1

Microsoft Sharepoint

Opis:

Program Microsoft SharePoint jest platformą, na której można budować różnego rodzaju rozwiązania odwzorowujące procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. Każda firma potrzebuje zbierać różnego rodzaju informacje, następnie je przetworzyć (najlepiej w sposób maksymalnie zautomatyzowany), by na końcu osiągnąć zamierzony cel. Microsoft SharePoint dostępny jest na rynku od 2001 roku i przez wszystkie te lata jest wciąż udoskonalany.

Przykładowe zastosowania:

zarządzanie obiegiem dokumentacji

jest to przede wszystkim platforma do zarządzania obiegiem dokumentów. Odpowiednio zaplanowany i odwzorowany proces znacznie ułatwia dodawanie opisów i opinii do dokumentu.

portal serwisowy

jak zbudować prosty w obsłudze portal do przyjmowania zgłoszeń serwisowych i reklamacyjnych? SherePoint jest idealną platformą do stworzenia takiego rozwiązania. Możliwość dostosowania formularzy, działający w tle workflow informujący na bieżąco zarówno klienta, jak i serwisantów o podjętych decyzjach, zmianach statusów, to aplikacja obsługująca w 100% cały proces.

wnioski urlopowe

wnioski o urlop to nie tylko podpis przełożonego. To przede wszystkim proces zbierania decyzji, choćby osoby zastępującej, dostarczenia informacji do kadr. Proces ten można w pełni zautomatyzować i usprawnić.

Wymagania:

Na stacji roboczej wymagane jest jedynie posiadanie przeglądarki internetowej, np. Microsoft Edge lub Internet Explorer. Po stronie serwera wymagany jest system operacyjny Windows Server w wersji 2012 R2 lub nowszej oraz prawidłowo wdrożona i działająca usługa katalogowa Active Directory. Do przechowywania danych wymagany jest serwer bazodanowy Microsoft SQL w wersji co najmniej 2014.

2

Microsoft Project

Opis:

Enterprise Project Management to skalowalne rozwiązanie do zarządzania projektami. Wiele osób kojarzy aplikację Microsoft Project jedynie jako narzędzie do tworzenia harmonogramów. Ale daje ono znacznie więcej, przede wszystkim pozwala kontrolować postępy projektu, analizować ryzyko oraz daje szeroki pogląd sytuacji dla managerów, którzy muszą podejmować szybkie i trafne decyzje, aby projekt mógł być prawidłowo realizowany.

Scenariusze rozwiązań:

małe firmy

dla jedno- lub kilkuosobowej firmy, wystarczy najprostsze rozwiązanie, czyli zakup pojedynczej aplikacji klienckiej Microsoft Project Standard. W takim rozwiązaniu, zbieranie informacji od osób realizujących projekt (tzw. feedback) jest znacznie utrudnione.

średnie firmy

dla wieloosobowej firmy, potrzebny będzie zakup aplikacji klienckiej Microsoft Project Professional oraz wdrożenie platformy Microsoft SharePoint. W takim rozwiązaniu, zbieranie informacji od osób realizujących projekt (tzw. feedback) odbywa się za pomocą witryny webowej SharePoint, do obsługi której wystarczy dowolna przeglądarka internetowa.

duże firmy

dla dużych firm, konieczne jest wdrożenie oparte o Microsoft Project Server. To rozwiązanie służy do zarządzania sporą ilością projektów i zasobów. Z powodzeniem może być zastosowane nawet w korporacjach.

Wymagania:

Do pracy na stacji klienckiej wymagane jest jedynie posiadanie przeglądarki internetowej i/lub aplikacji Microsoft Project. Do wdrożenia środowiska Project Server wymagany jest system operacyjny Windows Server w wersji 2012 R2 lub nowszej oraz prawidłowo wdrożona i działająca usługa katalogowa Active Directory.

3

Usługi wdrożeniowe systemów PDM i PLM (Product Data Management / Product Life Management)

Systemy PDM mają za zadanie zapewnienie bezpiecznej i wolnej od błędów pracy wielu konstruktorów w środowisku produkcyjnym.

Integracja rozwiązania PDM z systemem CAD (Solid Edge) umożliwia wyeliminowanie problemów wynikających z pracy współbieżnej, takich jak: trudności w identyfikacji prawidłowej wersji (rewizji) danych, wprowadzanie modyfikacji przez nieuprawnione osoby czy utrata danych wynikająca z braku tworzenia kopii zapasowych.

PDM wbudowany w Solid Edge oraz Teamcenter (PLM)

to dwa rozwiązania które oferujemy w zależności od potrzeb Klienta.

Proces wdrożenia ww. systemów obejmuje:

analizę przedwdrożeniową

działania polegające na analizie specyfiki przedsiębiorstwa i opracowaniu optymalnej konfiguracji wdrażanego systemu,

instalację i konfigurację oprogramowania

czynności związane z instalacją oprogramowania systemu PDM oraz jego konfiguracją zgodnie z dokumentacją powstałą na etapie analizy przedwdrożeniowej,

opiekę nad systemami po ich wdrożeniu

usługi świadczone w celu utrzymania wdrożonych przez nas systemów PDM.

4

Utrzymanie systemów informatycznych

Ciągłość działania systemów informatycznych

jest jednym z krytycznych wymagań naszych Klientów.

Wspieranie w pełnym zakresie procesów będących składowymi

Service Support oraz Service Delivery wg ITIL jest częścią oferowanej przez nas usługi utrzymania systemów informatycznych.