Mgr inż. Michał Sroka

Inżynier systemów CAD/CAE

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Pracę w GM System rozpoczął jako specjalista od systemów CAD w Solid Edge. Ze względu na zainteresowania tematyką CAE oraz ciekawe wyzwania z nią związanymi, obecnie pracuje jako inżynier aplikacyjny systemów Femap, Simcenter 3D, FLOEFD oraz Solid Edge Simulation w firmie GM System. Obszarem jego specjalizacji są analizy wytrzymałościowe statyczne oraz nieliniowe, a także analizy CFD.