Simcenter 3D™ (dawniej NX CAE) to nowy produkt bazujący na platformie NX, zapewniający szeroki wybór rozwiązań do wielozadaniowej symulacji opartej na metodzie elementów skończonych oraz zapewniający wszechstronne funkcje do przygotowywania modeli, rozwiązywania oraz przetwarzania końcowego. Środowisko Simcenter 3D jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem NX CAD.

Simcenter 3D - zaawansowana symulacja w oprogramowaniu CAE

Simcenter 3D to nowoczesne środowisko integrujące ze sobą różne dziedziny obliczeniowe, przeznaczone dla analityków, konstruktorów i projektantów, którzy muszą szybko dostarczać wysokiej jakości dane wspierające podejmowanie decyzji dotyczących tworzenia produktów.

Firma GM SYSTEM jest największym polskim dostawcą programu Simcenter 3D (dawniej NX CAE)

Wdrożenie systemu Simcenter/NX CAE pozwoliło naszym klientom na znaczącą redukcję kosztów oraz poprawę jakości oferowanych produktów.

Tokeny w Simcenter 3D (NX CAE)

Simcenter 3D jest dostępny wraz z modułami dodatkowymi dostępnymi przy użyciu nowego systemu licencjonowania zwanego Value Based Licensing, opartego na tokenach (żetonach). Nowy system licencjonowania umożliwia w pełni wykorzystanie wielozadaniowego środowiska symulacji. Jego największą wartością jest dostarczenie klientowi elastyczności pozwalającej na dostęp do dodatkowych aplikacji bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji. Value Based Licensing wymaga posiadania „Aplikacji Bazowej” pozwalającej na użycie tokenów.

Licencjonowanie oparte na tokenach pozwala płynnie decydować jakie analizy będą przeprowadzane. Użytkownik może poruszać się w dostępnej puli tokenów. Oferowane moduły będą używane zajmując wymaganą ilość tokenów, natomiast po zakończeniu obliczeń zostają one zwrócone do całej puli. Takie rozwiązanie pozwala na bardzo elastyczne zarządzanie obliczeniami zwiększając możliwość obliczeniowe oraz ogranicza koszt zakupu licencji przypisanych do określonego modułu.
Simcenter jest oferowany również w tradycyjny sposób, w którym użytkownik kupuje licencję przypisaną na dany moduł. Zwiększa to jeszcze bardziej możliwość skonfigurowania odpowiednio Simcenter do potrzeb, a użytkownik sam może określić, który system licencjonowania będzie mu bardziej odpowiadał.

Zapytaj o Simcenter 3D (NX CAE)