Konfiguracje wyświetlania w Solid Edge 3D CAD. Dlaczego i gdzie warto je wykorzystywać?

Konfiguracje wyświetlania to zapisane zbiory wyświetlanych modeli 3D zdefiniowane przez użytkownika. Tworzy się je, aby unikać ciągłego ukrywania / pokazywania elementów, a jednym ruchem wybrać to, na czym w danej chwili chcemy pracować. Ich stosowanie zalecane jest zwłaszcza przy pracy z dużymi złożeniami, ale nie tylko – są pomocne również przy małych i średnich konstrukcjach. W artykule wyjaśniamy, dlaczego warto stosować konfiguracje wyświetlania w https://gmsystem.pl/solid-edge/ 3D CAD.

Konfiguracje wyświetlania w Solid Edge krok po kroku

Narzędzia, które pozwalają przygotować model do stworzenia konfiguracji to przede wszystkim: Pokaż, Ukryj, Pokaż tylko i Wyizoluj – dostępne pod menu PPM danego zaznaczenia. Przydatną opcją może okazać się również Przełącz widok, która zawiera w sobie połączone możliwości pokazywania i ukrywania
elementów (rys. 1).

Rys. 1 Narzędzia służące do pokazywania / ukrywania modeli 3D

Definiowanie wyświetlanych części może odbywać się w obszarze roboczym, jak również z wykorzystaniem drzewa modelu. Druga możliwość szczególnie przydatna jest przy tworzeniu konfiguracji wyświetlania z podzłożeń. Po wyświetlaniu odpowiedniego fragmentu modelu zapisuje się konfiguracje pod zadaną nazwą (rys. 2).

 

Rys. 2 Tworzenie nowej konfiguracji wyświetlania

Po stworzeniu poszczególnych konfiguracji użytkownik może sprawnie przełączać się między nimi. Istnieje również możliwość wyboru kilku za jednym razem (rys. 3).

 

Rys. 3 Wybór konfiguracji wyświetlania (pojedynczej i wielu na raz)

Kolejnym obszarem w którym konfiguracje wyświetlania w Solid Edge są użyteczne, jest tworzenie widoków rozstrzelonych, których definicja jest przechowywana właśnie jako konfiguracja wyświetlania (rys. 4).

Rys. 4 Konfiguracja widoku rozstrzelonego

Warto również wiedzieć, że wszystkie stworzone konfiguracje są przechowywane w dodatkowym pliku, który jest tworzony podczas zapisu złożenia. Przyjmuje on taką samą nazwę jak złożenie, ale z rozszerzeniem *.cfg (rys. 5).

 

Rys. 5 Złożenie wraz z plikiem konfiguracyjnym *.cfg

Konfiguracje wyświetlania oprócz ułatwienia pracy z samym modelem 3D, poprzez możliwość szybkiego przełączanie się między wybranymi obszarami projektu, wykorzystywane są także podczas jego otwierania (rys. 6). Dzięki temu można otworzyć od razu dane złożenie na zbiorze elementów, na którym obecnie chcemy pracować.

 

Rys. 6 Otwieranie złożenia z wyborem konfiguracji wyświetlania

 

Konfiguracje wyświetlenia w środowisku 2D

Następnym obszarem gdzie można wykorzystać stworzone konfiguracje jest środowisko tworzenia rysunków 2D. W tym przypadku można daną nastawę zaimplementować dla widoków 2D (rys. 7), jak również podczas tworzenia list części (rys. 8).

 

Rys. 7 Wybór konfiguracji wyświetlania dla widoku 2D

 

Rys. 8 Lista części z konfiguracji wyświetlania

Jak widać, wykorzystywanie konfiguracji wyświetlania znacząco wpływa na przyspieszenie pracy zarówno w środowisku 3D (złożenia), jak również w module do tworzenia dokumentacji płaskiej. Raz zdefiniowane konfiguracje można wykorzystać na wielu etapach tworzenia projektu.

Opracował: Maciej Warneński

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: