Oprogramowanie Solid Edge służy do projektowania szerokiej gamy wyrobów. Dzięki Solid Edge można tworzyć praktycznie wszystko, od pojedynczych detali do dużych złożeń, liczących dziesiątki tysięcy części. Siemens Solid Edge znajduje zastosowanie w wielu branżach, między innymi mechanicznej, motoryzacyjnej, lotniczej, energetycznej, elektronicznej, budowlanej, chemicznej, na medycznej wcale nie kończąc. Jedną z największych zalet rozwiązania, jakim jest program Solid Edge okazuje się w pełni adekwatna do jego możliwości cena.

solid edge projekt

Solid Edge 2021 - Kompletny zestaw narzędzi

Oprócz funkcji o przeznaczeniu ogólnym, Solid Edge zawiera kompletny zestaw specjalizowanych narzędzi do określonych zastosowań, m.in.: do projektowania konstrukcji ramowych, konstrukcji spawanych, elementów blaszanych, instalacji rurowych, instalacji elektrycznych, form wtryskowych oraz wizualizacji.
Ważną cechą Solid Edge jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian projektowych, bez względu na pochodzenie pliku, dzięki czemu wykorzystanie danych z innych systemów, niż Solid Edge, staje się dużo łatwiejsze.

Największy polski dostawca Solid Edge

Tylko do tej pory dostarczyliśmy już tysiące licencji na program Solid Edge, co czyni nas największym krajowym dystrybutorem Siemens Solid Edge. Dzięki bezpośredniej współpracy z producentem programu Siemens PLM Solid Edge mamy realny wpływ na jego rozwój. Bierzemy udział m.in. w tworzeniu polskiej wersji językowej Solid Edge. To sprawia, że program Solid Edge staje się jeszcze bardziej przyjazny dla polskich użytkowników.

Licencje programu Solid Edge są dożywotnie.

Cena programu Solid Edge zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. W zależności od tego, z jak wielu funkcji Siemens Solid Edge ma zamiar się korzystać, cena może się zmniejszyć lub wzrosnąć. Aby uzyskać pełną i aktualną ofertę, w której zostanie przedstawiona proponowana cena za program Solid Edge w wybranej konfiguracji, zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

Konfiguracje Solid Edge 2021

Design & Drafting

Foundation

Classic

Premium

MODELOWANIE CZĘŚCI I ZŁOŻEŃ

Funkcjonalności Technologii Synchronicznej – modelowanie, edycja, analiza
Podstawowe modelowanie brył 3D
Zaawansowane modelowanie brył 3D
Bezpośrednia edycja modeli natywnych i importowanych 1
Praca na modelach siatkowych (fasetkach) – Convergent Modelling
Tworzenie parametrycznych modeli na podstawie dokumentacji AutoCAD
Projektowanie konstrukcji blaszanych
Automatyczne generowanie wariantów części i złożeń
Modelowanie powierzchniowe
Modelowanie wieloobiektowe
Projektowanie dużych złożeń 2 2
Projektowanie koncepcyjne złożenia – wirtualne komponenty
Tworzenie konstrukcji spawanych – Weldment
Tworzenie konstrukcji ramowych – Frame Design
Projektowanie elementów form i tłoczników
Inżynieria odwrotna – Reverse Engineering
Subdivision Modeling – swobodne modelowanie powierzchni z wykorzystaniem obiektów „klatkowych” (Cage)
Interfejs adaptacyjny
Projektowanie przewodów elastycznych, rur i rurociągów – XpresRoute OPCJA OPCJA
Projektowanie wiązek elektrycznych i wymiana z ECAD – Electrical Routing 3D OPCJA OPCJA
Projektowanie form i tłoczników i/lub elektrod – Mold Tooling/Electrode Design OPCJA OPCJA OPCJA

DOKUMENTACJA PROJEKTU

Automatyczne generowanie rysunków 2D (widoki, przekroje, wymiary itp.)
Automatyczne generowanie zaawansowanych BOM
Listy materiałowe konstrukcji rurowych, ramowych, spawanych
Dokumentacja el. blaszanych (rozwinięcie, tabela gięcia, tabela otworów itp.) 4
Porównywanie rysunków 2D i geometrii modeli 3D
Tworzenie dokumentacji rysunkowej wiązek elektrycznych (Nailboards)
PMI – wprowadzanie wymiarów i adnotacji w modelu 3D
Tworzenie stron internetowych – Web Publisher OPCJA OPCJA OPCJA
Jednostronicowa interaktywna dokumentacja projektu (PDF 3D, HTML5) – Solid Edge Illustration OPCJA OPCJA OPCJA
Wielostronicowa interaktywna dokumentacja projektu (PDF 3D, HTML5) – Solid Edge 3D Publishing OPCJA OPCJA OPCJA
Tworzenie dokumentów klasy Technical Data Package – Solid Edge Model Based Definition OPCJA OPCJA OPCJA

WIZUALIZACJE I ANIMACJE

Tworzenie widoków rozstrzelonych i ich animacji
Symulacje ruchu
Fotorealistyczne wizualizacje (zdjęcia i animacje) – KeyShot

ANALIZY I OBLICZENIA

Wykrywanie kolizji statycznych (przenikanie) i dynamicznych (w ruchu)
Analizy powierzchni i technologiczności modelu (wypraski, odlewy itp.)
Obliczanie i generowanie części maszyn – Engineering Reference
Optymalizacja geometrii pod kątem właściwości fizycznych
Podstawowe obliczenia MES (statyka liniowa i drgania do 4 modów) pojedynczych części i części blaszanych 3
Projektowanie elementów w oparciu o ANALIZY GENERATYWNE – Generative Design
Zaawansowane ANALIZY GENERATYWNE – Generative Design Pro OPCJA OPCJA
Szacowanie kosztów produkcji części blaszanych – Design for cost
Analizy kinematyczne i dynamiczne ruchu – Solid Edge Motion OPCJA OPCJA

Obliczenia MES – Simulation Premium

Zaawansowane obliczenia MES części i złożeń (statyka liniowa, drgania do 4 modów) OPCJA OPCJA
Elementy bryłowe, powierzchniowe, mieszane i belkowe
Zaawansowane rodzaje i opcje obciążeń, więzów, siatki i połączeń (kontakt) pomiędzy elementami
Optymalizacja geometrii pod kątem wytrzymałości

Obliczenia MES – Simulation Standard (zawiera funkcje Premium)

Analizy wyboczeń OPCJA OPCJA OPCJA
Analizy modalne (pełna analiza drgań własnych)

Obliczenia MES – Simulation Advanced (zawiera funkcje Premium i Standard)

Analizy termiczne w stnie ustalonym OPCJA OPCJA OPCJA
Analizy termiczne w stnie nieustalonym
Analizy sprzężone (statyka + termika)
Analizy drgań harmonicznych – Dynamic Response (Frequency)

Analizy przepływu (Flow Simulation)

Analizy przepływu cieczy i gazów – Solid Edge FloEFD OPCJA OPCJA OPCJA

BIBLIOTEKI ELEMENTÓW STANDARDOWYCH

Biblioteki modeli 3D od dostawców – FCPK, CADENAS, TraceParts
Bezpośrednia Integracja z bibliotekami 3DfindIT (CADENAS)
Biblioteki profili i elementów złącznych MayTec
Biblioteka elementów znormalizowanych – Machinery Library OPCJA OPCJA
Biblioteka armatury dla rurociągów – Piping Library OPCJA OPCJA OPCJA

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I WYMIANA DANYCH

Wbudowany system PDM – Solid Edge Data Management
Funkcje wyszukiwania według kształtu (Geolus Shape Search) OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Udostępnianie projektów z rysunkami i wynikami symulacji – Pack and Go
Udostępnianie modeli wraz z uwagami i wymiarami – PDF 3D
Udostępnianie modeli na urządzenia mobilne
Portal do przeglądania i udostępniania danych – Teamcenter Share OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Bezpośrednia wymiana danych z maszynami do gięcia i cięcia blach
Import/eksport formatów 2D (DWG, DXF, IGES)
Import/eksport formatów 3D (STEP, IGES, ACIS itp.)
Import/eksport plików JT
Import plików Creo/ProENGINEER, SolidWorks, Inventor, NX
Import plików IFC (Building Information Modeling)
Migrator plików Creo/ProEngineer 5
Zaawansowany migrator danych 3D i powiązanych rysunków 2D z SolidWorks 6
Migrator danych 3D i powiązanych rysunków 2D z Inventor 7
Import/eksport plików CATIA V4 OPCJA OPCJA OPCJA
Import/eksport plików CATIA V5 OPCJA OPCJA OPCJA
Integrator Teamcenter – Teamcenter (Embedded) Client OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Przygotowanie i analizy modeli dla druku 3D
Bezpośrednie zamawianie druku z Solid Edge – integracja z serwisami 3YourMind i Shining3D
Import plików siatkowych STL i OBJ
Export do formatów STL, OBJ i 3MF
Export do plików wizualizacji/animacji AR/VR – format FBX

Inne produkty z Portfolio Solid Edge

Solid Edge 2D Nesting OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge CAMPro OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge P&ID (Modular Plant Design) OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge Piping Design (Modular Plant Design) OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge PCB Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge PCB Collaboration OPCJA OPCJA
Solid Edge Wiring Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge Harness Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA
Solid Edge Wiring & Harness Design OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA

1 Bezpośrednia edycja geometrii tylko w trybie synchronicznym
2 Konfiguracja oferuje pełną gamę narzędzi przyspieszających pracę z dużymi złożeniami
3 Ograniczone do obciążeń siłą i ciśnieniem oraz więzów utwierdzenia
4 Brak funkcji Tabela gięcia
5 Wymagana instalacja i licencja Creo/ProEngineer
6 Wymagana instalacja i licencja SolidWorks
7 Wymagana instalacja i licencja Inventor

1

Technologia synchroniczna w programie Solid Edge

SolidEdge technologia synchroniczna

Innowacyjna technologia modelowania dostępna wyłącznie w produktach Siemens (Solid Edge i NX). Umożliwia intuicyjne i błyskawiczne modelowanie części, elementów blaszanych i złożeń.

Dzięki unikatowym rozwiązaniom pozwala również na swobodną i efektywną edycję geometrii części i złożeń zaimportowanych z innych systemów CAD, wydajną kontrolę geometrii i bezpośrednią parametryzację modeli z wykorzystaniem wymiarów 3D, bez konieczności stosowania lub odtwarzania historii operacji.

2

Modelowanie części i złożeń

SolidEdge modelowanie części i złożeń

System Solid Edge umożliwia opracowywanie cyfrowych prototypów 3D pojedynczych detali i kompletnych urządzeń z równoległym wykorzystaniem dwóch technik: modelowania klasycznego (z historią operacji) i modelowania synchronicznego (bez historii operacji).

Dzięki implementacji najwyższej klasy narzędzi m.in. do modelowania powierzchniowego oraz specjalizowanych środowisk (np. do projektowania konstrukcji blaszanych czy ramowych), projektant może szybko i wydajnie projektować wyroby i urządzenia o dowolnym stopniu skomplikowania, nieograniczonej liczbie elementów, z uwzględnieniem każdej dostępnej na rynku technologii wytwarzania.

Cyfrowe prototypowanie w Solid Edge obejmuje, poza fazą projektowania, także analizę (kolizje, analizy technologiczne, obliczenia właściwości fizycznych), symulacje ruchu, optymalizację i wizualizację produktu.

3

Projektowanie konwergentne (convergent modeling)

solidedge modelowanie konwergentne

Oprogramowanie Solid Edge 2019 posiada innowacyjne rozwiązania pozwalające na szybsze wytwarzanie produktu, dzięki tworzeniu hybrydowych modeli zawierających kombinacje bryłowych obiektów B-Rep oraz „fasetek” STL pochodzących z urządzeń skanujących. Tym samym projektowanie konwergentne łączy zalety stosowania inżynierii odwrotnej, modelowania generatywnego i obróbki addytywnej.

4

Modelowanie generatywne (generative design)

SolidEdge modelowanie generatywne

Zaawansowane narzędzia do optymalizacji topologii geometrii zaimplementowane na wstążce narzędzi Solid Edge, pomaga projektantom tworzyć lżejsze komponenty, minimalizować straty materiału już na początkowych etapach wytwarzania, a także tworzyć wysoce dostosowane do potrzeb kształty odlewów lub wydruki 3D.

5

Inżynieria odwrotna w Solid Edge 2020 (reverse engineering)

SolidEdge inżynieria odwrotna

Narzędzia Inżynierii odwrotnej, które umożliwiają budowę modelu na bazie danych otrzymanych z urządzeń skanujących 3D. Dostępne narzędzia pozwalają na oczyszczanie i naprawę zaimportowanej siatki STL, identyfikację regionów i ich wyodrębnianie do postaci elementów powierzchniowych które można przekonwertować do postaci obiektu bryłowego podlegającego swobodnej edycji.

6

Obróbka addytywna (additive manufacturing)

SolidEdge obróbka przyrostowa

Solid Edge 2020 wspiera nie tylko modelowanie prototypów, ale także ich wytwarzanie za pomącą drukarek 3D oraz obróbki addytywnej. System pozwala na zapisywanie plików w formacie .3MF, który w porównaniu do pliku .STL zawiera więcej informacji potrzebnych do zapewnienia wydajnego i dokładnego druku 3D. Użytkownicy, którzy nie posiadają własnych drukarek 3D, mogą skorzystać z zaimplementowanej platformy usług druku 3D, gzie w intuicyjny sposób mogą zlecić wykonacie wydruku zaprojektowanego detalu.

7

Dokumentacja projektu w programie Solid Edge

SolidEdge dokumentacja projektu

W Solid Edge zaprojektowane urządzenie może być dokumentowane wieloma metodami. Podstawowym wariantem dokumentacji modeli 3D są automatycznie generowane rysunki 2D przedstawiające główne widoki 2D i 3D, przekroje, wyrwania, widoki pomocnicze i szczegółowe. Wszelkie zmiany dokonywane w geometrii modeli 3D są natychmiastowo odzwierciedlane w dokumentacji 2D. Rysunki mogą być wykonywane w wielu wariantach (konstrukcyjny, technologiczny, złożeniowy itp.) .

Widoki rysunkowe zawierają automatycznie wprowadzone wymiary i adnotacje zgodne ze światowymi standardami, m.in. ISO, ANSI czy DIN. Tworzenie dokumentacji technologicznej, poza umieszczaniem geometrii i niezbędnych adnotacji), obejmuje automatyczne wstawianie tabel reprezentujących kolejność gięć elementów blaszanych lub położenia i wymiary otworów. Arkusze rysunkowe, na których umieszczono widoki kompletnych złożeń (w stanie złożonym lub rozstrzelonym), mogą zawierać listy materiałowe (BOM) w dowolnym formacie, uwzględniające nie tylko numery i liczbę elementów, ale również ich masę, długości profili ramowych oraz rur, wymiary rozwinięć elementów blaszanych czy np. masę spoin konstrukcji spawanych.

Istotnym elementem środowiska Draft (Rysunek) jest przedstawianie zaprojektowanych wiązek przewodów elektrycznych w postaci Paneli montażowych (NailBoards) zawierających widok geometrii wiązki w stanie „rozwiniętym” oraz tabele przyłączy i kompletne wykazy zastosowanych przewodów i kabli. Ponadto system Solid Edge spełnia normę ASME Y14.41 w zakresie wprowadzania adnotacji PMI (Product Manufacturing Information). Oznacza to, że informacje dotyczące geometrii, wymiarów i technologii wytwarzania projektowanych wyrobów mogą być wprowadzane nie tylko na rysunkach, ale również bezpośrednio na modelach 3D i dalej wykorzystywane w procesie wymiany danych z klientem lub kooperantem (poprzez dokumenty PDF 3D, JT lub PCF).

8

Interaktywna dokumentacja techniczna (Solid Edge Technical Publications)

SolidEdge technical publications

Rozwiązania Solid Edge Technical Publications: Illustrations i 3D Publishing umożliwiają szybkie tworzenie czytelnych, interaktywnych instrukcji (de)montażowych, obsługowych i produkcyjnych. Dzięki tym narzędziom możliwe jest generowanie pełnych stron katalogowych instrukcji jak również zbioru ilustracji technicznych. Oprogramowanie, oprócz interaktywnych obrazów modeli (na bazie zaimportowanej geometrii), umożliwia również tworzenie i konfigurowanie list części powiązanych bezpośrednio z modelem. Opracowane projekty można publikować w formie materiałów drukowanych, plików PDF/3D PDF, czy też HTML5 i przeglądać je za pomocą przeglądarki bez konieczności generowania dodatkowych plików.

9

Analizy i obliczenia w programie do projektowania Solid Edge

SolidEdge analizy i obliczenia

System Solid Edge oferuje szeroką gamę narzędzi do przeprowadzania analiz, symulacji i wykonywania obliczeń. Modele pojedynczych elementów mogą być analizowane z punktu widzenia estetyki czy funkcjonalności (analiza ciągłości powierzchni), jak również pod kątem technologii wytwarzania (analiza pochyleń, promieni itp.)

W trakcie budowy modelu złożenia, projektant może m.in. zasymulować ruch komponentów i przeanalizować kinematykę urządzenia oraz zbadać ewentualne kolizje.

Ostateczną weryfikację cyfrowych prototypów pojedynczych wyrobów i kompletnych urządzeń wykonuje się w specjalizowanych środowiskach do przeprowadzania analiz metodą elementów skończonych (MES), gdzie uzyskuje się informacje dotyczące wytrzymałości elementów (m.in. naprężenia, odkształcenia, siły krytyczne powodujące wyboczenie), częstotliwości drgań własnych (analizy modalne) oraz rozkładu temperatur (analizy termiczne) i ich wpływu na wytrzymałość (analizy złożone).

10

Floefd analizy przepływów (Integrated Flow Analysis)

SolidEdge analizy przepływów

FloEFD to jedyne narzędzie do analizy dynamiki (CFD), które jest w pełni zintegrowane z interfejsem Solid Edge. Intuicyjne narzędzia umożliwiają inżynierom na natychmiastowe przygotowanie i przeprowadzenie analizy modelu CAD przy użyciu natywnych plików Solid Edge, bez potrzeby translacji czy tworzenia obiektu czynnika. Unikalny solwer pozwala na szybkie uzyskanie dokładnych wyników nawet w przypadku bardzo złożonych geometrii.
Więcej o FloEFD (Solid Edge Flow Simulation): kliknij link.

11

Wizualizacje i animacje

SolidEdge wizualizacje i animacje

Integracja specjalizowanego środowiska ERA (Explode-Render-Animate) ze światowej klasy rozwiązaniem do renderingu KeyShot® pozwala na tworzenie fotorealistycznych wizualizacji, prezentujących działanie projektowanych urządzeń oraz ich proces montażu (animacje widoków rozstrzelonych). Wizualizacje mogą być generowane w postaci zdjęć, jak i filmów. Szybkość generowania i jakość uzyskiwanych materiałów w połączeniu z łatwą obsługą z poziomu Solid Edge, gwarantuje firmie stworzenie atrakcyjnej oferty w ramach procesu projektowego i tym samym możliwie najszybsze wprowadzenie na wyrobu na rynek.

12

Biblioteki elementów standardowych

SolidEdge biblioteki części standardowych

Dostępność obszernych bibliotek elementów znormalizowanych zgodnych z najważniejszymi światowymi normami znacznie przyspiesza proces projektowania.

Standardowe elementy, takie jak śruby, łożyska, profile, rury czy armatura nie wymagają modelowania, bowiem wstawiane są i pozycjonowane w złożeniu jako gotowe obiekty. Użytkownicy Solid Edge ST mogą korzystać z wbudowanych bibliotek Standard Parts lub pobierać modele zgodne z Solid Edge z internetowych zasobów firm zewnętrznych (m.in. FCPK, CADENAS, TraceParts).

13

Moduły specjalizowane

SolidEdge moduly specjalizowane

Moduły specjalizowane zapewniają użytkownikom Solid Edge najwyższy stopień automatyzacji projektowania i opracowywania dokumentacji dla specyficznych typów konstrukcji i urządzeń.

Do modułów tych zaliczane są: XpresRoute (projektowanie przewodów elastycznych, rur i rurociągów), Wire Harnes Design (projektowanie wiązek elektrycznych) czy Mold Tooling (wydajne i szybkie projektowanie kompletnych form wtryskowych i tłoczników). Inne moduły to: Electrode Design (projektowanie elektrod do elektrodrążenia) i WebPublisher (tworzenie stron internetowych dotyczących produktu z poziomu Solid Edge).

14

Zarządzanie dokumentacją - wbudowany system PDM

SolidEdge PDM

Wszystkie konfiguracje funkcjonalne Solid Edge umożliwiają użytkownikowi wydajne i skuteczne zarządzanie stworzoną dokumentacją projektową, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wbudowany w Solid Edge system PDM oferuje najważniejsze funkcje charakterystyczne dla zewnętrznych rozwiązań PDM i jest przy tym całkowicie bezpłatny.

Do poprawnego działania nie jest konieczna baza danych czy serwer plików, a konfiguracja systemu jest błyskawiczna i nie wymaga długotrwałego wdrożenia.

Zarządzane dane mogą być przechowywane na dyskach lokalnych lub w lokalizacjach współdzielonych (sieć lokalna lub rozwiązania chmurowe). Najważniejsze funkcje wbudowanego systemu PDM to zautomatyzowany system nazewnictwa plików i ochrona przed duplikatami, mechanizmy Check-In/Check-Out, błyskawiczne wyszukiwanie prawidłowych wersji plików projektowych, analiza wpływu (sprawdzanie innych złożeń i rysunków pod kątem wykorzystania modelu) oraz zarządzanie cyklem życia produktu (m.in. kontrola dostępu do pliku i jego migracja do określonych lokalizacji oparta na statusie pliku). Ponadto system umożliwia użytkownikom tworzenie zadań zmian inżynierskich (ECR, ECO) oraz udziału w dyskusji projektowej poprzez wykorzystanie innowacyjnego formatu PCF (Package Collaboration File).

15

Wymiana danych - program Solid Edge

SolidEdge wymiana danych

Solid Edge oferuje pełne wsparcie w zakresie wymiany danych, zarówno z punktu widzenia pracy z plikami pochodzącymi z innych systemów CAD, wymiany danych z maszynami, jak również udostępniania gotowych projektów klientom i kooperantom.

Kompletny zestaw translatorów umożliwia bezpośrednie wykorzystanie danych pochodzących z takich systemów, jak AutoCAD, Inventor, SolidWorks, NX czy CATIA. Dzięki najwyższej klasy rozwiązaniom do translacji plików możliwe jest również bezproblemowe i bezpośrednie przesyłanie informacji o geometrii wyrobu do maszyn wytwarzających, takich jak maszyny do cięcia, gięcia blach i rur lub drukarek 3D.

Obsługa formatów JT, PCF i PDF 3D z uwzględnieniem adnotacji PMI zapewnia z kolei swobodną, a zarazem skuteczną wymianę informacji o projekcie z klientem lub kontrahentem.

1

Solid Edge 2021 - Modelowanie części

solidedge 2021 modelowanie części

Całkowicie nowe możliwości modelowania swobodnego (Subdivision modeling) spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, którzy mogą teraz szybko i łatwo nadać swoim wyrobom w zasadzie dowolny kształt. Poza tym, polecenia do tworzenia krzywych stożkowych rozbudowują paletę narzędzi dla modelowania analitycznego (bryłowo-powierzchniowego). Naklejki – czyli kolejne realistyczne możliwości zarządzania interakcją wizualną projektowanego wyrobu – dodatkowo ożywią projektowany wyrób.

 

2

Solid Edge 2021 - Projektowanie elementów z blach

solidedge 2021 blachy

Jednoczesne tworzenie zagięć z różnych krawędzi wraz z wieloma opcjami ich wzajemnego docinania to ogromne przyspieszenie pracy z elementami blachowymi. Usuwanie zbędnych podcięć w rozwinięciach  oznacza kolejny poważny krok w stronę maksymalnego uwzględnienia różnych aspektów wytwarzania w procesie projektowym. Arkusz budowany na różnych zarysach (także wielu wewnętrznych) oraz błyskawiczne przejścia pomiędzy modelem pełnym, uproszczonym i rozwiniętym, to zaledwie kilka z wielu nowych ułatwień pracy z elementami blaszanymi. Artykuł na temat modelowania elementów blaszanych w Solid Edge 2021.

3

Solid Edge 2021 - Budowanie złożeń

solidedge 2021 budowanie złożeń

Radykalnie wzmocnienie rozwiązań dedykowanych dla dużych złożeń – już nie ma potrzeby uaktywnienia komponentów dla przeprowadzenia pomiarów, nadawania relacji, ustawienia widoków itd. Oznacza to ogromne odciążenie środowiska pracy oraz skrócenie czasu realizacji zadań projektowych. Import złożeń w przełomowym wydaniu – zaimportuj całość do zaledwie jednego pliku złożenia bez konieczności zapisywania na dysku każdego z obiektów składowych. Tak uzyskane komponenty wewnętrzne doskonale sprawdzą się podczas nadawania relacji, sprawdzania kolizji czy tworzenia dokumentacji 2D. Podczas kopiowania składników z jednego złożenia do drugiego można skorzystać z wiedzy systemu na temat zastosowanych tam relacji montażowych i szybko oraz elastycznie zastosować je podczas wklejania obiektów do projektu docelowego. Artykuł na temat środowiska tworzenia złożeń w Solid Edge 2021.

4

Solid Edge 2021 - Dokumentacja płaska i szkicownik

solidedge 2021 dokumentacja płaska i szkicownik

Nowe możliwości tworzenia list przycięć dla profili konstrukcji ramowej (m.in. kąty zacięć mierzone w 2 płaszczyznach),  numerowanie zaślepek oraz dokładne przedstawianie wpuszczania profili to zaledwie kilka wybranych funkcjonalności, które zostały dobrze odebrane przez użytkowników. Poważne przyspieszenie importu i otwierania dużych dokumentów 2D – w porównaniu z poprzednią generacją, praca w Solid Edge 2021 oznacza średnio 70% redukcji dotychczasowego czasu trwania poszczególnych zadań. Szkicownik może zawierać linki do metadanych (numery, tytuły, rewizje, komentarze), co ożywia dokumentacje w procesie zarządzania jej zmianą.

5

Solid Edge 2021 - Środowiska specjalizowane - konstrukcje ramowe

solidedge 2021 Środowiska specjalizowane – konstrukcje ramowe

Wiele sposobów zaślepiania profili konstrukcji ramowych, nadawanie uskoków / odstępów dla uwzględnienia spawu, rozszerzenie możliwości ukosowania profili oraz ich wzajemnego przycinania się – te i sporo dodatkowych narzędzi możesz teraz znaleźć w Solid Edge 2021.

6

Solid Edge 2021 - Środowiska specjalizowane – optymalizacja rozkładu rozwiniętych blach na arkuszach produkcyjnych

solidedge-2021-2d-nesting

2D NESTING z portfolio Solid Edge 2021 posiada m.in. następujące nowe cechy: pobieranie modeli rozwiniętych blach bezpośrednio ze złożeń projektów (wraz z licznością poszczególnych komponentów), rozpoznawanie i sortowanie modeli blach na podstawie kryteriów, jak np. materiał i grubość blachy, a także zwielokrotnienie zadania i ogólne szacowanie kosztów materiałowych. Artykuł na temat nestingu – optymalizacji ułożenia elementów blaszanych na arkuszach produkcyjnych w Solid Edge 2D Nesting 2021.

7

Solid Edge 2021 - Zaawansowana wizualizacja- KeyShot

solidedge 2021 wizualizacja w keyshot

Nowe materiały, efekty puszystości, porowatości, przezroczystości i inne -wszystko to, będąc na wyciągnięcie ręki użytkowników Solid Edge 2021 sprawa, że przedstawienie projektu CAD w foto-realistycznym ujęciu, jakże istotnym dla klienta docelowego, jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

8

Inne nowości

solidedge 2021 integracja z cadenas

Kolejne znaczące nowości, to integracja z portalem CADENAS 3D.find.it, nowe rozwiązania dla zarządzania dokumentacją PDM, komunikacja inżynierska MBD, kolejne narzędzia dla inżynierii odwrotnej i wiele innych.

Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu Solid Edge 2021

System operacyjny* Windows 10 Enterprise lub Professional (tylko 64-bit) wersja 1809 lub wyższa
Procesor Procesor 64-bit
RAM 16 GB dla użytkowników komercyjnych i 8 GB dla użytkowników akademickich
Pamięć wirtualna (plik stronicowania) Wartości określane automatycznie
Karta graficzna*** Rozdzielczość 1920 x 1080 i 16-bitowa głębia kolorów
Wolne miejsce na dysku 8,5 GB lub pojemność dysku wymagana dla instalacji
Inne Internet Explorer 11, Microsoft Office Professional 2016 lub Microsoft Office 365 Business

Rekomendowana konfiguracja sprzętowa dla systemu Solid Edge 2021

System operacyjny* Windows 10 Enterprise lub Professional (tylko 64-bit) wersja 1809 lub wyższa
Procesor** Procesor 64-bit
RAM 32 GB lub więcej
Pamięć wirtualna (plik stronicowania) min. 2 x RAM (wartość początkowa i końcowa identyczne)
Karta graficzna*** Certyfikowana karta NVidia Quadro ew. AMD ATI Fire Pro* oraz 32 lub 24-bitowa głębia kolorów
Wolne miejsce na dysku 8,5 GB lub pojemność dysku wymagana dla instalacji
Inne: Internet Explorer 11, Microsoft Office Professional 2016 lub Microsoft Office 365 Business

UWAGI:

  • Systemy operacyjne Windows Home oraz Windows RT nie są wspierane!
  • Systemy operacyjne Windows XP i Windows Vista nie są wystarczające do instalacji Solid Edge 2020 i 2021
  • Ponieważ Microsoft zaprzestał wspierania systemów Windows 7 oraz Windows 8.1, Solid Edge nie jest na nich certyfikowany. Nie zalecamy instalacji Solid Edge na tych systemach operacyjnych.
  • Solid Edge 2021 jest tylko w wersji 64-bit i wymaga systemu operacyjnego 64-bit.
  • Solid Edge 2019 był ostatnią wersją wspieraną pod Windows 7, Windows 8.1.
  • Solid Edge 2021 jest certyfikowany na urządzenia Microsoft Surface Pro 3, Microsoft Surface Pro 4 oraz Microsoft Surface Book. Do obsługi rysowania z wykorzystaniem rysika (polecenie Rysuj) wymagany jest Windows 10 Anniversary Edition 1607.* Firma Microsoft zakończyła wsparcie dla systemów Windows 7 oraz Windows 8.1 i w przypadku wystąpienia problemów specyficznych dla tych systemów nie możemy zagwarantować wprowadzenia poprawek, wymagających wsparcia od Microsoft.** Procesor musi obsługiwać technologię SSE2 lub wyższą jej wersję. Program nie zainstaluje się na komputerach z procesorami Intel Itanium. W przypadku wykonywania obliczeń wytrzymałościowych i wizualizacji z wykorzystaniem KeyShot zalecany jest możliwie najszybszy procesor wielordzeniowy.*** Informacje na temat certyfikowanych kart graficznych i ich sterowników oraz o wymaganiach sprzętowych Solid Edge wobec systemu operacyjnego i innego oprogramowania można znaleźć na: http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/support/gtac/certifications.shtml

Solid Edge dostępny w formie miesięcznej subskrypcji licencji

SolidEdge obróbka przyrostowa

Jeśli szukasz wysokiej jakości oprogramowania CAD 3D, a jednorazowa inwestycja w zakup licencji jest nieopłacalna, mamy dla Ciebie atrakcyjną propozycję.

Solid Edge jest obecnie dostępny w ramach miesięcznej subskrypcji co oznacza, że można korzystać z danego pakietu oprogramowania bez konieczności zakupu pełnej licencji.

Miesięczna opłata za korzystanie z licencji (subskrypcja) obejmuje również wsparcie techniczne partnera, u którego zakupiono subskrypcję.

Użytkownik, decydując się na skorzystanie z subskrypcji, może używać wybranego pakietu Solid Edge opłacając licencję każdego miesiąca podobnie jak abonament telefoniczny.

Zamów Solid Edge(miesięczna subskrypcja)

Solid Edge: do pobrania

SolidEdge obliczenia mes

Zapytaj o Solid Edge 2021

    Lista nadchodzących szkoleń Solid Edge

    Znaleziono 35 szkoleń