Oprogramowanie Solid Edge służy do projektowania szerokiej gamy wyrobów. Dzięki Solid Edge można tworzyć praktycznie wszystko, od pojedynczych detali do dużych złożeń, liczących dziesiątki tysięcy części. Siemens Solid Edge znajduje zastosowanie w wielu branżach, między innymi mechanicznej, motoryzacyjnej, lotniczej, energetycznej, elektronicznej, budowlanej, chemicznej, na medycznej wcale nie kończąc. Jedną z największych zalet rozwiązania, jakim jest program Solid Edge okazuje się w pełni adekwatna do jego możliwości cena.

solid edge projekt

Solid Edge - Kompletny zestaw narzędzi

Oprócz funkcji o przeznaczeniu ogólnym, Solid Edge zawiera kompletny zestaw specjalizowanych narzędzi do określonych zastosowań, m.in.: do projektowania konstrukcji ramowych, konstrukcji spawanych, elementów blaszanych, instalacji rurowych, instalacji elektrycznych, form wtryskowych oraz wizualizacji.
Ważną cechą Solid Edge jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian projektowych, bez względu na pochodzenie pliku, dzięki czemu wykorzystanie danych z innych systemów, niż Solid Edge, staje się dużo łatwiejsze.

Największy polski dostawca Solid Edge

Tylko do tej pory dostarczyliśmy już tysiące licencji na program Solid Edge, co czyni nas największym krajowym dystrybutorem Siemens Solid Edge. Dzięki bezpośredniej współpracy z producentem programu Siemens PLM Solid Edge mamy realny wpływ na jego rozwój. Bierzemy udział m.in. w tworzeniu polskiej wersji językowej Solid Edge. To sprawia, że program Solid Edge staje się jeszcze bardziej przyjazny dla polskich użytkowników.

Licencje programu Solid Edge są dożywotnie.

Cena programu Solid Edge zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. W zależności od tego, z jak wielu funkcji Siemens Solid Edge ma zamiar się korzystać, cena może się zmniejszyć lub wzrosnąć. Aby uzyskać pełną i aktualną ofertę, w której zostanie przedstawiona proponowana cena za program Solid Edge w wybranej konfiguracji, zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

System SOLID EDGE produkowany przez firmę SIEMENS to nowoczesne rozwiązanie do cyfrowego zapisu konstrukcji CAD, zarówno modeli części i złożeń 3D, jak i powiązanej z nimi dokumentacji 2D.

Jest przeznaczony dla inżynierów zajmujących się projektami z ogólnie rozumianej branży mechanicznej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy maszyn oraz urządzeń i przyrządów technologicznych.

SOLID EDGE prezentuje sobą rozbudowane możliwości współczesnego projektowania, oferując jednocześnie znaną łatwość obsługi, wygodne metody licencjonowania, niewielkie wymagania sprzętowe i przystępną cenę.

I. Rozwiązania kluczowe

1

Projekty indywidualnych części 3D

Rozpocznij swój projekt używając podstawowych lub zaawansowanych narzędzi CAD.
Wprowadź niezbędne wymiary i tolerancje, umożliwiające wygodną modyfikację.
Sprawdź najważniejsze cechy modeli (właściwości fizyczne, pomiary geometryczne, itd.).

2

Modele elementów wytwarzanych z blach 3D

Skorzystaj z poleceń dedykowanych dla elementów cienkościennych.
Dodaj i edytuj kolejne zagięcia wraz z obróbką powstałych naroży.
Uzyskaj rozwinięcie 2D dla obiektów 3D na bazie zadanych parametrów technologicznych.

3

Budowa funkcjonalnych złożeń 3D

Połącz indywidualne modele i otrzymaj ich funkcjonalne zespoły.
Nadaj właściwe relacje montażowe, uzyskując określone stopnie swobody dla mechanizmów.
Zapewnij właściwy charakter ruchu w zespołach (dokonuj pomiarów, eliminuj kolizje, etc.).

4

Dokumentacja wykonawcza 2D dla części 3D

Stwórz czytelne rysunki 2D opisujące skonstruowane modele 3D.
Skorzystaj z możliwości wykonania różnorodnych widoków, przekrojów i szczegółów.
Nadaj w 2D niezbędne wymiary i adnotacje lub pobierz je z obiektów 3D.

5

Dokumentacja złożeniowa 2D dla zespołów 3D

W sposób intuicyjny i zrozumiały przedstaw ‘na płasko’ rozbudowane złożenia 3D.
Wygeneruj listy części BOM, wyjaśniające strukturę projektu oraz liczność jego komponentów.
Przedstaw informacje nt. numeracji, wersji, masy, grupowania i innych właściwości składników.

II. Dodatkowe funkcjonalności dla modelowania części

6

Powierzchniowe modelowanie swobodne

Gdy złożoność kształtu odgrywa decydującą rolę – tu znajdziesz właściwe rozwiązania.
Skorzystaj z wielu metod tworzenia krzywych i powierzchni, w sposób swobodny lub analityczny.
Możesz je finalnie przekształcić w obiekty bryłowe lub wspomagać kształtowanie istniejących brył.

7

Zaawansowany design m.in. dla estetyki i ergonomii

‘Subdivision modeling’, czyli tworzenie i edycja powierzchni swobodnych – dla wymagających.
Otrzymaj modele o niekonwencjonalnych kształtach dzięki poleceniom prostym w obsłudze.
Przekonaj się jak łatwo uzyskasz geometrię o wyższych cechach wizualnych i użytkowych.

8

Technologia Synchroniczna – szybkie tworzenie i edycja geometrii

Odrzuć ograniczenia ‘modelowania z historią’, gdy jest zbyt długa lub nie istnieje (po imporcie).
Modyfikuj położenie ścian w sposób ‘bezpośredni’, dzięki naniesionym wymiarom i relacjom 3D.
Korzystaj z automatycznego rozpoznawania cech geometrii, usprawniającego jej edycję.

III. Rozwiązania wspierające konstruowanie zespołów

9

Analiza kinematyki / dynamiki mechanizmów 3D z eliminacją kolizji

Upewnij się, że sprecyzowane aspekty ruchu w zespole są zgodne z Twoimi oczekiwaniami.
Zbadaj w czasie wartość położenia, prędkości i przyspieszenia dla wybranych komponentów.
Wyniki pomiarów możesz przedstawić na wykresach lub przesłać je do arkuszy obliczeniowych.

10

Kalkulatory tolerancji i pasowań dla połączeń maszynowych

Autorski dodatek opracowany w GM System dla klientów posiadających Opieką Techniczną.
Zapewnij właściwe pasowanie części maszyn – przez dobór tolerancji dla skojarzonych wymiarów.
Wyniki obliczeń otrzymasz w postaci komunikatu arkusza Excel wspartego objaśnieniami 3D i 2D.

11

Generatory zestawów typowych części maszyn

‘Podręcznik inżynierski’ skraca czas konstruowania głównych części maszyn.
Służy do projektowania wałów, przekładni (zębatych, łańcuchowych, pasowych), sprężyn, itp.
Przeliczysz i wygenerujesz tu sprecyzowane modele części 3D (np. wały) i złożeń (np. przekładnie).

12

Biblioteki elementów standardowych

Wprowadzaj do projektu gotowe modele znormalizowanych i powtarzalnych obiektów.
Znajdziesz tu obszerne zbiory m.in. śrub, nakrętek, sworzni, wpustów, łożysk i profili hutniczych
GM System udostępnia też własne biblioteki łączników gwintowych wg PN i profili aluminiowych.

13

Modelowanie układów ramowych

Buduj płaskie i przestrzenne układy kratownicowe z gotowych profili.
Uzyskaj właściwe przycinanie łączonych obiektów, przedstawiane w 3D i 2D, także tabelarycznie.
Rozbuduj konstrukcję ramową o użebrowanie wzmacniające i zaślepienia profili otwartych.

14

Konstrukcje spawane

Przekształcaj wielokomponentowe złożenia do postaci zwartych obiektów spawanych.
Korzystaj z poleceń do ukosowania krawędzi, tworzenia spoin i uzyskiwania efektów ich obróbki.
Przedstawiaj finalny rezultat w 3D i 2D, stosując właściwe oznaczenia i adnotacje branżowe.

15

Projekty elektro-mechaniczne

Gdy projekt uwzględnia urządzenia elektryczne, warto rozbudować go o okablowanie 3D.
Stosuj narzędzia dla manualnego / automatycznego modelowania przewodów, kabli oraz ich wiązek.
Wygeneruj dokumentację nt. długości, średnicy i koloru przewodów, miejsca ich przyłączenia, itd.

16

Rurociągi i przewody - hydrauliczne oraz pneumatyczne

Często w projektach niezbędne są układy rurociągów, rury gięte i / lub przewody elastyczne.
Wybierz polecenia do wskazywania króćców i zbudowania właściwej trasy dla tych instalacji.
Korzystaj z gotowych kołnierzy i rur, a specyfikację ich łączenia przedstaw na zestawieniach.

IV. Zarządzanie projektem i współpraca wielu konstruktorów

17

Wbudowany rozwiązanie do zarządzania dokumentacją projektową PDM

Chcesz mieć pewność, że działając w grupie inżynierów pracujesz na właściwej wersji projektu?
Czy pragniesz kontrolować powiązania dokumentów, ich status, numer zmiany oraz lokalizację?
Preferujesz współpracę o ustalonych uprawnieniach i zadaniach – jeśli tak, nasz PDM jest dla Ciebie.

V. Technologiczność i opłacalność wytwarzania konstruowanych obiektów

18

Narzędzia do wspomagania kosztorysowania dla części z giętych blach

Zwróć uwagę na koszty przyszłej produkcji wyrobu, gdy jego model 3D został wstępnie zbudowany.
Uwzględnij m.in. materiał, długość linii wycinania rozkroju, liczbę zagięć, masę i pole powierzchni.
Otrzymuj zestawienia kosztów składowych na wykresach i w tabelach, dla odrębnych blach i złożeń.

19

Wsparcie dla wymogów wytwarzania tradycyjnego, np. wtrysku polimerów

Nadawaj w modelu niezbędną cienkościenność z kontrolą grubości ścian oraz ich pochylenia.
Szybko wprowadź typowe obiekty, jak rowki i występy montażowe, kratki wentylacyjne i sieci żeber.
Nadawaj złożone łańcuchy zaokrągleń, a także prognozuj linię i powierzchnię podziału formującego.

20

Weryfikacja technologiczności / estetyki modeli

Upewnij się, że konstrukcja wyrobu spełnia niezbędne wymagania produkcyjne.
Dla zaformowania – sprawdź kierunek i wartość pochylenia ścian oraz przebieg krzywej podziału.
Gdy istotna jest estetyka, przeanalizuj ciągłość widocznych powierzchni oraz ich krzywiznę (‘zebra’).

21

Rozwiązania dla nowych metod wytwarzania, np. druk 3D

Przygotuj model do wytwarzania przyrostowego (np. sprawdź grubość ścianek) i zweryfikuj efekt.
Wybierz format zapisu pliku dla druku 3D, nadając odpowiednią tolerancję dla generowanej siatki.
Wykorzystaj możliwości wynikające ze współpracy z aplikacją 3D Builder.

22

Model-Based Definition (MBD), czyli ‘dokumentacja wykonawcza w 3D’ (zmniejszenie roli 2D)

MBD – trend zmierzający do rezygnacji z tworzenia odrębnych dokumentów 2D dla modeli 3D.
Cel osiąga się dzięki nanoszeniu wymiarów i adnotacji produkcyjnych bezpośrednio na obiektach 3D.
Łatwo się je udostępnia, np. ‘na produkcję’, także za pośrednictwem popularnego formatu 3D PDF.

VI. Automatyzacja, optymalizacja oraz inteligencja w projektach

23

Wiele wariantów produktu – parametryzacja CAD, także z plikami Excel

Steruj wartościami ważnych parametrów, opisujących geometrię wyrobu.
Zarządzaj wymiarami, liczbą sztuk i obecnością komponentów projektu, dla części i złożeń 3D.
Model stanie się wtedy przygotowany do szybkich i złożonych zmian, np. gdy klient takich zapragnie.

24

Optymalizacja konstrukcji pod względem geometrii, masy, objętości, itd.

Możesz uczynić ‘dobry’ model ‘lepszym’ i następnie ‘najlepszym’ (pod określonym względem).
Poznasz tu wpływ określonych parametrów, np. wymiarów na zadany cel, jak żądana masa wyrobu.
Wówczas zostanie wygenerowana taka geometryczną postać modelu, która idealnie ów cel spełni.

25

Optymalizacja modeli pod względem wytrzymałościowo – masowym

Nowoczesne rozwiązania 3D znane też jako ‘modelowanie generatywne’ i ‘optymalizacja topologii’.
Przeprowadź maksymalne ‘odchudzenie’ modelu, zachowując jego wytrzymałość i funkcjonalność.
Drukując 3D efekt obliczeń, zauważysz podobieństwa tej metody do procesów ewolucji naturalnej.

26

Komponenty posiadające wiedzę – ułatwienia dla znalezienia właściwego modelu

Łatwo rozróżniaj obiekty pod względem ich właściwości tekstowo-liczbowych (metadane).
Może to być opis roli w konstrukcji, cena, wykonanie, przypisanie wykonawców / odbiorców, itd.
Obiekty spełniające dane kryteria można wyodrębnić kolorystycznie, szybko znajdując te niezbędne.

27

Automatyzacja wielu zadań projektowych, np. montażu w złożeniach

Komponenty można ‘uczyć’ ich relacji montażowych, automatyzując proces budowania zespołów.
Obiekty te zostają szybko wstawiane do projektów w niezbędnych miejscach, orientacjach i liczbie.
Opcją jest także ‘aktualizacja’ modeli sąsiednich, np. dodanie w nich otworów lub wzmocnień.

VII. Zaawansowane analizy inżynierskie

28

Testy wytrzymałościowe części i złożeń z wykorzystaniem MES

Otrzymasz wiele narzędzi do prowadzenia analiz wytrzymałościowych bieżącej wersji konstrukcji.
Wybierz charakter wymuszeń i utwierdzeń ze wskazaniem ich wartości i miejsca występowania.
Uzyskane wyniki badań (części i złożeń) można czytelnie przedstawić w formie raportów i animacji.

29

FloEFD – wbudowane rozwiązania do badania przepływu płynów

Tworzysz / zmieniasz konstrukcje, w których należy rozpatrywać przepływ cieczy / gazów ?
Chcesz poznać zjawiska mechaniki płynów zachodzące w projektach, nie będąc ekspertem CAE ?
Przyspiesz swoją pracę stosując dedykowane rozwiązanie obliczeniowe, będące łatwe w obsłudze.

VIII. Ukierunkowanie na wytwarzanie zamodelowanych produktów

30

Rozwiązania dla projektowania narzędzi technologicznych, np. form, tłoczników i pras

Wskaż model do zaformowania i dodaj ew. modyfikacje, np. skurcz, pochylenia lub zaokrąglenia.
Znajdź / utwórz krzywą i powierzchnię podziału uzyskując geometrię elementów kształtujących.
Wprowadź płyty formujące, zasilanie i chłodzenie (z wyposażeniem) oraz dane dla elektrod EDM.

31

Zoptymalizowanie procesu wycinania rozwiniętych blach - 2D NESTING

Zmaksymalizuj zyski z produkcji blach przez minimalizację kosztów zużycia arkuszy technologicznych.
System układa maximum rozkrojów w minimum arkuszy, dla różnych opcji i strategii optymalizacji.
Dane wejściowe tworzą indywidualne modele blach lub ich zbiory, zawarte w większych projektach.

32

Profesjonalny CAM w portfolio oferowanych narzędzi

Uzyskaj właściwy przebieg wytwarzania dzięki rozwiązaniom do programowania obrabiarek NC.
Wykorzystaj bogate zasoby gotowych obróbek (do 5 osi), postprocesorów oraz maszyn.
Moduł frezowania 2,5 osi jest udostępniany bezpłatnie dla posiadaczy ważnej Opieki Technicznej.

IX. Otoczenie inżynierskie dla wykonanych projektów

33

Wizualizacja fotorealistyczna

Chcąc zrobić dobre wrażenie na kliencie warto przedstawić produkt w jego ‘naturalnym otoczeniu’.
Profesjonalne środowisko do renderingu znacząco rozszerza możliwości wizualizacji 3D.
Specjalistyczne efekty i materiały oraz gotowe ‘sceny’ wspomagają tworzenie obrazów i animacji.

34

Czytelna interaktywna dokumentacja (de)montażowa i serwisowa

Przydatne rozwiązanie, gdy konstruowany produkt wymaga określonego (de)montażu lub obsługi.
Stworzysz tu interaktywną dokumentację eksploatacyjną 3D dla użytkowników końcowych.
Są tu m.in. zestawienia, animacje, schematy oraz adnotacje nt. właściwych czynności obsługowych.

35

Porównywanie modeli 3D i rysunków 2D

Zdobądź informacje na temat różnic (lub ich braku) między wskazanymi dokumentami CAD.
Przeanalizuj geometryczne podobieństwa i różnice dla części i złożeń 3D, a także rysunków 2D.
Proces uwzględnia też właściwości fizyczne modeli (np. masa) i ‘metadane’: wersja i data zapisu, itd.

X. Udostępnianie i wymiana informacji projektowych CAD

36

Bezpłatna przeglądarka 3D/2D

Współpracownicy mogą zapoznawać się z Twoimi projektami CAD bez dodatkowych licencji SE.
Do wglądu jest historia budowy części, relacje i struktura złożeń oraz widoki i tabele w rys. 2D.
Uwagę zwraca obszerny zbiór narzędzi do prowadzania pomiarów w przeglądanych dokumentach.

37

Wymiana i naprawa danych 3D/2D: import / eksport w różnych formatach

Prowadź skuteczny dialog z inżynierami używającymi innych systemów CAD w różnych wersjach.
Importuj pliki w formatach popularnych aplikacji 3D/2D, jak również w formatach pośrednich.
Eksportuj w ten sposób także własną dokumentację, z opcjonalną ochroną rozwiązań poufnych.

38

Diagnostyka i naprawa zaimportowanej geometrii 3D/2D

Sprawdź, czy dokumenty CAD od kontrahentów mają błędy geometrii i jeśli tak, to jakie.
Wykorzystaj rozwiązania do zautomatyzowanej naprawy ewentualnie uszkodzonych obiektów.
Znajdź też fragmenty modeli, które mogą wymagać szczególnej uwagi w przyszłości, np. małe lica.

39

Inżynieria odwrotna – od zeskanowanej ‘chmury’ do modelu bryłowego

Wczytaj chmurę punktów ze skanera 3D z opcją prowadzenia na niej operacji typowych dla brył.
Uzyskana siatka może zostać zdiagnozowana i zmodyfikowana w wymagających tego miejscach.
Siatka może być przekształcona w zbiór obiektów powierzchniowych, dając finalnie model bryłowy.

40

Referencyjna chmura punktów dla złożeń

Cyfrowy skan rzeczywistych obiektów może być wykorzystany jako element odniesienia w projekcie.
Dzięki temu upewnisz się, że nowe konstrukcje pasują do tak zobrazowanej większej całości.
Narzędzia pomiarowe 3D ułatwiają możliwie wierne odtworzenie tak zobrazowanej rzeczywistości.

XI. Komfort pracy

41

Adaptacyjny interface, podpowiedzi dla użytkownika, wsparcie wielu monitorów

Dostosuj wizualne aspekty funkcjonowania systemu CAD do swoich wymagań i obszarów działania.
Twórz i swobodnie przeciągaj tzw. okna oddokowane, np. dla pracy na wielu monitorach, także 4K.
Zbuduj własne zestawy poleceń i korzystaj z animowanych podpowiedzi oraz systemu wsparcia.

42

Samouczki i rozbudowane materiały szkoleniowe (różne zakresy i poziomy)

Dołącz do grona ekspertów rozpoczynając działania od tzw. samouczków – we własnym tempie.
Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą o SOLID EDGE, gromadzoną od początku jego istnienia.
Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych, dla różnych zagadnień i poziomów zaawansowania.

Konfiguracje Solid Edge

Design & Drafting

Foundation

Classic

Premium

MODELOWANIE CZĘŚCI I ZŁOŻEŃ

Funkcjonalności Technologii Synchronicznej – modelowanie, edycja, analiza
Podstawowe modelowanie brył 3D
Zaawansowane modelowanie brył 3D
Bezpośrednia edycja modeli natywnych i importowanych 1
Praca na modelach siatkowych (fasetkach) – Convergent Modelling
Tworzenie parametrycznych modeli na podstawie dokumentacji AutoCAD
Projektowanie konstrukcji blaszanych
Automatyczne generowanie wariantów części i złożeń
Modelowanie powierzchniowe
Modelowanie wieloobiektowe
Projektowanie dużych złożeń 2 2
Projektowanie koncepcyjne złożenia – wirtualne komponenty
Tworzenie konstrukcji spawanych – Weldment
Tworzenie konstrukcji ramowych – Frame Design
Projektowanie elementów form i tłoczników
Inżynieria odwrotna – Reverse Engineering
Subdivision Modeling – swobodne modelowanie powierzchni z wykorzystaniem obiektów „klatkowych” (Cage)
Interfejs adaptacyjny
Projektowanie przewodów elastycznych, rur i rurociągów – XpresRoute OPCJA OPCJA
Projektowanie wiązek elektrycznych i wymiana z ECAD – Electrical Routing 3D OPCJA OPCJA
Projektowanie form i tłoczników i/lub elektrod – Mold Tooling/Electrode Design OPCJA OPCJA OPCJA

DOKUMENTACJA PROJEKTU

Automatyczne generowanie rysunków 2D (widoki, przekroje, wymiary itp.)
Automatyczne generowanie zaawansowanych BOM
Listy materiałowe konstrukcji rurowych, ramowych, spawanych
Dokumentacja el. blaszanych (rozwinięcie, tabela gięcia, tabela otworów itp.) 4
Porównywanie rysunków 2D i geometrii modeli 3D
Tworzenie dokumentacji rysunkowej wiązek elektrycznych (Nailboards)
PMI – wprowadzanie wymiarów i adnotacji w modelu 3D
Tworzenie stron internetowych – Web Publisher OPCJA OPCJA OPCJA
Jednostronicowa interaktywna dokumentacja projektu (PDF 3D, HTML5) – Solid Edge Illustration OPCJA OPCJA OPCJA
Wielostronicowa interaktywna dokumentacja projektu (PDF 3D, HTML5) – Solid Edge 3D Publishing OPCJA OPCJA OPCJA
Tworzenie dokumentów klasy Technical Data Package – Solid Edge Model Based Definition OPCJA OPCJA OPCJA

WIZUALIZACJE I ANIMACJE

Tworzenie widoków rozstrzelonych i ich animacji
Symulacje ruchu
Fotorealistyczne wizualizacje (zdjęcia i animacje) – KeyShot

ANALIZY I OBLICZENIA

Wykrywanie kolizji statycznych (przenikanie) i dynamicznych (w ruchu)
Analizy powierzchni i technologiczności modelu (wypraski, odlewy itp.)
Obliczanie i generowanie części maszyn – Engineering Reference
Optymalizacja geometrii pod kątem właściwości fizycznych
Podstawowe obliczenia MES (statyka liniowa i drgania do 4 modów) pojedynczych części i części blaszanych 3
Projektowanie elementów w oparciu o ANALIZY GENERATYWNE – Generative Design
Zaawansowane ANALIZY GENERATYWNE – Generative Design Pro OPCJA OPCJA
Szacowanie kosztów produkcji części blaszanych – Design for cost
Analizy kinematyczne i dynamiczne ruchu – Solid Edge Motion OPCJA OPCJA

Obliczenia MES – Simulation Premium

Zaawansowane obliczenia MES części i złożeń (statyka liniowa, drgania do 4 modów) OPCJA OPCJA
Elementy bryłowe, powierzchniowe, mieszane i belkowe
Zaawansowane rodzaje i opcje obciążeń, więzów, siatki i połączeń (kontakt) pomiędzy elementami
Optymalizacja geometrii pod kątem wytrzymałości

Obliczenia MES – Simulation Standard (zawiera funkcje Premium)

Analizy wyboczeń OPCJA OPCJA OPCJA
Analizy modalne (pełna analiza drgań własnych)

Obliczenia MES – Simulation Advanced (zawiera funkcje Premium i Standard)

Analizy termiczne w stnie ustalonym OPCJA OPCJA OPCJA
Analizy termiczne w stnie nieustalonym
Analizy sprzężone (statyka + termika)
Analizy drgań harmonicznych – Dynamic Response (Frequency)

Analizy przepływu (Flow Simulation)

Analizy przepływu cieczy i gazów – Solid Edge FloEFD OPCJA OPCJA OPCJA

BIBLIOTEKI ELEMENTÓW STANDARDOWYCH

Biblioteki modeli 3D od dostawców – FCPK, CADENAS, TraceParts
Bezpośrednia Integracja z bibliotekami 3DfindIT (CADENAS)
Biblioteki profili i elementów złącznych MayTec
Biblioteka elementów znormalizowanych – Machinery Library OPCJA OPCJA
Biblioteka armatury dla rurociągów – Piping Library OPCJA OPCJA OPCJA

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I WYMIANA DANYCH

Wbudowany system PDM – Solid Edge Data Management
Funkcje wyszukiwania według kształtu (Geolus Shape Search) OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Udostępnianie projektów z rysunkami i wynikami symulacji – Pack and Go
Udostępnianie modeli wraz z uwagami i wymiarami – PDF 3D
Udostępnianie modeli na urządzenia mobilne
Portal do przeglądania i udostępniania danych – Teamcenter Share OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Bezpośrednia wymiana danych z maszynami do gięcia i cięcia blach
Import/eksport formatów 2D (DWG, DXF, IGES)
Import/eksport formatów 3D (STEP, IGES, ACIS itp.)
Import/eksport plików JT
Import plików Creo/ProENGINEER, SolidWorks, Inventor, NX
Import plików IFC (Building Information Modeling)
Migrator plików Creo/ProEngineer 5
Zaawansowany migrator danych 3D i powiązanych rysunków 2D z SolidWorks 6
Migrator danych 3D i powiązanych rysunków 2D z Inventor 7
Import/eksport plików CATIA V4 OPCJA OPCJA OPCJA
Import/eksport plików CATIA V5 OPCJA OPCJA OPCJA
Integrator Teamcenter – Teamcenter (Embedded) Client OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Przygotowanie i analizy modeli dla druku 3D
Bezpośrednie zamawianie druku z Solid Edge – integracja z serwisami 3YourMind i Shining3D
Import plików siatkowych STL i OBJ
Export do formatów STL, OBJ i 3MF
Export do plików wizualizacji/animacji AR/VR – format FBX

Inne produkty z Portfolio Solid Edge

Solid Edge 2D Nesting OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge CAMPro OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge P&ID (Modular Plant Design) OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge Piping Design (Modular Plant Design) OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge PCB Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge PCB Collaboration OPCJA OPCJA
Solid Edge Wiring Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge Harness Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge Wiring & Harness Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA

1 Bezpośrednia edycja geometrii tylko w trybie synchronicznym
2 Konfiguracja oferuje pełną gamę narzędzi przyspieszających pracę z dużymi złożeniami
3 Ograniczone do obciążeń siłą i ciśnieniem oraz więzów utwierdzenia
4 Brak funkcji Tabela gięcia
5 Wymagana instalacja i licencja Creo/ProEngineer
6 Wymagana instalacja i licencja SolidWorks
7 Wymagana instalacja i licencja Inventor

1

WYŻSZA INTUICYJNOŚĆ PRACY

Łatwiejsze rozróżnianie komponentów projektu pod względem ich właściwości, takich jak m.in.
ich rola w konstrukcji, cena, sposób wykonania, materiał, czy nawet przypisanie do poszczególnych osób, podwykonawców i odbiorców. Obiekty spełniające określone kryteria możesz teraz łatwo wyróżni wizualnie. Skorzystaj więc z nowych wysoce czytelnych form raportowania.

2

ELASTYCZNE STEROWANIE ZAWARTOŚCIĄ PROJEKTU

Nowe możliwości sterowania obecnością składników złożenia. Masz pełną kontrolę nad ich ‘blokowaniem’ i ‘odblokowaniem’ z równą łatwością jak dla operacji w częściach, co znacząco zwiększa Twoje możliwości elastycznego sterowania zawartością projektu. Rozszerz więc zakres parametryzacji konstrukcji, także z opcjonalnym wykorzystaniem arkuszy obliczeniowych.

3

PRZYSPIESZENIE BUDOWANIA ZESPOŁÓW

Wzrost automatyzacji montażu złożeń, skracający czas budowania projektów o ok. 10x ! Komponenty Twoich konstrukcji mogą teraz zostać ‘nauczone’ określonych zestawów relacji, które zostaną natychmiast utworzone po ich wstawieniu do złożeń. SOLID EDGE zadba o to, by komponenty te zostały automatycznie spozycjonowane we właściwej liczbie i lokalizacjach.

4

SZYBSZE OTWIERANIE DUŻYCH PROJEKTÓW

Skrócenie o ok. 50% czasu otwierania dużych zespołów (szczególnie korzystne w przypadku wielu tysięcy części i podczas pracy w sieci). Skorzystaj z szybkiego ‘podglądu złożenia’ i wybierz tylko tę jego część, która Cię interesuje. Możesz teraz monitorować proces wczytywania projektu i przerwać go w dowolnej chwili, by otworzyć tylko te komponenty, które zostały wczytane do danej chwili.

5

WIĘCEJ ANALITYCZNYCH NARZĘDZI PROJEKTOWYCH

Możliwość tworzenia krzywych przestrzennych na podstawie ich równania. Znaczące ułatwienie w zadaniach inżynierskich wykorzystujących krzywe parametryczne, jak np. budowa i technologia maszyn (ewolwenta, trochoida), kinematyka (epicykloida, spirale, krzywe Lissajou), elektrotechnika (krzywa łańcuchowa), itd. Możesz także samodzielnie określić postać wykorzystanych równań.

6

Nowe rozwiązania dla modelowania swobodnego

Więcej narzędzi dla projektowania wyrobów o złożonych kształtach, np. dla potrzeb estetyki oraz ergonomii. Możesz teraz łatwo i różnorodnie łączyć ze sobą już istniejące zbiory powierzchni,
a także dopasowywać położenie tworzących je punktów do kształtu zadanych krzywych. Rozwiązania te są adresowane zarówno dla modelowania powierzchniowego, jak i bryłowego.

7

Nowe funkcjonalności dla dokumentacji 2D

Zwiększenie zakresu stosowania zautomatyzowanych list części BOM w dokumentacji 2D, jak np. szybkie otwieranie komponentu 3D po jego wskazaniu w tabeli zestawieniowej 2D, tworzenie list części dla składników rodzin złożeń, generowanie znaków wodnych (np. z informacjami o stopniu poufności dokumentu, jego obecnym statusie), pasek podręczny dla szkicownika … i wiele innych.

8

ROZBUDOWA ŚRODOWISK SPECJALIZOWANYCH – RAMY i PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Polecenia dla wstawiania zróżnicowanych żeber usztywniających w konstrukcjach ramowych.

Kolejne rozwiązania dla wzajemnego przycinania komponentów ram przestrzennych.

Możliwości dodatkowego zróżnicowania kolorystycznego przewodów w projektach elektromechanicznych, np. łączenie różnych kolorów wg określonego schematu.

9

CORAZ SZERSZE PORTFOLIO ROZWIĄZAŃ SOLID EDGE DLA WYTARZANIA

SOLID EDGE CAM PRO 2,5 – oprogramowanie CAM teraz dostępne bezpłatnie dla posiadaczy aktywnej opieki technicznej (frezowanie 2,5 osi).

SOLID EDGE 2D NESTING – nowe rozwiązania do magazynowania i ponownego użycia większych odpadów po procesie wycinania blach z szeregiem opcji dla eksportu ich geometrii w pliku .DXF.

10

JESZCZE BARDZIEJ WYGODNY INTERFACE UŻYTKOWNIKA

SOLID EDGE pozwala na pracę w wielu oknach ‘oddokowanych’ od głównego okna roboczego aplikacji, co jest wartościowe dla osób pracujących na kilku monitorach. Teraz możesz umieścić szereg różnych okien przedstawiających wybrane przez Ciebie dokumenty 3D/2D
na odpowiednio wskazanych monitorach, a także przywrócić je do postaci jednego okna roboczego.

Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu Solid Edge

System operacyjny* Windows 10 Enterprise lub Professional (tylko 64-bit) wersja 1809 lub wyższa
Procesor Procesor 64-bit
RAM 16 GB dla użytkowników komercyjnych i 8 GB dla użytkowników akademickich
Pamięć wirtualna (plik stronicowania) Wartości określane automatycznie
Karta graficzna*** Rozdzielczość 1920 x 1080 i 16-bitowa głębia kolorów
Wolne miejsce na dysku 8,5 GB lub pojemność dysku wymagana dla instalacji
Inne Internet Explorer 11, Microsoft Office Professional 2016 lub Microsoft Office 365 Business

Rekomendowana konfiguracja sprzętowa dla systemu Solid Edge

System operacyjny* Windows 10 Enterprise lub Professional (tylko 64-bit) wersja 1809 lub wyższa
Procesor** Procesor 64-bit
RAM 32 GB lub więcej
Pamięć wirtualna (plik stronicowania) min. 2 x RAM (wartość początkowa i końcowa identyczne)
Karta graficzna*** Certyfikowana karta NVidia Quadro ew. AMD ATI Fire Pro* oraz 32 lub 24-bitowa głębia kolorów
Wolne miejsce na dysku 8,5 GB lub pojemność dysku wymagana dla instalacji
Inne: Internet Explorer 11, Microsoft Office Professional 2016 lub Microsoft Office 365 Business

UWAGI:

 • Systemy operacyjne Windows Home oraz Windows RT nie są wspierane!
 • Systemy operacyjne Windows XP i Windows Vista nie są wystarczające do instalacji Solid Edge 2020 i 2021
 • Ponieważ Microsoft zaprzestał wspierania systemów Windows 7 oraz Windows 8.1, Solid Edge nie jest na nich certyfikowany. Nie zalecamy instalacji Solid Edge na tych systemach operacyjnych.
 • Solid Edge 2021 jest tylko w wersji 64-bit i wymaga systemu operacyjnego 64-bit.
 • Solid Edge 2019 był ostatnią wersją wspieraną pod Windows 7, Windows 8.1.
 • Solid Edge 2021 jest certyfikowany na urządzenia Microsoft Surface Pro 3, Microsoft Surface Pro 4 oraz Microsoft Surface Book. Do obsługi rysowania z wykorzystaniem rysika (polecenie Rysuj) wymagany jest Windows 10 Anniversary Edition 1607.* Firma Microsoft zakończyła wsparcie dla systemów Windows 7 oraz Windows 8.1 i w przypadku wystąpienia problemów specyficznych dla tych systemów nie możemy zagwarantować wprowadzenia poprawek, wymagających wsparcia od Microsoft.** Procesor musi obsługiwać technologię SSE2 lub wyższą jej wersję. Program nie zainstaluje się na komputerach z procesorami Intel Itanium. W przypadku wykonywania obliczeń wytrzymałościowych i wizualizacji z wykorzystaniem KeyShot zalecany jest możliwie najszybszy procesor wielordzeniowy.*** Informacje na temat certyfikowanych kart graficznych i ich sterowników oraz o wymaganiach sprzętowych Solid Edge wobec systemu operacyjnego i innego oprogramowania można znaleźć na: http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/support/gtac/certifications.shtml

Solid Edge dostępny w formie miesięcznej subskrypcji licencji

SolidEdge obróbka przyrostowa

Jeśli szukasz wysokiej jakości oprogramowania CAD 3D, a jednorazowa inwestycja w zakup licencji jest nieopłacalna, mamy dla Ciebie atrakcyjną propozycję.

Solid Edge jest obecnie dostępny w ramach miesięcznej subskrypcji co oznacza, że można korzystać z danego pakietu oprogramowania bez konieczności zakupu pełnej licencji.

Miesięczna opłata za korzystanie z licencji (subskrypcja) obejmuje również wsparcie techniczne partnera, u którego zakupiono subskrypcję.

Użytkownik, decydując się na skorzystanie z subskrypcji, może używać wybranego pakietu Solid Edge opłacając licencję każdego miesiąca podobnie jak abonament telefoniczny.

Zamów Solid Edge(miesięczna subskrypcja)

  Solid Edge: do pobrania

  SolidEdge obliczenia mes

  Zapytaj o Solid Edge