Aktualizacje Solid Edge

Aktualizacje, płyty instalacyjne oraz dodatkowe materiały dla klientów firmy GM System dostępne są bezpośrednio w strefie klienta ICPT lub w strefie pobierania na stronie globalnego centrum pomocy technicznej GTAC.

W celu uzyskania dostępu do portalu GTAC, utwórz konto WebKey
poprzez wpisanie danych “Sold-To/Install” oraz “WebKey Access Code”, które znajdziesz w pliku licencji SELicense.dat.

Aktualizacje NX

Linki do pobrania aktualizacji, płyty instalacyjne oraz dodatkowe materiały dla klientów firmy GM System dostępne są bezpośrednio w strefie klienta ICPT lub w strefie pobierania na stronie globalnego centrum pomocy technicznej GTAC.

W celu uzyskania dostępu do portalu GTAC, utwórz konto WebKey
poprzez wpisanie danych “Sold-To/Install” oraz “WebKey Access Code”, które znajdziesz w pliku licencji.

Aktualizacje Femap

Femap nie posiada aktualizacji. W przypadku wprowadzenia zmian i udoskonaleń publikowana jest nowa wersja oprogramowania.

Aktualizacje, płyty instalacyjne oraz dodatkowe materiały dla klientów firmy GM System dostępne są bezpośrednio w strefie klienta ICPT lub w strefie pobierania na stronie globalnego centrum pomocy technicznej GTAC.

W celu uzyskania dostępu do portalu GTAC, utwórz konto WebKey
poprzez wpisanie danych “Sold-To/Install” oraz “WebKey Access Code”, które znajdziesz w pliku licencji License.dat.

Solid Edge

Skorzystaj z możliwości pobrania wersji studenckiej lub wersji testowej

Potrzebujesz
więcej informacji?