STAR CCM+

STAR CCM+ to zaawansowane narzędzie do symulacji przeznaczone dla analityków i konstruktorów, którzy muszą szybko uzyskać wysokiej jakości dane wspierające podejmowanie decyzji dotyczących tworzenia produktów.

CO OFERUJE STAR CCM+?

STAR CCM+ to nowoczesne środowisko opracowane dla działów R&D, które w swoich projektach badawczych chcą uwzględniać symulacje komputerowe obejmujące szeroki zakres powiązanych ze sobą wielu dyscyplin. STAR-CCM+ służy do numerycznej symulacji dynamiki płynów opartej o szeroką gamę modeli do symulacji, w tym CFD, obliczeniowej mechaniki stałej (CSM), elektromagnetyki, wymiany ciepła, przepływu wielofazowego, dynamiki cząstek, przepływu reakcji, elektrochemii, aeroakustyki i reologii. Jest on najlepszym w swojej klasie narzędziem do symulacji, które zapewnia najbardziej wszechstronny zestaw modeli fizycznych dla przemysłowego narzędzia do inżynierii komputerowej (CAE).

Atutem oprogramowania STAR CCM+ jest prowadzenie analiz wielodyscyplinarnych z jednego zintegrowanego interfejsu użytkownika, obsługującego geometrię, siatkę, warunki brzegowe, modele fizyki i wyniki symulacji. Prowadzenie badań w pełni sprzężony sposób w skonsolidowanym środowisku zwiększa dokładność wyników. Zintegrowany, multifizyczny charakter STAR-CCM + eliminuje potrzebę uczenia się i łączenia wielu narzędzi do symulacji komputerowej.

 

 

 

FUNKCJONALNOŚCI STAR CCM+

Dynamika płynów
Możliwości obliczeniowe Numerycznej Mechaniki Płynów (CFD) w STAR-CCM+ dostarczają zestaw efektywnych i dokładnych modeli. Stwarza to solidne podstawy do rozwiązywania multidyscyplinarnych studiów i projektów:

 • Sprzężonych i rozdzielonych przepływów /energii obejmujących szeroki zakres zastosowań od przepływów poddźwiękowych do naddźwiękowych
 • Obliczenia dla stanu ustalonego i nieustalonego oparte o schemat jawny (explicit) lub niejawny (implicit) pozwalające na wybór odpowiedniego solwera do różnorodnych zagadnień.
 • Szeroki zakres modeli turbulencji od RANS do DES/LES pozwalających
  na uwzględnienie problemów o różnej skali.
 • Wbudowane materiały porowate, modele wentylatorów i wymienników ciepła dla wielodomenowych zastosowań.

 

.

 

Przepływy wielofazowe
Zagadnienia przepływów wielofazowych występuje niemal w każdej gałęzi przemyslu i obejmuje szeroki zakres zastosowań. STAR CCM+ oferuje:

 • Opis Eulerowski:
  • Wielofazowy Eulera (EMP): model podstawowy dla płynu, który może być uważany za ciągły , przenikający się i reagujący.
  • Mieszaniny wielofazowe: model lekki, szybszy niż EMP
   dla zastosowań takich jak generatory pary, bojlery, turbity parowe, itp.
  • Objętości Płynu (VOF): stosowane do śledzenia ruchu styku pomiędzy wzajemnie nieprzepuszczalnych płynów. Doskonale pasuje
   do hydromechaniki morskiej i aplikacji do symulacji zachowania obiektów na morzu.
  • Cienka warstwa płynu: idealny do modelowania cienkiej warstwy płynu na powierzchni. Zastosowania obejmują zanieczyszczenie pojazdu, oblodzenie, rozpylanie paliwa itp.
 • Opis Lagrange’a (Dynamika cząstek):
  • Wielofazowy Legrange’a: stosowany do studiowania przepływu z dużą ilością rozproszonych cząstek. Zastosowanie obejmuje: powlekanie natryskowe, erozję, powłoki aerozolowe itp.
  • Metoda Elementów Dyskretnych (DEM): stosowana do symulacji przepływu w którym kontakt cząstka-cząstka oraz kształt cząstek są obiektem zainteresowania lub analizy kolizji dużej ilości gęsto upakowanych cząstek.

 

 

Połączenie między płynem a ciałem stałym
STAR CCM+ oferuje zarówno objętości skończone (FV) na bazie numerycznej mechaniki płynów (CFD) oraz elementy skończone (FE) na bazie numerycznej mechaniki ciał stałych (CSM). Umożliwia to symulację zagadnień sprzężonych zawierających płyn-strukturę łącząc zagadnienia przepływu-termiki-naprężenia. CSM zaimplementowana w STAR CCM+ umożliwia:

 • Zastosowanie elementów bryłowych 3D liniowych i drugiego stopnia typu hexahedra, tetrehedra, wedge i pyramids.
 • Analizy statyczne, quasi-statyczne i dynamiczne zawierające nieliniowości geometryczne i złożone zespoły z kontaktami połączonymi i małymi poślizgami.
 • Symulacje z liniowymi sprężystymi materiałami, odkształceniami termicznymi
  i tłumieniem Rayleigha dla analiz dynamicznych.
 • Zastosowania obejmujące wymienniki ciepła, turbosprężarki, kolektory wylotowe, nuklearne pręty paliwowe, stenty (rurka wszczepiana do naczynia krwionośnego lub narządu rurowego), wentylatory, śruby okrętowe itp.

.

 

 

Przepływ ciepła

Zastosowanie programu  STAR_CCM+ umożliwia precyzyjne prognozowanie przepływu ciepła zarówno w płynach jak i ciałach stałych:

 • Analiza sprzężonego przepływu ciepła (przepływ ciepła w ciele stałym i płynie) w jednej symulacji
 • Modele konwekcji, przewodzenia i promieniowania (promieniowanie powierzchnia do powierzchni, promieniowanie słoneczne oraz metoda Discrete Ordinates dla uczestniczących mediów).
 • Zamiana brył z zerową grubością powłok na cienkie elementy w celu skrócenia czasu na tworzenie siatki i obliczenia.
 • Zastosowania zawierają komfort cieplny, zarządzanie termiką pojazdów, chłodzenie elektroniki, chłodzenie silników turbinowych itp.

Przepływy z reakcjami chemicznymi

Stosowanie STAR CCM+ umożliwia zrozumienie oddziaływania wzajemnego turbulentnego pola przepływu z leżącą u podstaw chemią, umożliwiając symulację:

 • Procesu podczas spalania i produkcja emisji poprzez skuteczne modele oparte na procesie powstawania płomienia (FGM, PPDF, CFM, TFC).
 • Analizę gazu rodzaje powierzchni i prędkości reakcji chemicznych przy zastosowaniu złożonych solwerów chemicznych
 • Symulację spalania węgla, polimeryzacja oraz przekształcanie pary
  w reaktorach rurowych poprzez zastosowanie dopasowanych modeli.
 • Zastosowania zawierające projektowanie turbin gazowych, systemy oczyszczania spalin, katalizatory, reaktory polimeryzacji, urządzenia krakujące, urządzenia do chemicznego osadzanie z fazy gazowej, podgrzewacze, piece węglowe, komory spalania silników odrzutowych itp.

Akustyka

STAR_CCM+ posiada szeroką bibliotekę właściwych modeli dla przewidywania aero-akustycznych źródeł hałasu:

 • Modele Stacjonarne: szybka identyfikacja źródeł hałasu przy pomocy analizy RANS i oszacowanie częstotliwości odcięcia dla udoskonalania siatki.
 • Modele Bezpośrednie: dokładnie modelują źródła hałasu z zastosowaniem DES/LES włączając prognozowanie turbulencji konwekcyjnej i metody dla rozchodzenia dźwięku w bliskim otoczeniu.
 • Modele Propagacji: modelowanie propagacji źródeł hałasu aero-akustycznego przy zastosowaniu wbudowanych metod w dziedzinie czasu. Funkcjonalnie może być rozszerzona do aero-vibro akustyki stosując metodę w dziedzinie częstotliwości (z Wave6®).
 • Równania Zaburzenia Akustycznego (APE): podejście hybrydowe w celu poprawy dokładności i redukcji  fałszywych efektów w porównaniu do rozwiązań ściśliwych.
 • Zastosowania zawierają HVAC, aerodynamika zewnętrzna, silniki napędowe, hałas samolotów, chłodzenie wiatrakiem itp.

Reologia

Stosowanie STAR CCM+ umożliwia studiowanie zachowania się złożonych materiałów reologicznych, dostarczając narzędzi do precyzyjnego rozwiązywania oddziaływania wzajemnego pola przepływu głównych zagadnień fizycznych:

 • Model złożonych lepko-sprężystych materiałów z zastosowaniem jednego z trzech standardowych lepko-sprężystych równań konstytutywnych (Oldroyd-B, Giesekus-Leonov i PPT do ośmiu modeli lepko-sprężystych) i zastosowanie nienewtonowskich modeli dla rozpuszczania.
 • Zastosowania zawierają statyczne mieszalniki (ciasto na chleb, żywność itp.), wpływ do zbiorników (pasta do zębów, szampon itp.), pompowanie zawiesin ze znacznym wytwarzaniem ciepła (izolacja z pianki gumowej do uszczelniania drzwi, opony gumowe itp.) oraz przetwarzanie materiału.

.

STAR CCM+: do pobrania

+
Opis programu

CO OFERUJE STAR CCM+?

STAR CCM+ to nowoczesne środowisko opracowane dla działów R&D, które w swoich projektach badawczych chcą uwzględniać symulacje komputerowe obejmujące szeroki zakres powiązanych ze sobą wielu dyscyplin. STAR-CCM+ służy do numerycznej symulacji dynamiki płynów opartej o szeroką gamę modeli do symulacji, w tym CFD, obliczeniowej mechaniki stałej (CSM), elektromagnetyki, wymiany ciepła, przepływu wielofazowego, dynamiki cząstek, przepływu reakcji, elektrochemii, aeroakustyki i reologii. Jest on najlepszym w swojej klasie narzędziem do symulacji, które zapewnia najbardziej wszechstronny zestaw modeli fizycznych dla przemysłowego narzędzia do inżynierii komputerowej (CAE).

Atutem oprogramowania STAR CCM+ jest prowadzenie analiz wielodyscyplinarnych z jednego zintegrowanego interfejsu użytkownika, obsługującego geometrię, siatkę, warunki brzegowe, modele fizyki i wyniki symulacji. Prowadzenie badań w pełni sprzężony sposób w skonsolidowanym środowisku zwiększa dokładność wyników. Zintegrowany, multifizyczny charakter STAR-CCM + eliminuje potrzebę uczenia się i łączenia wielu narzędzi do symulacji komputerowej.

 

 

 

+
Funkcjonalności

FUNKCJONALNOŚCI STAR CCM+

Dynamika płynów
Możliwości obliczeniowe Numerycznej Mechaniki Płynów (CFD) w STAR-CCM+ dostarczają zestaw efektywnych i dokładnych modeli. Stwarza to solidne podstawy do rozwiązywania multidyscyplinarnych studiów i projektów:

 • Sprzężonych i rozdzielonych przepływów /energii obejmujących szeroki zakres zastosowań od przepływów poddźwiękowych do naddźwiękowych
 • Obliczenia dla stanu ustalonego i nieustalonego oparte o schemat jawny (explicit) lub niejawny (implicit) pozwalające na wybór odpowiedniego solwera do różnorodnych zagadnień.
 • Szeroki zakres modeli turbulencji od RANS do DES/LES pozwalających
  na uwzględnienie problemów o różnej skali.
 • Wbudowane materiały porowate, modele wentylatorów i wymienników ciepła dla wielodomenowych zastosowań.

 

.

 

Przepływy wielofazowe
Zagadnienia przepływów wielofazowych występuje niemal w każdej gałęzi przemyslu i obejmuje szeroki zakres zastosowań. STAR CCM+ oferuje:

 • Opis Eulerowski:
  • Wielofazowy Eulera (EMP): model podstawowy dla płynu, który może być uważany za ciągły , przenikający się i reagujący.
  • Mieszaniny wielofazowe: model lekki, szybszy niż EMP
   dla zastosowań takich jak generatory pary, bojlery, turbity parowe, itp.
  • Objętości Płynu (VOF): stosowane do śledzenia ruchu styku pomiędzy wzajemnie nieprzepuszczalnych płynów. Doskonale pasuje
   do hydromechaniki morskiej i aplikacji do symulacji zachowania obiektów na morzu.
  • Cienka warstwa płynu: idealny do modelowania cienkiej warstwy płynu na powierzchni. Zastosowania obejmują zanieczyszczenie pojazdu, oblodzenie, rozpylanie paliwa itp.
 • Opis Lagrange’a (Dynamika cząstek):
  • Wielofazowy Legrange’a: stosowany do studiowania przepływu z dużą ilością rozproszonych cząstek. Zastosowanie obejmuje: powlekanie natryskowe, erozję, powłoki aerozolowe itp.
  • Metoda Elementów Dyskretnych (DEM): stosowana do symulacji przepływu w którym kontakt cząstka-cząstka oraz kształt cząstek są obiektem zainteresowania lub analizy kolizji dużej ilości gęsto upakowanych cząstek.

 

 

Połączenie między płynem a ciałem stałym
STAR CCM+ oferuje zarówno objętości skończone (FV) na bazie numerycznej mechaniki płynów (CFD) oraz elementy skończone (FE) na bazie numerycznej mechaniki ciał stałych (CSM). Umożliwia to symulację zagadnień sprzężonych zawierających płyn-strukturę łącząc zagadnienia przepływu-termiki-naprężenia. CSM zaimplementowana w STAR CCM+ umożliwia:

 • Zastosowanie elementów bryłowych 3D liniowych i drugiego stopnia typu hexahedra, tetrehedra, wedge i pyramids.
 • Analizy statyczne, quasi-statyczne i dynamiczne zawierające nieliniowości geometryczne i złożone zespoły z kontaktami połączonymi i małymi poślizgami.
 • Symulacje z liniowymi sprężystymi materiałami, odkształceniami termicznymi
  i tłumieniem Rayleigha dla analiz dynamicznych.
 • Zastosowania obejmujące wymienniki ciepła, turbosprężarki, kolektory wylotowe, nuklearne pręty paliwowe, stenty (rurka wszczepiana do naczynia krwionośnego lub narządu rurowego), wentylatory, śruby okrętowe itp.

.

 

 

Przepływ ciepła

Zastosowanie programu  STAR_CCM+ umożliwia precyzyjne prognozowanie przepływu ciepła zarówno w płynach jak i ciałach stałych:

 • Analiza sprzężonego przepływu ciepła (przepływ ciepła w ciele stałym i płynie) w jednej symulacji
 • Modele konwekcji, przewodzenia i promieniowania (promieniowanie powierzchnia do powierzchni, promieniowanie słoneczne oraz metoda Discrete Ordinates dla uczestniczących mediów).
 • Zamiana brył z zerową grubością powłok na cienkie elementy w celu skrócenia czasu na tworzenie siatki i obliczenia.
 • Zastosowania zawierają komfort cieplny, zarządzanie termiką pojazdów, chłodzenie elektroniki, chłodzenie silników turbinowych itp.

Przepływy z reakcjami chemicznymi

Stosowanie STAR CCM+ umożliwia zrozumienie oddziaływania wzajemnego turbulentnego pola przepływu z leżącą u podstaw chemią, umożliwiając symulację:

 • Procesu podczas spalania i produkcja emisji poprzez skuteczne modele oparte na procesie powstawania płomienia (FGM, PPDF, CFM, TFC).
 • Analizę gazu rodzaje powierzchni i prędkości reakcji chemicznych przy zastosowaniu złożonych solwerów chemicznych
 • Symulację spalania węgla, polimeryzacja oraz przekształcanie pary
  w reaktorach rurowych poprzez zastosowanie dopasowanych modeli.
 • Zastosowania zawierające projektowanie turbin gazowych, systemy oczyszczania spalin, katalizatory, reaktory polimeryzacji, urządzenia krakujące, urządzenia do chemicznego osadzanie z fazy gazowej, podgrzewacze, piece węglowe, komory spalania silników odrzutowych itp.

Akustyka

STAR_CCM+ posiada szeroką bibliotekę właściwych modeli dla przewidywania aero-akustycznych źródeł hałasu:

 • Modele Stacjonarne: szybka identyfikacja źródeł hałasu przy pomocy analizy RANS i oszacowanie częstotliwości odcięcia dla udoskonalania siatki.
 • Modele Bezpośrednie: dokładnie modelują źródła hałasu z zastosowaniem DES/LES włączając prognozowanie turbulencji konwekcyjnej i metody dla rozchodzenia dźwięku w bliskim otoczeniu.
 • Modele Propagacji: modelowanie propagacji źródeł hałasu aero-akustycznego przy zastosowaniu wbudowanych metod w dziedzinie czasu. Funkcjonalnie może być rozszerzona do aero-vibro akustyki stosując metodę w dziedzinie częstotliwości (z Wave6®).
 • Równania Zaburzenia Akustycznego (APE): podejście hybrydowe w celu poprawy dokładności i redukcji  fałszywych efektów w porównaniu do rozwiązań ściśliwych.
 • Zastosowania zawierają HVAC, aerodynamika zewnętrzna, silniki napędowe, hałas samolotów, chłodzenie wiatrakiem itp.

Reologia

Stosowanie STAR CCM+ umożliwia studiowanie zachowania się złożonych materiałów reologicznych, dostarczając narzędzi do precyzyjnego rozwiązywania oddziaływania wzajemnego pola przepływu głównych zagadnień fizycznych:

 • Model złożonych lepko-sprężystych materiałów z zastosowaniem jednego z trzech standardowych lepko-sprężystych równań konstytutywnych (Oldroyd-B, Giesekus-Leonov i PPT do ośmiu modeli lepko-sprężystych) i zastosowanie nienewtonowskich modeli dla rozpuszczania.
 • Zastosowania zawierają statyczne mieszalniki (ciasto na chleb, żywność itp.), wpływ do zbiorników (pasta do zębów, szampon itp.), pompowanie zawiesin ze znacznym wytwarzaniem ciepła (izolacja z pianki gumowej do uszczelniania drzwi, opony gumowe itp.) oraz przetwarzanie materiału.

.

+
Do pobrania

STAR CCM+: do pobrania

Terminy szkoleń są ustalane indywidualnie.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt:  web@gmsystem.pl

Jak zarezerwować szkolenie?

Szkolenie rezerwujemy przy pomocy kalendarza dostępnego na naszej stronie i formularza kontaktowego na stronie opisującej dane szkolenie.

Na kalendarzu wybieramy (klikamy) interesujące nas szkolenie.
Za pomocą formularza kontaktowego potwierdzamy wstępnie chęć uczestnictwa.

Otrzymają od nas państwo dodatkowe informacje dotyczące wybranego szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa uczestnik opłaca udział w szkoleniu.

Profile użytkowników szkoleń STAR CCM+

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z STAR CCM+. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAE. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Konsultacje

Jaka wartość dodają szkolenia?

Stopień znajomości programu wykorzystywanego programu jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość i szybkość pracy.

Szkolimy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę. Prowadzimy szkolenia w sposób, który corocznie przyciąga setki uczestników. Zespół wysoko wykwalifikowanych trenerów każdego dnia dzieli się z uczestnikami szkoleń swoją wiedzą. Nowoczesne sale szkoleniowe oraz małe grupy są kluczem naszego sukcesu.

Prowadzimy szkolenia z zakresu oferowanych produktów CAx. W naszych szkoleniach biorą udział zarówno pracownicy firm będących użytkownikami systemów CAx, jak i osoby prywatne oraz studenci. Nasze ośrodki szkoleniowe z profesjonalnie przygotowanymi stanowiskami znajdują się we Wrocławiu oraz Bydgoszczy. Dzięki mobilnym salom szkoleniowym jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenia w dowolnej lokalizacji. Realizujemy zamówienia zarówno w siedzibie Klienta, jak i w innych wspólnie ustalonych lokalizacjach.

+
Terminy szkoleń

Terminy szkoleń są ustalane indywidualnie.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt:  web@gmsystem.pl

+
Jak zarezerwować szkolenie?

Jak zarezerwować szkolenie?

Szkolenie rezerwujemy przy pomocy kalendarza dostępnego na naszej stronie i formularza kontaktowego na stronie opisującej dane szkolenie.

Na kalendarzu wybieramy (klikamy) interesujące nas szkolenie.
Za pomocą formularza kontaktowego potwierdzamy wstępnie chęć uczestnictwa.

Otrzymają od nas państwo dodatkowe informacje dotyczące wybranego szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa uczestnik opłaca udział w szkoleniu.

+
Profile użytkowników

Profile użytkowników szkoleń STAR CCM+

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z STAR CCM+. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAE. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Konsultacje

+
Po co szkolenie?

Jaka wartość dodają szkolenia?

Stopień znajomości programu wykorzystywanego programu jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość i szybkość pracy.

Szkolimy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę. Prowadzimy szkolenia w sposób, który corocznie przyciąga setki uczestników. Zespół wysoko wykwalifikowanych trenerów każdego dnia dzieli się z uczestnikami szkoleń swoją wiedzą. Nowoczesne sale szkoleniowe oraz małe grupy są kluczem naszego sukcesu.

Prowadzimy szkolenia z zakresu oferowanych produktów CAx. W naszych szkoleniach biorą udział zarówno pracownicy firm będących użytkownikami systemów CAx, jak i osoby prywatne oraz studenci. Nasze ośrodki szkoleniowe z profesjonalnie przygotowanymi stanowiskami znajdują się we Wrocławiu oraz Bydgoszczy. Dzięki mobilnym salom szkoleniowym jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenia w dowolnej lokalizacji. Realizujemy zamówienia zarówno w siedzibie Klienta, jak i w innych wspólnie ustalonych lokalizacjach.

STAR CCM+

STAR-CCM+ to zaawansowane narzędzie do symulacji przeznaczone dla analityków i konstruktorów, którzy muszą szybko uzyskać wysokiej jakości dane wspierające podejmowanie decyzji dotyczących tworzenia produktów

KORZYŚCI Z UŻYWANIA STAR CCM+:

Wszechstronna gama analiz numerycznych

Zaimplementowane modele obejmują szeroki zakres zjawisk fizycznych oraz dyscyplin inżynierskich łącząc je w jedno sprawne narzędzie.

Redukcja kosztów

Program Star CCM+ pozwala na prowadzenie wiarygodnych badań numerycznych jeszcze na poziomie projektu, ograniczając ilość kosztownych do wykonania badań doświadczalnych.

Skrócenie czasu opracowania prototypu

Prowadzenie wielu typów analiz komputerowych ze złożonymi kombinacjami warunków brzegowych pozwala na szybką korektę projektu. Umożliwia to  przyśpieszenie powstania prototypu .

Firma GM System jest polskim dostawcą STAR CCM+

STAR CCM+narzędzie do zaawansowanych, multidyscyplinarnych symulacji zjawisk fizycznych.