR (z ang. Maintenance Release) – podstawowa paczka aktualizacji dla NX. Wprowadza zmianę numeru wersji systemu (trzecia liczba po kropce, np. 10.0.x). Wyższy numer uaktualnienia MR zawiera w sobie wszystkie poprzednie uaktualnienia MR o niższych numerach.

MP (z ang. Maintenance Pack) – aktualizacja przeznaczona dla konkretnej wersji MR lub może stanowić aktualizację dla wersji systemu bez żadnego MR. Dla każdego MR może być dostępnych kilka uaktualnień MP. Wyższy numer uaktualnienia MP zawiera w sobie wszystkie poprzednie uaktualnienia MP o niższych numerach.

Uaktualnienia do NX11

Uaktualnienia do NX10

Aktualizacje FEMAP

Femap nie posiada aktualizacji. W przypadku wprowadzenia zmian i udoskonaleń publikowana jest nowa wersja oprogramowania.

+
Solid Edge
+
NX CAx

Aktualizacje dla NX (MR, MP)

Uaktualnienia systemu zawierają zestaw poprawek zwiększających stabilność systemu NX / CAM Express. Często w ramach uaktualnienia dodawane są również opcje zwiększające funkcjonalność i możliwości systemu NX / CAM Express. W przypadku instalowania uaktualnień MR lub MP należy pamiętać, że najwyższy numer zawiera w sobie wcześniejsze (wszystkie z danej grupy) uaktualnienia. Instrukcja instalacji uaktualnienia dla NX / CAM Express.

Zaleca się instalowanie najnowszych uaktualnień dostępnych w ramach opieki technicznej.

MR (z ang. Maintenance Release) – podstawowa paczka aktualizacji dla NX. Wprowadza zmianę numeru wersji systemu (trzecia liczba po kropce, np. 10.0.x). Wyższy numer uaktualnienia MR zawiera w sobie wszystkie poprzednie uaktualnienia MR o niższych numerach.

MP (z ang. Maintenance Pack) – aktualizacja przeznaczona dla konkretnej wersji MR lub może stanowić aktualizację dla wersji systemu bez żadnego MR. Dla każdego MR może być dostępnych kilka uaktualnień MP. Wyższy numer uaktualnienia MP zawiera w sobie wszystkie poprzednie uaktualnienia MP o niższych numerach.

Uaktualnienia do NX11

Uaktualnienia do NX10

+
Femap

Aktualizacje FEMAP

Femap nie posiada aktualizacji. W przypadku wprowadzenia zmian i udoskonaleń publikowana jest nowa wersja oprogramowania.

Informacje i broszury

Funkcje
Skorzystaj z możliwości pobrania wersji studenckiej lub wersji testowej
+
NX CAD
+
Simcenter
+
NX CAM
+
Solid Edge
Funkcje
Skorzystaj z możliwości pobrania wersji studenckiej lub wersji testowej
+
Femap
+
Moldex3D
+
Cadenas
+
SE Insight
+
MITCalc
+
Teamcenter

Potrzebujesz więcej informacji?