Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Simcenter 3D, dawniej nazywany NX CAE, powstał w procesie wyodrębnienia modułu obliczeniowego z NX. Natomiast dalej posiada on jako preprocesor dostępny model CAD pochodzący z NX CAD. Jak każdy preprocesor, Simcenter ma również możliwość pracy z samą siatką. Służy do tego specjalna wstążka w menu do tworzenia i modyfikacji siatki elementów skończonych. Niniejszy artykuł ukazuje, jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D.

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys. 1. Wynik analizy drgań

 

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys. 2. Wstążka węzły i elementy w Simcenter

 

Masa elementów skończonych w Simcenter 3D

 

Chcąc sprawdzić właściwości fizyczne takie jak masa, objętość, momenty bezwładności, środki ciężkości itd. możemy to zrobić bezpośrednio na drzewie modelu w Nawigatorze symulacji w środowisku FEM. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranej siatce z danej grupy elementów i wybrać polecenie Właściwości bryły. Wyświetli się okno z informacjami.

 

Simcenter 3D, dawniej nazywany NX CAE, powstał w procesie wyodrębnienia modułu obliczeniowego z NX. Natomiast dalej posiada on jako preprocesor dostępny modeler CAD pochodzący z NX CAD. Jak każdy preprocesor, Simcenter posiada również możliwość pracy z samą siatką. Służy do tego specjalna wstążka w menu, zarówno do tworzenia jak i modyfikacji siatki elementów skończonych. Niniejszy artykuł ukazuje, jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D

Rys. 03. Wyświetlenie informacji o właściwościach fizycznych siatki

Jeżeli chcemy sprawdzić właściwości siatki wg typu/przekroju to również można to szybko zrobić. Proponuję skorzystać z grup. Grupy tworzy się szybko i łatwo, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na pozycji Grupy w nawigatorze symulacji i wybrać Automatyczna grupa…

Simcenter 3D, dawniej nazywany NX CAE, powstał w procesie wyodrębnienia modułu obliczeniowego z NX. Natomiast dalej posiada on jako preprocesor dostępny modeler CAD pochodzący z NX CAD. Jak każdy preprocesor, Simcenter posiada również możliwość pracy z samą siatką. Służy do tego specjalna wstążka w menu, zarówno do tworzenia jak i modyfikacji siatki elementów skończonych. Niniejszy artykuł ukazuje, jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D

Rys.04. Automatyczne tworzenie grup

Jak widać, w oknie automatycznego tworzenia grup możemy siatki pogrupować wg materiału, tabeli właściwości fizycznych, koloru, przekroju belki, tabeli własności laminatu, rodziny elementów oraz typu grup siatek. Oczywiście w zależności od wyboru opcji tworzenia grup elementy mogą się dublować w poszczególnych grupach. Np. te same elementy mogą być w grupie Materiał oraz w rodzinie elementów. W celu pokazania działania tej opcji zaznaczam opcje jak poniżej.

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys.05. Opcje automatycznego tworzenie grup

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys.06. Automatycznie utworzone grupy elementów

Mając przygotowane odpowiednio grupy możemy zaznaczyć daną grupę i pod prawym klawiszem myszy wybrać polecenie Właściwości bryły.

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys. 07.  Wyświetlenie informacji o właściwościach fizycznych siatki wg grupy

Nawet jeżeli mamy do czynienia z siatkami 0D, 1D, 2D, program poprawnie wyświetli masę i objętości wyliczoną na bazie przekroju elementu skończonego. Dlatego nie mając geometrii CAD 3D, posiadając tylko siatkę elementów skończonych, możemy sprawdzić potrzebne nam informacje czy wyznaczyć współrzędne środków ciężkości.

Kolejną metodą jest ręczne filtrowanie elementów. Może być ono niezależne od utworzonych wcześniej grup czy grup siatek w nawigatorze symulacji. Należy wybrać polecenie ze wstążki Węzły i elementy, polecenie Kontrola właściwości bryły z grupy poleceń Kontrole i informacje.

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys.08. Wybór polecenia Kontrola właściwości bryły

W oknie dialogowym kontrola właściwości bryły możemy wybrać elementy do sprawdzenia, ja skorzystam z zaawansowanej metody wyboru elementów. Klikam więc w ikonę Piętrowe metody selektora inteligentnego.

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys.09. Kontrola właściwości bryły

Chcę sprawdzić masę elementów belkowych w moim projekcie. Wybieram więc odpowiednie ustawienia (filtrowanie elementów po typie, dane wejściowe cały model), na koniec zatwierdzam przyciskiem Metoda zatwierdzania.

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys.10. Metody selektora inteligentnego

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys.11. Przefiltrowane elementy wg. ustawień inteligentnego selektora

W przeciwieństwie do poprzednich metod sprawdzania właściwości fizycznych siatki w tym poleceniu możemy wybrać układ współrzędnych, względem którego program ma wyświetlić nam wyniki.

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys.12. Wybrane elementy oraz definiowanie układu współrzędnych

Jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3D?

Rys.13. Właściwości elementów belkowych w projekcie

Powyższy przykład pokazuje, że dowolnie możemy korzystać z danych, jakie są zapisane w samych elementach skończonych. Możemy zmieniać ich właściwości edytując grubość lub materiał i zawsze możemy sprawdzić, jak będzie się zachowywał nasz model. Możliwości sprawdzenia współrzędnych środków objętości oraz masy szczególnie się przydaje w pracy z analizami dynamicznymi, ale nie tylko.

Simcenter 3D, dawniej nazywany NX CAE, powstał w procesie wyodrębnienia modułu obliczeniowego z NX. Natomiast dalej posiada on jako preprocesor dostępny modeler CAD pochodzący z NX CAD. Jak każdy preprocesor, Simcenter posiada również możliwość pracy z samą siatką. Służy do tego specjalna wstążka w menu, zarówno do tworzenia jak i modyfikacji siatki elementów skończonych. Niniejszy artykuł ukazuje, jak sprawdzić masę elementów skończonych w Simcenter 3DWynik analizy drgań.gif

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: