Oprogramowanie Solid Edge służy do projektowania szerokiej gamy wyrobów. Dzięki Solid Edge można tworzyć praktycznie wszystko, od pojedynczych detali do dużych złożeń, liczących dziesiątki tysięcy części. Siemens Solid Edge znajduje zastosowanie w wielu branżach, między innymi mechanicznej, motoryzacyjnej, lotniczej, energetycznej, elektronicznej, budowlanej, chemicznej, na medycznej wcale nie kończąc. Jedną z największych zalet rozwiązania, jakim jest program Solid Edge okazuje się w pełni adekwatna do jego możliwości cena.

Solid Edge

Pomagamy Twojej firmie na etapie doboru oraz wdrożenia oprogramowania, szkolenia pracowników. Zyskujesz czas i pieniądze.

Zapewniamy bardzo korzystne warunki finansowania w systemie ratalnym

Wiele dodatkowych pakietów dla Solid Edge, które pozwolą Ci uzyskać bardziej wydajną i szybszą realizację projektów.

  Solid Edge - Kompletny zestaw narzędzi

  Oprócz funkcji o przeznaczeniu ogólnym, Solid Edge zawiera kompletny zestaw specjalizowanych narzędzi do określonych zastosowań, m.in.: do projektowania konstrukcji ramowych, konstrukcji spawanych, elementów blaszanych, instalacji rurowych, instalacji elektrycznych, form wtryskowych oraz wizualizacji.
  Ważną cechą Solid Edge jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian projektowych, bez względu na pochodzenie pliku, dzięki czemu wykorzystanie danych z innych systemów, niż Solid Edge, staje się dużo łatwiejsze.

  Największy polski dostawca Solid Edge

  Tylko do tej pory dostarczyliśmy już tysiące licencji na program Solid Edge, co czyni nas największym krajowym dystrybutorem Siemens Solid Edge. Dzięki bezpośredniej współpracy z producentem programu Siemens PLM Solid Edge mamy realny wpływ na jego rozwój. Bierzemy udział m.in. w tworzeniu polskiej wersji językowej Solid Edge. To sprawia, że program Solid Edge staje się jeszcze bardziej przyjazny dla polskich użytkowników.


   

  Licencje programu Solid Edge są dożywotnie.

  Cena programu Solid Edge zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. W zależności od tego, z jak wielu funkcji Siemens Solid Edge ma zamiar się korzystać, cena może się zmniejszyć lub wzrosnąć. Aby uzyskać pełną i aktualną ofertę, w której zostanie przedstawiona proponowana cena za program Solid Edge w wybranej konfiguracji, zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

  System SOLID EDGE produkowany przez firmę SIEMENS to nowoczesne rozwiązanie do cyfrowego zapisu konstrukcji CAD, zarówno modeli części i złożeń 3D, jak i powiązanej z nimi dokumentacji 2D.

  Jest przeznaczony dla inżynierów zajmujących się projektami z ogólnie rozumianej branży mechanicznej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy maszyn oraz urządzeń i przyrządów technologicznych.

  SOLID EDGE prezentuje sobą rozbudowane możliwości współczesnego projektowania, oferując jednocześnie znaną łatwość obsługi, wygodne metody licencjonowania, niewielkie wymagania sprzętowe i przystępną cenę.

  I. Rozwiązania kluczowe

  1

  Projekty indywidualnych części 3D

  Rozpocznij swój projekt używając podstawowych lub zaawansowanych narzędzi CAD.
  Wprowadź niezbędne wymiary i tolerancje, umożliwiające wygodną modyfikację.
  Sprawdź najważniejsze cechy modeli (właściwości fizyczne, pomiary geometryczne, itd.).

  2

  Modele elementów wytwarzanych z blach 3D

  Skorzystaj z poleceń dedykowanych dla elementów cienkościennych.
  Dodaj i edytuj kolejne zagięcia wraz z obróbką powstałych naroży.
  Uzyskaj rozwinięcie 2D dla obiektów 3D na bazie zadanych parametrów technologicznych.

  3

  Budowa funkcjonalnych złożeń 3D

  Połącz indywidualne modele i otrzymaj ich funkcjonalne zespoły.
  Nadaj właściwe relacje montażowe, uzyskując określone stopnie swobody dla mechanizmów.
  Zapewnij właściwy charakter ruchu w zespołach (dokonuj pomiarów, eliminuj kolizje, etc.).

  4

  Dokumentacja wykonawcza 2D dla części 3D

  Stwórz czytelne rysunki 2D opisujące skonstruowane modele 3D.
  Skorzystaj z możliwości wykonania różnorodnych widoków, przekrojów i szczegółów.
  Nadaj w 2D niezbędne wymiary i adnotacje lub pobierz je z obiektów 3D.

  5

  Dokumentacja złożeniowa 2D dla zespołów 3D

  W sposób intuicyjny i zrozumiały przedstaw ‘na płasko’ rozbudowane złożenia 3D.
  Wygeneruj listy części BOM, wyjaśniające strukturę projektu oraz liczność jego komponentów.
  Przedstaw informacje nt. numeracji, wersji, masy, grupowania i innych właściwości składników.

  II. Dodatkowe funkcjonalności dla modelowania części

  6

  Powierzchniowe modelowanie swobodne

  Gdy złożoność kształtu odgrywa decydującą rolę – tu znajdziesz właściwe rozwiązania.
  Skorzystaj z wielu metod tworzenia krzywych i powierzchni, w sposób swobodny lub analityczny.
  Możesz je finalnie przekształcić w obiekty bryłowe lub wspomagać kształtowanie istniejących brył.

  7

  Zaawansowany design m.in. dla estetyki i ergonomii

  ‘Subdivision modeling’, czyli tworzenie i edycja powierzchni swobodnych – dla wymagających.
  Otrzymaj modele o niekonwencjonalnych kształtach dzięki poleceniom prostym w obsłudze.
  Przekonaj się jak łatwo uzyskasz geometrię o wyższych cechach wizualnych i użytkowych.

  8

  Technologia Synchroniczna – szybkie tworzenie i edycja geometrii

  Odrzuć ograniczenia ‘modelowania z historią’, gdy jest zbyt długa lub nie istnieje (po imporcie).
  Modyfikuj położenie ścian w sposób ‘bezpośredni’, dzięki naniesionym wymiarom i relacjom 3D.
  Korzystaj z automatycznego rozpoznawania cech geometrii, usprawniającego jej edycję.

  III. Rozwiązania wspierające konstruowanie zespołów

  9

  Analiza kinematyki / dynamiki mechanizmów 3D z eliminacją kolizji

  Upewnij się, że sprecyzowane aspekty ruchu w zespole są zgodne z Twoimi oczekiwaniami.
  Zbadaj w czasie wartość położenia, prędkości i przyspieszenia dla wybranych komponentów.
  Wyniki pomiarów możesz przedstawić na wykresach lub przesłać je do arkuszy obliczeniowych.

  10

  Kalkulatory tolerancji i pasowań dla połączeń maszynowych

  Autorski dodatek opracowany w GM System dla klientów posiadających Opieką Techniczną.
  Zapewnij właściwe pasowanie części maszyn – przez dobór tolerancji dla skojarzonych wymiarów.
  Wyniki obliczeń otrzymasz w postaci komunikatu arkusza Excel wspartego objaśnieniami 3D i 2D.

  11

  Generatory zestawów typowych części maszyn

  ‘Podręcznik inżynierski’ skraca czas konstruowania głównych części maszyn.
  Służy do projektowania wałów, przekładni (zębatych, łańcuchowych, pasowych), sprężyn, itp.
  Przeliczysz i wygenerujesz tu sprecyzowane modele części 3D (np. wały) i złożeń (np. przekładnie).

  12

  Biblioteki elementów standardowych

  Wprowadzaj do projektu gotowe modele znormalizowanych i powtarzalnych obiektów.
  Znajdziesz tu obszerne zbiory m.in. śrub, nakrętek, sworzni, wpustów, łożysk i profili hutniczych
  GM System udostępnia też własne biblioteki łączników gwintowych wg PN i profili aluminiowych.

  13

  Modelowanie układów ramowych

  Buduj płaskie i przestrzenne układy kratownicowe z gotowych profili.
  Uzyskaj właściwe przycinanie łączonych obiektów, przedstawiane w 3D i 2D, także tabelarycznie.
  Rozbuduj konstrukcję ramową o użebrowanie wzmacniające i zaślepienia profili otwartych.

  14

  Konstrukcje spawane

  Przekształcaj wielokomponentowe złożenia do postaci zwartych obiektów spawanych.
  Korzystaj z poleceń do ukosowania krawędzi, tworzenia spoin i uzyskiwania efektów ich obróbki.
  Przedstawiaj finalny rezultat w 3D i 2D, stosując właściwe oznaczenia i adnotacje branżowe.

  15

  Projekty elektro-mechaniczne

  Gdy projekt uwzględnia urządzenia elektryczne, warto rozbudować go o okablowanie 3D.
  Stosuj narzędzia dla manualnego / automatycznego modelowania przewodów, kabli oraz ich wiązek.
  Wygeneruj dokumentację nt. długości, średnicy i koloru przewodów, miejsca ich przyłączenia, itd.

  16

  Rurociągi i przewody - hydrauliczne oraz pneumatyczne

  Często w projektach niezbędne są układy rurociągów, rury gięte i / lub przewody elastyczne.
  Wybierz polecenia do wskazywania króćców i zbudowania właściwej trasy dla tych instalacji.
  Korzystaj z gotowych kołnierzy i rur, a specyfikację ich łączenia przedstaw na zestawieniach.

  IV. Zarządzanie projektem i współpraca wielu konstruktorów

  17

  Wbudowany rozwiązanie do zarządzania dokumentacją projektową PDM

  Chcesz mieć pewność, że działając w grupie inżynierów pracujesz na właściwej wersji projektu?
  Czy pragniesz kontrolować powiązania dokumentów, ich status, numer zmiany oraz lokalizację?
  Preferujesz współpracę o ustalonych uprawnieniach i zadaniach – jeśli tak, nasz PDM jest dla Ciebie.

  V. Technologiczność i opłacalność wytwarzania konstruowanych obiektów

  18

  Narzędzia do wspomagania kosztorysowania dla części z giętych blach

  Zwróć uwagę na koszty przyszłej produkcji wyrobu, gdy jego model 3D został wstępnie zbudowany.
  Uwzględnij m.in. materiał, długość linii wycinania rozkroju, liczbę zagięć, masę i pole powierzchni.
  Otrzymuj zestawienia kosztów składowych na wykresach i w tabelach, dla odrębnych blach i złożeń.

  19

  Wsparcie dla wymogów wytwarzania tradycyjnego, np. wtrysku polimerów

  Nadawaj w modelu niezbędną cienkościenność z kontrolą grubości ścian oraz ich pochylenia.
  Szybko wprowadź typowe obiekty, jak rowki i występy montażowe, kratki wentylacyjne i sieci żeber.
  Nadawaj złożone łańcuchy zaokrągleń, a także prognozuj linię i powierzchnię podziału formującego.

  20

  Weryfikacja technologiczności / estetyki modeli

  Upewnij się, że konstrukcja wyrobu spełnia niezbędne wymagania produkcyjne.
  Dla zaformowania – sprawdź kierunek i wartość pochylenia ścian oraz przebieg krzywej podziału.
  Gdy istotna jest estetyka, przeanalizuj ciągłość widocznych powierzchni oraz ich krzywiznę (‘zebra’).

  21

  Rozwiązania dla nowych metod wytwarzania, np. druk 3D

  Przygotuj model do wytwarzania przyrostowego (np. sprawdź grubość ścianek) i zweryfikuj efekt.
  Wybierz format zapisu pliku dla druku 3D, nadając odpowiednią tolerancję dla generowanej siatki.
  Wykorzystaj możliwości wynikające ze współpracy z aplikacją 3D Builder.

  22

  Model-Based Definition (MBD), czyli ‘dokumentacja wykonawcza w 3D’ (zmniejszenie roli 2D)

  MBD – trend zmierzający do rezygnacji z tworzenia odrębnych dokumentów 2D dla modeli 3D.
  Cel osiąga się dzięki nanoszeniu wymiarów i adnotacji produkcyjnych bezpośrednio na obiektach 3D.
  Łatwo się je udostępnia, np. ‘na produkcję’, także za pośrednictwem popularnego formatu 3D PDF.

  VI. Automatyzacja, optymalizacja oraz inteligencja w projektach

  23

  Wiele wariantów produktu – parametryzacja CAD, także z plikami Excel

  Steruj wartościami ważnych parametrów, opisujących geometrię wyrobu.
  Zarządzaj wymiarami, liczbą sztuk i obecnością komponentów projektu, dla części i złożeń 3D.
  Model stanie się wtedy przygotowany do szybkich i złożonych zmian, np. gdy klient takich zapragnie.

  24

  Optymalizacja konstrukcji pod względem geometrii, masy, objętości, itd.

  Możesz uczynić ‘dobry’ model ‘lepszym’ i następnie ‘najlepszym’ (pod określonym względem).
  Poznasz tu wpływ określonych parametrów, np. wymiarów na zadany cel, jak żądana masa wyrobu.
  Wówczas zostanie wygenerowana taka geometryczną postać modelu, która idealnie ów cel spełni.

  25

  Optymalizacja modeli pod względem wytrzymałościowo – masowym

  Nowoczesne rozwiązania 3D znane też jako ‘modelowanie generatywne’ i ‘optymalizacja topologii’.
  Przeprowadź maksymalne ‘odchudzenie’ modelu, zachowując jego wytrzymałość i funkcjonalność.
  Drukując 3D efekt obliczeń, zauważysz podobieństwa tej metody do procesów ewolucji naturalnej.

  26

  Komponenty posiadające wiedzę – ułatwienia dla znalezienia właściwego modelu

  Łatwo rozróżniaj obiekty pod względem ich właściwości tekstowo-liczbowych (metadane).
  Może to być opis roli w konstrukcji, cena, wykonanie, przypisanie wykonawców / odbiorców, itd.
  Obiekty spełniające dane kryteria można wyodrębnić kolorystycznie, szybko znajdując te niezbędne.

  27

  Automatyzacja wielu zadań projektowych, np. montażu w złożeniach

  Komponenty można ‘uczyć’ ich relacji montażowych, automatyzując proces budowania zespołów.
  Obiekty te zostają szybko wstawiane do projektów w niezbędnych miejscach, orientacjach i liczbie.
  Opcją jest także ‘aktualizacja’ modeli sąsiednich, np. dodanie w nich otworów lub wzmocnień.

  VII. Zaawansowane analizy inżynierskie

  28

  Testy wytrzymałościowe części i złożeń z wykorzystaniem MES

  Otrzymasz wiele narzędzi do prowadzenia analiz wytrzymałościowych bieżącej wersji konstrukcji.
  Wybierz charakter wymuszeń i utwierdzeń ze wskazaniem ich wartości i miejsca występowania.
  Uzyskane wyniki badań (części i złożeń) można czytelnie przedstawić w formie raportów i animacji.

  29

  FloEFD – wbudowane rozwiązania do badania przepływu płynów

  Tworzysz / zmieniasz konstrukcje, w których należy rozpatrywać przepływ cieczy / gazów ?
  Chcesz poznać zjawiska mechaniki płynów zachodzące w projektach, nie będąc ekspertem CAE ?
  Przyspiesz swoją pracę stosując dedykowane rozwiązanie obliczeniowe, będące łatwe w obsłudze.

  VIII. Ukierunkowanie na wytwarzanie zamodelowanych produktów

  30

  Rozwiązania dla projektowania narzędzi technologicznych, np. form, tłoczników i pras

  Wskaż model do zaformowania i dodaj ew. modyfikacje, np. skurcz, pochylenia lub zaokrąglenia.
  Znajdź / utwórz krzywą i powierzchnię podziału uzyskując geometrię elementów kształtujących.
  Wprowadź płyty formujące, zasilanie i chłodzenie (z wyposażeniem) oraz dane dla elektrod EDM.

  31

  Zoptymalizowanie procesu wycinania rozwiniętych blach - 2D NESTING

  Zmaksymalizuj zyski z produkcji blach przez minimalizację kosztów zużycia arkuszy technologicznych.
  System układa maximum rozkrojów w minimum arkuszy, dla różnych opcji i strategii optymalizacji.
  Dane wejściowe tworzą indywidualne modele blach lub ich zbiory, zawarte w większych projektach.

  32

  Profesjonalny CAM w portfolio oferowanych narzędzi

  Uzyskaj właściwy przebieg wytwarzania dzięki rozwiązaniom do programowania obrabiarek NC.
  Wykorzystaj bogate zasoby gotowych obróbek (do 5 osi), postprocesorów oraz maszyn.
  Moduł frezowania 2,5 osi jest udostępniany bezpłatnie dla posiadaczy ważnej Opieki Technicznej.

  IX. Otoczenie inżynierskie dla wykonanych projektów

  33

  Wizualizacja fotorealistyczna

  Chcąc zrobić dobre wrażenie na kliencie warto przedstawić produkt w jego ‘naturalnym otoczeniu’.
  Profesjonalne środowisko do renderingu znacząco rozszerza możliwości wizualizacji 3D.
  Specjalistyczne efekty i materiały oraz gotowe ‘sceny’ wspomagają tworzenie obrazów i animacji.

  34

  Czytelna interaktywna dokumentacja (de)montażowa i serwisowa

  Przydatne rozwiązanie, gdy konstruowany produkt wymaga określonego (de)montażu lub obsługi.
  Stworzysz tu interaktywną dokumentację eksploatacyjną 3D dla użytkowników końcowych.
  Są tu m.in. zestawienia, animacje, schematy oraz adnotacje nt. właściwych czynności obsługowych.

  35

  Porównywanie modeli 3D i rysunków 2D

  Zdobądź informacje na temat różnic (lub ich braku) między wskazanymi dokumentami CAD.
  Przeanalizuj geometryczne podobieństwa i różnice dla części i złożeń 3D, a także rysunków 2D.
  Proces uwzględnia też właściwości fizyczne modeli (np. masa) i ‘metadane’: wersja i data zapisu, itd.

  X. Udostępnianie i wymiana informacji projektowych CAD

  36

  Bezpłatna przeglądarka 3D/2D

  Współpracownicy mogą zapoznawać się z Twoimi projektami CAD bez dodatkowych licencji SE.
  Do wglądu jest historia budowy części, relacje i struktura złożeń oraz widoki i tabele w rys. 2D.
  Uwagę zwraca obszerny zbiór narzędzi do prowadzania pomiarów w przeglądanych dokumentach.

  37

  Wymiana i naprawa danych 3D/2D: import / eksport w różnych formatach

  Prowadź skuteczny dialog z inżynierami używającymi innych systemów CAD w różnych wersjach.
  Importuj pliki w formatach popularnych aplikacji 3D/2D, jak również w formatach pośrednich.
  Eksportuj w ten sposób także własną dokumentację, z opcjonalną ochroną rozwiązań poufnych.

  38

  Diagnostyka i naprawa zaimportowanej geometrii 3D/2D

  Sprawdź, czy dokumenty CAD od kontrahentów mają błędy geometrii i jeśli tak, to jakie.
  Wykorzystaj rozwiązania do zautomatyzowanej naprawy ewentualnie uszkodzonych obiektów.
  Znajdź też fragmenty modeli, które mogą wymagać szczególnej uwagi w przyszłości, np. małe lica.

  39

  Inżynieria odwrotna – od zeskanowanej ‘chmury’ do modelu bryłowego

  Wczytaj chmurę punktów ze skanera 3D z opcją prowadzenia na niej operacji typowych dla brył.
  Uzyskana siatka może zostać zdiagnozowana i zmodyfikowana w wymagających tego miejscach.
  Siatka może być przekształcona w zbiór obiektów powierzchniowych, dając finalnie model bryłowy.

  40

  Referencyjna chmura punktów dla złożeń

  Cyfrowy skan rzeczywistych obiektów może być wykorzystany jako element odniesienia w projekcie.
  Dzięki temu upewnisz się, że nowe konstrukcje pasują do tak zobrazowanej większej całości.
  Narzędzia pomiarowe 3D ułatwiają możliwie wierne odtworzenie tak zobrazowanej rzeczywistości.

  XI. Komfort pracy

  41

  Adaptacyjny interface, podpowiedzi dla użytkownika, wsparcie wielu monitorów

  Dostosuj wizualne aspekty funkcjonowania systemu CAD do swoich wymagań i obszarów działania.
  Twórz i swobodnie przeciągaj tzw. okna oddokowane, np. dla pracy na wielu monitorach, także 4K.
  Zbuduj własne zestawy poleceń i korzystaj z animowanych podpowiedzi oraz systemu wsparcia.

  42

  Samouczki i rozbudowane materiały szkoleniowe (różne zakresy i poziomy)

  Dołącz do grona ekspertów rozpoczynając działania od tzw. samouczków – we własnym tempie.
  Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą o SOLID EDGE, gromadzoną od początku jego istnienia.
  Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych, dla różnych zagadnień i poziomów zaawansowania.

  Konfiguracje Solid Edge

  Design & Drafting

  Foundation

  Classic

  Premium

  MODELOWANIE CZĘŚCI I ZŁOŻEŃ

  Funkcjonalności Technologii Synchronicznej – modelowanie, edycja, analiza
  Podstawowe modelowanie brył 3D
  Zaawansowane modelowanie brył 3D
  Bezpośrednia edycja modeli natywnych i importowanych 1
  Praca na modelach siatkowych (fasetkach) – Convergent Modelling
  Tworzenie parametrycznych modeli na podstawie dokumentacji AutoCAD
  Projektowanie konstrukcji blaszanych
  Automatyczne generowanie wariantów części i złożeń
  Modelowanie powierzchniowe
  Modelowanie wieloobiektowe
  Projektowanie dużych złożeń 2 2
  Projektowanie koncepcyjne złożenia – wirtualne komponenty
  Tworzenie konstrukcji spawanych – Weldment
  Tworzenie konstrukcji ramowych – Frame Design
  Projektowanie elementów form i tłoczników
  Inżynieria odwrotna – Reverse Engineering
  Subdivision Modeling – swobodne modelowanie powierzchni z wykorzystaniem obiektów „klatkowych” (Cage)
  Interfejs adaptacyjny
  Projektowanie przewodów elastycznych, rur i rurociągów – XpresRoute OPCJA OPCJA
  Projektowanie wiązek elektrycznych i wymiana z ECAD – Electrical Routing 3D OPCJA OPCJA
  Projektowanie form i tłoczników i/lub elektrod – Mold Tooling/Electrode Design OPCJA OPCJA OPCJA

  DOKUMENTACJA PROJEKTU

  Automatyczne generowanie rysunków 2D (widoki, przekroje, wymiary itp.)
  Automatyczne generowanie zaawansowanych BOM
  Listy materiałowe konstrukcji rurowych, ramowych, spawanych
  Dokumentacja el. blaszanych (rozwinięcie, tabela gięcia, tabela otworów itp.) 4
  Porównywanie rysunków 2D i geometrii modeli 3D
  Tworzenie dokumentacji rysunkowej wiązek elektrycznych (Nailboards)
  PMI – wprowadzanie wymiarów i adnotacji w modelu 3D
  Tworzenie stron internetowych – Web Publisher OPCJA OPCJA OPCJA
  Jednostronicowa interaktywna dokumentacja projektu (PDF 3D, HTML5) – Solid Edge Illustration OPCJA OPCJA OPCJA
  Wielostronicowa interaktywna dokumentacja projektu (PDF 3D, HTML5) – Solid Edge 3D Publishing OPCJA OPCJA OPCJA
  Tworzenie dokumentów klasy Technical Data Package – Solid Edge Model Based Definition OPCJA OPCJA OPCJA

  WIZUALIZACJE I ANIMACJE

  Tworzenie widoków rozstrzelonych i ich animacji
  Symulacje ruchu
  Fotorealistyczne wizualizacje (zdjęcia i animacje) – KeyShot

  ANALIZY I OBLICZENIA

  Wykrywanie kolizji statycznych (przenikanie) i dynamicznych (w ruchu)
  Analizy powierzchni i technologiczności modelu (wypraski, odlewy itp.)
  Obliczanie i generowanie części maszyn – Engineering Reference
  Optymalizacja geometrii pod kątem właściwości fizycznych
  Podstawowe obliczenia MES (statyka liniowa i drgania do 4 modów) pojedynczych części i części blaszanych 3
  Projektowanie elementów w oparciu o ANALIZY GENERATYWNE – Generative Design
  Zaawansowane ANALIZY GENERATYWNE – Generative Design Pro OPCJA OPCJA
  Szacowanie kosztów produkcji części blaszanych – Design for cost
  Analizy kinematyczne i dynamiczne ruchu – Solid Edge Motion OPCJA OPCJA

  Obliczenia MES – Simulation Premium

  Zaawansowane obliczenia MES części i złożeń (statyka liniowa, drgania do 4 modów) OPCJA OPCJA
  Elementy bryłowe, powierzchniowe, mieszane i belkowe
  Zaawansowane rodzaje i opcje obciążeń, więzów, siatki i połączeń (kontakt) pomiędzy elementami
  Optymalizacja geometrii pod kątem wytrzymałości

  Obliczenia MES – Simulation Standard (zawiera funkcje Premium)

  Analizy wyboczeń OPCJA OPCJA OPCJA
  Analizy modalne (pełna analiza drgań własnych)

  Obliczenia MES – Simulation Advanced (zawiera funkcje Premium i Standard)

  Analizy termiczne w stnie ustalonym OPCJA OPCJA OPCJA
  Analizy termiczne w stnie nieustalonym
  Analizy sprzężone (statyka + termika)
  Analizy drgań harmonicznych – Dynamic Response (Frequency)

  Analizy przepływu (Flow Simulation)

  Analizy przepływu cieczy i gazów – Solid Edge FloEFD OPCJA OPCJA OPCJA

  BIBLIOTEKI ELEMENTÓW STANDARDOWYCH

  Biblioteki modeli 3D od dostawców – FCPK, CADENAS, TraceParts
  Bezpośrednia Integracja z bibliotekami 3DfindIT (CADENAS)
  Biblioteki profili i elementów złącznych MayTec
  Biblioteka elementów znormalizowanych – Machinery Library OPCJA OPCJA
  Biblioteka armatury dla rurociągów – Piping Library OPCJA OPCJA OPCJA

  ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I WYMIANA DANYCH

  Wbudowany system PDM – Solid Edge Data Management
  Funkcje wyszukiwania według kształtu (Geolus Shape Search) OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Udostępnianie projektów z rysunkami i wynikami symulacji – Pack and Go
  Udostępnianie modeli wraz z uwagami i wymiarami – PDF 3D
  Udostępnianie modeli na urządzenia mobilne
  Portal do przeglądania i udostępniania danych – Teamcenter Share OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Bezpośrednia wymiana danych z maszynami do gięcia i cięcia blach
  Import/eksport formatów 2D (DWG, DXF, IGES)
  Import/eksport formatów 3D (STEP, IGES, ACIS itp.)
  Import/eksport plików JT
  Import plików Creo/ProENGINEER, SolidWorks, Inventor, NX
  Import plików IFC (Building Information Modeling)
  Migrator plików Creo/ProEngineer 5
  Zaawansowany migrator danych 3D i powiązanych rysunków 2D z SolidWorks 6
  Migrator danych 3D i powiązanych rysunków 2D z Inventor 7
  Import/eksport plików CATIA V4 OPCJA OPCJA OPCJA
  Import/eksport plików CATIA V5 OPCJA OPCJA OPCJA
  Integrator Teamcenter – Teamcenter (Embedded) Client OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Przygotowanie i analizy modeli dla druku 3D
  Bezpośrednie zamawianie druku z Solid Edge – integracja z serwisami 3YourMind i Shining3D
  Import plików siatkowych STL i OBJ
  Export do formatów STL, OBJ i 3MF
  Export do plików wizualizacji/animacji AR/VR – format FBX

  Inne produkty z Portfolio Solid Edge

  Solid Edge 2D Nesting OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Solid Edge CAMPro OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Solid Edge P&ID (Modular Plant Design) OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Solid Edge Piping Design (Modular Plant Design) OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Solid Edge PCB Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Solid Edge PCB Collaboration OPCJA OPCJA
  Solid Edge Wiring Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Solid Edge Harness Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
  Solid Edge Wiring & Harness Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA

  1 Bezpośrednia edycja geometrii tylko w trybie synchronicznym
  2 Konfiguracja oferuje pełną gamę narzędzi przyspieszających pracę z dużymi złożeniami
  3 Ograniczone do obciążeń siłą i ciśnieniem oraz więzów utwierdzenia
  4 Brak funkcji Tabela gięcia
  5 Wymagana instalacja i licencja Creo/ProEngineer
  6 Wymagana instalacja i licencja SolidWorks
  7 Wymagana instalacja i licencja Inventor

  1

  WYŻSZA WYDAJNOŚĆ PRACY

  Znaczące zwiększenie wydajności pracy z dużymi złożeniami oraz częściami zawierającymi dużą liczbę obiektów, m.in. dzięki skróceniu czasu otwierania oraz lepszej płynności manipulacji modelem.

  2

  ULEPSZENIA RODZINY CZĘŚCI

  Rozbudowanie funkcjonalności tworzenia Rodzin części o definiowanie różnych materiałów oraz właściwości pliku dla każdego pojedynczego składnika (wariantu). W Rodzinie części możliwe jest również uwzględnienie Grawerek, Rozwinięć elementów blaszanych, Wariantów uproszczonych, Wieloobiektowości, jak również  Układów współrzędnych, Płaszczyzn odniesienia czy Szkiców.

  3

  ROZBUDOWA OPERACJI BOOLE’A (RÓŻNICA)

  Operacja Boole’a, a konkretnie Różnica została rozbudowana o możliwość opcjonalnego usuwania regionów wewnętrznych, w przypadku gdy odejmowana geometria takowe posiada. Funkcjonalność ta z pewnością przyczyni się na redukcję czasu poświęcanego na dodatkowe obróbki.

  4

  WYŚWIETLANIE OSI GIĘCIA NA ROZWINIĘCIACH 3D

  Łatwiejsze rozróżnienie strony gięcia na rozwinięciach 3D dzięki wyświetlaniu osi gięcia, z możliwością zdefiniowania ich stylu wyświetlania oraz koloru.

  5

  WIĘKSZA PRECYZJA ZAZNACZANIA

  Dzięki nowej opcji zaznaczania oknem wielokątnym / lassem możliwe jest bardziej precyzyjne zaznaczanie wybranych operacji czy komponentów w złożeniu.

  6

  SZYBSZA OBRÓBKA ELEMENTÓW RUROWYCH

  Obróbka elementów rurowych jest szybsza niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki nowemu narzędziu
  w środowisku złożenia, dającemu możliwość przycinania rur względem siebie.

  7

  USPRAWNIENIA PODCZAS DEFINIOWANIA RELACJI

  Podczas definiowania relacji w złożeniu Solid Edge od razu monitoruje i wykrywa ewentualne konflikty z innymi istniejącymi relacjami i daje możliwość ich natychmiastowego rozwiązania.

  8

  USPRAWNIENIA TABELI ZMIENNYCH

  Dzięki dodatkowym opcją filtrowania w Tabeli zmiennych, możliwe jest szybkie wyświetlenie wybranych rodzajów zmiennych oraz przełączanie się między zmiennymi różnych komponentów w złożeniu.

  9

  AI (SZTUCZNA INTELIGENCJA) W POLECENIU ZASTĄP CZĘŚĆ

  Wsparcie sztucznej inteligencji (AI) w poleceniu Zastąp część, daje możliwość szybszego wyboru odpowiedniego położenia zmienianego komponentu.

  10

  ZAPIS ODBICIA LUSTRZANEGO JAKO OSOBNY PLIK

  Nowe polecenie dające możliwość stworzenia odbicia lustrzanego elementu i zapisanie go
  w osobnym pliku. Przy utrzymaniu linku z oryginałem element występuje jako kopia część, natomiast z zerwanym linkiem, przenoszona jest cała historia tworzenia modelu.

  11

  LUZU NA GWINCIE FIZYCZNYM DLA DRUKU 3D

  W poleceniu Gwint i Otwór dodana została nowa opcja pozwalająca na zdefiniowanie luzu dla gwintów fizycznych, co znacząco ułatwi przygotowanie modeli do druku 3D.

  12

  IMMERSYJNE TŁO OBSZARU ROBOCZEGO

  Immersyjne tło obszaru roboczego pozwala na uzyskanie dynamicznej scenerii, która będzie ulegać zmianie wraz z wyświetlaniem modelu i sceny podczas zmiany orientacji widoku. Pozwala to na lepszą prezentację modelu (produktu) w środowisku, w którym docelowo będzie używany.

  13

  WYKORZYSTANIE ZNAKÓW WIELOZNACZNYCH (WILDCARD) W WYSZUKIWANYCH

  Zastosowanie znaków wieloznacznych (wildcard) taki jak * (gwiazdka) lub # (krzyżyk), podczas wyszukiwania jest w stanie w znaczący sposób skrócić czas znalezienia odpowiedniego modelu w drzewie złożenia, bibliotece części czy widoku modelu.

  14

  ELASTYCZNE OPCJE LICENCJONOWANIA MODUŁÓW DODATKOWYCH

  Sposób licencjonowania oparty na tzw. tokenach licencyjnych umożliwia dostęp do dodatkowych modułów Solid Edge na żądanie. Pakiet tokenów daje dostęp do modułów takich jak: Generative Design Pro, Point Cloud Visualization, Electrical Routing, PCB Collaboration, Advanced PMI, Simulation, and Solid Edge XpresRoute.

  15

  ŁATWE I SZYBKIE WYKORZYSTANIE DANYCH PROJEKTOWYCH UTWORZONYCH W INNYCH SYSTEMACH CAD

  Nowe ulepszenia CAD Direct, Data Translation i Migration jeszcze bardziej ułatwiają wykorzystanie danych projektowych utworzonych w innych systemach CAD, dzięki rozszerzonej gamie obsługiwanych formatów.

  16

  PRZEWIDYWANIE OPERACJI ZE WSPARCIEM AI

  Nowy węzeł Prognoza wspomagany sztuczną inteligencją w Solid Edge CAM Pro 2024, który prowadzi użytkownika przez proces edycji operacji, oferując sugestie oparte na najczęściej używanych opcjach operacji obróbczej i stylu programowania.

  17

  CLOUD CONNECT TOOL MANAGER

  Biblioteka Cloud Connect Tool Manager to oparty na chmurze menedżer narzędzi, który umożliwia edycję i definiowanie narzędzi i oprawek przed ich użyciem. Dynamiczny podgląd i wymiarowanie narzędzi znacznie ułatwiają ich definiowanie i edycję.

  18

  OPERACJA 3D ADAPTIVE ROUGHING

  Funkcja 3D Adaptive Roughing automatycznie umożliwia szybsze i bardziej wydajne usuwanie materiału.

  Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu Solid Edge

  System operacyjny* Windows 10 Enterprise lub Professional (tylko 64-bit) wersje objęte aktywnym wsparciem Microsoft
  LUB
  Windows 11 Enterprise lub Professional (tylko 64-bit) wersje objęte aktywnym wsparciem Microsoft
  Procesor Procesor 64-bit
  RAM 16 GB dla użytkowników komercyjnych i 8 GB dla użytkowników akademickich
  Pamięć wirtualna (plik stronicowania) Wartości określane automatycznie
  Karta graficzna*** Rozdzielczość 1920 x 1080 i 16-bitowa głębia kolorów
  Wolne miejsce na dysku 8,5 GB lub pojemność dysku wymagana dla instalacji
  Inne Internet Explorer 11, Microsoft Office Professional 2016 lub Microsoft Office 365 Business

  Rekomendowana konfiguracja sprzętowa dla systemu Solid Edge

  System operacyjny* Windows 10 Enterprise lub Professional (tylko 64-bit) wersje objęte aktywnym wsparciem Microsoft
  LUB
  Windows 11 Enterprise lub Professional (tylko 64-bit) wersje objęte aktywnym wsparciem Microsoft
  Procesor** Procesor 64-bit
  RAM 32 GB lub więcej
  Pamięć wirtualna (plik stronicowania) min. 2 x RAM (wartość początkowa i końcowa identyczne)
  Karta graficzna*** Certyfikowana karta NVidia Quadro ew. AMD ATI Fire Pro* oraz 32 lub 24-bitowa głębia kolorów
  Wolne miejsce na dysku 8,5 GB lub pojemność dysku wymagana dla instalacji
  Inne: Internet Explorer 11, Microsoft Office Professional 2016 lub Microsoft Office 365 Business

  UWAGI:

  • Systemy operacyjne Windows Home oraz Windows RT nie są wspierane!
  • Ponieważ Microsoft zaprzestał wspierania systemów Windows 7 oraz Windows 8.1, Solid Edge nie jest na nich certyfikowany.
  • Ostatnią możliwą do instalacji pod Windows 7, Windows 8.1. była wersja Solid Edge 2020.
  • Solid Edge występuje jedynie w wersji 64-bit i wymaga systemu operacyjnego 64-bit.
  • Informacje na temat certyfikowanych kart graficznych i ich sterowników oraz o wymaganiach sprzętowych Solid Edge wobec systemu operacyjnego i innego oprogramowania można znaleźć na: http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/support/gtac/certifications.shtml

  Solid Edge dostępny w formie miesięcznej subskrypcji licencji

  Jeśli szukasz wysokiej jakości oprogramowania CAD 3D, a jednorazowa inwestycja w zakup licencji jest nieopłacalna, mamy dla Ciebie atrakcyjną propozycję.

  Solid Edge jest obecnie dostępny w ramach miesięcznej subskrypcji co oznacza, że można korzystać z danego pakietu oprogramowania bez konieczności zakupu pełnej licencji.

  Miesięczna opłata za korzystanie z licencji (subskrypcja) obejmuje również wsparcie techniczne partnera, u którego zakupiono subskrypcję.

  Użytkownik, decydując się na skorzystanie z subskrypcji, może używać wybranego pakietu Solid Edge opłacając licencję każdego miesiąca podobnie jak abonament telefoniczny.

  Zamów Solid Edge(miesięczna subskrypcja)

  Solid Edge: do pobrania

  SolidEdge obliczenia mes

  Zapytaj o Solid Edge