NX (dawniej Unigraphics) to zintegrowany system typu CAD/CAM/CAE, standardowo stosowany w wielu gałęziach przemysłu. W spójnym środowisku udostępnia bogaty zestaw nowoczesnych narzędzi inżynierskich, wspomagających rozwój produktu na każdym etapie jego "życia", począwszy od koncepcji poprzez projekt techniczny, jego analizę i cyfrową weryfikację, aż po proces wytwarzania. Oprogramowanie NX jest potężnym narzędziem z grupy PLM (ang. Product Lifecycle Management: zarządzanie cyklem życia produktu), wykorzystywanym nawet w najbardziej wymagających branżach, takich jak: motoryzacyjna, wzornicza, lotnicza czy narzędziowa.

NX posiada budowę modułową, co daje możliwość optymalnego dostosowania konfiguracji programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Asocjatywność występująca pomiędzy różnymi aplikacjami systemu zapewnia ścisłą integrację poszczególnych etapów rozwoju produktu. Modyfikacje dokonywane w modelu wyrobu są automatycznie odzwierciedlane w powiązanych aplikacjach, co wydatnie skraca czas pracy i minimalizuje koszty.

Najnowsza wersja NX 11 (zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE) oferuje wyższą ergonomię pracy oraz szereg nowych funkcjonalności. Dowiedz się więcej o najnowszej wersji na naszym blogu.

NX CAE

NX CAE to nowoczesne środowisko CAE, integrujące ze sobą różne dziedziny obliczeniowe, przeznaczone dla analityków, konstruktorów i projektantów, którzy muszą szybko dostarczać wysokiej jakości dane pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia produktów. Rozwiązanie NX, w odróżnieniu od niewspółpracujących ze sobą pojedynczych obliczeń CAE, zawiera najlepsze w swojej klasie funkcje modelowania analiz.

Funkcje do modelowania analiz

Zintegrowane rozwiązanie pozwalające na uniknięcie wielu problemów związanych z działaniem siły lub drgań na konstrukcję. Daje możliwość przeprowadzania badania zmęczenia materiału w obrębie jednego środowiska i sprawdzanie wytrzymałości w całym cyklu życia produktu w realistycznych warunkach obciążenia. Dodatkowo pozwala na określenie analizy hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH) oraz tworzenie, optymalizowanie i sprawdzanie poprawności warstwowych konstrukcji kompozytowych w celu określenia sposobu produkcji lżejszych i bardziej wytrzymałych materiałów.

Realistyczna symulacja procesu przekazywania ciepła zapewniająca dokładną symulację rzeczywistych problemów dotyczących przewodnictwa cieplnego, konwekcji swobodnej i wymuszonej. Daje możliwość wykrywania efektów promieniowania oraz wykonywania sprzężonego przepływu ciepła. Zapewnia analizę problemów związanych z konwekcją i przewodzeniem w jednym rozwiązaniu.

Numeryczna analiza mechaniki płynów (CFD) umożliwiająca realistyczną i dokładną symulację przepływu gazów ściśliwych i nieściśliwych. Ułatwia modelowanie złożonych sieci transportu płynów w jednym wymiarze i łączenie ich bezpośrednio z trójwymiarowymi modelami analitycznymi CFD. Przepływ nienewtonowski zapewnia symulację płynu o lepkościach zależnych od szybkości ścinania.

Moldex3D wyznacza kierunki oraz wartości odkształceń wypraski, wywołanych procesami zachodzącymi w formie. Umożliwia również eksportowanie odkształconej geometrii do systemów CAD.

Symulacja dynamiki brył połączonych zapewnia możliwość obliczenia siły reakcji, momentu obrotowego, prędkości, przyspieszenie i wielu innych parametrów układu mechanicznego. Integracja oprogramowania do analizy ruchu w systemie NX pozwala na bezpośrednie przekształcanie geometrii CAD i relacji złożeń w posta dokładnego modelu ruchu, natomiast osadzony solwer ruchu RecurDyn oraz niezawodne funkcje przetwarzania końcowego umożliwiają badanie szerokiej gamy zachowań produktu. Istnieje opcja współsymulacji z innymi systemami sterowania, takimi jak Matlab.

Symulacja uwzględniająca wiele zjawisk fizycznych zachodzących jednocześnie, takich jak dynamika konstrukcji, przekazywanie ciepła, przepływ płynów oraz zachowanie i ruch materiałów nieliniowych. Wykorzystanie sprzęgnięcia dwóch typów analizy termiczno–statycznej jest niezwykle ważne podczas projektowania np. silników odrzutowych. Umożliwia sprzężenie dwukierunkowe, wykonanie symulacji termicznych i przepływowych w celu przeprowadzenia badań z zakresu zarządzania procesami termicznymi w urządzeniach elektronicznych.

Optymalizacja oparta na symulacji, wykonywana w celu szybszego opracowania prawidłowego projektu poprzez np. zmniejszenie masy komponentu, przy zachowaniu jego wytrzymałości.

Dodatkowe atuty NX CAE

  • Umożliwia zarządzanie danymi w obrębie jednego środowiska oraz projektowanie oparte na symulacji, które zapewniają inżynierom weryfikację i iterację projektów za pomocą zaufanej technologii symulacji.
  • Pomaga zespołom inżynierskim zarządzać ryzykiem, wynikającym z realizacji ich projektu.
  • Bazuje na solwerze obliczeniowym NX Nastran, który jest dostępny zarówno w wersji zintegrowanej z NX CAE, jak i w wersji autonomicznej, współpracującej z komercyjnymi rozwiązaniami (Ansys, Abaqus i LS–Dyna) służącymi do wstępnego przetwarzania elementów skończonych.


Korzyści wynikające z wdrożenia oprogramowania NX CAE

  • Możliwość korzystania z pełnego zakresu poleceń idealizacji geometrii i tworzenia siatek.
  • Bezproblemowe powiązanie modeli CAE z geometrią CAD oraz prosta aktualizacja modeli analitycznych podczas wprowadzania zmian projektowych.
  • Obsługa wielu rodzajów symulacji w obrębie jednego środowiska (strukturalnych, ruchu, termicznych i Multiphysics).
  • Szybki i wydajny solwer obliczeniowy  NX Nastran oraz otwarta obsługa wielu innych solwerów (Abaqus, Ansys, LS-Dyna i MSC Nastran).

Więcej informacji na temat tego produktu

Znajdź informacje na dodatkowych stronach lub skontaktuj się z nami.

Przejdź na stronę Centrum Wiedzy NX

Dowiedz się więcej na temat wersji akademickiej NX CAE

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl