1

Usługi wdrożeniowe systemów PDM i PLM (Product Data Management / Product Life Management)

Systemy PDM mają za zadanie zapewnienie bezpiecznej i wolnej od błędów pracy wielu konstruktorów w środowisku produkcyjnym.

Integracja rozwiązania PDM z systemem CAD (Solid Edge) umożliwia wyeliminowanie problemów wynikających z pracy współbieżnej, takich jak: trudności w identyfikacji prawidłowej wersji (rewizji) danych, wprowadzanie modyfikacji przez nieuprawnione osoby czy utrata danych wynikająca z braku tworzenia kopii zapasowych.

PDM wbudowany w Solid Edge oraz Teamcenter (PLM)

to dwa rozwiązania które oferujemy w zależności od potrzeb Klienta.

Proces wdrożenia ww. systemów obejmuje:

analizę przedwdrożeniową

działania polegające na analizie specyfiki przedsiębiorstwa i opracowaniu optymalnej konfiguracji wdrażanego systemu,

instalację i konfigurację oprogramowania

czynności związane z instalacją oprogramowania systemu PDM oraz jego konfiguracją zgodnie z dokumentacją powstałą na etapie analizy przedwdrożeniowej,

opiekę nad systemami po ich wdrożeniu

usługi świadczone w celu utrzymania wdrożonych przez nas systemów PDM.