Obliczenia wytrzymałościowe MES w programach Simcenter 3D i FEMAP oraz symulacje CFD w programach Simcenter STAR CCM+ i FloEFD

Jest to oferta skierowana do Klientów, którzy potrzebują szybko sprawdzić wytrzymałość swojej konstrukcji (MES) lub przeprowadzić obliczenia z dziedziny mechaniki płynów (CFD), a nie posiadają odpowiedniego oprogramowania bądź niezbędnych kompetencji.

Firma GM System wykorzystując specjalistyczną wiedzę i zdobyte doświadczenie świadczy usługi w zakresie:

Obliczenia MES

• analiza wytrzymałościowa w zakresie liniowym
• zaawansowane analizy nieliniowe (nielinowość geometryczna, kontakty, nieliniowości materiałowe, materiały sprężyste i hiperelastyczne).
• analizy właściwości dynamicznych konstrukcji (drgania własne, drgania wymuszone)
• analizy stateczności konstrukcji
• określenie naprężeń i odkształceń termicznych
• określenie trwałości zmęczeniowej
• analiza Multibody
• analizy odpowiedzi losowej
• optymalizacja konstrukcji (parametryczna i topologiczna)
• analizy akustyczne

Obliczenia CFD

• przepływ masy oraz ciepła uwzględnieniem przewodności, konwekcji i promieniowania
• przepływy gazów i cieczy w stanach ustalonych i nieustalonych
• analiza FSI (Fluid-Structure-Interaction), oddziaływanie cieczy na obiekt
• przepływy wielofazowe
• symulacje z ruchomą powierzchnią – VOF (Volume of fluid)

Używamy oprogramowania firmy Siemens

Simcenter 3D, Femap with Nastran, FloEFD, Star CCM+. Do obliczeń wspomagamy się również oprogramowaniem do projektowania: NX CAD oraz Solid Edge, a także wykorzystujemy system do optymalizacji HEEDS. Dzięki tak bogatemu portfolio jesteśmy w stanie dokonać analiz szybko i dokładnie wykorzystując odpowiednie narzędzia.

Korzyści z zastosowania analiz MES i CFD

• krótszy czas rozwoju produktu
• mniejsza liczba prototypów
• mniejsza liczba usterek i awarii
• poprawa jakości produktu
• symulacja wielu scenariuszy i, dzięki temu, uniknięcie ewentualnych problemów
• większe zaufanie wśród klientów
• postrzeganie firmy jako innowacyjnej technologicznie
• dobór optymalnych materiałów
• redukcja kosztów gwarancyjnych poprzez poprawę trwałości i niezawodności produktu

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w analizach i obliczeniach, wypełnij poniższy formularz: