Przekroje, przerwania, wyrwania, jak je opanować? Możliwości Solid Edge

Proces tworzenia dokumentacji płaskiej w większości przypadków absorbuje znaczącą część czasu całego projektu. Solid Edge posiada zaawansowane środowisko do tworzenia rysunków 2D, które znacząco przyspiesza tę pracę. W jego skład  wchodzą m.in narzędzia, w których tworzone są  przekroje, przerwania oraz wyrwania. W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane z nich, na przykładach części i złożeń.

1. Przekroje

Solid Edge umożliwia tworzenie różnego rodzaju przekrojów, takich jak:

  • przekroje proste, powstałe przez przecięcie części (rys. 1) lub złożenia (rys. 2) jedną płaszczyzną

Rysunek techniczny - przekrój prosty dla pojedynczej części

Rys. 1 Przekrój prosty dla pojedynczej części

rysunek techniczny - przekrój prosty dla zespołu części

Rys. 2 Przekrój prosty dla zespołu części

 

  • przekroje złożone, powstałe przez przecięcie dwiema lub więcej płaszczyznami:

– łamane, których ślady tworzą linię łamaną o kątach rozwartych – istnieje możliwość stworzenia przekroju zarówno w postaci sprowadzonej do jednej płaszczyzny (rys. 3), jak i skróconej (rys. 4).

rysunek techniczny - przekrój łamany sprowadzony do jednej płaszczyzny

Rys. 3 Przekrój łamany sprowadzony do jednej płaszczyzny

 

rysunek techniczny - przekrój łamany skrócony

Rys. 4 Przekrój łamany skrócony

 

– stopniowe, tworzone płaszczyznami równoległymi, które także mogą występować w postaci rozwiniętej (rys. 5).

rysunek techniczny - przekrój stopniowy i stopniowy rozwinięty

Rys. 5 Przekrój stopniowy i stopniowy rozwinięty

 

  • kłady – zarysy figur płaskich leżące w płaszczyźnie przekroju poprzecznego (rys. 6)

rysunek techniczny - kłady wykonane dla wału

Rys. 6 Kłady wykonane dla wału

 

Przekroje można również tworzyć na widokach aksonometrycznych z wykorzystaniem przekroju PMI zdefiniowanego w modelu 3D (rys. 7 i 8).

przekrój PMI wykonany na modelu 3D

Rys. 7 Przekrój PMI wykonany na modelu 3D

 

rysunek techniczny - przekrój PMI wykorzystany w dokumentacji 2D

Rys. 8 Przekrój PMI wykorzystany w dokumentacji 2D

2. Przerwania

Przerwania stosowane są w przypadku występowania długich przedmiotów, tworzone przez usunięcie części środkowej. Solid Edge umożliwia definiowanie przerwań poziomych, pionowych (rys. 9), jak również wzdłużnie / poprzecznie względem wskazanej osi (rys. 10). Przerwania wykonane na jednym rzucie są automatycznie przenoszone na kolejne, tworzone na jego bazie.

rysunek techniczny - przerwanie pionowe z przeniesieniem na kolejne rzuty

Rys. 9 Przerwanie pionowe z przeniesieniem na kolejne rzuty

 

rysunek techniczny - przerwanie wzdłużnie / poprzecznie względem wskazanej osi

Rys. 10 Przerwanie wzdłużnie / poprzecznie względem wskazanej osi

 

3. Wyrwania

Solid Edge oprócz standardowych przekrojów daje również możliwość tworzenia przekrojów cząstkowych, tzw. wyrwań. Można je wykonywać zarówno na rzutach prostokątnych (rys. 11), jak i izometrycznych (rys. 12). W przypadku elementów symetrycznych, za pomocą tego narzędzia możliwe jest także zdefiniowanie półwidoku-półprzekroju (rys. 13).

rysunek techniczny - wyrwanie na rzucie prostokątnym wykonane dla wału

Rys. 11 Wyrwanie na rzucie prostokątnym wykonane dla wału

 

rysunek techniczny - wyrwanie na rzucie izometrycznym

Rys. 12 Wyrwanie na rzucie izometrycznym

 

rysunek techniczny - półwidok - półprzekrój

Rys. 13 Półwidok-półprzekrój

Bez wątpienia, dzięki wyżej zaprezentowanym funkcjonalnościom czas tworzenia dokumentacji płaskiej może zostać znacząco zredukowany. Mając tak szeroki zakres możliwości tworzenia przekrojów, przerwań i wyrwań, dokumentacja 2D będzie zawsze czytelna i wykonana na najwyższym poziomie.

Opracował: Maciej Warneński

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: