NX (dawniej Unigraphics) to zintegrowany system typu CAD/CAM/CAE, standardowo stosowany w wielu gałęziach przemysłu. W spójnym środowisku udostępnia bogaty zestaw nowoczesnych narzędzi inżynierskich, wspomagających rozwój produktu na każdym etapie jego "życia", począwszy od koncepcji poprzez projekt techniczny, jego analizę i cyfrową weryfikację, aż po proces wytwarzania. Oprogramowanie NX jest potężnym narzędziem z grupy PLM (ang. Product Lifecycle Management: zarządzanie cyklem życia produktu), wykorzystywanym nawet w najbardziej wymagających branżach, takich jak: motoryzacyjna, wzornicza, lotnicza czy narzędziowa.

NX posiada budowę modułową, co daje możliwość optymalnego dostosowania konfiguracji programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Asocjatywność występująca pomiędzy różnymi aplikacjami systemu zapewnia ścisłą integrację poszczególnych etapów rozwoju produktu. Modyfikacje dokonywane w modelu wyrobu są automatycznie odzwierciedlane w powiązanych aplikacjach, co wydatnie skraca czas pracy i minimalizuje koszty.

Najnowsza wersja NX 11 (zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE) oferuje wyższą ergonomię pracy oraz szereg nowych funkcjonalności. Dowiedz się więcej o najnowszej wersji na naszym blogu.

NX CAD jest najbardziej kompleksowym i elastycznym rozwiązaniem wspomagającym proces tworzenia produktów w branży. Oferuje najwyższy poziom integracji między różnymi dziedzinami projektowania w otwartym środowisku współpracy.

Poniżej znajduje się link do pobrania zestawu broszur, które prezentują możliwości systemu w odniesieniu do różnych obszarów procesu projektowania i wytwarzania produktów:

 • broszura ogólna NX,
 • nowości wersji NX 10,
 • NX - projektowanie mechaniczne,
 • NX - HD3D Visual Reporting,
 • NX - tooling, formy wtryskowe i tłoczniki wielotaktowe,
 • NX - projektowanie elektrod,
 • i inne.

NX CAD

Narzędzia wspomagające projektowanie (CAD) tworzą jedno z najważniejszych środowisk systemu NX. Charakteryzują się wszechstronnością, wysoką wydajnością i elastycznością stosowania.

NX CAD - możliwości

NX posiada opcję modelowania hybrydowego. Możliwa jest więc praca zarówno z parametrycznymi modelami bryłowymi, powierzchniowymi i krawędziowymi (utworzonymi na podstawie szkiców lub predefiniowanych cech), jak też z modelami nieparametrycznymi, pochodzącymi z innych systemów CAD.
System NX pozwala na wydajną pracę ze złożeniami części, m.in. na tworzenie parametrycznych oraz geometrycznych powiązań pomiędzy komponentami złożenia, co zapewnia jego natychmiastowe dostosowywanie do wprowadzanych zmian konstrukcyjnych.
NX umożliwia wygodne i zautomatyzowane tworzenie rysunków technicznych różnych części i zespołów na podstawie ich modeli 3D. Środowisko NX Drafting, dzięki zastosowaniu zintegrowanych szablonów rysunkowych, pozwala na szybkie generowanie dokumentacji technicznej zgodnej z wybraną normą (np. ASME, DIN, ESKD, GB, ISO, JIS).
NX posiada szereg zaawansowanych funkcji umożliwiających ciągłą kontrolę projektu, gwarantujących zgodność tworzonych części, zespołów i rysunków z przyjętymi standardami. Unikalna technologia HD3D wzbogaca dostępne narzędzia walidacji o interaktywny wizualny interfejs, pozwalający na definiowanie i uruchamianie testów, zapoznawanie się z ich wynikami oraz rozwiązywanie problemów w trybie aktywnej sesji programu.
NX zawiera rozbudowany zestaw narzędzi do wizualizacji i renderingu produktów. Różne koncepcje projektu mogą być szybko wykreowane dzięki przypisaniu do powierzchni modelu odpowiednich materiałów i tekstur. Bogaty zestaw opcji oświetlenia, cieniowania, perspektywy i efektów specjalnych pozwala na uzyskanie pożądanego modelu. Przestrzeń wokół niego może być zdefiniowana w postaci prostopadłościanu, którego każda ze ścian ma przypisane indywidualne parametry wizualizacyjne.

Moduły specjalizowane dostępne w NX CAD

NX posiada szereg wyspecjalizowanych modułów, krok po kroku prowadzących użytkownika przez cały proces projektowania. Zostały one stworzone i są rozwijane przez Siemens Industry Software na podstawie ugruntowanej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia. Użytkownicy NX mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie wielu procesów konstrukcyjnych CAD.

Moduł przeznaczony do projektowania form wtryskowych, w której to dziedzinie zyskał niekwestionowaną renomę. Prowadzi użytkownika przez poszczególne etapy modelowania narzędzia. Bazuje na modelach bryłowych i powierzchniowych, które mogą pochodzić z programu NX lub dowolnego innego systemu CAD. Moduł posiada zaawansowane funkcje do definiowania odpowiedniego korpusu formy oraz wszelkich niezbędnych normaliów, wstawiania układów zasilających i chłodzących, aż po uzyskanie kompletnego projektu formy.
Środowisko zawierające zestaw zaawansowanych narzędzi i bibliotek wspomagających modelowanie tłoczników i wykrojników wielotaktowych, które maksymalizują dynamikę i elastyczność procesu projektowania, a także pomagają zmniejszyć koszty tworzonego narzędzia. Program zawiera funkcje umożliwiające szybkie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego, przedstawione w postaci natywnej lub pochodzącej z innego systemu CAD, a następnie zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania.
Moduł usprawniający proces projektowania elektrod EDM, bazujący na geometrii detalu, który będzie w przyszłości drążony modelowaną elektrodą. Pozwala na automatyczne wyszukiwanie, rozpoznawanie i grupowanie powierzchni modelu przeznaczonych do obróbki elektroerozyjnej, z możliwością ich wyróżnienia kolorystycznego. Zawiera szereg specjalizowanych narzędzi do łatwego i wydajnego projektowania części roboczej elektrody.
Moduł przeznaczony do modelowania elementów giętych z blach. Umożliwia intuicyjne projektowanie od podstaw różnorodnych zagięć, kołnierzy, rowków, wycięć i przetłoczeń, niezbędnych do uzyskania pożądanego kształtu modelu. Pozwala również na przekształcanie standardowych modeli bryłowych, także tych zaimportowanych z innych systemów CAD, na modele typu sheet metal. Rozszerzeniem tego modułu jest Aerospace Sheet Metal, wykorzystywany do projektowania elementów z blach, stosowanych w technice lotniczej. Zawiera on całą gamę predefiniowanych cech geometrycznych, charakterystycznych dla części występujących w tym sektorze przemysłu.
Moduł wspomagający projektowanie nawet najbardziej skomplikowanych instalacji przemysłowych. Pozwala na znaczne skrócenie czasu modelowania układów rurowych, takich jak rurociągi czy kanały wentylacyjne, a także stalowych konstrukcji ramowych. Program zawiera szereg wbudowanych i modyfikowalnych zasad projektowych, zapewniających prawidłowe konstruowanie poszczególnych elementów.
Moduł przeznaczony do projektowania modeli 3D układów elektrycznych, którego użycie eliminuje potrzebę wykonywania fizycznych prototypów. Pozwala na tworzenie podzespołów elektronicznych i elektrycznych oraz łączących je przewodów w kontekście konstrukcji mechanicznej. Podczas tych prac umożliwia asocjatywną, dwukierunkową wymianę danych z systemami ECAD, zapewniając stuprocentową zgodność modelu 3D z przygotowanymi wcześniej ideowymi schematami instalacji.

Korzyści wynikające z wdrożenia oprogramowania
NX CAD

 • Zaawansowane narzędzia modelowania bryłowego i powierzchniowego, stosowane w różnych branżach przemysłu, umożliwiają wierne odwzorowanie nawet najbardziej złożonych kształtów produktów.
 • Liczne specjalizowane funkcje modelowania zapewniają automatyzację i przyspieszenie wielu procesów projektowych.
 • System NX zapewnia wydajną pracę w środowisku dużych złożeń, spotykanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy maszynowym.
 • Ścisłe powiązanie modułów narzędziowych, symulacyjnych i wspomagających wytwarzanie z zaprojektowanym modelem znacząco skraca czas aktualizacji całego projektu, po wprowadzeniu zmian w geometrii produktu.
 • System NX zapewnia wydajną pracę w środowisku dużych złożeń, spotykanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy maszynowym.


Więcej informacji na temat tego produktu

Znajdź informacje na dodatkowych stronach lub skontaktuj się z nami.

Przejdź na stronę Centrum Wiedzy NX

Dowiedz się więcej na temat wersji akademickiej NX CAD

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl