Biblioteka normaliów PARTsolutions zawiera obszerny zbiór modeli CAD 3D/2D części standardowych, opisanych normami międzynarodowymi i krajowymi (Polskie Normy - PN, ISO, ANSI, BS, CSN/STN, DIN, GOST, JIS, KS, NF, UNI) oraz znajdujących się w ofercie handlowej ponad 600 producentów na całym świecie.

Biblioteka PARTsolutions stanowi zaawansowane uzupełnienie programów CAD 3D oraz 2D, takich jak CATIA, NX, Pro/ENGINEER, Inventor, Solid Edge, Solid Works, AutoCAD i wielu innych.

Liczba firm w bazie danych nieustannie wzrasta, a ich oferta jest regularnie uzupełniana. Dzięki funkcjom aktualizacji on-line użytkownik programu PARTsolutions ma stały dostęp do pełnej oferty produktów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą producentów, których oferta znajduje się w zasobach oprogramowania PARTsolutions. Z pomocą naszej firmie można do nich dołączyć ( pełna lista producentów )

Oprogramowanie CADENAS PARTsolutions to największa na świecie biblioteka normaliów, która zawiera ogromny zbiór modeli CAD 3D/2D części standardowych, opisanych normami międzynarodowymi i krajowymi (Polskie Normy – PN, ISO, ANSI, BS, CSN / STN, DIN, GOST, JIS, KS, NF, UNI) oraz znajdujących się w ofercie handlowej ponad 500 producentów na całym świecie (m.in. ABB, AMF, BOSCH REXROTH, FAG, FCPK, FESTO, KSB, SKF, WAGO i wiele innych).

Broszura informacyjna zawiera następujące informacje:

 • co to jest biblioteka CADENAS,
 • do jakich systemów CAD można eksportować modele z tej biblioteki,
 • jakie normy spełniają modele z biblioteki CADENAS,
 • modele których producentów znajdują się w bibliotece,
 • dlaczego opłaca się wdrożyć oprogramowanie PARTSolutions.

Narzędzia dostępne w PARTsolutions

PARTsolutions jest wiodącym, inteligentnym systemem zarządzania częściami umożliwiającym wyszukiwanie i kontrolowanie części standardowych przez wszystkie działy przedsiębiorstwa.

Cały proces jest prosty i wydajny dzięki narzędziom dostępnym w PARTsolutions.

Podczas poszukiwania w zasobach PARTsolutions części określonego typu lub zastosowania można posłużyć się jednym z dostępnych systemów klasyfikacji, takich jak eClass lub ICS.
Pozwala na szybkie przejście do preferowanych katalogów producentów oraz najczęściej używanych zespołów lub pojedynczych części.
Wszystkie części standardowe przeglądane przez użytkownika są zapisywane w module “Historia”, dzięki czemu łatwo do nich wrócić.
pozwala na odnalezienie części standardowych, których nazwy lub opisy zawierają określone słowa kluczowe. Wyszukiwarka może penetrować pełne zasoby PARTsolutions lub wskazane katalogi.
Po wybraniu konkretnej części z katalogu, w oknie programu PARTsolutions mamy do dyspozycji:
 • model części 3D,
 • rysunki 2D przedstawiające oznaczenia parametrów części oraz jej szczegóły konstrukcyjne,
 • tablicę zmiennych, której poszczególne wiersze definiują dostępne warianty części,
 • zestawienie materiałowe, w którym wyświetlana jest lista komponentów w zależności od zespołów.

Korzyści wynikające z wdrożenia oprogramowania

Dla konstruktorów:

 • uzyskanie dostępu do modeli wyrobów (części i zespołów) znajdujących się w ofercie około 600 światowych producentów, jak również opisanych wieloma normami krajowymi oraz międzynarodowymi,
 • radykalne skrócenie czasu projektowania dzięki wykorzystaniu już zamodelowanych części, wprowadzanych do projektów w formacie dowolnego obecnego na rynku systemu CAD,
 • elastyczne konfigurowanie postaci konstrukcyjnej szukanych wyrobów,
 • łatwość prowadzenia geometrycznych wyszukiwań żądanych wyrobów, w obrębie kompletnych lub sprecyzowanych zasobów bazy danych PARTsolutions,
 • rozwiązanie problemów związanych z importem danych CAD 3D/2D, dotyczącym produktów standardowych i znormalizowanych,
 • zażegnanie konieczności własnoręcznego modelowania 3D/2D poszukiwanych wyrobów i części standardowych.

Dla działu zakupów:

 • prowadzenie bezbłędnego procesu składania zamówień, możliwe dzięki honorowaniu w posiadanym systemie CAD m.in. numerów handlowych produktów, których modele wykorzystano w procesie projektowania,
 • dokonywanie optymalnych decyzji dotyczących zakupu wybranych części, ich zamienników lub produktów podobnych do nich, możliwe dzięki integracji PARTsolutions z większością systemów ERP,
 • posiadanie stale aktywnej bazy danych, zawierającej geometrię i najważniejsze dane handlowe części i zespołów standardowych oraz znormalizowanych, regularnie stosowanych w firmie (zasoby oprogramowania PARTsolutions są wciąż powiększane oraz regularnie aktualizowane).

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, zadzwoń do nas lub napisz.

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl