Nastran: NASA Structural Analysis

Nastran to potężny cyfrowy program do komputerowych analiz metodą elementów skończonych ogólnego przeznaczenia, służący do analiz strukturalnych małych, dużych oraz złożonych urządzeń i systemów. Nastran od dziesięcioleci jest sprawdzonym...

Analizy nieliniowe w Simcenter 3D

Analizy nieliniowe pozwalają na przeprowadzenie symulacji części lub zespołów uwzględniając rzeczywiste warunki pracy z uwzględnieniem nieliniowości materiałowych, geometrycznych, z kontaktem nieliniowym oraz dużych odkształceń. Symulacje wieloetapowe Struktura solwerów Multistep...

Siatki hybrydowe w Simcenter

Simcenter to potężna platforma obliczeniowa oferująca szereg różnych analiz z wielu dziedzin fizyki. Zaimplementowany system CAE charakteryzuje się potwierdzoną dokładnością obliczeń, która może zostać osiągnięta, między innymi, poprzez zastosowanie...