Obliczenia i symulacje

Oferujemy usługi obliczeń wytrzymałościowych wykorzystując specjalistyczną wiedzę i zdobyte doświadczenie.

Obliczenia wytrzymałościowe MES w programach Simcenter 3D i Femap

To oferta skierowana do Klientów, którzy potrzebują szybko sprawdzić wytrzymałość swojej konstrukcji, a nie posiadają odpowiedniego oprogramowania bądź niezbędnych kompetencji.

Firma GM System wykorzystując specjalistyczną wiedzę i zdobyte doświadczenie w zakresie obliczeń wytrzymałościowych oferuje usługi obliczeniowe w szerokim zakresie, m.in.: statyczne, dynamiczne, nieliniowe, zmęczeniowe, termiczne, przepływowe i optymalizacyjne. Stosujemy do tego celu programy Simcenter 3D oraz Femap.

Klienci, korzystając z naszych usług, mogą otrzymać kompleksową informację o projekcie:

  • ocenę wytrzymałości konstrukcji,
  • wskazanie miejsc newralgicznych,
  • sprawdzenie maksymalnych obciążeń, jakie działają na konstrukcję,
  • propozycje optymalizacji poprzez modyfikację geometrii oraz dobór odpowiednich materiałów.

Symulacja wtrysku polimerów w systemie Moldex3D

Symulacja procesu wtrysku tworzyw polimerowych w systemie Moldex3D daje możliwość weryfikacji poprawności technologicznej modeli wyprasek już na wczesnym etapie realizacji projektu.

Analiza rozpływu materiału w gnieździe formy wtryskowej pozwala wykrywać błędy konstrukcyjne i potencjalne problemy technologiczne, takie jak: pułapki powietrzne, linie łączenia czy niezbalansowane wypełnienie.

Zaawansowana technologia obliczeń wykorzystująca hybrydową siatkę elementów skończonych 3D doskonale sprawdza się w przypadku wszystkich typów wyprasek: grubościennych, cienkościennych oraz tych o dużym zróżnicowaniu grubości ścian. Symulacja pozwala również na kontrolę projektu formy wtryskowej, prowadząc do optymalizacji geometrii układów wlewowego i chłodzącego.

Ponadto umożliwia przewidywanie wielkości i kierunków odkształceń wypraski i wczesne podjęcie działań korygujących w celu uzyskania produktu o pożądanej geometrii. Dzięki cyfrowej analizie zapewnia dobór optymalnych parametrów procesu wtrysku bez potrzeby wykonywania wielu kosztownych prób fizycznych.

Więcej informacji na temat usług obliczeniowych i symulacji