Nastran: NASA Structural Analysis

Nastran to potężny cyfrowy program do komputerowych analiz metodą elementów skończonych ogólnego przeznaczenia, służący do analiz strukturalnych małych, dużych oraz złożonych urządzeń i systemów. Nastran od dziesięcioleci jest sprawdzonym...

Nieliniowość geometryczna w Femap

Często spotykamy się z określeniem nieliniowości geometrycznej, warto więc poświęcić temu zagadnieniu  nieco uwagi: co to jest, kiedy występuje i jak to uwzględnić w obliczeniach. Jako przykład będzie nam...

Siatki hexa w Femap

Inżynier w dzisiejszych czasach często musi podejmować walkę z czasem. Klienci chcieliby jak najszybciej otrzymać zamówione produkty. Czas projektowania oraz czas poświęcony na obliczenia to etapy, które firmy chciałyby...