Certyfikat zaprzestania korzystania z licencji

Zmiana numeru CID – pozyskanie nowej licencji.

W przypadku formatowania dysku, reinstalacji/zmiany systemu operacyjnego, zmiany komputera lub wykonania innego działania, które spowodowało zmianę numeru CID (niezgodny z posiadaną licencją), wymagane jest pozyskanie nowej licencji.

W celu pozyskania nowej licencji proszę pobrać i wypełnić e-formularz zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Formularz zawiera interaktywne podpowiedzi, które pojawiają się po zatrzymaniu myszki na polach do edycji.

Kliknięcie przycisku pomocy powoduje wyświetlenie przykładowego pliku z podkreślonymi na czerwono informacjami właściwymi dla danego pola.

Kliknięcie przycisków SE, NX, WD powoduje pobranie generatora dla odpowiedniego programu:

  • SE – generator CID dla Solid Edge
  • NX – generator CID / MAC dla NX’a
  • WD – generator woluminu dysku

Uwaga! W celu prawidłowej obsługi e-formularza konieczne jest użycie Acrobat Reader 7.0 lub wersji późniejszych.
Pobierz najnowszą wersję Adobe Reader »»

Wypełniony formularz należy zapisać, wydrukować podpisać i opieczętować.

Wersję elektroniczną oraz skan dokumentu z podpisem i pieczęcią firmową należy przesłać na adres email:
cod@gmsystem.pl

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt z działem technicznym.