Certyfikat zaprzestania korzystania z licencji

Zmiana numeru identyfikacyjnego CID/MAC, CID2, WD – pozyskanie nowej licencji.

W przypadku formatowania dysku, reinstalacji/zmiany systemu operacyjnego, zmiany komputera lub wykonania innego działania, które spowodowało zmianę numeru CID/CAID2/MAC (niezgodny z posiadaną licencją), wymagane jest pozyskanie nowej licencji.

W celu pozyskania nowej licencji proszę pobrać i wypełnić e-formularz zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Formularz zawiera interaktywne podpowiedzi, które pojawiają się po zatrzymaniu myszki na polach do edycji.

Kliknięcie przycisku Pomoc powoduje wyświetlenie przykładowego pliku z podkreślonymi na czerwono informacjami właściwymi dla danego pola.

Kliknięcie przycisków CID/MAC, CID2, WD powoduje pobranie odpowiedniego generatora numeru identyfikacyjnego:

  • CID/MAC – generator numerów CID dla licencji pływających Solid Edge 2020 oraz NX, numer MAC dla produktów NX przypisanych do stanowiska
  • CID2 – generator numeru CID2 dla licencji przypisanych do stanowiska Solid Edge (Node-Locked)
  • WD – generator numeru woluminu dysku dla licencji przypisanych do stanowiska (Solid Edge ST3 i wcześniejsze)

Uwaga! W celu prawidłowej obsługi e-formularza konieczne jest użycie Acrobat Reader 7.0 lub wersji późniejszych.
Pobierz najnowszą wersję Adobe Reader »»

Wypełniony formularz należy zapisać, wydrukować podpisać i opieczętować.

Wersję elektroniczną oraz skan dokumentu z podpisem i pieczęcią firmową należy przesłać na adres email:
cod@gmsystem.pl

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt z działem technicznym.