NX (dawniej Unigraphics) to najbardziej zaawansowany z dostępnych na rynku systemów komputerowych integrujących w jednym środowisku potężne narzędzia wspomagające projektowanie (CAD), wytwarzanie (CAM) i symulacje inżynierskie (CAE).

Pełne i skuteczne wykorzystanie dostępnych w programie NX możliwości oraz wysoką wydajność pracy zapewnią specjalistyczne szkolenia oferowane przez firmę GM System.

Szkolenia NX prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów, którzy w dostępny sposób przedstawiają i wyjaśniają metodologię pracy w programie oraz tajniki jego poszczególnych funkcji.

Szkolenia pozwalają szybko rozpocząć wydajne wykorzystywanie systemu NX zarówno przez początkujących konstruktorów/technologów, jak i przez doświadczonych użytkowników innych programów.

Szkolenia prowadzone przez GM System obejmują swoim zakresem wszystkie obszary funkcjonalne systemu NX

  • Szkolenie NX CAD - Pakiet szkoleń obejmujący zagadnienia modelowania 3D (bryłowego i powierzchniowego) części i złożeń oraz tworzenia dokumentacji technicznej 2D.

  • Szkolenie NX CAM / CAM Express - Pakiet szkoleń obejmujący zagadnienia programowania różnorodnych obróbek frezarskich i tokarskich oraz wycinania drutowego.

  • Szkolenia NX CAE - Pakiet szkoleń obejmujący zagadnienia przygotowania i prowadzenia różnorodnych symulacji i analiz inżynierskich z wykorzystaniem modułów obliczeniowych NX.

  • Szkolenia Simcenter 3D - Pakiet szkoleń obejmujący zagadnienia przygotowania i prowadzenia różnorodnych symulacji i analiz inżynierskich z wykorzystaniem modułów obliczeniowych Simcenter 3D.

Kalendarium szkoleń NX CAx

Termin Tytuł szkolenia Typ Lokalizacja  
06.02.2017
3 dni *
9:00-16:00

Szkolenie NX CAM 3 Axis NX i CAM Express [CAM]

* Profil uczestnika: specjalizowane

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
09.02.2017
1 dzień *
9:00-16:00

Szkolenie NX CAM Toczenie NX i CAM Express [CAM]

* Profil uczestnika: specjalizowane

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
27.02.2017
5 dni *
9:00-16:00

Szkolenie NX CAD podstawy NX CAD [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
Termin Tytuł szkolenia Typ Lokalizacja  
16.01.2017
5 dni *
9:00-16:00

Szkolenie NX CAD podstawy NX CAD [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
20.03.2017
5 dni *
9:00-16:00

Szkolenie NX CAD podstawy NX CAD [CAD]

* Profil uczestnika: poziom I

Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
* Profile uczestników szkoleń NX

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z NX. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAx. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Szkolenie specjalizowane
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, o dobrej znajomości oprogramowania, lub które ukończyły szkolenie podstawowe NX i chcą poszerzyć wiedzę o wyspecjalizowane narzędzia oprogramowania NX.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Szkolenie specjalizowane/konsultacje

Gdzie szkolimy?

Wrocław

ul. Długosza 2-6
8 stanowisk

Bydgoszcz

ul. Bernardyńska 13
6 stanowisk

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Szkolenia odbywają się w godzinach 9.00 - 16.00. Przewidziane są co najmniej 2 przerwy po 10 min i jedna dłuższa przerwa do 45 min.

Szkolenie może zostać odwołane w ściśle określonych okolicznościach. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w razie wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia.

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §5, p.3

pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz inne pomoce wymagane charakterem wybranego szkolenia (tablice, flipchart, kamery, dodatkowe projektory i nagłośnienie, dodatkowe materiały piśmiennicze), materiały szkoleniowych dla każdego uczestnika, przeprowadzenie oceny szkolenia w postaci ankiety, wystawienie uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje, zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) oraz serwisu kawowego (dotyczy szkoleń w ośrodkach szkoleniowych GM System).

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §3, p.1

Szkolenia przeprowadzane są w ośrodkach szkoleniowych GM System:
-we Wrocławiu, ul. Długosza 2-6,
-w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13,
lub innej lokalizacji ustalonej z klientem.

Wrocław ul. Długosza 2-6 - zobacz na mapie
Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 - zobacz na mapie

Ze szkolenia można zrezygnować (nie ponosząc opłat) w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe postanowienia: Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, §5, p.2c.

Więcej informacji na temat szkoleń

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń, zadzwoń do nas lub napisz.

Zadzwoń do nas

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

Napisz do nas

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl