Usługi Informatyczne

Grupa usług informatycznych stanowi najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź oferty usługowej GM System.

1. Usługi wdrożeniowe systemów PDM i PLM
(Product Data Management / Product Life Management)

Systemy PDM mają za zadanie zapewnienie bezpiecznej i wolnej od błędów pracy wielu konstruktorów w środowisku produkcyjnym.
Integracja rozwiązania PDM z systemem CAD (Solid Edge) umożliwia wyeliminowanie problemów wynikających z pracy współbieżnej, takich jak: trudności w identyfikacji prawidłowej wersji (rewizji) danych, wprowadzanie modyfikacji przez nieuprawnione osoby czy utrata danych wynikająca z braku tworzenia kopii zapasowych.

PDM wbudowany w Solid Edge oraz Teamcenter (PLM) to dwa rozwiązania które oferujemy w zależności od potrzeb Klienta.

Proces wdrożenia ww. systemów obejmuje:

  • analizę przedwdrożeniową – działania polegające na analizie specyfiki przedsiębiorstwa i opracowaniu optymalnej konfiguracji wdrażanego systemu,
  • instalację i konfigurację oprogramowania – czynności związane z instalacją oprogramowania systemu PDM oraz jego konfiguracją zgodnie z dokumentacją powstałą na etapie analizy przedwdrożeniowej,
  • opiekę nad systemami po ich wdrożeniu – usługi świadczone w celu utrzymania wdrożonych przez nas systemów PDM.
gmsystem-teamcenter

2. Oprogramowanie tworzone według indywidualnych zapotrzebowań

Fazy projektowania i implementowania tworzonego przez nas oprogramowania przebiegają iteracyjnie. Pozwala to Klientowi brać czynny udział w każdym etapie budowania systemu – tylko wtedy możliwe jest elastyczne dopasowanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb biznesowych Klienta.

Często na rynku brakuje rozwiązań softwarowych, które byłyby w stanie sprostać indywidualnym wymaganiom Klienta.
W odpowiedzi na tę lukę proponujemy stworzenie oprogramowania szytego na miarę, szczególnie w zakresie:

  • realizacji i wspierania procesów biznesowych (np. systemy zgłoszeń serwisowych, zarządzania projektami),
  • możliwości rozbudowania istniejących systemów (pluginy, dodatkowe moduły),
  • integracji z innymi systemami informacyjnymi,
  • automatyzacji często wykonywanych czynności (tzw. makra),
  • personalizacji narzędzi (kalkulatory, przekształcenia danych).

Stworzone przez nas oprogramowanie wspieramy również po jego uruchomieniu w środowisku produkcyjnym. Monitorujemy wykorzystanie jego funkcjonalności oraz poziom zadowolenia ze stosowania naszych rozwiązań. W oparciu o dane z monitorowania pracy systemów wskazujemy miejsca możliwych ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Technologia wykonania nie jest dla nas barierą.

3. Utrzymanie systemów informatycznych

Ciągłość działania systemów informatycznych jest jednym z krytycznych wymagań naszych Klientów.

Wspieranie w pełnym zakresie procesów będących składowymi Service Support oraz Service Delivery wg ITIL jest częścią oferowanej przez nas usługi utrzymania systemów informatycznych.

Więcej informacji na temat usług informatycznych