Solid Edge Insight™ jest innowacyjnym rozwiązaniem, które integruje system CAD, proces zarządzania projektowaniem oraz sieciową współpracę. Tworzy łatwe we wdrożeniu i obsłudze narzędzie, wykorzystywane przez zespoły inżynierskie do skutecznej realizacji codziennych zadań. Solid Edge Insight eliminuje bariery utrudniające płynną implementację rozwiązania PDM i dostarcza podstawowych funkcjonalności, które są niezbędne do efektywnego zarządzania danymi projektowymi.

Zbudowany jest w oparciu o platformę Microsoft® SharePoint®, by zapewnić prostotę obsługi, szybkie wdrożenie i niskie koszty utrzymania.

Projektanci używający Solid Edge korzystają z transparentnego dostępu do Insight, dzięki standardowo wbudowanym funkcjom do zarządzania danymi (np. automatyczne wycofywanie z biblioteki podczas otwierania dokumentu i zwracanie podczas zamykania).

W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów do zarządzania danymi, Solid Edge Insight nie jest odrębnym pakietem oprogramowania, który wymaga zainstalowania dodatkowych poleceń oraz długiego okresu wdrożenia. Narzędzie Insight to integralna część systemu Solid Edge, dostępna bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Nie wymaga szkolenia użytkowników i może zostać wdrożony w okresie kilku dni, a nie miesięcy czy lat.

Solid Edge Insight jest innowacyjnym rozwiązaniem, które w pełni integruje procesy zarządzania dokumentacjaą, system CAD, jak równiez internetowe narzeędzia do współpracy – w jedno spójne rozwiaązanie, łatwe do wdrożenia, jak też do utrzymania.

Poniżej znajduje się link do pobrania broszur, które bardziej szczegółowo prezentują system Insight i zawierają następujące informacje:

 • najważniejsze cechy i możliwości systemu Insight,
 • funkcjonalności i narzędzia do zarządzania dokumentacją,
 • opis rozwiązania Solid Edge Insight Connect,
 • i inne.

Główne funkcjonalności Solid Edge Insight

Jest częścią systemu Solid Edge, nie ma więc potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup narzędzia do zarządzania dokumentacją.
Bazuje na technologii Microsoft SharePoint, dzięki czemu może zarządzać nie tylko dokumentami Solid Edge, ale również innymi plikami programów zarejestrowanych w systemie Windows (np. MS Office).
Zapewnia obszerną kontrolę dostępu poprzez definiowanie ról różnych użytkowników systemu oraz praw dostępu do poszczególnych obszarów roboczych.
Oferuje transparentny proces zarządzania danymi podczas pracy w Solid Edge.
Umożliwia typ pracy offline z opcją synchronizacji dokumentów po powtórnym przyłączeniu do sieci,
Dostarcza bieżącą informację dla użytkowników o statusie poszczególnych plików, zarządza rewizjami i zatwierdzaniem z możliwością zachowywania poprzednich wersji oraz historii wprowadzania zmian,
Zarządza rewizjami i zatwierdzaniem z możliwością zachowywania poprzednich wersji oraz historii wprowadzania zmian.
Zarządza strukturą danych CAD produktu i tworzy listy materiałowe.
Oferuje kontrolę nad poszczególnymi zadaniami oraz automatyzację przepływów pracy,
Zapewnia szeroki dostęp do danych konstrukcyjnych, błyskawicznego wyszukiwanie dokumentów i tworzenia raportów poprzez zintegrowany portal internetowy.


Korzyści wynikające z używania systemu Solid Edge Insight:

 • zabezpieczenie danych firmy przed nieautoryzowanym dostępem przy jednoczesnej ochronie przed ich utratą,
 • oszczędność nakładu pracy poprzez skrócenie czasu, jaki inżynierowie poświęcają na szukanie odpowiednich danych,
 • wyeliminowanie błędów powstałych na skutek wykorzystania nieaktualnej dokumentacji,
 • wykluczenie pomyłek podczas ręcznego wprowadzania zmian do produkcji,
 • ustanowienie pojedynczego źródła współdzielonych danych,
 • wzrost stopnia ujednolicenia projektów i wykorzystania istniejących sprawdzonych komponentów,
 • szybki dostęp do archiwum dokumentów oraz biblioteki części standardowych,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania już istniejących części,
 • dokonywanie rewizji projektów w sposób spójny i efektywny,
 • umożliwienie inżynierom współbieżnej pracy w grupie,
 • usprawnienie procesu zarządzania projektami,
 • wprowadzenie kontroli przepływu dokumentów,
 • wymuszenie zachowania zgodności dokumentów z wymaganymi standardami czy normami,
 • zwiększenie skuteczności i konsekwencji w stosowaniu procedur.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące tego systemu, zadzwoń do nas lub napisz.

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl