NX (dawniej Unigraphics) to zintegrowany system typu CAD/CAM/CAE, standardowo stosowany w wielu gałęziach przemysłu. W spójnym środowisku udostępnia bogaty zestaw nowoczesnych narzędzi inżynierskich, wspomagających rozwój produktu na każdym etapie jego "życia", począwszy od koncepcji poprzez projekt techniczny, jego analizę i cyfrową weryfikację, aż po proces wytwarzania. Oprogramowanie NX jest potężnym narzędziem z grupy PLM (ang. Product Lifecycle Management: zarządzanie cyklem życia produktu), wykorzystywanym nawet w najbardziej wymagających branżach, takich jak: motoryzacyjna, wzornicza, lotnicza czy narzędziowa.

NX posiada budowę modułową, co daje możliwość optymalnego dostosowania konfiguracji programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Asocjatywność występująca pomiędzy różnymi aplikacjami systemu zapewnia ścisłą integrację poszczególnych etapów rozwoju produktu. Modyfikacje dokonywane w modelu wyrobu są automatycznie odzwierciedlane w powiązanych aplikacjach, co wydatnie skraca czas pracy i minimalizuje koszty.

Najnowsza wersja NX 11 (zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE) oferuje wyższą ergonomię pracy oraz szereg nowych funkcjonalności. Dowiedz się więcej o najnowszej wersji na naszym blogu.

NX CAM jest najbardziej kompleksowym i elastycznym rozwiązaniem wspomagającym proces wytwarzania produktów i narzędzi w branży. Oferuje najbardziej zaawansowany mechanizm programowania nowoczesnych robotów i maszyn sterowanych numerycznie.

Poniżej znajduje się link do pobrania zestawu broszur, które prezentują możliwości systemu NX CAM w odniesieniu do różnych obszarów procesu wytwarzania produktów i narzędzi.

 • Broszura z opisem ogólnym systemu NX CAM.
 • Broszura z opisem ogólnym NX Machining.
 • Broszura o korzyściach stosowania pakietu NX CAM - SINUMERIK.
 • Broszura na temat obróbki HSM w NX CAM.
 • Opracowanie na temat symulacji pracy maszyny w NX CAM.
 • Inne.

NX CAM

NX CAM to wysokowydajny, rozbudowany system do programowania maszyn sterowanych numerycznie. Pod względem technologicznym jest jednym z wiodących na świecie w swojej kategorii. Według corocznego raportu niezależnej firmy CIMdata, system zajmuje pozycję lidera w najbardziej wymagających branżach przemysłu, takich jak: narzędziowa, lotnicza, samochodowa.

Najważniejsze funkcjonalności NX CAM

System oferuje dużą elastyczność, jeżeli chodzi o typ geometrii, na której ma być generowana ścieżka narzędzia. Dla płaskich rysunków 2D dostępne są operacje zapewniające obróbkę zgrubną i wykańczającą, generowane w oparciu o granice obróbki, które można uzyska nie tylko z pliku płaskiego, ale również z modelu powierzchniowego, czy bryłowego.
NX CAM dostarcza całą gamę niezawodnych operacji 3-osiowych, zapewniających najwyższą jakość obrabianych powierzchni. Różnorodność i mnogość dostępnych opcji oraz ustawień umożliwia pełną kontrolę nad generowaną ścieżka narzędzia i determinuje szerokie spektrum zastosowań.
NX CAM gwarantuje pełne wsparcie dla obróbki typu HSM, umożliwiającej formowanie twardych materiałów. Dzięki wyeliminowaniu dodatkowych zabiegów poprawiających jakość powierzchni zapewnia znaczną redukcję czasu potrzebnego na wykonanie detalu. Trajektorie ruchu w systemie NX CAM zawierają elementy niezbędne w obróbce HSM, takie jak: zaokrąglone naroża, obróbkę ruchem śrubowym (obróbka helikoidalna), kołowe wejścia i wyjścia z materiału oraz kontrola posuwu w narożach.
NX CAM umożliwia szybkie i dokładne obróbki dedykowane maszynom 4- i 5-osiowym. Operacje tej grupy przeznaczone są do frezowania elementów bryłowych i powierzchniowych o dużym stopniu skomplikowania, w których mogą występować również kąty ujemne. Stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność wykonania obrabianej powierzchni, przy znacznym skróceniu czasu obróbki.
System oferuje rozbudowane możliwości programowania obróbek tokarskich. Zapewnia różnorodne strategie prowadzenia ścieżki narzędzia, zarówno dla operacji zgrubnych, jak i wykańczających. W efekcie optymalizuje proces obróbki. W przypadku nietypowych elementów istnieje możliwość manualnego poprowadzenie ścieżki narzędzia wykorzystując geometrię modelu.
System zapewnia szybkie i wygodne programowanie obróbek frezarskich (frezowanie, wiercenie), przy wykorzystaniu wszystkich osi będących na wyposażeniu maszyny (C, Y, B).
NX CAM umożliwia kompleksową obsługę zaawansowanych centrów tokarsko – frezarskich. Niezależnie od tego, czy maszyna pracuje w produkcji seryjnej, czy jednostkowej, system zapewnia pełne wsparcie programowe również dla takiego wyposażenia jak przechwyt (wiele wrzecion tokarskich), czy synchronizacja pracy wielu głowic narzędziowych oraz innych elementów wyposażenia, możliwych do programowania kodem NC (np. odbiór detalu po odcięciu, konik tokarski).
Operacje wiertarskie dostępne w NX CAM obejmują wiercenie, rozwiercanie, wytaczanie, gwintowanie oraz dowolne działania z grupy tzw. cykli wiertarskich. Oprócz klasycznego podejścia do obróbki otworów poprzez ręczne wskazywanie geometrii, system zapewnia również automatyzację procesu.
NX CAM wspiera elektroerozyjne wycinanie drutowe dla trybów 2- oraz 4-osiowych. Do przygotowania obróbki może zostać wykorzystany zarówno krawędziowy, jak i bryłowy model wyrobu.
NX CAM umożliwia natychmiastową wizualizację ścieżki narzędzia z jednoczesnym wskazaniem sposobu usuwania materiału. Dodatkowo pomocne są polecenia służące do dynamicznego powiększania lub pomniejszania oraz obracania i przesuwania obserwowanego obszaru obróbki.
Symulacja pracy maszyny coraz częściej stanowi nieodzowny element testowania w systemie CAM, szczególnie w przypadku programowania maszyn 5–osiowych, bądź nowoczesnych - wieloosiowych. Sprawdzenie obróbek na wirtualnym urządzeniu na komputerze, przed wykonaniem programów na prawdziwej maszynie, poprawia jej bezpieczeństwo użytkowania oraz wyklucza ewentualne pomyłki. NX CAM oferuje dwa podstawowe tryby symulacji: pierwszy pozwala na symulację pracy obrabiarki na podstawie ścieżki narzędzia zawartej w programie, drugi to wykorzystanie tzw. zewnętrznego – niezależnego od NX CAM – kontrolera maszyny. Dzięki specjalnie opracowanym kontrolerom dla poszczególnych sterowań, wirtualna maszyna pracuje w oparciu o rzeczywisty kod NC, wygenerowany przez postprocesor dla danej obrabiarki. Daje to rzeczywisty obraz ruchów wykonywanych na prawdziwym urządzeniu.
Wbudowany Menager synchronizacji pozwala na wygodną pracę na maszynach posiadających więcej niż jedną głowicę narzędziową. Funkcja synchronizacji umożliwia programowanie maszyn wielowrzecionowych i wielogłowicowych w wygodnym graficznym interfejsie oraz symulację ruchów całej maszyny przy współpracy z modułem.
NX CAM posiada możliwości bezpośredniej edycji geometrii detalu oraz oprzyrządowania wykorzystywanego podczas przygotowywania procesu obróbczego.
System oferuje narzędzia do samodzielnego tworzenia i edycji postprocesorów. Post Builder pozwala na przygotowanie postprocesora przy użyciu szeregu czytelnych okien dialogowych. Dla Klientów posiadających opiekę techniczną dostępna jest baza postprocesorów na stronie internetowej producenta. Zawiera ona kilkaset przykładowych postprocesorów do różnych typów maszyn. Kolejnym istotnym narzędziem jest Post Configurator, zawierający bazę gotowych, sprawdzonych na maszynach postprocesorów i umożliwiający aktywację oraz dezaktywację funkcji postprocesorów w wygodnym interfejsie graficznym.
Jeden z najnowszych modułów systemu NX – NX CAM Robotics – wciąż rozwijany w oparciu o najnowszą wiedzę i obsługę robotów przemysłowych. System pozwala na pełną wizualizację pracy ramion robota, a także na wygodne programowanie optymalnych ruchów wszystkich jego osi, wraz z wykrywaniem kolizji.

 Więcej informacji na temat programowania robotów w NX CAM Robotics
Służy do automatycznego przygotowywania obróbek łopatek turbin. Pozwala na szybkie wygenerowanie obróbek zgrubnych, wykańczających i resztek – również na uszkodzonych i niedokładnych modelach turbin, z zaawansowaną kontrolą gładkości ścieżki narzędzia.

Korzyści wynikające z wdrożenia oprogramowania
NX CAM

 • Redukcja czasu przygotowania produkcji i programowania obróbki.
 • Oszczędność materiału.
 • Zminimalizowanie czasu maszynowego oraz zwiększenie produktywności maszyny.
 • Zwiększenie jakości wytwarzanych części.
 • Oszczędność zużycia maszyn i narzędzi.
 • Zmniejszenie liczby operacji przygotowawczych w hali maszynowej.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa wokół maszyny.
 • Usprawnienie organizacji warsztatu oraz przyspieszenie czasu reakcji produkcji.
 • Polepszenie organizacji danych produkcyjnych oraz jakości procesu.


Więcej informacji na temat tego produktu

Znajdź informacje na dodatkowych stronach lub skontaktuj się z nami.

Przejdź na stronę Centrum Wiedzy NX

Dowiedz się więcej na temat wersji akademickiej NX CAM

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GM System Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem

GM System Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

NIP: 895-17-57-959, REGON: 932699228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Pełne dane kontaktowe >

Pomoc techniczna
Zgłoszenie problemu w ICPT
www.strefaklienta.gmsystem.pl