Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Jednym z modułów Solid Edge Technical Publications jest 3D Publishing, z pomocą którego możliwe jest stworzenie dokumentacji techniczne (np. instrukcji) oraz tworzenie i  wykorzystanie szablonów dokumentów. Narzędzie to posiada szereg opcji do pracy z zaimportowanym modelem 3D, jak również z różnego rodzaju tabelami, obrazami, czy tekstem. Dzięki temu możliwe jest stworzenie instrukcji „od A do Z” korzystając z jednego programu.

Tworzeniu tego rodzaju dokumentacji, zazwyczaj opiera się na powtarzalności szaty graficznej dokumentu. W związku z tym, oprogramowanie daje możliwość wykorzystania szablonów domyślnych, jak również zdefiniowanych przez użytkownika, dzięki czemu uzyskiwane jest znaczne przyspieszenie pracy. 3D Publishing posiada dwa rodzaje szablonów, tj. szablony dokumentów oraz stron. W niniejszym artykule zostaną opisane najważniejsze obszary ich wykorzystania.

Tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów

Podczas rozpoczęcia pracy z nowym dokumentem, 3D Publishing daje możliwość wyboru szablonu dokumentu spośród dostępnych domyślnie wariantów (rys. 1 i rys. 2). Użytkownik może wybrać interesujący go wariant, spośród szablonów jedno lub wielostronicowych.

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 1. Lista szablonów dokumentów, dostępna przy rozpoczęciu pracy.

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 2. Kreator nowych dokumentów z wykorzystaniem wybranego szablonu.

Po wyborze odpowiedniego szablonu wskazany przez użytkownika model 3D jest od razu wstawiany do nowego dokumentu w odpowiednie okna 3D (rys. 3). Również listy części czy pola tekstowe (jeżeli występowały w danym szablonie), wymagają jedynie dodatkowej edycji ich zawartości, natomiast same w sobie będą już wstawione (rys. 4).

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 3. Import modelu 3D na wskazany szablon.

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 4. Import modelu 3D i automatyczna lista części na wybranym szablonie.

Oczywistym jest, że każdy użytkownik będzie chciał dopasować szablon dokumentu pod własne potrzeby. Tworząc przykładowy projekt (rys. 5), możliwe jest w końcowej fazie zapisanie go jako szablonu oraz ponowne jego wykorzystanie w przyszłych instrukcjach (rys. 6).

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 5. Zapisywanie gotowego projektu jako szablon dokumentu.

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 6. Wykorzystanie zapisanego szablonu w kolejnych projektach.

Szablony stron

Szablony tego typu to dodatkowy rodzaj strony, jaka może zostać dodana do istniejącego dokumentu. Jako szablon strony może być użyta zarówno strona szablonu dokumentu (rys. 7), jak również całkiem nowa, niezależna pozycja (rys. 8).

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 7. Szablon strony z wykorzystaniem strony szablonu dokumentu.

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 8. Zapis szablonu strony nowo przygotowanej kompozycji.

Szablon strony można dodać w sposób manualny dodając pojedynczą stronę (do dalszej ręcznej obróbki) lub wykorzystać kreator wstawiania stron z szablonu (rys. 9), aby wstawić ich kilka na raz. Doskonałym przykładem zastosowania kreatora może być tworzenie automatycznego zestawienia części (rys. 10).

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 9. Okna opcji kreatora wstawiania strony szablonu.

Solid Edge 3D Publishing – tworzenie i wykorzystanie szablonów dokumentów oraz stron

Rys. 10. Przykład wykorzystania kreatora do stworzenia automatycznego zestawienia części.

Wykorzystanie szablonów z pewnością przyczyni się na przyspieszenie pracy podczas wykonywania nowych dokumentacji technicznych, jak również zunifikuje cały ten proces. Dlatego wykorzystanie szablonów dokumentów jest tak ciekawą funkcją programu.

Opracował: Maciej Warneński

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: