Testowanie on-line czy
zainstalowanie na komputerze?