SOLID EDGE 2023 – nowości!

1. Wprowadzenie

Właśnie dziś (12.10.2022r.) swoją światową premierę ma najnowsza generacja popularnego systemu CAD 3D/2D, jakim jest Siemens SOLID EDGE 2023.

Jako Platynowy Partner firmy SIEMENS – tradycyjnie pragniemy przedstawić najciekawsze spośród rozwiązań 3D/2D, wprowadzonych do odnowionej generacji systemu.

2. Obszary rozwoju, które dotyczą różnorodnych środowisk 3D/2D.

 • Nowy interface użytkownika (UI) mający na celu wizualne i funkcjonalne dopasowanie do siebie specjalizowanych aplikacji i środowisk inżynierskich 3D/2D oferowanych przez firmę Siemens.

 

 • Solid Edge Inspector. Rozwiązanie wspomagające analizę danych jakościowych, bazujące na zastosowanych
  w projekcie tolerancjach, zarówno wymiarów, jak też kształtu i położenia.

 

 • Widoki modelu dostarczane w tzw. paletach – ułatwiające wygodne przechodzenie między odpowiednimi orientacjami przestrzennymi, zestawami wymiarów, adnotacji, przekrojów, etc.

 

 • Nowa paleta stylów – bogaty zbiór sposobów wizualizacji modeli, zarówno części, jak też złożeń. Oferuje usystematyzowane kombinacje kolorów, tekstur, map wypukłości, etc.

3. Rozbudowa w środowisku modelowania części.

 • Autowymiarowanie 3D. Nowa generacja umożliwia odpowiednie zwymiarowanie całości lub fragmentu modelu od wskazanych baz pomiarowych z wykorzystaniem technologii PMI.

 

 • Rozbudowa narzędzi do tworzenia otworów o możliwość nadawania klas tolerancji oraz tolerancji jednostek. Możliwe jest również definiowanie gwintów prawo- i lewoskrętnych.

 

 • Zdolność ‘wyciągania’ profili 2D (z poziomu lokalnych szkiców w wybranych operacjach)
  do postaci szkiców globalnych, obecnych w historii modelu i dostępnych dla dalszych działań.

 

 • Modelowanie sekwencyjne. Umożliwia rozpoznawanie regionów (tj. obszarów 2D ograniczonych szkicami
  i krawędziami modelu) do błyskawicznego wykorzystania w kolejnych operacjach.

 

 • Połączenie poleceń ‘Przeciągnij’ i ‘Wytnij’ (dodających/odejmujących objętość) do postaci jednego narzędzia
  o przełączalnym charakterze działania; analogicznie dla operacji obrotowych.

 

 • Stosowanie Reguł (z edycji synchronicznej) podczas edycji sekwencyjnej, np. samoczynne wykrywanie współosiowości z innymi obszarami podczas przenoszenia wskazanego otworu.

4. Tworzenie funkcjonalnych złożeń.

 • Automatyczne rozstrzelenia komponentów złożenia (jednoczesne lub w etapach wynikających ze struktury podzłożeń) bez potrzeby budowania relacji montażowych.

 

 • Przekroje wg płaszczyzny mogą teraz oferować zróżnicowaną kolorystykę dla przeciętych lic.
  Znacząco poprawia to czytelność w tak analizowanym projekcie.

 

 • Wzbogacenie listy operacji do wykonania z poziomu złożenia m.in. o wyciągnięcie po krzywej, rowek, sumę, itd.

 

 • Podgląd złożenia wspomaga teraz dokonywanie pomiarów, wyświetlanie statystyk zespołu, generowanie raportów, a także orientowanie przestrzenne oraz interakcję z systemem.

 

 • Podzłożenia mogą posiąść wiedzę dla ich natychmiastowego pozycjonowania w zespołach
  w niezbędnej liczbie wystąpień i we właściwej orientacji przestrzennej (przypisywanie relacji).

5. Dokumentacja 2D na podstawie modeli 3D

 • Zautomatyzowane tworzenie widoków rysunkowych na bazie nowych widoków PMI, czytelnie wyświetlanych
  w tzw. paletach, z opcją wyrównania do wskazanych obiektów.

6. Rozwiązania dodatkowe.

 • CAM Pro. Jeszcze więcej postprocesorów, rozbudowana symulacja pracy obrabiarki, udoskonalone generowanie ścieżki narzędzia dla obróbki zgrubnej, a także wycinanie drutem.

 

 • 2D NESTING – zmodernizowane sposoby zarządzania tzw. resztkami, czyli wciąż wartościowymi pozostałościami po poprzednich zoptymalizowanych procesach wycinania.

 

 • Technical Publications. Aranżacja analogiczna do MS PowerPoint, okno chronologii zdarzeń, import uproszczonych części/złożeń i nowe opcje eksportu geometrii (raster i wektor).

7. Translatory

 • Nowe funkcjonalności migratorów dla importu całych projektów 3D/2D (części, złożeń i rysunków)
  z systemów Inventor i SolidWorks. Dotyczą one m.in. przenoszonych materiałów i otworów.

 

 • Narzędzia CAD Direct rozszerzono o błyskawiczne wprowadzanie do projektu części i złożeń pochodzących
  z SolidWorks, z opcjami dla aktualizacji geometrii lub przerwania połączenia.

 

 • Komponenty wewnętrze wczytane do złożenia (lub w nim utworzone od podstaw) można obecnie wyeksportować do zaawansowanego formatu .JT.

8. Podsumowanie

Nowa generacja SOLID EDGE 2023 tradycyjnie ‘podnosi poprzeczkę’ dla rozwiązań oferowanych
w swoim segmencie oprogramowania CAD 3D/2D dla branży mechanicznej.

Przedstawione tu nowe rozwiązania systemu wkrótce opiszemy jeszcze dokładniej.  Zarówno w artykułach (dostępnych na naszym blogu https://gmsystem.pl/blog oraz Social Media), jak i podczas Webinarów prowadzonych na żywo.

c.d.n…

 

A jeśli już teraz masz dodatkowe pytania dotyczące nowej wersji Solid Edge lub innego oprogramowania dostępnego
w naszej ofercie, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

 

 

Opracował:
Dr inż. Adam Budzyński

 

 

 

 

MASZ PYTANIA - KLIKNIJ TUTAJ

Udostępnij: