NX Mold Wizard

Projektowanie form wtryskowych

CO OFERUJE NX MOLD WIZARD?

Oprogramowanie NX Mold Wizard dostarcza najbardziej kompleksowe rozwiązanie do projektowania form wtryskowych i usprawnia cały proces powstawania formy, od projektu części, przez projekt narzędzia aż po wygenerowanie kodów na obrabiarkę sterowaną numerycznie.

NX pozwala wczytać pliki i geometrię wykonaną w dowolnym systemie CAD. Dzięki zaimplementowaniu technologii synchronicznej wprowadzanie zmian na modelach bez historii, jak i natywnych plikach NX, jest szybkie i bardzo intuicyjne. Dzięki wbudowanym narzędziom do deformacji, konstruktor może zmodyfikować modele wykazujące tendencję do paczenia.

NX MOLD WIZARD jest wysoce wydajnym narzędziem do projektowania form wtryskowych

Bogata biblioteka testów analiz umożliwia wykrycie miejsc problematycznych części na wczesnym etapie projektowania formy. Możliwe jest sprawdzenie wypraski pod kątem poprawności technologicznej. Można przeprowadzić analizy cienkościenności, wyświetlenie wartości pochyleń ścian czy sprawdzenie poprawności części pod kątem jej wytworzenia za pomocą wtrysku.

Ponadto NX Mold Wizard umożliwia sprawdzenie przylegania do siebie części formujących oraz wykrycie kolizji montażowych lub pojawiających się podczas pracy narzędzia.

NX automatyzuje i znacząco przyspiesza możliwość tworzenia linii podziału modelu na część stemplową i matrycową. Ścianki przypisanej do każdej z grup oznaczane są odpowiednimi kolorami. Powierzchnie zaślepiające tworzone są automatycznie.

NX Mold Wizard dostarcza rozbudowane biblioteki korpusów form wtryskowych, jak również normaliów oferowanych przez czołowych producentów.  W ich skład wchodzą wszystkie niezbędne elementy potrzebne do projektowania formy. Poza modelami wchodzącymi w skład budowy formy NX udostępnia biblioteki kanałów głównych oraz przewężek doprowadzających tworzywo. Konstruktor wyznacza tylko ścieżki, którymi tworzywo ma być doprowadzane bez pracochłonnego ich tworzenia. Projektowanie układu chłodzenia wymaga jedynie wskazania ścieżek, a program sam generuje odpowiednią geometrię.

Ułożenie ikon w module NX Mold Wizard jest tak przemyślane, aby prowadzić użytkownika przez kolejne etapy projektowania formy. Ponieważ system NX posiada zarówno funkcjonalności do projektowania, jak i wytwarzania, operator maszyn czy wtryskarki (technolog) może rozpocząć swoją pracę zanim projekt formy zostanie ostatecznie ukończony.

W skład pakietu NX Mold Wizard wchodzą także narzędzia wspomagające projektowania elektrod. Predefiniowane szablony dokumentacji płaskiej w znaczący sposób przyspieszają jej tworzenie. Analiza wtrysku tworzyw sztucznych w NX Mold Wizard korzysta z rozwiązań oferowanych przez oprogramowanie Moldex.

NX Mold Wizard oferuje najbardziej efektywne podejście, integrując jednocześnie złożone elementy technologii projektowania form wtryskowych w automatyczne sekwencje działań. Dzięki temu prace nad geometrią części czy tworzeniem powierzchni podziału oraz automatyzacja procesu aktualizacji danych stanowią potężną przewagę konkurencyjną. Udostępnia uporządkowaną procedurę postępowania, która bazuje na najlepszych praktykach stosowanych przez ekspertów, automatyzując specyficzne zadania konstrukcyjne i zapewniając dostęp do bibliotek elementów standardowych form wtryskowych i tłoczników

NX Mold Wizard – projektowanie form wtryskowych: broszury

Opis programu

CO OFERUJE NX MOLD WIZARD?

Oprogramowanie NX Mold Wizard dostarcza najbardziej kompleksowe rozwiązanie do projektowania form wtryskowych i usprawnia cały proces powstawania formy, od projektu części, przez projekt narzędzia aż po wygenerowanie kodów na obrabiarkę sterowaną numerycznie.

NX pozwala wczytać pliki i geometrię wykonaną w dowolnym systemie CAD. Dzięki zaimplementowaniu technologii synchronicznej wprowadzanie zmian na modelach bez historii, jak i natywnych plikach NX, jest szybkie i bardzo intuicyjne. Dzięki wbudowanym narzędziom do deformacji, konstruktor może zmodyfikować modele wykazujące tendencję do paczenia.

NX MOLD WIZARD jest wysoce wydajnym narzędziem do projektowania form wtryskowych

Bogata biblioteka testów analiz umożliwia wykrycie miejsc problematycznych części na wczesnym etapie projektowania formy. Możliwe jest sprawdzenie wypraski pod kątem poprawności technologicznej. Można przeprowadzić analizy cienkościenności, wyświetlenie wartości pochyleń ścian czy sprawdzenie poprawności części pod kątem jej wytworzenia za pomocą wtrysku.

Ponadto NX Mold Wizard umożliwia sprawdzenie przylegania do siebie części formujących oraz wykrycie kolizji montażowych lub pojawiających się podczas pracy narzędzia.

NX automatyzuje i znacząco przyspiesza możliwość tworzenia linii podziału modelu na część stemplową i matrycową. Ścianki przypisanej do każdej z grup oznaczane są odpowiednimi kolorami. Powierzchnie zaślepiające tworzone są automatycznie.

NX Mold Wizard dostarcza rozbudowane biblioteki korpusów form wtryskowych, jak również normaliów oferowanych przez czołowych producentów.  W ich skład wchodzą wszystkie niezbędne elementy potrzebne do projektowania formy. Poza modelami wchodzącymi w skład budowy formy NX udostępnia biblioteki kanałów głównych oraz przewężek doprowadzających tworzywo. Konstruktor wyznacza tylko ścieżki, którymi tworzywo ma być doprowadzane bez pracochłonnego ich tworzenia. Projektowanie układu chłodzenia wymaga jedynie wskazania ścieżek, a program sam generuje odpowiednią geometrię.

Ułożenie ikon w module NX Mold Wizard jest tak przemyślane, aby prowadzić użytkownika przez kolejne etapy projektowania formy. Ponieważ system NX posiada zarówno funkcjonalności do projektowania, jak i wytwarzania, operator maszyn czy wtryskarki (technolog) może rozpocząć swoją pracę zanim projekt formy zostanie ostatecznie ukończony.

W skład pakietu NX Mold Wizard wchodzą także narzędzia wspomagające projektowania elektrod. Predefiniowane szablony dokumentacji płaskiej w znaczący sposób przyspieszają jej tworzenie. Analiza wtrysku tworzyw sztucznych w NX Mold Wizard korzysta z rozwiązań oferowanych przez oprogramowanie Moldex.

NX Mold Wizard oferuje najbardziej efektywne podejście, integrując jednocześnie złożone elementy technologii projektowania form wtryskowych w automatyczne sekwencje działań. Dzięki temu prace nad geometrią części czy tworzeniem powierzchni podziału oraz automatyzacja procesu aktualizacji danych stanowią potężną przewagę konkurencyjną. Udostępnia uporządkowaną procedurę postępowania, która bazuje na najlepszych praktykach stosowanych przez ekspertów, automatyzując specyficzne zadania konstrukcyjne i zapewniając dostęp do bibliotek elementów standardowych form wtryskowych i tłoczników

Do pobrania

NX Mold Wizard – projektowanie form wtryskowych: broszury

Więcej informacji na temat NX