Simcenter STAR CCM+

Simcenter STAR CCM+ to zaawansowane narzędzie do symulacji przeznaczone dla analityków i konstruktorów, którzy muszą szybko uzyskać wysokiej jakości dane wspierające podejmowanie decyzji dotyczących tworzenia produktów.

CO OFERUJE SIMCENTER STAR CCM+?

STAR CCM+ to nowoczesne środowisko opracowane dla działów R&D, które w swoich projektach badawczych chcą uwzględniać symulacje komputerowe obejmujące szeroki zakres powiązanych ze sobą wielu dyscyplin. STAR-CCM+ służy do numerycznej symulacji dynamiki płynów opartej o szeroką gamę modeli do symulacji, w tym CFD, obliczeniowej mechaniki stałej (CSM), elektromagnetyki, wymiany ciepła, przepływu wielofazowego, dynamiki cząstek, przepływu reakcji, elektrochemii, aeroakustyki i reologii. Jest on najlepszym w swojej klasie narzędziem do symulacji, które zapewnia najbardziej wszechstronny zestaw modeli fizycznych dla przemysłowego narzędzia do inżynierii komputerowej (CAE).

Atutem oprogramowania STAR CCM+ jest prowadzenie analiz wielodyscyplinarnych z jednego zintegrowanego interfejsu użytkownika, obsługującego geometrię, siatkę, warunki brzegowe, modele fizyki i wyniki symulacji. Prowadzenie badań w pełni sprzężony sposób w skonsolidowanym środowisku zwiększa dokładność wyników. Zintegrowany, multifizyczny charakter STAR-CCM + eliminuje potrzebę uczenia się i łączenia wielu narzędzi do symulacji komputerowej.

Cena programu STAR CCM+ zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

 

 

 

FUNKCJONALNOŚCI SIMCENTER STAR CCM+

Dynamika płynów

Możliwości obliczeniowe Numerycznej Mechaniki Płynów (CFD) w STAR-CCM+ dostarczają zestaw efektywnych i dokładnych modeli. Stwarza to solidne podstawy do rozwiązywania multidyscyplinarnych studiów i projektów:

 • Sprzężonych i rozdzielonych przepływów /energii obejmujących szeroki zakres zastosowań od przepływów poddźwiękowych do naddźwiękowych

 • Obliczenia dla stanu ustalonego i nieustalonego oparte o schemat jawny (explicit) lub niejawny (implicit) pozwalające na wybór odpowiedniego solwera do różnorodnych zagadnień.

 • Szeroki zakres modeli turbulencji od RANS do DES/LES pozwalających
  na uwzględnienie problemów o różnej skali.

 • Wbudowane materiały porowate, modele wentylatorów i wymienników ciepła dla wielodomenowych zastosowań.

 

.

 

simcenter star ccm
simcenter star ccm

Przepływy wielofazowe
Zagadnienia przepływów wielofazowych występuje niemal w każdej gałęzi przemyslu i obejmuje szeroki zakres zastosowań. STAR CCM+ oferuje:

 • Opis Eulerowski:
  • Wielofazowy Eulera (EMP): model podstawowy dla płynu, który może być uważany za ciągły , przenikający się i reagujący.
  • Mieszaniny wielofazowe: model lekki, szybszy niż EMP
   dla zastosowań takich jak generatory pary, bojlery, turbity parowe, itp.
  • Objętości Płynu (VOF): stosowane do śledzenia ruchu styku pomiędzy wzajemnie nieprzepuszczalnych płynów. Doskonale pasuje
   do hydromechaniki morskiej i aplikacji do symulacji zachowania obiektów na morzu.
  • Cienka warstwa płynu: idealny do modelowania cienkiej warstwy płynu na powierzchni. Zastosowania obejmują zanieczyszczenie pojazdu, oblodzenie, rozpylanie paliwa itp.
 • Opis Lagrange’a (Dynamika cząstek):
  • Wielofazowy Legrange’a: stosowany do studiowania przepływu z dużą ilością rozproszonych cząstek. Zastosowanie obejmuje: powlekanie natryskowe, erozję, powłoki aerozolowe itp.
  • Metoda Elementów Dyskretnych (DEM): stosowana do symulacji przepływu w którym kontakt cząstka-cząstka oraz kształt cząstek są obiektem zainteresowania lub analizy kolizji dużej ilości gęsto upakowanych cząstek.

 

 

Połączenie między płynem a ciałem stałym

STAR CCM+ oferuje zarówno objętości skończone (FV) na bazie numerycznej mechaniki płynów (CFD) oraz elementy skończone (FE) na bazie numerycznej mechaniki ciał stałych (CSM). Umożliwia to symulację zagadnień sprzężonych zawierających płyn-strukturę łącząc zagadnienia przepływu-termiki-naprężenia. CSM zaimplementowana w STAR CCM+ umożliwia:

 • Zastosowanie elementów bryłowych 3D liniowych i drugiego stopnia typu hexahedra, tetrehedra, wedge i pyramids.
 • Analizy statyczne, quasi-statyczne i dynamiczne zawierające nieliniowości geometryczne i złożone zespoły z kontaktami połączonymi i małymi poślizgami.
 • Symulacje z liniowymi sprężystymi materiałami, odkształceniami termicznymi
  i tłumieniem Rayleigha dla analiz dynamicznych.
 • Zastosowania obejmujące wymienniki ciepła, turbosprężarki, kolektory wylotowe, nuklearne pręty paliwowe, stenty (rurka wszczepiana do naczynia krwionośnego lub narządu rurowego), wentylatory, śruby okrętowe itp.

.

 

 

simcenter star ccm
simcenter star ccm

Przepływ ciepła

Zastosowanie programu  STAR_CCM+ umożliwia precyzyjne prognozowanie przepływu ciepła zarówno w płynach jak i ciałach stałych:

 • Analiza sprzężonego przepływu ciepła (przepływ ciepła w ciele stałym i płynie) w jednej symulacji
 • Modele konwekcji, przewodzenia i promieniowania (promieniowanie powierzchnia do powierzchni, promieniowanie słoneczne oraz metoda Discrete Ordinates dla uczestniczących mediów).
 • Zamiana brył z zerową grubością powłok na cienkie elementy w celu skrócenia czasu na tworzenie siatki i obliczenia.
 • Zastosowania zawierają komfort cieplny, zarządzanie termiką pojazdów, chłodzenie elektroniki, chłodzenie silników turbinowych itp.

Przepływy z reakcjami chemicznymi

Stosowanie STAR CCM+ umożliwia zrozumienie oddziaływania wzajemnego turbulentnego pola przepływu z leżącą u podstaw chemią, umożliwiając symulację:

 • Procesu podczas spalania i produkcja emisji poprzez skuteczne modele oparte na procesie powstawania płomienia (FGM, PPDF, CFM, TFC).
 • Analizę gazu rodzaje powierzchni i prędkości reakcji chemicznych przy zastosowaniu złożonych solwerów chemicznych
 • Symulację spalania węgla, polimeryzacja oraz przekształcanie pary
  w reaktorach rurowych poprzez zastosowanie dopasowanych modeli.
 • Zastosowania zawierające projektowanie turbin gazowych, systemy oczyszczania spalin, katalizatory, reaktory polimeryzacji, urządzenia krakujące, urządzenia do chemicznego osadzanie z fazy gazowej, podgrzewacze, piece węglowe, komory spalania silników odrzutowych itp.

Akustyka

STAR_CCM+ posiada szeroką bibliotekę właściwych modeli dla przewidywania aero-akustycznych źródeł hałasu:

 • Modele Stacjonarne: szybka identyfikacja źródeł hałasu przy pomocy analizy RANS i oszacowanie częstotliwości odcięcia dla udoskonalania siatki.
 • Modele Bezpośrednie: dokładnie modelują źródła hałasu z zastosowaniem DES/LES włączając prognozowanie turbulencji konwekcyjnej i metody dla rozchodzenia dźwięku w bliskim otoczeniu.
 • Modele Propagacji: modelowanie propagacji źródeł hałasu aero-akustycznego przy zastosowaniu wbudowanych metod w dziedzinie czasu. Funkcjonalnie może być rozszerzona do aero-vibro akustyki stosując metodę w dziedzinie częstotliwości (z Wave6®).
 • Równania Zaburzenia Akustycznego (APE): podejście hybrydowe w celu poprawy dokładności i redukcji  fałszywych efektów w porównaniu do rozwiązań ściśliwych.
 • Zastosowania zawierają HVAC, aerodynamika zewnętrzna, silniki napędowe, hałas samolotów, chłodzenie wiatrakiem itp.

Reologia

Stosowanie STAR CCM+ umożliwia studiowanie zachowania się złożonych materiałów reologicznych, dostarczając narzędzi do precyzyjnego rozwiązywania oddziaływania wzajemnego pola przepływu głównych zagadnień fizycznych:

 • Model złożonych lepko-sprężystych materiałów z zastosowaniem jednego z trzech standardowych lepko-sprężystych równań konstytutywnych (Oldroyd-B, Giesekus-Leonov i PPT do ośmiu modeli lepko-sprężystych) i zastosowanie nienewtonowskich modeli dla rozpuszczania.
 • Zastosowania zawierają statyczne mieszalniki (ciasto na chleb, żywność itp.), wpływ do zbiorników (pasta do zębów, szampon itp.), pompowanie zawiesin ze znacznym wytwarzaniem ciepła (izolacja z pianki gumowej do uszczelniania drzwi, opony gumowe itp.) oraz przetwarzanie materiału.

.

simcenter star ccm
Opis programu

CO OFERUJE SIMCENTER STAR CCM+?

STAR CCM+ to nowoczesne środowisko opracowane dla działów R&D, które w swoich projektach badawczych chcą uwzględniać symulacje komputerowe obejmujące szeroki zakres powiązanych ze sobą wielu dyscyplin. STAR-CCM+ służy do numerycznej symulacji dynamiki płynów opartej o szeroką gamę modeli do symulacji, w tym CFD, obliczeniowej mechaniki stałej (CSM), elektromagnetyki, wymiany ciepła, przepływu wielofazowego, dynamiki cząstek, przepływu reakcji, elektrochemii, aeroakustyki i reologii. Jest on najlepszym w swojej klasie narzędziem do symulacji, które zapewnia najbardziej wszechstronny zestaw modeli fizycznych dla przemysłowego narzędzia do inżynierii komputerowej (CAE).

Atutem oprogramowania STAR CCM+ jest prowadzenie analiz wielodyscyplinarnych z jednego zintegrowanego interfejsu użytkownika, obsługującego geometrię, siatkę, warunki brzegowe, modele fizyki i wyniki symulacji. Prowadzenie badań w pełni sprzężony sposób w skonsolidowanym środowisku zwiększa dokładność wyników. Zintegrowany, multifizyczny charakter STAR-CCM + eliminuje potrzebę uczenia się i łączenia wielu narzędzi do symulacji komputerowej.

Cena programu STAR CCM+ zależy od wielu czynników, przede wszystkim konfiguracji. Aby uzyskać ofertę zadzwoń: 71-791 30 51 lub napisz do nas.

 

 

 

Funkcjonalności

FUNKCJONALNOŚCI SIMCENTER STAR CCM+

Dynamika płynów

Możliwości obliczeniowe Numerycznej Mechaniki Płynów (CFD) w STAR-CCM+ dostarczają zestaw efektywnych i dokładnych modeli. Stwarza to solidne podstawy do rozwiązywania multidyscyplinarnych studiów i projektów:

 • Sprzężonych i rozdzielonych przepływów /energii obejmujących szeroki zakres zastosowań od przepływów poddźwiękowych do naddźwiękowych

 • Obliczenia dla stanu ustalonego i nieustalonego oparte o schemat jawny (explicit) lub niejawny (implicit) pozwalające na wybór odpowiedniego solwera do różnorodnych zagadnień.

 • Szeroki zakres modeli turbulencji od RANS do DES/LES pozwalających
  na uwzględnienie problemów o różnej skali.

 • Wbudowane materiały porowate, modele wentylatorów i wymienników ciepła dla wielodomenowych zastosowań.

 

.

 

simcenter star ccm
simcenter star ccm

Przepływy wielofazowe
Zagadnienia przepływów wielofazowych występuje niemal w każdej gałęzi przemyslu i obejmuje szeroki zakres zastosowań. STAR CCM+ oferuje:

 • Opis Eulerowski:
  • Wielofazowy Eulera (EMP): model podstawowy dla płynu, który może być uważany za ciągły , przenikający się i reagujący.
  • Mieszaniny wielofazowe: model lekki, szybszy niż EMP
   dla zastosowań takich jak generatory pary, bojlery, turbity parowe, itp.
  • Objętości Płynu (VOF): stosowane do śledzenia ruchu styku pomiędzy wzajemnie nieprzepuszczalnych płynów. Doskonale pasuje
   do hydromechaniki morskiej i aplikacji do symulacji zachowania obiektów na morzu.
  • Cienka warstwa płynu: idealny do modelowania cienkiej warstwy płynu na powierzchni. Zastosowania obejmują zanieczyszczenie pojazdu, oblodzenie, rozpylanie paliwa itp.
 • Opis Lagrange’a (Dynamika cząstek):
  • Wielofazowy Legrange’a: stosowany do studiowania przepływu z dużą ilością rozproszonych cząstek. Zastosowanie obejmuje: powlekanie natryskowe, erozję, powłoki aerozolowe itp.
  • Metoda Elementów Dyskretnych (DEM): stosowana do symulacji przepływu w którym kontakt cząstka-cząstka oraz kształt cząstek są obiektem zainteresowania lub analizy kolizji dużej ilości gęsto upakowanych cząstek.

 

 

Połączenie między płynem a ciałem stałym

STAR CCM+ oferuje zarówno objętości skończone (FV) na bazie numerycznej mechaniki płynów (CFD) oraz elementy skończone (FE) na bazie numerycznej mechaniki ciał stałych (CSM). Umożliwia to symulację zagadnień sprzężonych zawierających płyn-strukturę łącząc zagadnienia przepływu-termiki-naprężenia. CSM zaimplementowana w STAR CCM+ umożliwia:

 • Zastosowanie elementów bryłowych 3D liniowych i drugiego stopnia typu hexahedra, tetrehedra, wedge i pyramids.
 • Analizy statyczne, quasi-statyczne i dynamiczne zawierające nieliniowości geometryczne i złożone zespoły z kontaktami połączonymi i małymi poślizgami.
 • Symulacje z liniowymi sprężystymi materiałami, odkształceniami termicznymi
  i tłumieniem Rayleigha dla analiz dynamicznych.
 • Zastosowania obejmujące wymienniki ciepła, turbosprężarki, kolektory wylotowe, nuklearne pręty paliwowe, stenty (rurka wszczepiana do naczynia krwionośnego lub narządu rurowego), wentylatory, śruby okrętowe itp.

.

 

 

simcenter star ccm
simcenter star ccm

Przepływ ciepła

Zastosowanie programu  STAR_CCM+ umożliwia precyzyjne prognozowanie przepływu ciepła zarówno w płynach jak i ciałach stałych:

 • Analiza sprzężonego przepływu ciepła (przepływ ciepła w ciele stałym i płynie) w jednej symulacji
 • Modele konwekcji, przewodzenia i promieniowania (promieniowanie powierzchnia do powierzchni, promieniowanie słoneczne oraz metoda Discrete Ordinates dla uczestniczących mediów).
 • Zamiana brył z zerową grubością powłok na cienkie elementy w celu skrócenia czasu na tworzenie siatki i obliczenia.
 • Zastosowania zawierają komfort cieplny, zarządzanie termiką pojazdów, chłodzenie elektroniki, chłodzenie silników turbinowych itp.

Przepływy z reakcjami chemicznymi

Stosowanie STAR CCM+ umożliwia zrozumienie oddziaływania wzajemnego turbulentnego pola przepływu z leżącą u podstaw chemią, umożliwiając symulację:

 • Procesu podczas spalania i produkcja emisji poprzez skuteczne modele oparte na procesie powstawania płomienia (FGM, PPDF, CFM, TFC).
 • Analizę gazu rodzaje powierzchni i prędkości reakcji chemicznych przy zastosowaniu złożonych solwerów chemicznych
 • Symulację spalania węgla, polimeryzacja oraz przekształcanie pary
  w reaktorach rurowych poprzez zastosowanie dopasowanych modeli.
 • Zastosowania zawierające projektowanie turbin gazowych, systemy oczyszczania spalin, katalizatory, reaktory polimeryzacji, urządzenia krakujące, urządzenia do chemicznego osadzanie z fazy gazowej, podgrzewacze, piece węglowe, komory spalania silników odrzutowych itp.

Akustyka

STAR_CCM+ posiada szeroką bibliotekę właściwych modeli dla przewidywania aero-akustycznych źródeł hałasu:

 • Modele Stacjonarne: szybka identyfikacja źródeł hałasu przy pomocy analizy RANS i oszacowanie częstotliwości odcięcia dla udoskonalania siatki.
 • Modele Bezpośrednie: dokładnie modelują źródła hałasu z zastosowaniem DES/LES włączając prognozowanie turbulencji konwekcyjnej i metody dla rozchodzenia dźwięku w bliskim otoczeniu.
 • Modele Propagacji: modelowanie propagacji źródeł hałasu aero-akustycznego przy zastosowaniu wbudowanych metod w dziedzinie czasu. Funkcjonalnie może być rozszerzona do aero-vibro akustyki stosując metodę w dziedzinie częstotliwości (z Wave6®).
 • Równania Zaburzenia Akustycznego (APE): podejście hybrydowe w celu poprawy dokładności i redukcji  fałszywych efektów w porównaniu do rozwiązań ściśliwych.
 • Zastosowania zawierają HVAC, aerodynamika zewnętrzna, silniki napędowe, hałas samolotów, chłodzenie wiatrakiem itp.

Reologia

Stosowanie STAR CCM+ umożliwia studiowanie zachowania się złożonych materiałów reologicznych, dostarczając narzędzi do precyzyjnego rozwiązywania oddziaływania wzajemnego pola przepływu głównych zagadnień fizycznych:

 • Model złożonych lepko-sprężystych materiałów z zastosowaniem jednego z trzech standardowych lepko-sprężystych równań konstytutywnych (Oldroyd-B, Giesekus-Leonov i PPT do ośmiu modeli lepko-sprężystych) i zastosowanie nienewtonowskich modeli dla rozpuszczania.
 • Zastosowania zawierają statyczne mieszalniki (ciasto na chleb, żywność itp.), wpływ do zbiorników (pasta do zębów, szampon itp.), pompowanie zawiesin ze znacznym wytwarzaniem ciepła (izolacja z pianki gumowej do uszczelniania drzwi, opony gumowe itp.) oraz przetwarzanie materiału.

.

simcenter star ccm
Do pobrania

Simcenter STAR CCM+

STAR-CCM+ to zaawansowane narzędzie do symulacji przeznaczone dla analityków i konstruktorów, którzy muszą szybko uzyskać wysokiej jakości dane wspierające podejmowanie decyzji dotyczących tworzenia produktów

KORZYŚCI Z UŻYWANIA Simcenter STAR CCM+:

Wszechstronna gama analiz numerycznych

Zaimplementowane modele obejmują szeroki zakres zjawisk fizycznych oraz dyscyplin inżynierskich łącząc je w jedno sprawne narzędzie.

Redukcja kosztów

Program Star CCM+ pozwala na prowadzenie wiarygodnych badań numerycznych jeszcze na poziomie projektu, ograniczając ilość kosztownych do wykonania badań doświadczalnych.

Skrócenie czasu opracowania prototypu

Prowadzenie wielu typów analiz komputerowych ze złożonymi kombinacjami warunków brzegowych pozwala na szybką korektę projektu. Umożliwia to  przyśpieszenie powstania prototypu .

Firma GM System jest autoryzowanym polskim dostawcą Simcenter STAR CCM+

Simcenter STAR CCM+ to narzędzie do zaawansowanych, multidyscyplinarnych symulacji zjawisk fizycznych.

Więcej informacji na temat STAR CCM+